Související články:

Sdílejte:

Jakmile se počet hráčů zmenší, a mezi každým placeným místem naroste větší rozdíl ve finanční odměně.Vznikne nový typ taktiky, který já nazývám – kooperace. Ideou této strategie je spolupracovat na maximalizaci šance vyřazení hráčů s malými stacky.

Čím více hráčů zůstane ve hře do showdownu, tím je větší šance, že bude short stack vyřazen. (Tato kooperace je samozřejmě beze slov, ale každý u stolu ví, co se zde právě děje, či bude dít.) Čím je jeho stack menší, tím více se kooperace užívá. Proti průměrným stackům je lepší se zaměřit na sbírání jejich chipů, než se je pokoušet hromadně vyřazovat.

Zde je jednoduchý příklad kooperace:

Příklad

Situace: Final table velkého turnaje. Zbývá šest hráčů. Blindy jsou 3 000$/6 00$0, a ante 500$. Na začátku je v potu 12 000$. Vy jste na BB. Stacky po blindech a ante jsou následující:

SB 350 000$
BB (Vy) 400 000$
Hráč 1 950 000$
Hráč 2 30 000$
Hráč 3 500 000$
Hráč 4 600 000$

Akce: Hráč 1 fold. Hráč 2 dá all-in. Hráč 3 dorovná. Hráč 4 a SB dají fold.

Vaše handa: 9♠-7♥

Otázka: Co uděláte?

Odpověď: Call s plánem procheckovat celou handu. Vy a hráč 3 jste jako fotbalový obránci, který se snaží zabránit hráči 2 v útěku. Vaše 9-7o je užitečná handa, která dokáže pokrýt mnoho nižších kombinací. Doufejme tedy, že hráč 3 má alespoň nějakou vysokou kartu, a společně se vám podaří short-stacka vyřadit ze hry.

Za těchto okolností, porušili byste kooperaci, a vsadili? Jednoduchá odpověď: Vždy když flopnete tak dobrou handu, že už vás nebude více zajímat hráč 2, ale ihned začnete přemýšlet, že oberete i hráče 3, tak toto je přesně ta chvíle, kdy přerušíte vaši spolupráci. Toto rozhodnutí vyžaduje opravdu silnou handu, a určité podmínky.

Nejvíce by vaše rozhodnutí mělo ovlivnit pořadí, v jakém hráči vstupují do hry. V předchozím příkladě hrál short-stack první, a pak byl dorovnán hráčem 3 a následně vámi. V tomto případě není žádný side pot, a není žádný důvod nějaký zakládat. Pokud by však velký stack otevřel pot velkou sázkou, a až pak by ho dorovnal hráč na short-stacku, tak nám to vytvoří zcela odlišnou situaci. Pokud byste tedy v tomto případě dorovnali, tak jste v boji o malinký potík s hráčem 2, a také o velký pot proti velkému stacku. V této situaci tedy, nezáleží na menším potu, ale vaše působení v turnaji ovlivní pot druhý – větší. A proto zde kooperace nemá příliš velký smysl, protože pokud si větší pot nevybojujete, tak váš stack utrpí citelnou ztrátu. Z tohoto důvodu musíte maximalizovat vaše šance na výhru většího potu, což znamená hrát s opravdu silnou kombinací.

Pravidlo 10:1

Jakmile se dostane blízko konce turnaje, tak se pro vás stane eliminace soupeřů velice důležitá. S každým odpadlým soupeřem získáte větší jistotu, že se dostanete dál, a vyhrajete tak více peněz. Pro tyto situace mám velice snadné pravidlo, které nazývám „pravidlo 10:1“ – pokud mám přinejmenším 10x více chipů než můj soupeř, tak mu dám all-in s jakýmikoliv dvěmi kartami. Kombinace pravděpodobností, že svoji handu položí, nebo že vyhraju, pokud soupeř dorovná, mi postačí k tomu, abych na to vsadil 10% svého stacku.

Příklad

Situace: Ve velkém turnaji zbývá posledních 5 hráčů. Vy jste na SB, a jste hned za chip leaderem se 760 000$. Blindy jsou 5 000$/10 000$, ante 1 000$. Hráč na BB je na short-stacku se 60 000$. Všichni hráči položí.

Vaše handa: 8♦-3♣

Otázka: Co uděláte?

Odpověď: Dejte all-in do BB. Jeho stack je přibližně 1/12 vašeho stacku, takže se vyplatí riskovat s 8-3o, když v této fázi můžete vyřadit hráče. Co držíte v ruce, není vůbec podstatné.

Pokud by dal short-stack all-in první, tak se situace zcela změní. Nyní byste tedy ztratili právo prvního tahu, a od něj by to znamenalo, že má přinejmenším lehce lepší handu, než je handa průměrná. V tomto případě bych tedy pokračoval ve hře, když by má handa měla nějakou hodnotu.

Pokud máte pochyby, tak nechte rozhodnout pot odds

U SH stolů vždy klesne důležitost síly vaší handy, a vroste důležitost pot odds. Pokuste se udělat zvyk z toho, že při každé handě si budete počítat pot odds. Vždy byste si měli pro sebe říkat: „ Mám J-5s a 2,2:1 pot odds“ a ne pouze „Mám J-5s“. Dobrá SH hra by vždy měla být vyváženou kombinací těchto dvou faktorů.

