Související články:

Sdílejte:

Startovní kombinace - tabulka

S pouhými 169 možnými dvoukaretními kombinacemi, jež ukazuje schéma níže v článku, není tak těžké (jak si možná myslíte) naučit se všechny hrát. Páry stejné výše mají před flopem stejnou hodnotu. Stejně tak je tomu i s barvou karet. Například před flopem se 9♠ – 9♥ rovná 9♦ – 9♣ a K♣ – Q♣ je stejně hodnotné jako K♦ – Q♦. Pokud se však na flopu objeví troje káry, pak K♦ -Q♦ jsou k nezaplacení a K♣ – Q♣ jsou nehratelné.

Někdy bude nutné, abyste se odchýlili od následování tohoto schématu. Vezměme si třeba takovou kombinaci 10 ♠ -9 ♠. Fakt, že je tuto kombinaci možné hrát v běžné partii (i pokud jste jeden z prvních hráčů), ještě neznamená, že ji musíte hrát. Ve hře, kde jsou častá navýšení a málo přetrvávajících hráčů, je takováto kombinace nehratelná. Je to velice spekulativní kombinace – aby pro vás nebyla drahá, je lépe hrát ji z posledních pozic. V ideálním případě hrajete tento typ karet na buttonu, pět nebo šest hráčů před vámi dorovná, nikdo nenavýší – pak je výhodné dorovnat. Pokud jsou karty na flopu nepříznivé, můžete své karty pokaždé odhodit.

Výčet kombinací, které lze hrát na předních pozicích, začíná vysokými páry a vysokými kartami sousedních hodnot, které se koncentrují v levém horním rohu schémat. Kombinace, které je možné hrát na středních a pozdních pozicích, se tísní pod křivkou tvořenou kombinacemi pro přední pozice; nehratelné dvoukaretní sestavy se nacházejí při pravé straně schémat. Při troše snahy by pro vás nemělo být těžké zapamatovat si tato schémata nazpaměť a vybavit si je, kdykoli budete chtít.

Všimněte si, že na předních pozicích budete hrát daleko méně kombinací. Také zjistíte, že karty v barvě jsou mnohem hodnotnější než karty stejných hodnot, avšak různých barev. Uvědomte si, prosím, že strategický plán znázorněný tímto schématem není programem, který byste měli slepě následovat. Pokud se během kola navyšovalo, budete muset výběr kombinací ke hraní podstatně zpřísnit, což platí zvláště pro hru na předních pozicích.

Rozdělení startovních kombinací

Každá ze 169 různých startovních kombinací, které můžete dostat, se dá zařadit do jedné z pěti kategorií: páry, karty sousedící, karty nesousedící, sousedící karty v barvě či nesousedící karty v barvě. To je vše. Jen pět kategorií. Pouze s nimi si musíte dělat starosti.

Pokud na ruku nedostanete pár, vaše karty buď budou nebo nebudou v barvě. Obojí (ty, co jsou v barvě, i ty, co v barvě nejsou) mohou být sousedící nebo nesousedící. Mezi sousedící karty patří K-Q, 8-7, 4-3. Nesousedící karty mohou mít mezi sebou mezeru jedné, dvou, tří nebo více hodnot – do této kategorie spadají například K-J, 9-6, 9-3. Obecné pravidlo zní: čím menší je mezera, tím jednodušší je vytvořit postupku.

Předpokládejme, že držíte na ruce 10-6. Jediná možnost, jak použít obě vaše karty a přitom vytvořit postupku, je dostat karty 9-8-7, ale pokud držíte na ruce 10-9, pak můžete vytvořit postupku s kombinacemi K-Q-J, Q-J-8,J-8-7a8-7-6.

Pro každé pravidlo však platí jisté výjimky. Sestava A-K je sice technicky vzato kombinace sousedících karet, ale ve skutečnosti může vytvořit jen jednu postupku. Je totiž potřeba spojit ji s Q-J-10. A-2 je ze stejné škatulky, na postupku potřebujete 3-4-5. Přestože jsou tyto karty v obou případech sousedící a nikoli nesousedící, vytvářejí jen jednu možnou postupku, protože každá z těchto kombinací je na konci hodnotového spektra.

Existují další výjimky, K-Q a 3-2 mají také určitá omezení. Kombinace K-Q může vytvořit postupku jen ve spojení s A-J-10 a J-10-9. Dvojice karet 3-2 je stejný případ.

Jediné další omezené sousedící karty jsou Q-J a 4-3. Q-J potřebuje A-K-10, K-10-9 nebo 10-9-8. Tato kombinace nemůže vytvořit čtvrtou postupku, protože neexistuje karta vyšší než eso. U 4-3 je tomu podobně, protože žádná karta není nižší než eso. Ostatní sousedící karty však mohou vytvořit postupku všemi čtyřmi možnými způsoby – a to je velkou výhodou oproti nesousedícím kartám.

Důležitost pozice

Na pozdějších pozicích si vzhledem k tomu, že hrát později během kola je mnohem výhodnější než hrát na předních pozicích, můžete počkat na flop i se slabšími kartami. Pokud jste poslední na řadě, máte tu výhodu, že vidíte, jak každý z hráčů v daném kole sázení jedná. Je to veliká přednost, neboť některé startovní kombinace se hrají lépe proti většímu počtu hráčů, zatímco jiné jsou lepší pro hraní jeden na jednoho. Na pozdějších pozicích budete také vědět, kdo projevuje sílu, protože uvidíte, kteří soupeři vsadili, dorovnali, navýšili a složili karty. Čím později hrajete, tím více informací máte k dispozici. Čím později hrajete, tím nižší jsou požadavky na vaši startovní kombinaci.

Rady pro začátečníky

V průběhu učení holďemu se držte těchto čtyř vodítek:

  • Karty, které nejsou v barvě ani v páru a jsou nesousedící s mezerou čtyř hodnot a vyšší, byste za normálních okolností nikdy neměli hrát.
  • Na brzkých pozicích hrajte jen málo kombinací.
  • Karty v barvě jsou hodnotnější než karty stejné hodnoty v různých barvách.
  • Nesousedící karty nejsou obvykle tak hodnotné jako karty sousedící, a to kvůli obtížnosti s jakou se s nimi sestavuje postupka.