Metagame

Vítejte v nejdůležitější kapitole high-stakes online pokeru. Mistr metagame bude vždy o krok před svými soupeři.

Mistr v metagame využívá znalosti soupeřovi range, jeho tendencí, a jeho historie, k tomu, aby si s ním manipuloval, jak se mu zlíbí. Mistr v metagame chápe působení svojí image na ostatní soupeře, umí se dokonale přizpůsobit dynamice hry, ví jak budou jeho oponenti reagovat. Takže, co tedy vůbec je metagame? Je to souhrn všech faktorů pokerových session proti danému soupeři. Termín metagame si lze tedy představit, že je to takový deštník pod, kterým se nachází všechny faktory: image, dynamika stolu, historie hand, … Dobří hráči velice dobře rozumí metagame, a těchto znalostí využívají proti ostatním soupeřům. Velice dobře se metagame hraje proti souepřům, s kterými hrajete častěji. Takovýto soupeř vidí, jak jste včera zahráli svůj set, a vy díky tomu můžete manipulovat hrou. Například, jsem u stolu 3$/6$ se silným pravidelným hráčem. Odehráli jsme spolu několik tisíc hand, a víme, jak ten druhý hraje. Tento soupeř ví, že když dorovnám s blindů se 7-7, tak dám check-raise na flopu, když chytím flop, a check-call na flopu a turnu, když nebude board příliš nepříjemný (10-5-5-4). Pokud tedy budu na BB, a budu držet 7♠-7♥, a můj soupeř dá open raise z CO, tak budu připraven proti němu využít metagame. Pokud neflopnu set, tak dám check-raise, jako kdybych set měl. A pokud mi set dojde, tak budu dávat check-call, abych v něm vyprovokoval blaf. Takže já dorovnám se 7♠-7♥ před flopem, a na stůl dojde 9♦-7♥-3♣. Paráda! Dám check. Můj soupeř vypustí 36$, a já call. Turn je J♥. Dobrá karta na to, aby se soupeř pokusil reprezentovat, že trefil jacka. (Také ho může trefit, což je ještě lepší varianta.) Dle mého plánu dám tedy check. Soupeř opět betne, a to 90$ do 112$. Dám si čas na rozmyšlenou, dorovnám. Zde si beru čas navíc schválně, protože chci, aby si myslel, že se dlouze rozmýšlím, zdali to mám s mým středním párem zkusit. Toto je tedy metagame s časováním. Na river dealer rozdá 2♦. Opět se rozhodnu vzít si trochu více času, a dám call. Můj soupeř si vezme 20s, a pak se rozhodne pro check s A♦-Q♣. Zde mi tedy správné využití metagame pomohlo, vynutit si od soupeře blaf, a tím maximalizovat moji handu. Další přínos má tato handa pro metagame samotnou, protože viděl, že jsem svůj set zahrál slowplay, což mi dává další kreativní možnosti do budoucna. A ještě mě bude v takovýchto situacích méně blafovat. Někdy je dobré hrát schválně špatně, a prohrát trochu peněz. To samozřejmě pouze za účelem ovlivnit metagame, a využít toho pro svůj prospěch. Pokud vaši soupeři uvidí, že děláte nějaké klasické chyby, tak změní svoji hru, a vy toto můžete perfektně využít. Například jste na riveru se nejslabším párem, nebo A-high, a proti vám je agresivní hráč, který vsadí. V tu chvíli byste měli dorovnat. Většinou určitě prohrajete, ale zde to děláte pouze proto, aby váš soupeř viděl, že jste schopni takového to callu, a vy to pak využijete pro svůj prospěch. Metagame můžete také použít pouze z jedné session. Bude se skládat s image, dynamiky stolu, a předešlých hand. Například hrajete proti fishce 1$/2$. Na flopu máte flush draw, a vsadíte na flopu i na turnu, fishka vás dorovná se setem, který hraje slowplay. River vám pomůže ke flushi, a fishka vás prokleje v chatu. V tuto chvíli bude vaše hra ovlivněna touto handou, a váš soupeř si bude myslet, že jste idiot, a budu vás dorovnávat se slabšíma handama. Vy tedy díky této handě rozvinete svoji metagame, tak že jej začnete value betovat, ne blafovat! Na mikro limitech se metagame moc netrapte. Zde stačí pouze, aby si vaše fishka myslela, že jste fishka vy, a to vám bude stačit.

Časování

Určitě víte, co jsou tells.Je to jeden ze základních faktorů pokeru, speciálně pak živé hry. Na základě tells sbíráte na soupeře cenné informace, které vám pomohou lépe vyhodnotit danou situaci.

U online pokeru samozřejmě mizí klasické tells, jaké znáte z filmů (poškrábání na nose, hra s prstenem apod.:), nicméně stále tu je tell, který bude vaším dobrým pomocníkem.

Tento tell jsem nazval „časování“, a jak asi každému docvakne, tak se jedná na rychlosti soupeřovi reakce. Tento tell nebude nikdy přesným návodem, jak jednat, ale pokud do něj dobře proniknete, tak vám mnohdy neocenitelně pomůže. Nyní popíši některé tells, které jsem já zaznamenal:

Časování check-min raisu

Check-min raisu si velice užijete. Někdy to budou absolutní nuts, někde zase absolutní blaf, někde třeba top pár. Ikdyž je velice těžké poznat, který že min raise to v této chvíli zrovna je, tak jsem našel tell založený na časování, jak rychle tento check-min raise dostanete.

1. Dáte raise z Buttonu. Fishka 40/10/2 na BB dorovná. On dá check na flopu, vy c-bet, a on okamžitý min raise.

2. Dáte raise z Buttonu. Fishka 40/10/2 na BB dorovná. On opět check, vy c-bet, on přemýšlí 5 sekund, a pak dá min raise.

Zjistil jsem, že příklad 1 je více blaf než druhý příklad. Když vám tedy někdo okamžitě odpoví min raisem na c-bet, tak je to většinou blaf, než aby měl opravdu silnou handu, s kterou by vás chtěl obrat.

Pokud někdo delší dobu přemýšlí, tak je pravděpodobnější, že se snaží přijít na to, jak z vás dostat více peněž. A spíše se bude snažit svoji handu zakrýt, než aby třeba ukončil akci tím, že je příliš hladový s dobrou handou okamžitě zvítězit. Když někdo flopne set, tak si pak chvilku zapřemýšlí, než udělá svoje další správné rozhodnutí. A také spousta hráčů cítí, že když okamžitě raisne svoji dobrou handu, tak se svojí hladovostí prozradí.

Neříkám, že je tento tell 100%, ale kdykoliv jsme v této situaci, tak k němu vždy přihlížím, jako na další faktor, který ovlivní mé rozhodnutí.

„Mám top pár, a vím, že s ním docalluju do showdownu“

Celkem častá situace, kdy hráč flopne top pár, a je si jist, že už s ním dohraje hru dokonce proti hráči, který dal preflop raise. Tento hráč ví, že přinejmenším dorovná na turnu, cítí, že není možnost dát fold nebo raise, takže bude pouze dávat call. Tyto jeho cally mohou někoho zastrašit, ale vás by určitě neměli, protože kdyby měl opravdu silnou handu, tak by alespoň jednou chvilku přemýšlel o raisu, takže by určitě nedal vždy okamžitý call.

Například, řekněme, že dáte open raise z CO s K♠-K♥. Hráč na Buttonu 30/10/2, který je celkem v pohodě hráč, ale neustále je v mínusu dá call. Flop dojde Q♠-7♦-7♥. Vy vsadíte 4/5 potu, a váš soupeř rychle dorovná. Turn přijde 4♠. Vy bet 2/3 potu, a váš soupeř opět okamžitý call. V této chvíli vám soupeř odevzdal handu. Kdyby měl sedmičku, tak bych chvilku přemýšlel, jestli dát raise nebo ne. Z tohoto tedy vyplývá, že byste měli dát na riveru solidní value bet, a zřejmě tak porazit jeho dva páry Q-Q-7-7.

Tento příklad, také platí pro draw. Většina hráčů s draw prostě okamžitě dorovná váš bet, protože ví dopředu, že jsou s draw ochotni něco dorovnat, je to pro ně automatický tah, takže se nebudou příliš dlouho rozmýšlet. Důležité je, abyste si z tohoto článku odnesli, že když vás někdo okamžitě dorovnává, tak většinou nemá super handu. Toto pak můžete využít pro agresivní vytlačení z potu, anebo pro hezký value bet.

Jak jste asi poznali, tak práce s časem u online pokeru může být vaší velkou výhodou, ale ovládat ji, a používat ji, vyžaduje mnoho zkušeností, a i znalostí vašich soupeřů. Abyste se vy vyhnuli tomu, že někdo tento faktor použije proti vám, tak si snažte vždy na každé rozhodnutí brát stejné množství času.

Obrana blindů: Check-raise blaf

Jakmile začnete hrát střední a vysoké limity, tak budete čelit hodně TAGům, kteří budou vědět, co dělají.Začne se využívat buttonu, a bude se častěji raisovat.

Tito soupeři budou mít velice dobrou preflop i postflop hru, a začnou vás obírat, když se je budete 3-betovat se širší range. Proto musíte přestat dávat do hry vaše peníze mimo pozici, a zkvalitnit tak vaši hru.

Jakmile zjistím, že se nacházím u takovéhoto stolu, tak okamžitě změním strategii ochrany blindů: začnu dorovnávat raisy z posledních pozici, a někdy je 3-betuju. Dorovnávám s handami typu K-Q, K-J, a A-10. S těmito handami můžu flopnout over karty či gutshot, což mi pomůže dát na flopu check-raise blaf.

Kdykoli flopnu výše zmiňované kombinace (gut shot, over kartu), tak vždy dám check-raise TAGovi. Mnoho TAG hráčů na středních limitech je dobrých pokračovat s vámi proti 3-betu, ale na check-raise na flopu už nemají.

Touto hrou si přivlastníte mnoho potů, a pokud vás soupeř dorovná, tak máte ještě šanci trefit svoji over kartu nebo postupku.

Důležité je nepokračovat nadále v blafu, pokud vás někdo dorovná. Pokračování by připadlo v úvahu pouze poté, když máte u stolu bohatou check-raise blaf historii, a budete si myslet, že váš soupeř vás dorovnává s marginální handou. Obvykle vás tedy budou dorovnávat s handou lepší, ale pokud budete mít pocit, že bude mít soupeř marginální handu, tak se nebojte, a další kulku vystřelte na turnu.

Když v těchto situacích flopnu handu typu top pár nebo OESD, tak obvykle pokračuji check-call. Tyto handy se lépe hrají takto, než je dát check-raise blaf, protože se pak těžce odpovídá na 3-bet.

Jako příklad check-raise blafu uvedu jednu hru na 2$/4$, kde jsem hrál proti regular TAGovi se staty 19/15/3. Už jsme spolu párkrát hráli, a on ví, že jsem schopný některých tahů, ale že v zásadě hraju tight. Hra začala jeho klasickým open raisem na buttonu 16$. Já se na BB rozhodl dát call, 3-betem bych sám sebe dostal do těžké situace mimo pozici. A také jesm nechtěl dát fold, protože vím, že v 33% krade blindy, takže zahodit K-Jo proti 33% stealerovi je blbost.

Na flop došlo 7♠-6♣-5♦. Já check, button vsadil 30$, já raise 80$, a on call. Turn přišel 10♠. Zde jsem dal check, a soupeř vsadil 160$, a já fold.

Ok, bohužel teď můj tah nezapracoval správně, ale to je poker. Přemýšlet o této situaci musíte tedy takto – příliš mnoho hand raisuje, takže nemůže vždy pokračovat na flopu, a často bude nucen svoji handu zahodit. Zde nemůže pokračovat s žádnými obrázky, většinu suited es musí zahodit apod. A já se zde nepokouším o čistý blaf, můžu flopnout kinga nebo jacka, či chytit top pár na turnu, což už by sice byla těžší situace, ale častěji zde vyhraji než prohraji.

