Související články:

Sdílejte:

Texas Hold´em poker - škola

Touto dobou byste již měli mít solidní přehled o všech pojmech v no limit hold´em pokeru. Ze všech těchto konceptů je nejdůležitější pochopení pozice, protože jednat až po soupeři je obrovskou výhodou. Při posouvání Vaší hry na vyšší úrovně, zlepšení hry bude pocházet hlavně z důvěry v pozici a její sílu. Je jednoduché hrát silné handy. Ale schopnost využít pozice a hrát nehledě na sílu naší kombinace je to, co odděluje silné hráče od těch slabých.

V jakékoliv pokerové hře mějte na paměti, že nejprve musíte zvážit tendence soupeřů. Učinit v pozici rozhodnutí je irelevantní v případě, že soupeř není schopen, určit si, jakou handu držíte. Obsah této lekce je tedy použitelný pouze tehdy, je-li náš soupeř schopen uvažování alespoň na druhé úrovni (viz. článek Myšlení během handy).

Pre-Flop koncepty

Začneme strategiemi a taktikami, které mají využití v pre-flop fázi hry.

„Kupování pozice“

Samozřejmě víme, že sklon k agresi je dlouhodobě výnosnější. Jedním způsobem využití agrese je právě kupování pozice. Řekněme, že jeden nebo dva hráči před Vámi limpnuli a Vy držíte kombinaci jako AJ, KQ nebo 77 na sedadle 5. Na základě velikosti stacků, Vašeho readu a fáze turnaje jistě najdete argumenty pro složení, dorovnání i raisování. Nicméně častým dorovnáváním dovolíte hráčům za Vámi pouze limpnout, čímž se vzdáváte pozice. Tím, že navýšíte, můžete donutit hráče za Vámi ke složení karet – tím jste si koupili pozici po flopu.

Re-Steal v pozici

Mnoho hráčů re-stealuje z blindových pozic poté, co hráč v late pozici raisoval. Dělají to, protože předpokládají, že late hráč stealuje a neustojí re-raise. Nicméně re-stealing se stal až příliš častým prvkem a proto začali hráči stealovat už z dřívějších pozic (také se tím snaží reprezentovat silnou handu).

To je bod, kdy přichází na scénu právě pozice. Re-raisem z buttonu nebo cut-offu vzbudíte v soupeřích dojem, že držíte velice silnou handu. Také vyvíjíte silný tlak na hráče v blind pozicích, kteří tak často složí i handy jako AQ nebo střední pocket páry. Navíc tím říkáte původnímu raiserovi to, že máte opravdovou handu. Zde si ale vzpomeňte na čtení soupeřů. Je hloupost zkoušet re-steal na nejvíc tight hráče u stolu nebo někoho, který je po svém raise pot commited. Strategii použijte proti hráčům, kteří jsou agresivní, hrají před flopem široké rozpětí kombinací a jsou schopni po Vašem re-raise položit.

Implied odds + přehrávání soupeře

Další výhodou pozice je to, že jsme schopni, dostat se do potů s handami, které mají proti pre-flop raiserovi velké implied odds. Např. střední konektory, nízké pocket páry nebo nízké suited konektory jako . V těchto případech cizí raise dorovnáváte proto, že získáváte několik způsobů, jak vyhrát pot. Pokud něco chytíte na boardu, budete nenápadní a můžete tak vyhrát velký pot. Ale co je důležitější – získáváte šanci na to, že soupeře přehrajete v případě, že ho flop mine. Můžete hrát na základě pozorování jeho jednání, což je obrovská výhoda.

Útočení na limpery

Jak jsme již zmínili v lekci „Sázení s agresí“, jedná z výhod pozice je to, že vycítíme slabost soupeřů, kteří pouze limpují do potu a raisují nehledě na sílu jejich handy. Můžete tak pot získat již před flopem a i kdyby ne, reprezentujete svou handu jako silnou, čímž podpoříte svůj continuation bet po flopu.

Zamrznutí

Další výhoda pozice. Dorovnáním soupeřova raise z pozice jej můžete nechat „zamrznout“ do handy. Jejich cílem bylo ukrást blindy (steal), ale nyní, když byli dorovnáni, budou pokračovat s opatrností. Dorovnání navýšení od soupeře, který často raisuje z middle nebo late pozice může být výdělečné jak krátko, tak i dlouhodobě. V krátkodobém horizontu ho to zbrzdí a Vy tak můžete získat pot po flopu. Dlouhodobá výhoda je ta, že „nastavíte pravidlo“ u stolu – pokud budou soupeři raisovat, budou muset bojovat. Toto „pravidlo“ je většinou od stealování odradí.

