Související články:

Sdílejte:

Rozcestník psychologických zajímavostí

Když jsem poprvé začal psát články, nevěděl jsem, jestli budu mít v zásobě dostatek zajímavých témat. Témat, ve kterých bude kladen důraz na roli psychologie v pokeru. Řekněme si na rovinu – ne mnoho akademických psychologů hraje seriozně poker a ne mnoho seriozních pokerových hráčů má hodně informací o vědeckých výzkumech a psychologických jevech. Rubrika s články pokerové psychologie je tak jaksi výjimečná. Psychologové rádi mysl rozdělují na oblasti. Hlavními oblastmi jsou:

  • Poznávání, které zahrnuje myšlení, analyzování, projednávání, rozhodování.. většinu z toho vědomě, ačkoli se zde vyskytují i podvědomé (intuitivní) aspekty.
  • Emoce a motivace, kde jsou zkoumány vlivy pocitů, nadějí a tužeb na uvažování.
  • Sociální psychologie, kde je zkoumán dopad jiných osob na Váš emocionální stav a myšlení.
  • Neuropsychologie, která prozkoumává role jednotlivých částí mozku a nervových struktur.

Cílem článků bylo „vyškubnout“ konkrétní aspekt z výzkumného centra, podívat se na jeho spojitost s pokerem a pomoci Vám s vylepšením Vaší hry. Proč jsem zvolil takový přístup?

Za prvé:

Uvnitř každého dobrého pokerové hráče dřímá malý psycholog. Občas nějaký malý Dr. Freud vyskočí a snaží se nám sdělit, co ví. Dobrý příklad tohoto přístupu se například objevil v knize hráče a turnajového veterána – Charlieho Shotena. Shoten došel k (správnému) závěru, že jedním z důvodu, proč mnoho hráčů nehraje zdaleka tak dobře, jak by mohli, je ten, že jsou ve stresu. Jsou zahlceni stresem v životě, v práci, v rodině a nakonec také u pokerového stolu. Shoten tedy zvolil „psychologický“ přístup – snažil se čtenářům poskytnou způsoby, jak snížit míru stresu v životě a následně tak (kromě života celkově) vylepšit i jejich pokerovou hru. Na tomto přístupu není nic špatného, snad jen na skutečnosti, že tento postup pravděpodobně nebude fungovat přesně tak, jak si pan Shoten myslí, ale to není naším dnešním tématem. I kdybych měl recept na „sebe-pomoc“, neprezentoval bych ji způsobem, jak to udělal Shoten. Důvodem je to, že před přiložením pera na papír (nebo prstů na klávesnici) potřebuji, jako správný vědec, zjistit odpovědi na různé otázky. a) Fungují vůbec tyto „sebe-pomocné“ programy? b) Pokud ano, jak? c) Pokud ne, proč si lidé myslí opak? Pokud získám odpovědi na tyto otázky, můžu dát pokerovým hráčům nějaké rady.

Za druhé:

Snažil jsem se o „aplikovanou“ vědu. Najdu-li nějaký jednoduchý psychologický princip, který může být aplikován na poker a pomoci tak ke zlepšení Vaší hry, pokusím se jej vysvětlit. Zatím jste si tak mohli pročíst něco o princip odměny v článcích Částečné posílení, část 1 a část 2, něco o roli intuice v pokeru v článcích Intuice – může vést k dobrým rozhodnutím? a Více o intuici – Naslouchání tichému hlásku, něco o roli paměti v článku Paměť: Několik překvapení a také něco o dopadu strachu v článku Monstra pod postelí.

Za třetí:

Snažil jsem se najít psychologická vysvětlení pro principy, které identifikovali jiní lidé. To vedlo například k sepsání článku Za hranicí bolesti v pokeru.

Za čtvrté:

Pokusil jsem se použít to, co vím o psychické pohodě a spokojenosti k tomu, abych Vám pomohl vylepšit pokerovou hru. Tento závěr mě dovedl k tomu, že je lepší se při hře bavit, než být „vyhrávajícím“ hráčem. Více například v článku Dobří vs. Výherní hráči.

Za páté:

Za cíl jsem si vytyčil přimět hráče k tomu, aby přemýšleli v rozsáhlejším časovém rámci. Aby hru viděli v kontextu zbytku jejich života a cílů. Z psychologického hlediska je totiž nemoudré, soustředit se pouze na okamžité výsledky. Takový způsob jednání vede akorát k rozhození mysli a špatným tendencím – více v článku Gamblerův klam.

Za šesté:

Snažil jsem se vybalancovat objektivitu a subjektivitu. Poker je až směšně komplikovaná hra a neexistuje nejlepší způsob, jak jej hrát. Více v článku Neexistuje nejlepší způsob, jak hrát poker. Také je důležité vědět, že některé přístupy zdůrazňují kvantitativní faktory a že mohou fungovat. Klíčem je rovnováha a já jsem se taktéž snažil zůstat nestranný. Více v článku Pokerová rada – Jak hodně je až příliš?

Konečně shrnu své poselství:

Bavte se. Není zábava tím, o čem poker hlavně je? Pro mě osobně zábava znamená balancování mezi seriozní vědou a degenerovaným gamblerstvím.