Související články:

Sdílejte:

V tomto článku se dozvíte něco o strukturované analýze odehrané handy. Mnoho pokerových úsudků vychází z kombinace zkušeností a odhadu za použití hráčovi logiky a inteligence.

Což nám vždy definuje dané problémy asi takto:

  1. Sedím u stolu o osmi lidech, na třetí pozici, s A-Js. Moje M je 5. Hráči hrající po mně jsou tight. Je tam také ještě menší stack, než je ten můj, a začínám být zoufalý. Jsem dost silný na to, abych dal all-in?
  2. Jsme na BB u stolu o šesti hráčích. Držím K-10o. Hráč na první pozici šel all-in. Jeho M bylo 4. Řekl bych, že byl zoufalý, ale nejsem si jistý. Mám mnoho chipů. Stačí mi síla mé handy na dorovnání?

Toto jsou těžké otázky. Pokud se dostaví na pokerový turnaj, a zeptáte se dobrých hráčů, tak skoro všichni řeknou na oba dva případy – ne. Ale dokážete si z takovéto odpovědi vůbec něco odnést?

Ve skutečnosti ne. I když je to odhad od zkušeného hráče, tak je to stejně pouze odhad, a to není jasná skutečná znalost. V pokeru, ale také i v každém dalším odvětví lidského činění, může existovat správné řešení, kterému předcházelo zvážení všech správných názorů, ale také nemusí. Usnesení toho, co se považuje za pravdu, a co ne, se zdá zřejmé do té doby, dokud nepřijde nějaký odvážlivec, který řekne: „Ne, ve skutečnosti je pravda přesně takováto.“

V této sekci vám tedy ukážu, jak se dostat za běžné názory a odhady, a zjistit tak opravdové odpovědi na složité problémy. Tuto metodu nazývám Strukturovaná analýza handy – SAH. Díky SAH máme možnost si projít mnoho variací problémů, které nastanou při konečné fázi hry. Tato analýza je velice důležitá při all-inech. Abych vám ji přiblížil, tak s vámi proberu krok za krokem odpověď na danou otázku.

Před tím než začnu, tak vás musím upozornit, že SAH není technika, která se používá u pokerového stolu. Tato technika vám pomůže řešit problémy, když jste doma, tedy mimo akci. Pro tuto analýzu potřebujete také vhodné softwarové vybavení, jako jsou prográmky, do kterých můžete nahrát svoje handy, a pak je tedy následně analyzovat. Pro online hráče je to snazší, protože tyto prográmky sami do sebe převádí vaše odehrané handy, a agresivní faktory daných hráčů. Pokud tedy patříte mezi tyto, co si pokaždé session projdou svoje handy, a rádi se z nich poučí, tak pokračujte v čtení, pokud mezi ně nepatříte, tak se nic neděje, a tuto kapitolku přeskočte. Ale všem doporučuji toto dělat, protože díky tomu, odkryjete slabiny ve vaší hře, a spoustu dalších skrytých problémů, které je nutné objevit a vědět o nich.

Pojďme tedy začít s jednoduchým problémem.

Příklad

Situace:Final table velkého turnaje. Devět hráčů zbývá. Blind jsou 3 000$/6 000$, ante 300$. Na začátku je tedy v potu 11 700$. Jste pátí na řadě, a váš stack je 90 000$. První čtyři hráči dali fold.

Vaše handa:10♦-8♠

Akce:Další čtyři hráči, kteří hrají po vás, jsou mixem tight a loose stylu. Všichni mají o trochu větší stack než je ten váš. Vy zvažujete all-in, protože jste do teď hráli hodně tight, a nikdo vás nebude podezřívat, že se o to pokusíte s 10-8o. Ale nebudete mít dostatek kuráže, a složíte karty. Hráč na cut-offu, button, a na SB všichni fold, a hráč na BB bere pot.