A navíc nyní ví, že se svých blindů lehce nevzdám, takže si svoje věčné raisy odpustí.

Nechte své soupeře na pochybách

Je jasné, že jakmile někdo tuší, co máte v ruce, tak proti vám zahraje ideální hru.Pokud už budete pravidelnějšími hráči, tak budete mít stejně jako vaši soupeři na ostatní hráče velké množství statistik a údajů.

A pokud budete hrát vždy přesně, tak jak od vás očekávají vaši soupeři, tak budete snadno čitelní, a začnou vás přehrávat. A z tohoto důvodu musíte hrát, nečitelně a klamavě. Díky takovéto hře bude pro vaše soupeře nemožné určit vaši handu, a to je přesně to, co musí být vaším záměrem.

Malé varování. Nikdy nehrajte klamavě proti fishkám na nízkých limitech (0,5$/1$ a níže). Váš soupeř prostě ještě nebude uvažovat tak hluboce, jak předpokládáte, a vaše klamné tahy se minou účinkem. Proti těmto hráčům musíte hrát TAG, a value betovat je, co to dá.

Hra proti 3-betům, a využití 4-bet blafu

Jakmile se dostane na vyšší limity, tak ihned uvidíte, jak velká je zde preflop agrese. Soupeři vás preflop začnou o mnoho více 3-betovat. Budou vědět, že z posledních pozic více sázíte, a budou vám častěji odpovídat 3-bety. Dostanete se pak do fáze, kde bude 3-betů až moc, a tak to budete muset začít řešit.

Pokud mám na soupeře pozici, tak 3-bety obvykle pouze dorovnávám. Pokud jsem mimo pozici, tak už je to hroší, protože výhoda pozice má zde obrovský vliv. Se slabšími handami typu A-10s a 7-6s dávám raise na buttonu do hráče, který neustále 3-betuje. Pokud flopnu pár, tak dorovnám jeho c-bet, a dám raise (což už bude all-in) s dobrou hadnou typu dva páry. Toto je, ale pouze základní koncept, a dokonale mu porozumět vyžaduje mnoho zkušeností.

4-bet blaf

Blaf 4-betem se častěji začne vyskytovat na limitech 2$/4$ a výše. Je to reraise s marginální handou do 3-betu. Tento blaf byste měli dávat, jen když k tomu máte oprávněný důvod, například, když vás váš soupeř stále 3-betuje. Já preferuji 4-bet all-in s marginálníma handama 10-9s nebo 6-6 do soupeře, který neustále 3-betuje.

All-in zde dávám, protože si představte hru 2$/4$, kde já raise 14$ na buttonu s A-6s. Můj soupeř 3-bet 52$. Toto mi dělá neustále, a já jsem do teď hrál vždy proti 3-betům tight. Nyní dám raději all-in, než reraise například 156$, protože díky all-inu ho vystavíte velmi těžké situaci, a bylo by velmi vzácné, kdyby měl tak silnou handu, s kterou by vás dorovnal.

Pasti s A-A a K-K

Mnoho lidí málo klade pasti s A-A a K-K. Myslím tím, že málo pouze dorovnávají 3-bety s těmito monster handami, a raději dají re-raise.

Mnoho tight hráčů zahodí proti 4-betu handy typu Q-Q nebo J-J. Proti těmto hráčům je lepší dát pouze call, a pak z nich vymámit všechny jejich peníze v pozdějších kolech, protože pro ně bude velmi těžké zahodit tyto handy na nízkých flopech. Z tohoto tedy vyplývá, že pasti spíš používejte na tight hráče, a proti loose hráčům, a fishkám dejte 4-bet.

Sqeeze

Sqeeze je velice běžný tah na limitech 2$/4$ a více, a pokud ho dobře použijete, tak je i dobře využitelný na limitech nižších. Sqeeze je 3-bet, když jsou ve hře již dva hráči, a jeden z nich dal raise.

Příklad

Situace: 1$/2$

Vaše handa: 10-8s, Button.

Akce: TAG soupeř dá raise 6$ z CO. Tight pasivní hráč na buttonu dorovná, vy dáte reraise 24$, a ostatní položí.

Toto je typický příklad sqeeze play. Vy jste svým 3-betem ukázali, že se nebojíte raisu, a dvou hráčů v potu, takže jste projevili hodně síly, a vaši soupeři proti vám ve většině času nebudou pokračovat ve hře. Na nižších limitech se, ale vyvarujte tohoto tahu proti fishkám, protože často hrají s nevěřícím Tomášem, který jím může pomoci vyhrát. Ikdyž tento jejich věrný druh jím ve většině případů jejich bankroll vybere, takže podle toho taky proti nim hrajte.

Vřele doporučuji začít experimentovat s tímto tahem, a jakmile se naučíte rozeznávat soupeře, jejich image, a další důležité faktory, tak uvidíte, že mít v repertoáru tento silný tah je obrovská výhoda.

Postflop floating

Floating je další tah, který využívají dobří hráči na limitech 1$/2$, a vyšších. Floating je dorovnání c-betu, kde nemáte absolutně nic nebo jen velmi slabou handu typu spodní pár, a víte, že se pokusíte pot ukrást na turnu. Tato technika ukazuje, jak funguje síla pozice. Hráč dorovná s odpadem, a stále může vyhrát pot.

Příklad

Situace: 5$/10$

Moje handa: A♣-Q♦, Button

Akce: UTG+1 klasický TAG 18/15 dá open 50$. Já dorovnám.

Flop: J♣-5♥-4♥

Akce: Soupeř vsadí 50$, a já dorovnám.

Důvod proč jsem dorovnal, je ten, že je zde dobrá šance, že můj soupeř také netrefil flop, nebo při nejlepším má spodní pár. Protože ho znám, tak vím, že by pokračoval proti následnému betu, či raisu dál, jen když by měl přinejmenším top pár. Dále pak si může myslet, že když jsem pouze dorovnal, tak můžu mít flush draw, což mi dá dobrou příležitost na krádež, pokud na turn dojde srdce.

Turn: 7♥

Akce: Soupeř dal check, a já vsadil 180$ do 200$ potu. Soupeř call.

Ok, můj float zde příliš dobře nezapracoval. Ale tuto hru ještě nevzdám. Řekl bych, že můj soupeř bude mít over pár, nebo dobrého jacka. Díky hrám, které spolu máme odehrané, tak mě vidí jako tight hráče, takže se můžu pokusit velkou sázkou na flopu o pokračování v předstírání flushe.

Neblafuji takto často, většinou nepovedený float dohrávám check-fold. Ale za jistých okolností, kdy máte dobré informace o vašem soupeři, je takovýto tah možný.

River: 2♦

Akce: Soupeř check, já bet 480$ do 560$ potu.

Z tohoto příkladu lze vyčíst, že je lepší používat float proti tight soupeřům, kteří se vzdají snadněji. Dále pak je lepší mít vždy v záloze nějakou záchranu, alespoň třeba eso v rukávu. Tento tah, bývá většinou pro vaše soupeře frustrující, a často je může dostat do tiltu, takže se jej také snažte správně využívat.

Slow play

Slow play určitě nemusím vysvětlovat. Velice známý tah, který využívají především začátečníci. I přes její oblíbenost, bych řekl, že je slow play příliš přeceněňována.

V 6-maxu je slow play obvykle špatná taktika. Hra je na tolik agresivní, že vás soupeři dorovnají do showdownu s jakýmkoliv párem.

Dále pak s efektivním stackem 100BB+ budete muset využít všechny herní kola, abyste dostali soupeřův stack doprostřed. A pokud byste byli v situaci, v které by vás byl soupeř ochotný dorovnávat, tak checkem na flopu přijdete o jeden bet. Mnoho lidí preferuje slow play, ale já raději své silné handy sázím. Nicméně níže uvedu případ, kde si slow play dávám.

Tento případ popíše handu, v které mám monster, ale board mi jej nepomůže vyplatit. Řekněme, že mám A♦-A♠, dám si raise, a soupeř mě dorovná. Na flop dojde A♥-7♦-3♣. Můj soupeř dá check. V tuto chvíli je téměř jisté, že by mi další bet nedorovnal. Někdy by mě mohl zkusit blafnout, nebo by měl na ruce sedmičky či trojky, ale v 95% procentech, bude hrát check-fold. A proto je lepší takovýto monster pouze checknout, protože ikdyby by měl menší set, tak mě stejně pak all-in dorovná.

Pokročilá hra

Nyní víte, jak hrát tight, solid a agresivně.Také jste se dozvěděli, jak si díky pozici vychutnat fishku, a obehrát TAGa. Dále víte, kdy je správná chvíle na value bet, a kdy je lepší dát check.

Umíte číst board, a reagovat dle jeho textury. Pokud jste tedy náležitě naslouchali doposud zveřejněným článkům, a dokážete tyto rady doopravdy správně aplikovat (což se především u mnoha lidí týká solid hry, kde sice všichni ví, co to je, ale i tak se nechají lehce tiltnout, a vyházet tak svůj celý bankroll na jeden záchvat), tak jste jistě zaznamenali zlepšení vaší hry.

Double a tripl barrel

Vaše c-bety nebudou mít vždy ten správný účinek, a často budou dorovnávány. A když si pak tedy všimnete, že některý hráč vám je dorovnává neustále, tak nebude možné, aby vždy měl nabito. A proto, byste měli vsadit s ničím i na turnu, a tak ho vytlačit od potu. Tato sázka na turnu se nazývá double (second) barrel, a dává se především, když dealer rozdá scare kartu. Tento tah vám zajistí image agresivního hráče, a také vám vaši soupeři budou méně dorovnávat c-bety.

Jak už jsem řekl, tak nejefektivnější uplatnění má double barrel, když padne scare karta. Pokud je tedy nízký flop, a na turn padne A, K, Q, nebo J, tak téměř vždy betnu. Velikost sázky volím okolo 2/3 potu a více, musíte to svému soupeři udělat těžké.

Další příležitostí, kdy vsázím po c-betu na turnu je, když mi dojde flush nebo straight draw. Touto sázkou získáte dvě šance na výhru, a to, že vám na riveru dojde vaše karta do draw, anebo váš soupeř dá fold. Zde je dobré si uvědomit, že právě ty procenta navíc, co dostáváte od draw, dělají second barrel profitabilní.

Co se týče triple barrelu, tak ten již téměř nepoužívám. Pokud vás soupeř dorovná na turnu, tak je zbytečné s ničím sázet i na riveru. Takovou sázku bych možná dal pouze, pokud by na river došlo eso. Anebo kdybych tušil, že můj soupeř má na riveru také zpackanou flush draw jako já.

Jak na donk bet

Donk bet je sázka na flopu, kde váš soupeř mimo pozici dá raise po vašem raisu preflop. Donk bet je velice zajímavý tah, který se dá různě vysvětlit. Donk od fishky znamená zcela něco jiného než od dobrého TAGa a LAGa. Nyní se zaměřím na donk od všech tří druhů soupeřů.

Donk bet od fishky

Na donk bet od fishky obvykle odpovídám raisem. Tito hráči mají obvykle slabší kombinace, takže se vyplatí je raisovat.

Příklad

Situace: 0,1$/0,25$. Náš soupeř je fishka.

Naše handa: K♠-10♣, Button.

Akce: My raise, a fishka call z BB.

Flop: J♣-7♥-3♦

Akce: Náš soupeř dá min bet, a vy musíte tyto min bety vždy raisovat. Jakmile uvidíte min donk bet od fishky, tak musí následovat automatický pot raise.

Pokud by fishka dala pot bet, tak zde bych raději neblafoval, a pokračoval ve hře jen se silnější kombinací. A pokud vám fishka raise dorovnala, tak to vypadá, že má handu, a neplánuje ji zahodit.

