Související články:

Sdílejte:

headsUp

Když dojde spárovaný flop, tak se vše mění. Podívejme se na tyto dva příklady flopů:

Flop A: J♠-J♣-2♥

Flop B: J♠-9♣-2♥

Flop A je samozřejmě lepší na blafování, protože váš soupeř bude pokračovat ve hře jen, když bude mít pár na ruce nebo bude spojen s flopem.

Zatímco na flop B pasuje už více karet, protože tu přibyla devítka. A také zde může být straight draw.

Měli byste se snažit využívat každé situace, v které má váš soupeř sníženou pravděpodobnost na spojení s flopem.

Samozřejmě, že se dostanete do situace, v které vám dá soupeř raise, a nebude mít na ruce nic. Nebo vy dáte raise vašemu soupeřovi, a on okamžitě handu zahodí. K takovýmto konfrontacím běžně dochází, a je nutné si v nich uvědomit, proč tomu tak je, a co je tím zamýšleno. Například uvidíte, že váš soupeř betuje každý spárovaný flop, takže patřičně zakročíte. Základní myšlenka, využívat sníženou pravděpodobnost spojení s flopem, zůstává pořád stejná.

Výjimku, kdy je lepší nebetovat spárovaný flop, tvoří situace, když budete hrát proti calling station. Tento hráč se nedá vyblafovat, takže je zbytečné betovat nějaký odpad, protože se soupeř nevzdá. Proti takovýmto hráčů musíte těžit ze situací s lepšími handami. Pokud byste tedy měli na spárovaném flopu A-high, tak se vyplatí sázet pro value. Ale výhoda velké fold equity na spárovaném flopu proti loose-pasivnímu hráči odpadá.

Příklad 1

Blindy: 50$/100$

Naše handa: J♣-8♠

Akce: soupeř limp z Buttonu, a my check.

Pot: 200$

Flop: 10♥-10♦-7♣

Otázka: Check nebo bet?

Odpověď: Zde bychom měli vsadit standardních 100$ až 150$. Došel spárovaný board, takže máme vyšší fold equity, a navíc máme ještě gutshot, což přidává naší handě value.

Jak už bylo výše nastíněno, tak chytrý soupeř ví, že oba hráči mají sníženou pravděpodobnost, že na spárovaném flopu něco trefili. Proto vás někdy bude raisovat nebo callovat s nějakou sice netrefenou, ale dobrou handou typu A-high. V dalším článku si ukážeme příklad na agresivní akci na spárovaném flopu.