A vy se teď pozastavíte nad tím, jestli jste tuto handu raději neměli zahrát, a pokud je odpověď – ne, tak následuje otázka: „Jak dobrou handu bych musel mít, abych ten all-in dal?“

Odpověď: Nyní se nám tedy naskytly dvě otázky, jedna je spíše specifická pro danou situaci (co by se stalo, kdybych dal all-in s 10-8o?), a druhá je více univerzální (jaká je nejmenší kombinaci, která by byla profitabilní, když bych dal all-in?) Začneme první otázkou, na kterou je lehčí odpovědět, a její zodpovězení nám také pomůže, vyřešit otázku druhou.

Naším prvním krokem je si vytvořit profily hráčů hrající po nás. V prvním popisu jsme je označili pouze za mix tight a loose hráčů. Nyní si je musíme přiblížit detailněji, a proto je nutné zapojit trochu odhadu a spekulací. Řekněme, že hráč na cut-offu hraje více tight než hráč na BB. Dále pak, že hráč na buttonu je loose, a hráč na SB je nejvíce loose ze všech. Pro zjednodušení si tyto hráč označíme A, B, C, D od cut-offu po BB.

Pro dokončení tohoto profilu, si musíme vypsat několik specifických hand, s kterými by tito hráči dorovnali all-in. Zde jsou mé odhady:

  1. Hráč A (tight): A-A až Q-Q, a A-K suited i off.
  2. Hráč B (loose): A-A až 9-9, a A-K, A-Q suited i off.
  3. Hráč C (loose): S každým párem, A-K, A-Q, A-J a K-Q suited i off.
  4. Hráč D (tight): Stejné kombinace jako hráč A.

Myslíte, že tyto přiřazení dávají smysl? Někdo by se mohl hádat, že ne, ale já jsem přesvědčen, že ano. Okolnosti jsou takové, že nikdo nemá výrazně velký stack, všichni máte M mezi 8 až 11, takže nikdo není příliš zoufalý. Dále jste hráli celou dobu tight, takže s touto nálepkou vás nebude nikdo dorovnávat se slabýma handama.

Nyní máme profily našich hráčů. Dalším krokem tedy je zjistit, jak často budeme dorovnáni, a kým. Toto je velice jednoduché. Víme, že existuje 1 326 možných pokerových kombinací, pokud vyjmeme z balíčku naše 10-8o, tak se nám počet všech dalších možných kombinací sníží na 1 225. Existuje 6 možností, jak rozdat pár. Pro nespárované karty existuje 16 možností, jak je rozdat – 12 off, a 4 suited. Pojďme začít s hráčem A, jak často by nás mohl dorovnat.

Hráč A 600 000$
Hráč B 100 000$
Hráč C 1 200 000$
Hráč D 450 000$
Hráč E 220 000$
Hráč A – počet možných hand
A-A
6
K-K
6
Q-Q
6
A-Ks
4
A-Ko
12
Celkem
34

S celkových 1 225 existuje pouhých 34 hand, s kterými by nás dorovnal hráč A. Takže pravděpodobnost, že by nás dorovnal je 2,8%.

Když uděláme stejnou kalkulaci pro ostatní soupeře, tak nám vyjdou tyto hodnoty

Hráč B: 65 hand – 5,3%

Hráč C: 136 hand – 11,1%

Hráč D: Stejně jako hráč A – 2,8%

Nyní udělám zjednodušení celé situace, což bude trochu nepřesné, ale velice to usnadní matematiku. Představme si, že nás dorovná pouze jeden soupeř:

Call hráč A: 2,8%

Call hráč B: 5,3%

Call hráč C: 11,1%

Call hráč D: 2,8%

Nikdo nedá call: 78%

Výsledkem tedy je, že téměř v 80% získáme pot bez boje. Ve zbytku času nás někdo dorovná.

Nyní jsme připraveni na další krok v řešení našeho problému, což zjištění, jak často vyhrajeme proti soupeři, který nás dorovná. Začneme s hráčem A – je to nejjednodušší případ.