Donk bet od TAGa

Proti TAGovi už je to horší. Donk bet od tohoto hráče může znamenat více věcí, záleží zde především na typu hráče, a je tedy těžké rozpoznat, co jeho donk znamená. Může to být střední pár, s kterým vás chce vyhnat, anebo také může mít set, a sázet pro value.

Proti donk betu od TAGa vždy hraju, když vidím, že to dělá příliš často. Zjistíte tedy, že jeho donk bet range je příliš široká, a raise se vám vyplatí. Pokud mám dobrou handu typu střední pár, či top pár s dobrým kickerem, tak dorovnám, a na turnu se rozhodnu dle jeho hry.

Donk bet od LAGa

Nejtěžší situace, která vás může dohnat k šílenství, je, když vám LAG dorovná nebo raisne váš reraise na jeho donk bet. V této chvíli totiž nedokážete přesněji vyhodnotit situaci, protože LAG hraje spoustu hand jinými způsoby.

Proti LAGovi musíte být připraveni dát mnoho peněz na marginální situace. A proti donk betu bych doporučoval většinou času dát pouze call, a raise jen s opravdu dobrými handami, nebo občasný raise s handami typu gutshot, či s over kartami.

Největším pomocníkem, ale budou jako vždy zkušenosti.

Měli byste dát donk bet?

Jak už asi víte, tak donk bet může vyvolat hodně těžké situace. Hodně jej využívejte jako semi blaf, ale vyvarujte se ho proti dobrým TAGům a LAGům, kteří ho často vyhodnotí jako slabost. Takže pokud budete mít silnou handu, tak je dobré si s ní lehce donkout do těchto hráčů, a někdy to bude profitabilnější než slow play.

Příklad

Situace: 0,5$/1$

Vaše handa: 8♥-8♦, SB.

Akce: TAG 18/15/2 open raise z CO 3$. Vy znáte tohoto TAGa, víte, že hraje několik stolů, a tímto stylem hraje každý den. A hraje spíše jako robot. A vy dáte call.

Flop: 10♣-9♦-2♦

v V tuto chvíli si víte, že máte většinou lepší handu než váš soupeř, protože víte, že hraje širokou range. Check-call by nebyla dobrá strategie, protože tušíte, že pokud dojde over karta, tak by vás soupeř mohl vystavit těžké situaci. Check-raise je příliš drahý na to, abyste se dozvěděli, jestli opravdu něco má. Proto bych se tedy rozhodl pro donk bet, který zjistí to samé jako check-raise, ale za méně peněz.

Experimentujte tedy s donk bety, a pokuste se je zařadit do vašeho arsenálu.

Úrovně přemýšlení

Kritickým faktorem vítězství v těžších hrách, je způsob jakým přemýšlíte o daných handách.Toto přemýšlení se musí skládat s range, historie hand, dynamiky hry, a image.

Z těchto střípků si musíte skládat mozaiku toho, jak se dostat do hlavy vašeho soupeře, a jak vidí váš soupeř vás.

Úrovně přemýšlení jsou postupné. Do první úrovně spadají vaše karty. Druhý level přemýšlení zahrnuje to, co si myslíte o soupeřových kartách. V třetím levelu se ukrývá odhad toho, co si váš oponent bude myslet o vašich kartách. Čtvrtý level obsahuje, co si myslí váš soupeř, že vy si myslíte o jeho kartách. Pátý level je další rozšíření – co si myslí váš soupeř, že vy si myslíte, že on si myslí, co držíte … a to prozatím stačí J.

Při každé vaší hře, byste měli mít na mysli, alespoň první dvě úrovně. Určitě existují fishky, kterým toto nic neříká, a zaměřují se pouze na své dvě karty, ale drtivá většina hráčů takto uvažuje.

6-max je nesmírně agresivní hra, plná pastí a blafů, a proto vyžaduje určité pokročilé myšlenkové pochody. Není snadné si osvojit takovéto přemýšlení, ale díky tomu, že teď už víte, co hledat, a díky poctivému procvičování, budete na správné cestě rozvinout svoji hru.

Příklad

Situace: 3$/6$. Hraji se velice dobrými TAGy, s kterými mám odehráno několik set hand. O každém soupeři mám tedy celkem dobrou představu, jak hraje.

Moje handa: J♣-J♦, Button.

Akce: UTG+1 raise 21$. Já dám 3-bet 72$ (level 1). Soupeř dorovná.

Okamžitě začnu přemýšlet o levelu 2. Protože mě dorovnal, tak bude mít určitě dobrou handu. Tipl bych ho na pár, či A-Ks, A-Ko, A-Qs, A-Qo. Někdy by dal 4-bet s A-A, K-K a A-K, a někdy by mě dorovnal se suited konektory.

Také už přemýšlím na levelu 3. Já mu dal 3-bet na buttonu, takže si může myslet, že nemusím mít opravdu silnou handu, a že pouze využívám své pozice se středně silnou kombinací. Řekl bych tedy, že mě odhaduje ne 10-10+, A-Js+, K-Qs, a také na malé páry a suited konektory.

Flop: 5♥-6♥-7♣

Akce: TAG dá check, já bet 30$, a on mi odpoví all-inem 400$.

Level 1 mi říká, že mám dobrou, ale ne neporazitelnou handu. Level 2 mi říká, že soupeřovi se takto nízký spojený board může dost líbit na to, aby šel all-in. Vím, že můj soupeř je agresivní, takže mi může v klidu ukázat 4-4 až AA, A♥-K♥ a A♥-Q♥.

S handou 4-4 či A♥-Q♥ se určitě nebude bát vsadit, protože vím, že ví, že z button můžu mít širokou range, a polovina z ní nemusí zapadat do tohoto flopu. 4. level – zde můj soupeř ví, že já vím, že zde může mít velice silnou handu, jako je třeba set. Ale já také vím, že se mě může jen pokusit odstranit od potu, takže když skombinuji tyto myšlenkové pochody, tak se rozhodnu pro call. V potu je příliš mnoho peněz, a moje handa může vyhrát.

Level 1 a level 2

Pokud jste četli poctivě všechny články, tak pro level 1 vám pomůže dříve uvedená tabulka preflop hand. A levelem 2 vám pomůže projít popis možných soupeřů, a jejich hand range.

Level 3

Zvažte, jak chytrý je váš protivník. Pokud hrajete na nízkých limitech proti špatným hráčům, tak nemůžete s velkou přesností určit to, co se honí v hlavě vašemu soupeři. Na vyšších limitech už poznáte lepší hráče, kteří budou přemýšlet podobně jako vy.

Vždy musíte přemýšlet, jak zmanipulovat přemýšlení vašich soupeřů. Pokud zjistíte, že váš soupeř začal číst vaši hand range, tak musíte zpozornět. Mohou tak přijít na to, kdy vás odstranit od potu, když držíte marginální handu, a naopak vyklidit pole, když máte opravdu silnou handu. Z těchto důvodů musíte svoji hru neustále mixovat.

Vždy přemýšlejte o tom, co si o vaší hře myslí soupeři. Každou akcí, kterou uděláte, sdělíte informace vašim soupeřům. Pokud chcete udělat velký blaf, tak musíte svému soupeři sdělit, že jste silní. Pokud chcete udělat velký call, tak musíte soupeře navnadit, na to že je silnější než vy.

Level 4

Zvažte jak chytrý je váš protivník. Ne všichni vaši soupeři budou umět přemýšlet takhle hluboko. Rozhodně to příliš nehrozí na nižších limitech než je 1$/2$.

Vyvarujete se dobrým hráčům, kteří hrají spoustu stolů. Tito hráči jsou v autopilot módu, a nestíhají příliš hluboce přemýšlet nad danou handou.

Level 5

Zkušenosti. Pro level 5 jsou zcela jasně nejdůležitějším faktorem zkušenosti. Tyto zkušenosti se zde začnou měnit na instinkt, začnete automaticky cítit, co je v danou chvíli nejlepší udělat.

Příklad

Situace: 5$/10$.

Moje handa: 10♣-10♥, button.

Akce: TAG 18/15/2,5 raise z UTG 30$. Já se rozhodl pro call. Obvykle bych dal 3-bet, ale abych trochu mixoval svoji hru, tak jsem dal pouze call. Zde bych řekl, že TAG bude mít pár nebo dvě vysoké karty. (level 2)

Flop: 8♣-7♥-2♦

Akce: TAG bet 50$, v potu je 75$. Raise by zde znamenal fold od horších hand, a zbytečnou akci od lepší hand, takže jsem dal call.

Nyní tedy prohrávám proti handám 8-8, 7-7, a J-J až A-A. A porážím handy 9-9 a A-K.

Turn: 3♥

Akce: TAG vsadí 125$ do potu 175$. Protože jsem ještě neukázal žádný projev síly, tak mě může chtít odstranit s nízkým párem. (level 3). Také se nám tu objevila možná flush draw, a tomu by také odpovídala soupeřova sázka. (level 2)

River: 2♣

Akce: TAG vsadí 300$ do potu 425$. Nyní jsem tedy vystaven velmi těžkému rozhodnutí. Pojďme si celou akci shrnout:

– Celou dobu vsází, jako kdyby měl dobrou handu : A-A až J-J, 8-8 a 7-7.

– Já jsem ukázal, že mám dobrou handu, s kterou jsem ochotný pokračovat ve hře. Jelikož mě zná, tak tuší, že bych hrál tvrději se setem, dvěma páry, a J-J+. Takže pravděpodobně mě odhaduje na 10-10 a 9-9.

– Dále ví, že já vím, že jeho raise z UTG představuje silnou handu. A že vím, že takto raisuje s handami A-A až 7-7. Také si může myslet, že mám nějaký střední pár, a nevěřím mu jeho velký pár.

– Já si, ale také mohu myslet, že dohraje dokonce handu typu A-K nebo A-Q.

Já dorovnal, a prohrál proti raketám. Někdy uděláte velký call, a prohrajete, a vaše sebevědomí utrpí těžkou ránu. Proto si musíte celou handu projít znovu, a rozebrat si ji. V tomto rozboru se buďto přesvědčíte o správnosti vaší volby, nebo naleznete chybu, která vám pomůže zlepšit vaši hru.

Image

Někdy po sobě dáte třikrát raise, a ani jednou nevyhrajete pot.Což bude mít za následek, že nebudete mít dostatek respektu od vašich soupeřů.

Někdy zase vyhrajte tři velké poty v řadě za sebou na monstr handu. V tu chvíli budou vaše další sázky již respekt budit.

Někdy zase budete dostávat 25 hand jenom odpad, a nebudete s ním hrát, a pro soupeře se tak stanete tight hráčem, a jakmile vsadíte, tak si ostatní budou dávat větší pozor.

Image u pokerových stolů představuje to, jak působíte na své soupeře. V 6-max pokeru je akce rychlá a zběsilá, a proto musíte vaši image často měnit.

Vědět o své image, je naprosto nezbytná věc. Musíte vědět, jak působíte na vaše soupeře, a umět toho dobře využít. Mnoho hráčů si myslí, že po půl hodině, ví o svém soupeřovi všechno. Ale pravda je samozřejmě zcela opačná, a vy těchto nedostatků u vašich soupeřů musíte neustále využívat.

Každý pokerový hráč ví, že poker není pouze o kartách, a právě práce s image velkou mírou přispívá k vašemu pokerovému umění.

Dobrá image

Mít dobrou image znamená, že vás ostatní hráči vidí jako dobré solid hráče. K tomuto závěru obvykle dojdou, když nejste přespříliš agresivní, a vyhráváte poty na dobré handy. Dále pak si soupeř bude myslet, že sem tam uděláte i dobrý blaf, což k vaší image patří.

