Související články:

Sdílejte:

Přestaňte přemýšlet nad svými chybami!

Jestliže porozumíte technice „reverse tell“, můžete donutit svého soupeře zahodit karty, když má nejlepší handu, a rovněž ho můžete přimět k tomu, aby poslal všechny své žetony doprostřed stolu s handou, kterou jednoznačně porážíte. Reverse Tell ve své podstatě představuje úmyslné chování či jednání, které by mělo vnutit soupeři mylné informace o tom, jakou handu držíte. Tuto techniku nelze použít proti jakémukoliv soupeři, Reverse Tell lze využívat pouze proti zkušeným a přemýšlejícím hráčům.

Jednoduchý Reverse Tell si můžeme uvést na konkrétním příkladě. Joe Navarro ve své knize “Read’Em and Reap“zmiňuje mnoho užitečných informací o tendencích pokerových hráčů. Navarro popisuje, že hráči se silnou handu mají sklon se fyzicky přibližovat ke svým kartám a stacku. Pokud víme, že čelíme soupeři, který tuto knihu četl, je možné mu nabídnout takzvaný Reverse Tell.
Dostaneme se do situace, ve které budeme bluffovat proti tomuto soupeři all-inem a on bude dlouze váhat nad svým rozhodnutím. Nyní přichází na řadu Reverse Tell, v ruce držíme své karty, jsme blízko u stolu a pohráváme si se svým stackem.

Nyní si přiblížíme pět obvyklých pokerových tellů (tendencí), které můžeme otočit ve velmi užitečný Reverse Tell.

1. Mnoho lidí věří, že hráč držící monster handu se velmi často chová, jako by držel slabou handu jen proto, aby zmátl svého soupeře. Pokud se soupeř chová a mluví tak, jako by držel nuts, mnohdy pouze bluffuje.

2. Hráči, zvláště začátečníci držící monster handu, jsou více nervózní, než když pouze bluffují. Nervozitu lze rozpoznat tak, že si soupeř mne ruce a také se mu ruce klepou, když pokládá na stůl sázku.

3. Jestliže se hráč podívá na flop a rychle uhne pohledem, je velmi pravděpodobné, že se mu podařilo utvořit kombinaci. Daný flop se mu líbí a chce vypadat, jako by ho nezajímal. Pokud hráč dlouze hledí na flop, tak to mnohdy znamená, že ho pravděpodobně netrefil.

4. Když se hráč podívá na své žetony po tom, co viděl flop, tak se pravděpodobně chce zapojit do hry.

5. Pokud se hráč obvykle neprojevuje a najednou, když je zapojen ve velkém potu, začne mluvit nesmyslně nebo neohrabaně, je to většinou známka bluffu.

Jestliže některý náš tell znamená monster handu, je na místě tento tell použít také, když bluffujeme, a dát soupeři další důvod k tomu, aby zahodil své karty a naopak. Například bluffujeme s airem a stále se upřeně díváme na flop. Pokud v následujících handách trefíme nuts, tak použijeme Reverse Tell a budeme se opět upřeně dívat na flop.