Naší první prací je zjistit, jak často vyhraje 10-8o showdown proti pěti různým handám hráče A. (Právě zde potřebujeme program, který nám spočítá pravděpodobnost výhry v showdownu dvou proti sobě jdoucích hand) Nyní si opět trochu znepřesníme výsledek malým zjednodušením. Pokud držíme některou barvu, kterou má i soupeř, tak to trochu ovlivní výsledek, pro zjednodušení toto ovlivnění vypustím. Takže 10♦-8♠ vyhraje v 18% proti esům, v 17% proti kingům, v 16% proti qeenám, v 34% proti A-Ks, a konečně v 36% proti A-Ko. Nyní si uděláme takovouto tabulku:

Handa hráče A
Počet hand
Pravděpodobnost hand
Výhra 1 handa
Výhra z x hand
A-A
6
0,18
1,08
K-K
6
0,17
1,02
Q-Q
6
0,16
0,98
A-Ks
4
0,34
1,36
A-Ko
12
0,36
4,32
Celkem
34
8,74

Procentuelní úspěšnost je (8,74/34)*100 = 25,7%

Vysvětlení této tabulky provedu pro první řádek: V první sloupci je rozdaná kombinace, následuje počet možností, jak může být handa rozdána, v třetím sloupci je, že v 18% porazíte dvě esa, a poslední sloupec říká, že vyhrajete 1,08 hand ze šesti. Celkově tedy vyhrajete 8,74 hand z 34, což vám dává 25,7% úspěšnost, pokud budete dorovnáni hráčem A, což je tedy jedna handa ze čtyř.

Hráč D má tabulku stejnou jako hráč A. Ale u hráčů B a C je tabulka trochu větší, protože jsou ochotni vás dorovnat s více kombinacemi. Proti hráči B byste vyhrál v 26,7% a proti hráči C v 34,3%.

Nyní jsme tedy připraveni dát dohromady poslední tabulku, která kombinuje pravděpodobnost dorovnání od každého hráče, a pravděpodobnost, že je po jejich dorovnání porazíme. Pokud prohrajeme, tak končíme, protože máme nejmenší stack. Níže je tedy uvedená tabulka, kterou podrobně osvětlím.

Událost
Pravděpodobnost
Stack po hře
 Profit
Žádný call
78%
101 700$
79 326$
A call, vy výhra
0,7%
191 700$
1 342$
A call, vy prohra
2,1%
0
B call, vy výhra
1,4%
191 700$
2 684$
B call, vy prohra
3,9%
0
C call, vy výhra
3,8%
188 700$
7 171$
C call, vy prohra
7,3%
0
D call, vy výhra
0,7%
185 700$
1 342$
D call, vy prohra
2,1%
0

Profit, pokud all-in: 91 865

Profit pokud fold: 90 000

První sloupeček „událost“, to je celkem zřejmé, je to možnost, která může nastat. Druhý sloupeček „pravděpodobnost“, ukazuje procentuelní výskyt dané události. Tato pravděpodobnost je zde rozdělena na dvě možnosti a to na výhru a prohru, a jejich součet nám dá celkovou pravděpodobnost, že nás hráč dorovná. Třetí sloupeček „Stack po hře“ ukazuje, jaký bude mít stack, pokud se daná událost stane.

Poslední sloupeček „profit“ je klíčem. Profit dostanete tak, když vynásobíte pravděpodobnost ze sloupce 2 s velikostí stacku ve sloupci 3. Pokud sečte všechny profity pro jednotlivé situace, dostane celkový profit, když dáte all-in. Nyní jej porovnáte s profitem, pokud byste dali fold, což je tedy pouze stack, který vám zůstal, a zjistíte, že pokud dáte all-in, tak průměrně budete mít více chipů, než když byste dali fold. Toto znamená, že all-in vám vydělá více peněz než fold.

Toto je velice příjemný výsledek, pojďme se teď podívat o krok zpět, a co jsme se z tohoto naučili. Na začátku jsme řešili dvě otázky: je dobrý dát all-in s 10-8off na páté pozici, a jaká je minimální kombinace v této situaci na all-in? Pokud jsou naše výsledky správně, tak jsme dokázali odpovědět na první otázku, a dostali jsme se blízko k odpovědi na otázku druhou. 10-8o ukázala, že dokáže být profitabilní, a také tento profit není příliš velký, takže bude blízko k hraniční handě.