Tato image bude mít za důsledek, že vás hráči budou méně dorovnávat, a budou vám věřit, že máte dobrou handu. Proto je nutné této image využít, a sem tam přidat na agresi, jakmile soupeři zjistí, že jste přitvrdili, tak už si musíte opět dávat pozor, a nesnažit se krást poty.

Špatná image

Jakmile začnete hrát o mnoho potů, a nebudete je vyhrávat, vaše image bude špatná. Jakmile vaši hráči uvidí, že jste v showdownu s nejmenším párem třikrát po sobě, tak okamžitě budete mít od nich málo respektu, a vždy si proti vám zahrají.

Dá se říci, že je až neuvěřitelné, jak ostatní hráči okamžitě změní svůj styl hraní, pokud narazí, na hráče se špatnou image.

Tight image

Jak už vyplývá z názvu, tak se zde jedná o image tight pasivního hráče. Hráč s takovouto image hraje malé množství potů, a dohrává je, jen pokud má opravdu nuts. A proto lze tohoto hráče velice snadno odstranit ze hry.

Manipulace s image

Jak využít svoji image při hře, je zřejmé:děláme přesně to, co si bude náš soupeř myslet, že uděláme, ale zatím děláme pravý opak.

Pokud si protivník bude myslet, že hrajete tight, tak zablafujete. Pokud si začne myslet, že jste v tiltu, tak začnete hrát s dobrými handami, jako kdybyste hráli loose s odpadem.

Tyto změny, ale nesmíte dělat náhle, protože byste ihned vzbudili podezření, že je něco špatně. Nemůžete po tight hře ihned 3-betovat, a check-raisovat, každou handu. Tyto tahy dělejte pouze o trochu častěji.

Například hraji 3$/6$. U stolu sedí dobrý TAG hráči. Poslední tři kola jsem dal vždy raise na buttonu, a blindy položily. Další kolo jsem dostal K♥-6♥, ale ikdyž v 90% bych zde dal raise, tak nyní svoji handu zahodím. Vím totiž, že moje image je teď blind stealer, a s marginální handou si nyní nemůžu dovolit 3-bet, který by pravděpodobně následoval.

Na tomto případu vidíte, co znamená trochu změnit strategii. Nemůžu na buttonu ihned začít hrát tight, protože button je nejvýdělečnější pozice. Ale aby to tak zůstalo i nadále, tak se musím občas stealu vzdát.

Důležité je ještě opět upozornit na některé hráče, kteří jsou spíše multi tablový roboti, že proti nim využívání image nebude platit.

Image vaše soupeře

Při luštění soupeřovi image byste se měli zaměřit na stejné věci, jako když sledujte vlastní image. Toto obzvláště platí, pokud hrajete proti dobrým přemýšlivým hráčům. Nicméně existuje spousta hráčů, kteří si tuto věc příliš neuvědomují, anebo to jsou již výše zmiňovaní multitableři.

Zde jsou některé faktory, dle kterých hodnotím soupeřovu image:

– Tilt faktor. Vždy se zaměřujte na hráče, který prohraje velký pot, a speciálně pokud je to bad beat. Takovýto hráč se může dostat do tiltu, a odházet se tak ještě více. Také se zaměřujte na hráče, který vyhraje velký pot, takovýto hráč může začít hrát více loose.

– Tři poslední kola. Ikdyž jsem řekl, že po půl hodině, nemůžete poznat typ vašeho protivníka. Tak přesto je důležité sledovat nejméně poslední tři kola. Podle těch většinou poznáte aktuální hráčův styl. Jde o to, že dobří soupeři mění svůj styl hry, a tento styl se nebude nikdy radikálně lišit od stylu, kterým hráli poslední tři kola.

Velikosti stacků

V online hře je většinou maximální buy-in 100BB. Většina hráčů si dobíjí právě tuto částku. Někdy, ale budete hrát s výrazně menším stackem než vaši soupeři, anebo také naopak s větším stackem proti menšímu. Tyto situace se liší od hry proti stejnému stacku, a proto je nutné si je probrat.

Váš stack se hodnotí dle toho, kolik v něm máte BB. Jestliže hrajete se stackem 120$ na 2$/4$, tak je váš efektivní stack 30 BB. Pokud byste měli na stejném limitu 900$, tak je váš efektivní stack 225 BB.

Když je efektivní stack menší než 100 BB

Hráči, kteří si koupí ke stolu chipy za méně než 75BB, jsou obvykle špatní hráči. Čím více chipů máte na stole tím lépe. Setkáte se také s hráči, kteří si dokupují za 20BB, a jakmile se zdoublují, tak opustí stůl. Vyskytují se mezi nimi i hráči, kteří absolutně nedodržují bankroll managment, a těmto hráčům moc jejich handy nevěřím. Pokud jsem s někým v potu, a on má méně chipů než je 50BB, a já chytím na flopu draw 8+outs, tak vždy se snažím dostat do potu všechny svoje chipy na semiblaf. Například:

Situace: 0.25$/0.50$. Hraji proti soupeři s 23$. Nic o něm nevím, ale usoudím, že jeto špatný hráč.

Akce: Náš shortstack dá raise 1,5 z UTG. Další špatný hráč s 100BB stackem dorovná z buttonu. A já dorovnám z BB se 7♠-6♠.

Flop: 5♣-4♥-2♠

Akce: Já check, UTG bet 4$, a button fold.

Nyní zde není jiná možnost než dát vašemu soupeři all-in. Dokonce, ikdyž vsadil před flopem, a pak na flopu do dvou hráčů. Proti hráči s velkým stackem bych pouze dorovnal, protože check-raise by pak vedl k těžkému rozhodnutí na turnu.

Shrnu-li to, tak když hrajete proti shortstackovi, tak se nebojte poslat proti němu svoje peníze, protože tito hráči, bývají špatní, a dohrávají handy i s odpadem.

Short stack

V 6-maxu se nyní můžete setkat s velkým počet shortstacků. Tito hráči se lognou k více stolům naráz s 20BB, a jakmile je v jejich stacku více jak 30BB, tak jdou od stolu, a zkouší to zase u jiného.

Tito hráči využívají agresivního principu 6-maxu, kde se hráči neustále raisují z pozic a 3-betují. Čekají tedy na trochu slušnou handu, a hrají s ní proti hráči s deep stackem, který jim občas jejich handu dorovná.

Tito hráči mají kolem 13 VPIP a 11PFR. Nejlepší způsob jak proti nim hrát, je trochu ubrat agrese, a hrát na ně tight. Pokud budete mít takovéhoto hráče na BB, tak proti němu musíte stealovat se silnějšíma handama.

Když nastane druhá možnost, kde dá raise první short stack, tak se do něj pusťte, pouze pokud máte handu na 3-bet, a dejte mu all-in. Záleží také samozřejmě na jeho pozici. Pokud dá tento hráč raise z UTG, tak bych mu dal all-in pouze s 9-9 +, a A-Q+. A když by tento hráč dal open raise z buttonu, tak dám all-in s handami typu K-10 a lepšími, a jakýmkoliv esem, a párem.

Na nízkých limitech je těchto hráčů hodně, a většina z nich jsou fishky. Pokud se tedy takovýto hráč u vašeho stolu takhle zdoubluje, tak si u něj udělejte poznámku, co je zač, a příště proti němu dle toho hrajte.

Hra se stackem větším než 100BB

Hra s deep stackem bývá velice záludná, což vede k mnoha velmi těžkým situacím. Na druhou stranu je to, ale nejlepší možná hra, kde budete mít nejlépe zaplacenou vítěznou handu.

Vždy musíte přemýšlet dopředu, co uděláte na turnu a riveru. Toto je veledůležité pravidlo, když hrajete s deep stackem. Určitě chápete, že když jste na short stacku, tak vám zbývá jenom push/fold, ale s deep stackem si zahrajete více, takže je nezbytně nutné promýšlet si kroky dopředu. Například:

Situace: 5$/10$, neznám hráče na buttonu, ale má před sebou 2000$. Po 30 handách jsou jeho statistiky 21/10/2.

Moje handa: A♦-Q♦, jsem na BB.

Akce: Všichni fold, zmiňovaný soupeř open 40$, já dám 3-bet 150$.

A-Qs není úplný monster, a díky nevýhodě pozice se může hrát po flopu velmi špatně. V těchto situacích proti stealu častěji 3-betuju, než jen dorovnávám, protože soupeř zde bude mít širší range.

Flop: Q♠-J♠-3♣

Flop není příliš bezpečný. Pokud vsadím, a dostanu raise, tak se musím rozhodnout mezi call, all-in, nebo fold. Všechny tři možnosti jsou reálné, a je zde tedy hezky vidět, že i z takto dobrou handou jako je TPTK, čelím těžké situaci.

Pokud vsadím, a soupeř mě dorovná. Tak pak budu muset hodně přemýšlet, když na turnu padne jack nebo karta do draw.

Pokud vsadím, dostanu raise, a dorovnám ho, tak musím opět promyslet, jak další mé rozhodnutí ovlivní karty na turnu.

Tyto situace nastanou i na riveru, a každé mé rozhodnutí bude ve stovkách dolarů, takže je velice nutné, abyste si vždy promysleli herní tahy dopředu.

100 až 140BB

Mnoho se nezmění, když máte o trochu více BB než je 100BB. Pořád musíte těžit ze semiblafu, a all-inů se silnými handami.

Zde se lehce zvednou vaše implicitní odds. Pokud se 130BB dostanete 3-bet do vašeho open raisu s nízkým párem, tak můžete dorovnat, ale pokud byste měli pouze 100BB, tak je to fold. A také můžete častěji dorovnávat vaše draw na turnu.

Když jste mimo pozici, tak častěji 3-betujte.

140 až 180BB

S takovýmto stackem byste měli začít více dorovnávat, a také se doporučuje dorovnávat více stealů z buttonu. Ideálními kombinacemi jsou suited konektory, či suited esa.

Na flopu byste měli častěji semiblafovat raisem, protože váš soupeř bude potřebovat opravdu dobrou handy, protože začínáte mít velký stack.

Musíte více využívat svoji pozici, a tlačit na ostatní hráče. Ale zároveň to nesmíte přehánět velkými sázkami. Například:

Situace: 1$/2$, Button je dobrý hráč 20/13/2.

Moje handa: K♠-Q♠, UTG+1.

Akce: Já open raise 6$, a button mě dorovná. Na flop jdeme sami dva.

Flop: J♦-10♣-4♥

Akce: Já vsadím 12$, a button raise 40$.

Pokud bych měl 100BB, tak zde obvykle pushnu all-in. Button může mít několik hand, které by proti all-inu zahodil, a pokud by dorovnal, tak mám ještě dobrou šanci na nuts.

Ale pokud mám deep stack, tak se situace mění. V této handě máme oba 340$. Když on dá do potu 40$, tak odpovědět mu all-inem 315$ navíc, je špatná hra. Sice většinou položí, ale já vyhraji jenom 65$. Pokud by mě dorovnal, tak by měl téměř vždy J-J, 10-10, 4-4, nebo J-10, a proti těmto handám mám šanci 26%. Což znamená, že bych vyhrál jednou ze čtyř pokusů za 315$ pouze 65$. Takže je lepší dát call, a pokusit se mu dát suck out.

Toto samé platí při dorovnávání 3-betů proti agresivnímu hráči. Pokud tedy dostanete 3-bet od agresivního hráče na flopu, kde máte 8+ outs, tak dejte pouze call, ze stejných důvodů, jako jsem popsal výše.

Při vyšším stacku je i obtížné hraní top páru. Zde se především řídím soupeři. Když budu hrát proti silnému hráči, který častěji mixuje hru, tak budu svůj top pár hrát pomalu, a snažit se mít pot nízký. Pokud se v této situaci ocitnu proti agresivnímu maniakovi, tak budu top pár dohrávat s pocitem vítězné handy.