Squeeze hra

Squeeze hra nastane, když agresivní hráč otevře pot, někdo jej dorovná z pozice a jiný hráč (VY – často na pozici blindu) zvolí re-raise. Squeeze hra je nejúčinnější tehdy, hraje-li původní raiser širokou škálu kombinací a hráč, který dorovnal, má tendenci k pasivitě. Takový re-raise vyvíjí velký tlak na původního raisera, protože ten si nemůže být jistý, co udělá „prostřední“ hráč na pozici. Kdyby tento hráč měl velice silnou handu, sám by zvolil re-raise.

Upozornění : Squeeze hru používejte opravdu jen občas a vyvarujte se jí na low stakes stolech. V těchto hrách prostřední hráč často dorovná, protože se cítí být přivázaný k handě. Ujistěte se, že máte na oba hráče dobrý read a maximalizujte tak účinnost své hry.

Post-Flop Koncepty

Nyní se podíváme na koncepty, které jsou užitečné po flopu.

Floating

Floating je pojem, o kterém jsme diskutovali již v lekci „Betování po flopu“. Nyní Vaše znalosti tohoto pojmu ještě rozšíříme. Floating odkazuje na dorovnání po flopu nebo turnu, když jste v pozici a chcete po dalším streetu ukrást pot. Je používán ve třech následujících variantách:

  • Kontrolování velikosti potu – Příklad: Dorovnáte soupeřův raise v pozici se středním pocket párem jako např. 88 a na flop přijde A64. Váš soupeř může nebo nemusí mít eso, ale na flopu stejně betuje. Po dorovnání se mnoho soupeřů stáhne a po turnu jen checkuje, jelikož se bojí, že máte eso. Určitě zde můžete zvolit i raise a zjisti tak opravdovou sílu soupeřovy handy, ale někdy může být, vzhledem k velikosti Vašeho stacku, lepší dorovnat a kontrolovat tak velikost potu.
  • Blafování – Když víte, že hrajete proti agresivnímu hráči, který téměř vždy dělá continuation bet, můžete dorovnat se širokým rozpětím kombinací a čekat, jak soupeř zareaguje na turnu. Floating se stává ještě silnějším v případě, že na boardu je jasná draw – můžete ji v očích soupeřů reprezentovat.
  • Chycení do pasti – Řekněme, že na flopu chytíte trojici či jinou silnou handu a stojíte proti agresivnímu hráči, který je schopen sázet i na turnu. Raisování soupeřovy sázky po flopu někdy může být lepší (podle soupeře, boardu, velikosti stacků..). Dorovnáním ale můžete v soupeři vzbudit dojem, že jste slabí a tak na turnu udělá velký bet.

Raisování continuation betů

Pokud si myslíte, že soupeř právě dělá continuation bet, můžete buď floatovat nebo mixovat svou hru a zvolit raise. V tomto případě je předpoklad, že jsme také minuli flop a blafujeme v naději, že soupeře přimějeme ke složení karet. Pozice Vám přináší výhodu v tom, že můžete přečíst soupeřovy záměry. Zda-li se jedná o continuation bet zjistíte často díky velikosti sázky nebo povaze flopu.

Raisování probe betů

Můžete použít sílu pozice proti hráči, který sází z pozice SB nebo BB. Hráč často něco chytí na flopu nebo má například střední pocket pár, takže bude logicky chtít zjistit, jak si stojí. Pozice Vám dává možnost, jim to „sdělit“ (tak, jak nám to vyhovuje). Tento koncept je nejefektivnější tehdy, pokud jsme navýšili už před flopem. Pokračujeme tak v reprezentování silné kombinace.

Shrnutí

Jak vidíte, existuje mnoho způsobů využití výhody, kterou nám pozice poskytuje. Pojmy vysvětlené v této lekci jsou opravdu jen špičkou ledovce, jelikož každý z těchto konceptů by si pro sebe mohl klidně zabrat celou lekci. Jediným způsobem, jak se zlepšit v pokeru je, věřit svým instinktům a dostávat se do situací, kde můžete využít pozici ke svému prospěchu. Jakmile začnete využívat výhody pozice (a nespoléhat na sílu Vašich karet) Vaše sebevědomí poroste a Vaše schopnost přehrát soupeře prudce vzroste.