Nicméně, i když jsme si tady rozebrali danou situaci, tak si to pojďme projít ještě jednou, ať poznáme, zda-li tomu můžeme věřit či ne. Klíčem k celému závěru byl určení rozsahu hand, které potřebují jednotlivý hráči na dorovnání. Jakmile jsme odhadli toto rozdělení hand, tak pak už následovala jen čistá matematika. Pojďme se tedy na tento kritický faktor podívat ještě jednou.

Tight hráči. Pro hráče A a D jsme určili tři nejvyšší páry a A-K suited či off. Je to možné? Já bych řekl, že určitě. Navíc pak jejich stacky nebyly tak malé na to, aby je to tlačilo k zoufalým činům. Dále pak máme nálepku tight hráče, což je další plus k obhajobě hand, na které jsme je odhadli. Vy byste dali v šanc celý turnaj proti tight hráči s 10-10 či A-J? Vím, že spousta hráčů by to udělala, ale lepší hráči by svoji pouť turnajem takhle rozhodně nezahodili. A nezapomeňte, že oni jsou také tight hráči, a jejich pravidlem je nedorovnávat all-in bez opravdu silné handy.

Loose hráč. Hráč B jsme si charakterizovali jako loose, a řekli jsme si, že by dorovnal all-in s jakýmkoliv párem do 9-9, plus A-K a A-Q. Znovu si myslím, že prvotní přiřazení hand bylo správné na loose hráče s M 8 až 10.

Nejvíce loose hráč. Hráče C jsme si specifikovali, že by dorovnal all-in s jakýmkoliv párem, vysokým esem, a i A-J, či K-Q. Opravdu velice loose. Vy byste dorovnali all-in s labutěmi? S M kolem 8 by to zřejmě nikdo neudělal. U tohoto odhadu je tedy možné, že jsem s hráče C udělal maximálního loose hráče, což asi v reálu nebude pravda. A trochu nám to přidá na profitu.

Takže shrnu-li tyto úvahy, tak si myslím, že je vše v pořádku, a mohu je brát s největší vážností. Ale abychom získali ještě lepší přístup k tomuto problému, tak se pojďme podívat na další tři možné případy, které mohou nastat. Všechny tři případy mohou být řešeny, jako náš počáteční případ. Stačí mít v excellu připravené tabulky, a pouze do nich vyplňovat nové situace. Ušetřím vás tedy detailů, a rovnou vám prozradím výsledky:

Případ 1: Čtyři tight hráči jsou nejlepší možný případ. Váš profit naroste na 98 524$. Čistý profit je 8 524$, all-in je zde tedy nutností.

Případ 2: Čtyři loose hráči. Profit je zde 90 863$, tudíž čistý profit je 957$. All-in je tedy pořád profitabilní, ale již jen velice málo.

Případ 3: Čtyři velice loose hráči. Zde tedy průměrně po all-inu vyhrajete 85 229$, což vás posune do ztráty 4 771$, oproti tomu, když byste dali raději fold.

All-in v této situaci je tedy profitabilní proti mixu hráčů, nebo v nejlepším případě proti čistě tight hráčům.

Závěr: Když je tato hra teoreticky profitabilní, měli bychom to tak zahrát? Základním pravidlem je mixovat svoji hru. Tohoto pravidla se musíte držet i zde. Víte, že budete profitabilní, ale pokud to uděláte 2x či dokonce 3x po sobě, tak vás hráči začnou dorovnávat i s handami, které jsme jim na začátku nepřidělili, čímž se nám začnou měnit hodnoty v tabulkách, a váš profit tak začne strmě klesat. Důležité je, abyste si z tohoto příkladu vzali to, že když jste na střední pozici, a po vás jsou další hráči s podobnými stacky v oranžové zóně, tak si můžete dovolit jít all-in 10-8o.