Další nebezpečné situace nastanou s dvěma páry na špatných flopech – 9-8 na flop 10-9-8. Zde se také raději vyvarujte zbytečně velkých akcí, kterých byste mohli litovat.

Samozřejmě, že všechny tyto situace nastanou i při hře s menším stackem, ale zde je nutné si uvědomit, že čím víc máte, tím více můžete získat, ale i ztratit. Proto je nutné hrát deep stack s většími zkušenostmi.

180BB+

Jakmile začnete mít ve svém stacku více jak 200BB, tak získáte větší prostor pro hru. Měli byste si uvědomovat, že máte stack, který má moc zdevastovat stack vašeho soupeře, a zplna toho využívat.

Neměli byste se po preflop agresi bát na flopu 3-betovat a 4-betovat. Samozřejmě, že se také nesmíte nechat unést, a dokázat proti velkým sázkám vycouvat. Opět byste měli semiblafovat, protože pokud trefíte svoji draw, tak vyhrajete velký balík. Například:

Situace: 2$/4$

Naše handa: T♠-8♠, stack 250BB.

Akce: Vy open 14$. Dobrý LAG 3-bet 54$, vy call.

Flop: J♣-9♠-2♥

Akce: LAG vsadí 100$. Zde nemůžete dát all-in, sice to je od soupeře nesmyslný overbet, ale na 8 outs nemůžeme dát zbytek stacku. Ani pot raise by zde neměl smysl, ze stejného důvodu, jako all-in – nedostatečné pot odds.

Proto je lepší využít výhody pozice, a pouze dorovnat.

Čím větší je váš stack, tak tím si více musíte dávat pozor. Zde vás může relativně dobrá handa zcela potopit, proto musíte s deep stackem hrát především na vaše soupeře, a pečlivě si každý svůj tah promýšlet dopředu.

Semiblaf

Semiblaf je nádherný tah, který by měl být klíčovým elementem vaší 6-max NLH hry. Semiblaf je tah, kdy vsadíte nebo dáte raise se slabší handou, ale tato handa pokud bude vylepšena, tak bude vítězná, anebo s ní donutíte svého soupeře složit karty, proti vašemu betu.

Semiblafy jsou všude, vždy když si vsadíte na flush draw, tak dáváte semiblaf. Kdykoliv dáte raise s gutshotem, tak jeto semiblaf. Dokonce ikdyž dáváte c-bet s A-K na nízkém boardu, tak je to semiblaf.

Před tím, než vám ukážu základní rady při semiblafu, tak si pojďme projít jeden příklad, a zjistíte v něm, jakým je semiblaf mocným nástrojem.

Příklad

Situace: Blindy 2$/4$. U stolu sedí pravidelní hráči, kteří hrají agresivně. Je zde mnoho 3 betů preflop. Vy jste na buttonu.

Vaše handa: 10♠-9♠

Akce: Vy dáte open 14$. Nejagresivnější hráč na BB 22/18/3 dá raise 48$. Zde byste se měli rozhodnout pro call, protože jeho range je obrovská, a ve vašem plánu by měl být určitě připraven semiblaf na flopu.

Flop: J♠-3♠-5♥

Akce: BB vsadí 75$. Vy vsadíte svůj zbylý stack 352$. Pokud vyhrajete ihned, tak vám poputuje 173$. Aby vás soupeř dorovnal, tak musí mít Q-J a lepší. Také může mít A♠-K♠ či A♠-5♠, a vy na tom budu dost špatně.

Jeho range na call by byla asi: Q-J, K-J, A-J, Q-Q, K-K, A-A, J-J, 5-5, 3-3, A♠-K♠, A♠-Q♠, A♠-5♠. Toto je trochu širší range než by asi měl, protože by zřejmě nedal 3 bet s 5-5, 3-3, A♠-5♠ a Q-J.

Pokud budete dorovnáni handou z této range, tak máte 35% na výhru, když trefíte flush. Vy věříte tomu, že soupeř by vás 3 betoval jen z 15% z těchto uvedených hand, takže na call by měl mít handu v 6,3%.

Takže ve 42% (6,3/15=42 %) dáváte do potu 352$ s 35% šanci na výhru. Takže vyhrajete 173$ v 58% všeho času. Těchto 58% se nazývá fold equity, což je šance na to, že váš soupeř položí proti vašemu semiblafu.

Když dorovnáte, tak bude váš profit -71,3$

(0,35*(450)+(-352)*(0,65) = -71,3$)

Když on nedorovná váš raise, tak je váš profit 173$.

A pokud budete dorovnáni, tak se to stane jen ve 42% času, takže váš dlouhodobý profit z takovéto hry je 70,39$.

0,58*173+0,42*(-71,3) = 70,39$

Tato matematika je komplikovaná, a k takovému výpočtu požívám speciální software. V každém případě nemusíte plně rozumět těmto číslům, je však zapotřebí si z toho odnést, že semiblaf je velice výhodný tah, když jej budete umět správně používat.

Použití semiblafu

Semiblafy budete využívat velice často. Jak jste viděli v předchozím příkladě, tak se vyplatí semiblafovat proti agresivnímu hráči, který má širokou hand range. Je ale důležité si na semiblaf vybrat vhodnou handu. Pokud chcete dát na semiblaf all-in, tak mějte alespoň draw s 8 outs.

Semiblafování vám pomůže být více nepředvídatelný pro vaše soupeře. Pokud budete dávat raise jen s vašimi dobrými handami, tak proti vám budou soupeři hrát jen s opravdovými nuts. Když jim tedy začnete ukazovat, že vsázíte i s draw, tak vám pak snadněji budou dorovnávat vaše sety.

 • Naučte se více využívat semiblaf s draw. Dávejte více semiblafu se silnými draw: flush draw, OESD, double gutshot, combo dra. Combo draw jsou samozřejmě nejlepší s handou K♥-Q♥ na flopu J♥-10♥-4♣ máte 42% proti top setu. S těmito draw se snažte dávat all-in vždy, když je to možné.
 • Tight hráče semiblafujte více. Protože tight hráči často pokládají středně dobré handy, tak je více semiblafuju. Proti těmto hráčům máte větší fold equity. Proti loose či pasivním fishkám, radši pouze dorovnám jejich bet. Proti těmto hráčům máte naopak zase fold equity menší. Další výhodou dorovnávání proti fishce, je, že si je udržíte ve hře, a pak když chytnete svoji kartu, tak vyhrajte velký pot. Pouhé dorovnávání není zase dobré proti tight hráči, protože když trefíte handu, tak on vám proti betu složí karty.
 • Snažte se semiblafem dát all-in. Semiblaf se lépe hraje, když dáte na flopu all-in. Nemusíte se starat o hru na turnu a riveru, a vaše fold equity je vždy velká pokud se jedná o all-in.

Příklad

Situace: Ring game 1$/2$. Na BB je LAG.

Vaše handa: 9♠-7♠

Akce: Vy dáte raise 6$, a soupeř na BB vás dorovná.

Flop: 10♠-J♠-3♣

Akce: BB dá check, vy vsadíte 12$, a BB check–raisuje na 40$.

Zde byste měli dát all-in ve 100% případů.

Příklad

Situace: Ring game 5$/10$. Na SB je velice agresivní TAG.

Vaše handa: 7♠-6♠

Akce: TAG opne 35$. Vy z BB dorovnáte.

Flop: 5♠-4♣-2♠

Akce: TAG vsadí 60$. Vy dáte semiblaf na 180$. Tak dá all-in 785$.

Dokonce i proti takto vysokému byste měli dát call, protože máte 15 outs.

Příklad

Situace: Ring Game 0,25$/0,5$. Vy jste na BB.

Akce: UTG, UTG+1, Button a SB dají limp. Všichni jsou fishky.

Vaše handa: 5♣-4♠

Flop: J♣-3♥-2♠

Akce: SB dá check.

Vy byste zde měli dát menší semiblaf. Je ve hře sice hodně hráčů, ale všichni jsou lamičky, a vy máte 8 outs. Důležité je, ale pak nesemiblafovat na turnu, lepší je check-call. Pokud už fishka dorovná na flopu, tak pak už málokdy položí i na turnu.

Kdy nedávat semiblaf

Existují situace, ve kterých máte dobrou draw na semiblaf, ale semiblafem byste si způsobili nepříjemnou situaci.

Tato situace nastane především, když dostanu check-raise od tight hráče, nebo mi odpoví raisem na můj c-bet. Například, když dám raise na UTG nebo UTG+1 s J♥-10♥, a po mé levice mě dorovná tight TAG hráč, tak jsem si téměř stoprocentně jistý, že má vyšší pár. A potom, když od něj dostanu raise na flopu 9♠-8♣-5♦, tak moje nejlepší hra je dorovnat, a doufat, že trefím turn. Vím, že proti takovémuto hráči zde nemám žádnou fold equity. Takže semiblafem pouze vložím více peněz do potu s 8 outs proti silné handě.

Také bych určitě vyloučil dávat semiblaf se slabýma draw typu gutshot a overcards. Takovýto semiblaf dávám jen za určité situace, a to když je na mě soupeř extrémně agresivní. Například držím 10♠-9♠, a flop je 8♠-6♣-3♥. Když by tedy na mě soupeř neustále útočil, tak je zde semiblaf v pořádku, protože zde chci omezit jeho agresi. Tyto situace proberu později v kapitolách metahra a image.

Textura boardu

Nejprve uvedu dva příklady.

Příklad 1

Situace: Ring game 2$/4$.

Vaše handa: A♣-A♥

Akce: Vy raise, a dorovnal vás dobrý solid hráč.

Flop: J♠-10♠-9♠

Akce: Vy vsadíte, váš soupeř dá raise. A vy okamžitě fold.

Příklad 2

Situace: Stejný stůl o několik hand později.

Vaše handa: A♠-A♥

Akce: Vy raise, a z buttonu vás opět dorovnal stejný soupeř.

Flop: 5♦-2♣-2♥

Akce: Vy vsadíte, váš soupeř raise, vy 3 bet, a doufáte, že váš stack poputuje celý do potu.

Tyto dva příklady jsou klasickou ukázkou, jak se rozhodovat v závislosti na textuře stolu. V prvním případě byl flop velice srovnán, a hrozilo zde téměř vše. Ze začátku je pro hráče těžké naučit se zahazovat esa, ale musíte to brát tak, že prostě flop k nim nepasuje. Zde se nedá nic dělat, s tím že vám přišla dlouho očekávaná handa, a flop se takhle zmršil. Musíte si zvyknout na to, že lepší než top kombinace preflop, je chytit ten správný flop. Většina flopů nebude do vaší preflop kombinace pasovat.

V druhém případě je situace jasná, flop je téměř bezzubý, takže je ho třeba zpeněžit.

Textura flopu se vyhodnocuje dle:

 • Jak je board srovnaný. Například na J-10-9 boardu je velké množství postupek, a dvou párů, protože hodně lidí hraje handy J-10, J-9.
 • Přítomnost flush draw. J♠-10♠-9♠ board není moc příjemný pro A♥-A♦. Například Q♠-J♣ na tomto boardu je 65% favorit proti A-A.
 • Jaké karty jsou na boardu v souvislosti s vaší handou. Pokud mi dá někdo na flopu 5-2-2 raise, a já budu držet dvě esa, Tak si budu téměř jistý, že jasně vedu. A dle toho také budu pokračovat ve hře.

Vždy musíte analyzovat texturu boardu. Porozumění jak váš soupeř pracuje s boardem, a využití této znalosti, je další ze základních schopností pokerového hráče.

Hand range a equity

Jedním z nejdůležitějších aspektů v holdemu je, zjistit, co má váš soupeř za handu, a co se s ní snaží zahrát.Pro lepší odhad soupeřovi handy je zde hand range, to je rozsah hand, které váš oponent může držet, a na základě tohoto rozsahu, můžete lépe specifikovat jeho handu. Když jste dříve nevěděli nic o hand range, tak i tak jste nevědomky vyhodnocovali soupeřovu handu.

