Související články:

Sdílejte:

Sekce problémů pro tuto kapitolu je velice rozsáhlá.Příklady 1 až 3 vás seznámí se skupinou hand, které způsobují začátečníků velice mnoho trablů: nespárované vysoké karty, A-x,K-x, suited a unsuited.

Věnujte těmto handám zvláštní pozornost, protože pokud čelíte mnoha problémům ve hře na flopu, tak tyto situace již budou kořenit ve vaší nesprávné preflop hře. Příklad 9 až 13 se zabývají technikou, jak zahrát před flopem velké páry. Zvláštní pozornost věnujte příkladu 9, který vysvětluje klíčovou taktiku. Příklady 14 až 17 jsou zaměřeny na střední páry. Příklad 16 vám sdělí některé alternativy na počáteční raise. Problém 18 se zaměří na sázení s nízkými páry. Big Slick (A-K) je velmi záludná handa, a bude prodiskutována v příkladu 19. Problém 20 se bude zabývat situací, kdy budete ze short stacku s A-Q čelit all-inu. Problém 21 nastíní nebezpečí, které nastane, když špatně odhadnete situaci na steal. V příkladu 22 se budeme zabývat tím, jak šikovný raise eliminuje nevýhodu pozice. A příklad 23 nám předvede Sendvič efekt v praxi.

Příklad 1.

Situace: Několik hodin velkého turnaje. Hráči jsou mix stylů, ale zatím mají tendenci hrát spíše tight.

Vaše handa: K♣-6♣

Akce: Hráč A fold.

Otázka: Jak byste pokračovali v této handě?

Odpověď: Z první pozice byste tuto handu měli ihned zahodit. Po vás ještě hraje 8 hráčů, a vy nemůžete vědět, co drží, a jak moc se nafoukne pot. Toto není otázka pro agresivní/tight styl, zde jasně máte slabší handu, jste mimo pozici a váš chip stack je dobrý. Takže není proč ve hře dál zůstávat.

Z poslední pozice byste měli zvážit s touto handou nějakou akci. Pokud by všichni položili, a vy byste byli, řekněme na buttonu, měli byste dát malý raise. Zbývají vám pouze tři soupeři, takže byste se měli pokusit o krádež potu. Pokud by se vám to nepovedlo, tak máte pozici, plus některé outs na trefení flushe. Pokud by bylo před vámi několik limperů, tak kombinace pot odds, dobré pozice, a možnosti flushe, dělají z callu rozumný tah.

Při těchto akcích buďte velice opatrní, musíte vědět, co se právě děje u stolu, a po té musíte být velmi opatrní na flopu. Pokud dorovnáte se čtyřmi lidmi a flop přijde A♦-K♠-10♣, tak jste okamžitě ve velkém problému. Proto takovéto karty nemůžete hrát z první pozice.

Výsledek je tedy fold.

Příklad 2.

Situace: Pár hodin velkého turnaje. Hráč B a C vypadají jako solid, tight, dobří hráči. Hráč G je velice loose agresivní. Ostatní hráči mají tendence být spíše tight.

Vaše handa: A♣-4♥

Akce: Hráč A fold, B a C call 100$. hráč D a E fold. pot je nyní 350$.

Otázka: Fold, call nebo raise?

Odpověď: Fold. Musíte si zvyknout na to, že takovéto handy (malé esa) nebudou patřit do vašich herních kombinací, obzvláště pak v potu o více lidech. Co by se tedy mohlo stát na flopu? V potu o více lidech, je velmi pravděpodobné, že tam budou hráči s esem vyšším, a kdyby na flop došlo eso, tak byste se ocitli v problémech. Tuto kombinaci byste mohli hrát jen na malou postupku, která by vám nejspíše vyhrála pot, ale tato kombinace je velmi nepravděpodobná. Návratnost za takovýto risk je nulová.

Výsledek je fold.

Příklad 3.

Situace: Velký turnaj, počáteční fáze. Hráč B hraje hodně potů, a několik větších také vyhrál. Zatím žádná informace na hráče D. Hráč E ukázal při showdownu několik dobrých kombinací. BB právě přišle od jiného stolu.

Vaše handa: A♠-8♦

Akce: Hráč A fold, B call, C fold, D call 20$, E raise 80$, F a G fold. V potu je nyní 150.

Otázka: Dáte fold, call nebo raise?

Odpověď: Navzdory dobré pozici, A-8o není silná handa. Nyní s ní stojíte proti dvěma callerům a jednomu hráči s velkým stackem, který dal raise. Takže by to pro vás měl být jednoduchý fold.

Pokud by akce až k vám byla samý fold, tak byste s touto kombinací měli dát raise.

Pokud byste stály proti jednomu limperovi, a věděli byste, že je to tight hráč, tak by byl možný call, ale spíše fold.

Minimální handa, s kterou byste v této situaci měli dorovnat je A-J či A-10. Také byste mohli dorovnat s jakýmkoliv párem.

S A-K nebo A-Q byste měli na buttonu dát re-raise.

V aktuální handě se hráč H rozhodl pro call.

Akce: Vy call SB a BB fold. Limpeři dorovnali. Pot je nyní 350$.

Flop: 10♥-7♦-3♠

Akce: Hráč B check, hráč D vsadil 20$, a hráč E navýšil na 160$.

Otázka: Co uděláte?

Odpověď: Flop jste kompletně netrefili, a tight hráč říká, že něco má. Věřte mu, a položte to.