Slabé karty + dobré pot odds = hratelná situace

Většina vašich karet bude špatná, ale když je budete hrát s ohledem na pot odds, tak vás udrží ve hře. Pamatujte, že i vaši soupeři budou mít proti vám špatné karty.

Příklad

Situace: Velký turnaj – zbývají tři hráči. Blindy jsou 3 000$/6 000$, ante 300$. Chipy a stacky jsou následující.

Button 71 900$
SB (Vy) 35 500$
BB 72 500$

Vaše handa: K♥-3♥

Akce: Button dorovná 6 000$.

Otázka: Co uděláte?

Odpověď: V potu je nyní 15 900$. Vás bude dorovnání stát další 3 000$. Pot odds máte 5:1. Za těchto okolnosti je K-3s monster handa, a proto byste měli určitě dorovnat. To, že jste short-stack, a jste mimo pozici je minimální problém proti výhodě dobrých pot odds.

Také máte druhou možnost a to, dát raise all-in. To že dáte z buttonu pouze call, vypadá více jako slabost než past. Ale K-3 je opravdu slabé, kdybych držel K-7, tak dám rozhodně all-in, sedmička už je dobrý kicker na tento tah. A pamatujte, že kdokoliv s vámi prohraje, tak je rázem poslední.

Příklad

Situace: Stejný turnaj jako v předchozím příkladě. Nacházíme se teď o pár hand později. Stacky jsou nyní takovéto:

Button 62 900$
SB (Vy) 85 100$
BB 31 900$

Vaše handa: J♣-10♦

Akce: Button dá all-in, a SB fold. Dorovnání vás bude stát váš celý stack.

Otázka: Co uděláte?

Odpověď: V potu je 31 900$ od hráče na buttonu, plus 3 300$ od SB, plus vašich počátečních 6 300$. Celkem je tedy v potu 41 800$. Dorovnání vás bude stát 25 600$. Pot odds jsou 40:25, tedy 1,6:1. Pro J-10 velice dobré pot odds. Velký problém by pouze nastal, pokud by držel nějaký vyšší pár, což není příliš pravděpodobné, takže dejte call.

Kontrolování pot odds

Protože jsou pot odds velice důležitou součástí hry, tak s nimi musíte umět manipulovat. Musíte se tedy snažit nabízet vašim soupeřům takové odds, aby dělali chyby. V SH hře je to snadnější než u plného stolu.

Dobrá technika k manipulaci pot odds, je dobře odhadnout soupeřovi karty. A pak tedy už stačí volit vhodné velikosti sázek, a tím ovlivňovat pot odds.

Příklad

Situace: Velký turnaj, final tabel, zbývají pouze tři hráči. Blindy jsou 3 000$/6 000$, a ante je 300$. Počáteční pot je 9 900$.

Vaše handa: 10♣-10♥

Stacky jsou následující:

Button 68 900$
SB (Vy) 57 800$
BB 53 200$

Akce: Hráč na buttonu dá fold.

Otázka: Kolik dát raise?

Odpověď: Dvě desítky jsou velmi dobrou handou do heads upu. All-inem byste zde tedy vašeho soupeře zbytečně odehnali od potu. I za cenu možnosti, že vás soupeř porazí s overkartou, byste all-in dávat neměli. Měli byste se spíše snažit vybudit nějakou akci. Dokázala by toto sázka o velikosti potu?

Začněme tedy zvážením možných kombinací, které by váš soupeř mohl držet. Předpokládejme, že je rozhodnutý dorovnat nějaký raise.

  1. Dvě nižší karty. Tyto karty můžete zcela ignorovat, protože je téměř vždy zahodí proti jakémukoliv raisu. Pokud by měl hrát, tak by musel dostat 4:1 pot odds, což nikdy nedostane.
  2. Vyšší pár. Pokud má prémiový pár, tak pravděpodobně vyhraje vaše peníze bez ohledu na to, kolik vsadíte. Takže tento případ ignorujte také.
  3. Nižší pár. Nejlepší situace, ale také ji můžete ignorovat. Bude potřebovat pot odds 4:1, nedostane je, ale hrát bude i tak. Případ uzavřen.
  4. Dvě over karty. Tento případ je o mnoho zajímavější, protože mnoho callů bude spadat právě do této kategorie. V této situaci jste favoriti 13:10. Pokud dáte standardní raise 3x BB, tak vsadíte celkem 21 000$ (3 000$ dorovnání BB, a další 18 000$ na raise.) Pot soupeři nabídne 1,6:1, takže jeho call bude správný. Jaký, ale tedy bude správný raise? Pokud dáte raise 4xBB, tak vložíte do hry 27 000$, čímž mu dáte 1,5:1 pot odds. Což jsou pořád dobré odds na dorovnání. Pokud vsadíte ještě více, tak mu sice zredukujete pot odds, ale už se tak uvrtáte do potu, což už je případ, kdy můžete dát raději all-in. Z tohoto důvodu nemáte moc velký prostor na to, abyste vašemu soupeři nenabídli správné pot odds, a on tak udělal chybu.
  5. Jedna over karta. Tato situace je nejzajímavější ze všech. S handou jako je A-8, je v nevýhodě 2:1. Toto je přesně ta situace, kterou hledáme. Nyní by tedy standardní raise 3x BB vynutil u vašeho soupeře požadovanou chybu. Proto tedy musíme volit velikost sázky k této možnosti.

Závěr: Vy dáte raise 3x BB, a váš soupeř dorovná.