Například jste měli monster, který jste pořád betovali, váš soupeř vás dorovnával, a vy jste věděli, že má horší handu. Pokud nic neflopnete, dáte c-bet, a váš soupeř vám dá raise na A flopu, tak víte, že byste měli raději vycouvat, že stojíte proti lepší handě. Na těchto základních konceptech vidíte, že vždy vyhodnocujete soupeřovu handu.

Abyste byli opravdu v pokeru úspěšní, tak musíte být velice dobří v odhadování hand soupeře. Nejdůležitějším základem pokeru je tedy položit soupeře na danou hand range, a pak dle toho proti němu hrát.

Je tedy velice nutné, abyste sledovali soupeřovi jednotlivé tahy z různých pozic, a naučili se tak něco o jeho rangi. Pokud budete stát proti tight hráči s preflop statistikami 16/14, a on dá raise s UTG, tak má dobrou handu. Pokud byste byli vystaveni raisu z buttonu od loose hráče se statistikami 22/18, tak tento hráč má určitě velice širokou range.

Je tede nezbytné si těchto věcí všímat, a dle toho hrát. Například, pokud by tedy dal raise tight hráč z UTG, tak byste neměli pokračovat i s handou jako je A-Js. Určitě byste ho neměli 3 betovat s handou typu A-Qo. Proč? Protože víte, že to je velice tight hráč, a nedal by raise s handami typu A-10s, K-Qo, 7-7 či 6-6. Jeho range je tak vysoká, že by pravděpodobně s každou možnou handou, kterou by držel, vaše A-Js převálcoval.

U příkladu, kde je loose hráč na buttonu víme, že hraje širokou škálu hand. V této škále jsou tedy i handy slabé. Takže 3 bet se 7-6s není špatným tahem pro re-steal. A navíc mu tím ukážete, že tady s krádeží blindů nepochodí.

Jak zahrát nejlepší hru založenou na jeho rangi

Nejlepší školou pro naučení nejlepší možné hry proti jeho rangi je trénink. Nelze, ale rozepsat všechny možné situace, a k nim nejlepší možné řešení.

Nastanou chvíle, kdy budete mít dobrou handu, jako třeba over pár na flopu, ale od solid hráče dostane raise. Zde bude velice těžké odhadnout jeho range, může mít draw, může se vás pokusit odstranit c-betem, nebo může mít set. V této situaci se tedy nabízí všechny tři možnosti call, raise, a fold. Co si tedy vybrat?

Nicméně takovéto situace by neměli mít vliv na to, jestli budete opravdu profitabilní. Jelikož jsou tyto situace tak nerozhodné, tak se dají všechny možnosti rovnoměrně rozdělit, a vy na ně tedy dlouhodobě nebudete profitovat, ani prohrávat. 90% všech vyhraných peněz byste měli v pokeru získat tím, že soupeře položíte na danou handu, a díky tomu uděláte správné rozhodnutí.

Dávat celý stack na top pár s dobrým kickerem proti tight hráči, není dobrá hra, a dlouhodobě vás bude stát tunu peněz. A pokud nebudete value betovat tuto kombinaci na riveru proti fishce, která neumí zahodit, tak je to také obrovská chyba, a bude vás stát také mnoho vašich peněz.

Vraťme se k tomu, o čem už jsem se zde několikrát zmínil: položte svého hráče na hand range, a zvolte na něj nejlepší taktiku. Pokud budete mít toto v hlavě během každé handy, tak začnete pozorovat, že se vaše hra zlepšuje. Když dá tight hráč raise na flopu J♣-9♦-6♥, a vy budete mít K♦-J♠, tak jste poraženi. Jeho hand range nebude horší než A-Jo, a pravděpodobněji bude mít set, nebo over pár. Když maniak navýší na flopu J♣-9♦-6♥, a vy budete mít K♦-J♠, tak nepokládejte. Jeho range je široká a může mít opravdu cokoliv, takže je pravděpodobnější, že vedete.

Použití hand range s equity

Teď budu hovořit o pokročilém konceptu hry. Uvádím jej, protože vám pomůže trochu více proniknout do tajů pokeru, a lépe porozumíte tomu, co a proč vám to zde radím dělat.

Když pokerový hráči mluví o equity, tak hovoří o jejich šanci na výhru proti hand range jejich soupeře. Je to něco jako vyhodnocovat si pot odds: snažíme se přijít na to, jaké jsou šance, na to, že vyhrajeme tento pot, a jestli je v potu dostatek peněz, aby se vyplatilo z našeho stacku do potu také něco přidat.

Řekněme, že hraji 1$/2$. Na CO je TAG hráč se statistikami 18/15, a s vysokým faktorem agrese po flopu, dá open 6$. Já jsem na buttonu s Q♦-Q♥, dám mu re-raise 20$. TAG dorovná.

Okamžitě začnu přemýšlet o jeho hand rangi. Protože mě dorovnal, tak bych ho tipl na A-Ks nebo A-Ko. Můj soupeř je lehce tight, takže odhaduju, že by A-Qs zahodil. Páry od 2-2 po 9-9 by dorovnal, aby chytil flop, a páry od 10-10 po A-A by dorovnal, aby mě chytil do pasti.

Flop přijde 9♣-5♣-4♥. Soupeř dá check, a já vsadím 30$ do 43$ potu. Můj protivník dá okamžitě all-in se svými zbylými 150$.

Začnu opět přemýšlet o jeho handě. Ihned můžeme vyloučit A-K, vyjma A♣-K♣, což by byl od něj semi-blaf. Handy 8-8, 7-7, 6-6, 3-3 až 2-2 by složil. Takže by zbylo A-A, K-K, Q-Q, J-J, 10-10, 9-9, 5-5 a 4-4.

Moje přesná range pro tohoto hráče by tedy byla A♣-K♣, A-A, K-K, Q-Q (velmi vzácně), J-J, 10-10, 9-9, 5-5 a 4-4.

Proti A♣-K♣ jsme v nevýhodě 45%. A-A a K-K mě drtí, zde mám pouze 8% na výhru. Set mě také bije – 9% na výhru. A proti J-J a 10-10 mám 90% šanci.

Protože jsem si ujasnil jeho hand range, tak musím dát tyto procentuální šance dohromady, po té je porovnat s pot odds, a pak zjistím, jestli vyhraji dost na to, abych dorovnal.

Pro vyhodnocení těchto výpočtů používejte nějaký prográmek, který toto dokáže. Je dobré, si tyto situace nasimulovat dopředu, a pak je při hře využít. Při hře máte přece jenom omezený čas na vaši reakci, takže nějaké zběsilé ťukání hand range do patřičného softwaru nepřipadá v úvahu.

Pro výše uvedený příklad mají moje Q♦-Q♥ 38,2% šanci na poražení soupeřovi range. Většinu času tedy prohraji, ale zde položit nemůžu.

Já musím dorovnat 150$, abych vyhrál 253$. Když tedy dám dohromady tyto dvě čísla, tak dostanu celkový pot 403$, tento pot podělím 150$, a dostanu, že potřebuji vyhrát v nejméně 37,2%, aby můj call byl profitabilní. Vyšlo mi to sice velice těsně, ale pořád se mi vyplatí jeho all-in dorovnat.

Jak už jsem řekl, tak není možné si toto všechno počítat, ale pokud se budete dobře na své hry připravovat, tak toto dostanete pod kůži, a vaše hra se opět posune dál.

Poznámka k frekventovanosti výskytu dané handy v soupeřově rangi

Toto je další složité téma, ale vyplatí se jej zmínit. Řekněme, že máme Q-Q preflop, dostaneme od tight hráče all-in. Víme, že takovéhoto tahu je schopen jen s A-A, K-K, a A-K. Dostávám zde odds, kde potřebujeme vyhrát alespoň v 35% všeho času. Proti A-A a K-K prohrajeme v 80%, a proti A-K vyhrajeme v 55%. Vyhrajeme tedy jenom v 31%, takže jasný fold, že?

Omyl. A-K soupeřovi dojde vícekrát než A-A nebo K-K. Existuje pouze 6 kombinací jak dostat A-A nebo K-K, zatímco A-K nastane 16x. Takže pravděpodobnost naší výhry se zvýší na 39%, tudíž máme potřebné odds na call.

Kontrola potu

Kontrola potu velice souvisí s texturou boardu. Kontrola potu znamená udržovat velikost potu dle vaší potřeby. Když si moc nevěříte, tak se snažíte, aby pot byl malý.

A stejně tak to i použijete pro opačnou situaci. Ikdyž kontrola potu se především zmiňuje, když chcete udržovat pot malý.

Kontrolu potu budete využívat při každé session, a je nutné, abyste ji dobře pochopili. Pojďme si ji osvětlit na jednoduchém příkladu.

Situace: Hrajete 1$/2$. Na CO sedí dobrý TAG. Vy jste na buttonu

Vaše handa: Q♥-Q♦

Akce: Soupeř s CO dá open 6$. Vy dáte raise 20$, a on call.

Vy jej tipujete na A-Ks, A-Ko, nebo nějaký pár. On si může myslet, že vy máte 9-9 a výše, či nějaké obrázky, a také si myslí, že občas dáváte 3 bet se suited konektory, slabým esem.

Flop: A♣-K♦-3♥

Akce: Soupeř dá check.

A vy dáte check také. Proč? Vašim hlavním cílem je dostat se do showdownu. A zde nemá smysl zkoušet ukrást pot. Flop je pro qeeny špatný, a navíc obsahuje soupeřovu range.

Také na nás může zahrát tah, že když dáme bet, tak on dá raise. Mohl by tedy mít over pár, ale také vás takto může zkusit blafnout, a vy své qeeny proti takovémuto raisu určitě zahodíte.

Když takhle checknete flop, tak mnoho soupeřů vsadí s čímkoliv na turnu. Zde byste měli jeden bet dorovnat, protože zahodit je slabá hra. A pokud vsadí na riveru, tak tam už svoje karty položíte snadno, protože málokdo je schopný zablafovat velkou sázkou na riveru. Samozřejmě jsou výjimky, ale většinu času je to jasný fold. Pokud by váš soupeř na turnu dal check, tak checknete také.

Někdy dávám re-raise z buttonu do open z CO s handami typu A-5s či K-Q. Hraji je pak naprosto stejně, jak výše uvedenou handu Q-Q (s výjimkou, value betu na turnu a riveru, protože je možné, že loose protivník hraje handu jako je K-J)

Kontrola potu mimo pozice je těžší. Nevýhoda pozice samozřejmě nahrává vašemu soupeři, protože se přizpůsobí vaší hře. Z tohoto důvodu používám kontrolu potu, jen proti tight-pasivním hráčům.

Dorovnání na riveru

Dalším důležitým místem, kde použít pot odds je, když stojíte proti sázce na riveru, a vaše rozhodnutí bude mezi fold a call.

Podobný případ nastane, když dostanete all-in, a vy musíte vědět, jestli vyhrajete dost na to, aby se vám vyplatilo dát peníze do potu. Na riveru je to ale těžší, protože musíte zjistit kolik hand porážíte, a jak často je váš soupeř může držet. Toto pak musíte porovnat s počtem hand, které vás poráží, a jejich výskytem.

Vypadá to trochu složitě, a jak přesně to uděláte? Nejdříve musíte začít s jejich hand range. Během handy si musíte svého soupeře vždy odhadnout na jeho range. Každé jeho rozhodnutí vám musí zúžit jeho range.

V těchto situacích nelze neustále využívat matematiku, musíte sledovat vašeho soupeře vědět čeho je schopný, toto spojit s průběhem aktuální handy, a dle toho se zařídit.

Příklad

Situace: Hra 1$/2$. Jste na UTG+1.

Vaše karty: A♣-10♣

Akce: Vy dáte raise 7$. BB call.

Flop: 10♦-J♦-3♥

Trefili jste střední pár s nejlepší kickerem, avšak na boardu hrozí straight i flush draw.

Akce: BB dá check, a vy vsadíte 12$. Hráč na BB rychle dorovná.

Turn: J♣

Akce: BB dá check. Vy dáte check také – kontrola potu.

Zde je nepravděpodobné, že byste handu vyhráli hned teď betem.

River: 5♣

Akce: BB vsadí 35$ do potu 39$.

Vy musíte dorovnat 35$, abyste vyhráli 74$, takže musíte vyhrát v 32%. O hráči na BB toho moc nevíte, ale protože hraje moc hand preflop, tak usoudíte, že je špatný hráč. Mnoho těchto hráčů pak hraje svoje draw pasivně. Nemyslím si ale, že by měl set nebo dva páry, možná má trips s jacky. Tipl bych ho tedy na flush draw, nebo trips. Jeho range by mohla být A-J, K-J, Q-J, J-9, J-8, Q-9, K-Q, 9-8, a nebo jedna z možných suited kombinací.

Když by tedy polovina jeho hand byla zpackaná flush či straight draw, a vám stačí 32%, tak je to easy call.

Implicitní odds a reverzní implicitní odds

Jeden den se mi stalo, že jsem hrál 3$/6$ s velice špatnými hráči.Dalo se tedy vyhrát spoustu peněz, ikdyž to bylo trochu divoké, protože některé fishky, byly maniaci.

Jeden z těchto hráčů 60/20/2.5 dal raise z první pozice. Já dorovnal s 9♠-8♠, a šli jsme na flop.

Flop byl 7♣-6♠-2♥. Maniak vsadil 50$ do 51$ potu. Já měl 16% na to, že trefím draw. Musel jsem, ale dát do 101$ potu 50$, takže jsem potřeboval 33% šanci, abych mohl pokračovat s mojí OESD. Což je v této situaci jasný fold, ale z pohledu mých implicitních odds to tak jasné není.

Implicitní odds počítají s pot odds, ale také s částkou, kterou bych mohl vyhrát v dalších kolech. Takže zde neuvažuji jen o aktuálním kole na flopu, ale přemýšlím o částkách, které bych mohl vyhrát, když bych pokračoval ve hře. Řekněme, že když bych trefil turn, tak bych z něho mohl vysát 250$. Tato částka je zvolena jako průměrná, je v ní tedy zahrnuto, že někdy od něj vyhraju všechno (530$), a naopak někdy dá zase fold. Takže díky tomu můžeme opravit naše počty, a říct tedy, že zde dávám 50$, a můžu vyhrát 351$.

Nyní potřebuji jen 12,4% šanci, abych můj call byl profitabilní.

Samozřejmě, že existuje dalších x faktorů, které ovlivňují handu, a vaše rozhodnutí může být jiné. Ale řekněme například, že místo 350$ můžete vyhrát jen 150$. Zde byste tedy potřebovali 20% šanci na výhru. Ale já bych stejně dorovnal, protože:

 • někdy trefíte 9 nebo 8, a vyhrajete
 • někdy váš soupeř checkne turn, a vy uvidíte kartu zadarmo
 • a u tohoto příkladu máte ještě 4% na backdoor flush, což by vám mohlo pomoci v těžkých rozhodnutích.

Jedním z klíčových aspektů, který byste měli přidat k analýze vašich pot odds, je schopnost vzít si na turnu nebo riveru pot. Když hrajte proti tight hráčům, tak můžete vzít v úvahu to, že po dorovnání vsadíte, a tight hráč pokud nic netrefil, tak složí. Někdy také vyhrajete velkou částku, když se vám proti jejich velkému páru podaří zkompletovat draw.

Toto, ale není zlaté pravidlo. Někteří hráči dokáží zahodit A-A proti velkému raisu na boardu, který dává postupku nebo flush.

V NLH vše záleží na dané situaci, a je nemožné si určit s naprostou přesností čísla pro vaše implicitní odds. Proto je důležité, abyste proto udělali maximum, a znalost typů vašich soupeřů je jedním ze základních faktorů.

Zde je několik základních faktorů, kterými se řídím, když chci zjistit, jestli mám dobré implicitní odds, když mé pot odds nestačí.

 • Jak špatný je můj soupeř. Proti fishkám častěji vyhrajete v dalších sázecích kolech, protože tito hráči mají širokou range.
 • Je má draw nut nebo ne. Pokud mám nízkou flush draw, tak ji většinou zahodím i s dobrými pot odds. Hlavním důvodem pro tento zához jsou reverzní odds (viz níže), a že flushe se hráče více bojí, a nedorovnávají tak často.
 • 8 out straight draw jsou lepší než flush draw. Raději dorovnávám své 8 outs straight draw a dvojitý gutshoty, než flush draw. Když dojde flush, tak lidé příliš nedorovnávají velké sázky, pokud nemají flush. Straight draw je více schovaná. Asi bych měl poznamenat, že nemyslím straight draw, kde mi chybí jedna karta (K-5 na flopu 8-7-6). Tyto draw jsou dost slabé, protože pokud mi karta dojde, tak málokdy něco vyhraji.
 • Zvážení skrytých outs. Skryté outs, jsou outs, se kterými nepočítáte, a přesto vám mohou vyhrát handu. Například A-high flush draw, a na board vám dojde A. Tato možnost vám, přidá několik procent, a některá rozhodnutí, tak může zásadně ovlivnit.
 • Je lákavé přeceňovat vaše implicitní odds. Je to paráda, když chytíte draw, vyhrajete velký balík. Ale také budete hrát proti silným soupeřům, a zde je lepší ukrást pot semiblafem, než dorovnávat, protože máte dobré implicitní odds.

Reverzní implicitní odds

Hrajete 2$/4$. Dva loose, pasivní hráči limpnou. Vy dáte check na BB s 7♠-4♠. Flop je 9♠-10♣-2♠. Vsadíte 10$ s vaší 7-high flush draw, a oba hráči dají call. Turn je 5♦. Vy dáte check, první limper vsadí 20$, a druhý hráč dá fold. A vy také fold.

Zde jste udělali dobře, protože je dobrá šance, že má soupeř větší flush. Když byste tedy tuto handu dohráli, a váš soupeř by vám vybral stack s vyšší flushkou, tak toto je příklad reverzních implicitních odds – můžete očekávat ztrátu vašich peněz, ikdyž trefíte svoji handu.

Tento faktor může velice negativně ovlivnit vaše implicitní odds, a vy musíte dát fold.

Pojďme se podívat trochu hlouběji do výše uvedené handy. Vy jste měli zhruba 18% šanci na to, že vyhrajete. Dorovnat jste museli 20$, abyste vyhráli 61$. Kdybyste trefili svoji flush, tak soupeř by vám dokázal dorovnat river sázku ve výši 75$. Což znamená, že byste měli chytit svoji handu v 15,6%, takže byste měli dorovnat.

Problém je tedy v tom, že vy musíte zvážit, jestli je možné, že má také flush draw, a pokud ji má, tak bude určitě vyšší. A pokud by vsadil na riveru, tak byste měli položit, ikdyž většina lidí by to neudělala.

Reverzní implicitní odds se dají použít i preflop. Určitě víte, že není vhodné preflop raisovat handy typu A-10, či K-J. U těchto hand můžete prohrát, ikdyž trefíte svoji kartu, protože budete mít slabší kicker. Toto jsou tedy reverzní implicitní odds preflop.

Value bet část 2.

Nyní už víte, proti jakým hráčům hrajete, a víte na jakou range si je odhadnout.Takže nastal čas, dát si tyto informace dohromady, a porozumět, kdy dávat value bet.

Většina value betů je jednoduchá. Máte set, či dva páry, a váš soupeř vás neustále dorovnává se svým top párem až do showdownu. Zde je jasné, že vašeho soupeře porazíte, a vsázíte tedy proto, abyste z něj dostali co nejvíce peněz.

Kolik byste měli vsadit? Výše sázky záleží na mnoha okolnostech. Měli byste se zaměřit na jeho handu, také na to, co on si může myslet o vašich kartách, a poté vsadit správnou sázku. V zásadě je lepší dávat větší sázky – ¾ potu a výše. Pokud váš soupeř vypadá na to, že dorovná vaši sázku na riveru, tak je lepší dát více než méně. A pokud cítíte, že je váš soupeř v marginální situaci, tak je lepší zase dát méně, protože chce levnější showdown. Ale zase nesmí být příliš levný, ta cena musí odpovídat ceně, za kterou vám bude stát ukázat vaše karty.

Shrnuli to, tak jsou lepší větší sázky než menší. Existuje také mnoho situací, kdy si váš soupeř bude myslet, že se pokoušíte o poslední marný blaf velkou sázkou, a může vás dorovnat.

Co když nemáte silnou handu? Jak už jsem řekl dříve, tak byste měli dávat více value betů než si myslíte. Je důležité, abyste v situacích jako je top pár na riveru, měli v hlavě tento myšlenkový pochod: „Měl bych vsadit?“, „S horší handou mě nemůže dorovnat“. „Co udělám, když mi dá raise?“

Měl bych vsadit? Často budete na riveru s dobrou, ale ne s výbornou handou, a váš soupeř dá check. Check vám obvykle řekne, že soupeř není příliš silný.

Jak už jsem řekl dříve, tak fatální chybou, kterou online hráči dělají, je, že si myslí, že je soupeři často blafují. Takže vaše dobré handy vždy vsázejte. Dokonce, kdyby vaše handa nebyla příliš silná, tak vsaďte.

Příklad.

Situace: Hrajete 1$/2$, jste na CO, na BB je více loose-agresivní TAG s 23/19/3.

Vaše handa: K♥-10♣

Akce: Vy dáte raise, a váš soupeř dorovná.

Flop: 9♣-6♥-5♦.

Akce: Hráč na BB dá check, a vy vsadíte 12$ do 13$ potu, a on dorovná.

Začneme tedy hand range analýzou. Kdyby byl agresivní, tak by dal raise se setem nebo s postupkou. Pravděpodobněji by tedy mohl mít jeden pár jako je: 10♥-9♥, 8♣-8♦ nebo 7♣-7♠.

Turn: 9♦

Akce: BB opět check.

Zde není naprosto proč sázet, vy nemáte nic, a turn soupeře moc nevystraší, protože je malá šance, že máte devítku. Ale také může mít devítku on, a pokouší se o past. Takže dejte raději check.

River: K♣

Akce: BB dá opět check. Pravděpodobně devítku nemá, a proti kingovi prohraje.

S horší handou mě nemůže dorovnat. Na boardu se objevil king, takže vám přece sázku na riveru nemůže dorovnat, nebo ano?

Ano může. Existuje zde dobrá šance, že si bude myslet, že kinga nemáte, a že když celou dobu ukazoval slabost, tak se teď pokoušíte o blaf. Budete překvapeni, až uvidíte kolik soupeřů vás díky tomu, že si budou myslet, že blafujete, dorovná.

Co udělám, když mi dá raise? Mnoho lidí se bojí vsadit si se slabší handou, protože se velice bojí, že dostanou raise. Jediná rada je: nebát se. Na riveru nedostanete příliš mnoho check-raisů. A pokud ano, tak většinu těchto slabších hand zahoďte. Pokud tato situace, tedy nastane, tak s klidem svoji handu vzdejte.

Pozice

O pozici jsem se již zmiňoval, a určitě víte, jak nesmírně důležitým faktorem pozice je.V této části vám nastíním, jak využít pozici pro navýšení vašeho profitu.

Profitovat budete především z buttonu, ten je v 6-maxu králem. V každé session musíte přijít na to, jak hrát z buttonu, a najít cestu, jak z něj hrát, co nejvíce hand.

V online pokeru je button nejcennější pozice. Když si po odehrání několika tisíců hand v poker softwaru najdete statistiky pro pozice, tak zjistíte, že na buttonu vyhráváte nejvíce. CO je také dobrá pozice, a měli byste zde mít lepší statistiku než na UTG a UTG+1.

Pokud jste si prošli tabulku preflop hand, tak jste si určitě všimli širší open range pro button. Ale pouze široká range pro poslední dvě pozice není celé kouzlo, níže uvedu několik technik které na buttonu používám.

Trestání limperů. Klasická základní taktika, která platí zejména na nižších limitech, kde je hodně limperů. Pokud jsou ve hře limpeři, tak si můžete dovolit dát raise z dokonce širší range, než doporučuju. Když budete dorovnáni, tak byste měli dle situace pokračovat c-betem. Je důležité hrát opatrně, když chytnete top pár se slabším kickerem, jako je třeba 10-7.

Využití hráče, který dá open z CO. Když dá CO open, tak nezáleží, jestli to je fishka či TAG, jeho range bude stejně široká. Pokud tedy dá CO open, tak byste se měli rozhodnout pro call nebo pro 3 bet. Pokud se chystáte dorovnat, tak musíte mít alespoň handu na semi blaf po flopu. Když budete dorovnávat s handami typu 7-5s či K-10o, tak bude těžší vyhrát po flopu, proto je lepší více potů stealovat. Například budu raisovat každý gut shot, a střední a spodní pár, když dorovnám se suited konektory proti CO raisu.

Příklad

Situace: Hraji 1$/2$. CO je dobrý TAG, a je trochu více přikloněn k tight stylu.

Moje handa: 10♦-9♦

Akce: CO dá open 6$. Já dorovnám z buttonu.

Flop: 9♠-4♣-K♦

Velice dobrý flop pro semi bluf. Velmi vzácně by něco chytl. Když ho srovnáme s mojí tabulkou preflop hand, tak položí ve většině času.

Akce: Soupeř dá c-bet 10$, já raise 32$ – on rychle položí.

V takovýchto situacích, ale vždy musím mít nějakou záložní equity. Tomu odpovídá přesně semiblaf, představte si, že váš soupeř má A♣-K♦, dorovná vás, a na turn dojde 9♥. Jeho peníze jsou vaše.

Důležité je vědět, že když vám váš soupeř tento semiblaf dorovná, tak už pak do potu nedávejte více peněz. To, že váš soupeř dorovnal, už opravdu něco znamená, a pokračovat v blafu je přímá cesta k rebuyi. Zde se dá hra dohrát jen pouze, když máte silný read na vašeho soupeře, a zabijete ho velkou turn sázkou.

Takovéto hraní těchto hand, vám pomůže skrýt vaše opravdu silné handy. Váš soupeř nebude nikdy vědět, jestli hrajte gut shot, nebo set.

Když bych ve výše uvedené situaci flopnul silnější handu typu top pár, flush draw, či OESD, tak bych v této situaci c-bet pouze dorovnal. Pokud dáte soupeři 3 bet, a on vám dá all-in, tak už tato handa není profitabilní.

Nenechte se díky pozici přehrát

Další nutností, kterou si musíte uvědomit je, že váš soupeř, který má na vás pozici, tak díky ní získává velkou výhodu, a nesmíte se tedy nechávat obehrát.

Když se podíváte do svých statistik, tak zjistíte, jak často vyhráváte na buttonu, a jak často na UTG. Na UTG tedy hrajete jen velmi dobré handy, a když si s ní dáte open, tak každý bude tušit, co držíte, a raději se vám vyhne. Když vás dorovnají, tak se pak stane to, že netrefíte flop, a soupeř hrající po vás, vás přehraje.

Jednoduchý recept, jak tomuto předejít, je přestat často dorovnávat z blindů. Samozřejmě, že si blindy také musíte bránit, ale většinu času byste neměli se špatnými handami dorovnávat.

Dalším protiútok z blindů je 3 bet. Tímto tahem vyrovnáte nevýhodu vaší pozice, protože soupeři ukážete, že jste nabití.

Hráči neradi zahazují, když si myslí, že mají momentálně lepší handu. Například dorovnáte s 5♣-5♦ proti TAG hráči, který dal open z buttonu. Na flop dojde J♣-10♣-2♦, vy dáte check, a on vsadí. Zde můžete být lepší proti handám 7♥-6♥, A♣-4♠, a podobným. Ale i tak byste měli dát fold. Váš soupeř bude vědět, že máte marginální handu, a bude vás častěji v těchto situacích blafovat. Ale vy si musíte uvědomit, že když by měl lepší handu typu A♦-K♥, tak má 10 outs, a stejný počet outs má i s 8♠-7♠. Proto zde musíte proti dobrému hráči položit.

Strategie pro daný limit

V online pokeru je široká škála limitů, je jich tam o mnoho více než ve vašem místním kasinu. Téměř každá poker herna dovoluje maximální buy-in 100BB. Například na 2$/4$, je maximální buy-in 400$. Vždy byste měli chodit ke stolu s touto maximální částkou.

Mikro-limity

Zde jsou limity v rozmezí 0,01$/0,02$ až 0,1$/0,25$. Pokud jste začátečníci, tak je to nejlepší místo pro získání zkušeností, aniž byste vložili do hry příliš mnoho peněz. Pokud jste absolutní začátečník v online pokeru, tak si vložte na účet 100$, vezměte si k ruce tabulku preflop kombinací z této série strategií, a posaďte se ke stolu 0,01$/0,02$. To vám pomůže nabrat nějaké zkušenosti, zatímco si bude pročítat tyto rady.
Co očekávat:

 • Kvalita hry: Zde je kvalita velice špatná. Budete hrát proti gamblerům, začátečníkům, prostě proti hráčům, kteří ví, že jsou natolik špatní, že nemohou jít na vyšší limity. Jelikož je zde hra tolik špatná, tak i kvalita vašeho readu zde bude minimální. A proto zde musíte hrát TSA, a betovat svoje silné handy.
 • Value betting: Na těchto limitech value betujte všechno. Vaši soupeři budou dorovnávat se spodními páry, takže value betujte a value betujte.
 • Neblafujte. Zde se to opravdu nevyplatí, protože vaši soupeři budou rovnat s čímkoliv.

Nízké limity

Zde je rozmezí 0,25$/0,5$ až 0,5$/1$. Velice dobré limity pro výstavbu vašeho bankrollu. Narazíte zde na dobré hráče, ale pořád je zde velké množství špatných hráčů, kteří to zkouší z mikro-limitů výše.
Co očekávat:

 • Kvalita hry: Zde už budou hráči s většími zkušenostmi. Většinu času budete hrát proti TAG hráčům. Tito hráči budou hrát tight, a nevzdají se snadno svých peněz. Ale jejich hra bude dosti přímočará, a vy si tam své místečka objevíte. Objevíte zde také ještě mnoho špatných hráčů, které vás sem tam mohou dohnat k rozbití klávesnice, ale jinak je budete přehrávat, a právě z nich těžit.
 • Používání statistik: Na těchto limitech už byste měli využívat software s HUDem a trackováním. Protože je na těchto limitech hodně různých typů soupeřů, tak vám ve vaší hře statistiky velice pomohou. Díky statům rozpoznáte, kdo je kdo, a svoji hru na něj přizpůsobíte.

Střední limity

Limity 1$/2$, 2$/4$ a 3$/6$ patří mezi střední. Pokud se dostanete mezi tyto limity, a trvale v nich vyhráváte – gratuluji. Nyní jste se dostali na vydělávání velkých peněz z pohodlí vašeho domova.

Mnoho hráčů hrajících na těchto limitech nepotřebuje již pro svůj výdělek nic jiného než hrát poker. Jak to dělají? Jednoduše hrají TSA, a umí si nechat zaplatit svoje dobré handy.
Co očekávat:

 • Profesionály u stolů. Tito hráči hrají 8 stolů alespoň 4 hodiny denně. Tyto hráče se musíte naučit přehrávat, a ne jim podlehnout.
 • Fishky jsou více agresivní. Fishky bývají na vyšších limitech více agresivní. Opět byste proti nim měli trochu povolit uzdu vaší calling range, a dorovnávat je až dokonce. Škoda je, že těchto hráčů je na těchto limitech málo, a vůbec není špatně odejít od stolu, který je plný dobrých solid hráčů, a najít si svoji fishku.

Vysoké limity

Limity 5$/10$ a 25$/50$ řadím do vysokých limitů. Zde se pohybuje mnoho dobrých online profíků, a je to také místo, kde se dají vyhrát obrovské peníze. Pokud se chcete pohybovat na těchto limitech, tak už musíte být velice zkušení, a mít nahráno stovky tisíc hand. Na těchto limitech můžete snadno prohrát 20 000$ denně.

Nejnižší limit 5$/10$ obsahuje stále dost fishek, as vaší TSA strategií budete úspěšní, ale už to nebude jednoduché.
Co očekávat:

 • Těžké protivníky. Zde jsou hráči, kteří prorazili střední limity a nyní hrají od 4 do 16 stolů na vysokých limitech. Budou vás raisovat, re-raisovat, a check-raisovat až se vám z toho bude točit hlava. Nikdy nebudou hrát tak, abyste je lehce četli. Vaše hra musí být opravdu na top úrovni, abyste poráželi tyto hráče.
 • Hra klamu. Zde musíte neustále mást svoje protivníky. Musíte měnit styl vaší hry, a zapojit do ní herní tahy (slow-play, sqeeze-play), jak jen je možné. Oklamat soupeře musí být vždy váš hlavní cíl.
 • Redefinice fishky. Na mikro a středních limitech je fishka lehce odhalitelná pro svoji špatnou preflop hru, a že dohrává slabé handy až dokonce. Na vysokých limitech jen vzácně najdete fishku, která má špatnou pre flop hru. Zde jsou špatní hráči rozlišitelní až po flopu. Špatná hra po flopu se zde většinou projevuje v tom, že si hráči myslí, že je jejich soupeř blafuje, a oni s ním jdou až do showdownu.
 • Výběr stolu a herny. Když hraji na limitech 5$/10$ nebo 10$/20$, tak si pustím více poker heren, abych eliminoval velký počet dobrých hráčů u mých stolů.

Ultra vysoké limity

Pokud jste připraveni na jednu handu prohrát či vyhrát sumu, za kterou byste si mohli pořídit nové BMW, tak jste na správném místě, kde jsou limity od 50$/100$ až 500$/1 000$. Tyto limity jsou plné profíků, které znáte z televize, a s nimi hrají ostatní hráči, kteří pokořili vysoké limity. Dále pak se tu sem tam objeví vítěz velkého turnaje. Jsou i vyšší limity jako je například 2 000$/4 000$, ale zde jen zřídkakdy někdo hraje.
Co očekávat:

 • Velké peníze. Často zde uvidíte neskutečné sumy, které se zde vsází na draw a střední páry. Na jedné handě zde výjimečně můžete vyhrát či prohrát i milion dolarů. Běžně zde lítají poty nad 100 000$
 • Heads up, a 3-handed hra. Na těchto limitech se většinou hraje při nižším počtu hráčů, což vede k obrovské agresi.
 • Hluboké přemýšlení. Myšlenkové pochody při těchto limitech jsou za hranicemi této série strategií. Pro tyto limity musí mít člověk opravdový talent.

Shrnutí

 • O čím větší hrajete peníze, o to težší budou vaši soupeři. Bude těžké najít si fishku na limitech 2$/4$ a více. Peníze budete vydělávat na špatných TAG hráčích a občas na fishkách, vždy proto musíte svoji hru přizpůsobit okolí.
 • Výběr vhodného stolu. Je lepší si najít stůl, který vám bude vyhovovat, než se přetahovat s dobrými hráči.