Profesionálové radí – Jak hrát pocket KK

Příliš mnoho lidí hraje pocket KK úplně stejně jako pocket AA. Je pravda, že pocket KK jsou velice silnou kombinací, nicméně králové nejsou tak silní jako esa – jsou zranitelnější a vyžadují si mírně odlišný způsob pre-flop hry. Zatímco občas můžete s AA v early pozici zvolit jen limp, s KK byste se měli limpování vyhnout.

Níže naleznete názory pokerových profesionálů na hru pocket KK:

David Sklansky

Sklanskyho fundamentální teorie zní takto:

„Pokaždé, když hrajete jinak, než byste hráli, kdybyste se mohli podívat na soupeřovy karty, soupeř získává. A pokaždé, když hrajete stejně, jako byste hráli, kdybyste viděli soupeřovy karty, získáváte Vy.“ Totéž platí i pro Vaše soupeře.

Podle Sklanskyho výroku bychom tak s pocket KK měli raisovat pokaždé, protože soupeři udělají chybu, když dorovnají s čímkoliv jiným než s pocket AA. Nicméně Sklansky si uvědomuje sílu klamu, takže ve své knize No Limit Hold´em Theory and Practice pocket KK charakterizuje jako „OR – obvyklý raise“ – Sklansky doporučuje v 80% případů raisovat a ve 20% případů limpovat. Tím zabráníte tomu, abyste se stali čitelnými.

Phil Hellmuth

Ve své knize Play Poker Like the Pros nám tento pokerový profesionál doporučuje super-agresivní a super-tight styl hry. Součástí této strategie je, dostat s handami typu KK co nejvíce peněz do potu.

Hellmuth říká, že pokud držíte pocket KK, měli byste raisovat a re-raisovat. Začátečníci by se měli snažit dostat všechny své peníze do potu již před flopem. Díky této strategii nebudou po flopu muset čelit těžkým rozhodnutím. Nicméně to má i své nevýhody.

S Hellmuthovým herním stylem se pravděpodobně nedočkáte žádné reakce od hráčů, kteří nedrží alespoň QQ. Dokonce i ti nejhorší hráči si uvědomí, že hrajete extrémně tight a najednou jste začali raisovat a re-raisovat… takže se Vám nepostaví, pokud sami nedrží prémiovou kombinaci.

Doyle Brunson

Brunson říká, že s pocket KK je Vaším cílem dostat všechny žetony do potu už před flopem. Níže naleznete, jak to podle něj udělat:

Early/Middle pozice – Když jste v early pozici a ještě nikdo neraisoval, Brunson říká, že byste měli jen limpovat. Cílem je, zajistit dostatek limperů – jedině tak vyprovokujete hráče v late pozici k nějakému raise s cílem stealu. Pokud se tak stane, můžete re-raisovat a doufat v to, že soupeř půjde all-in.

Middle/Late pozice – Zde Brunson doporučuje raisovat. Chcete zúžit počet soupeřů – v late pozici nechcete dorovnat a jít v multi-way potu na flop. Eso na flop dorazí ve 23% případů a pokud neukážete agresi, přijdete o šanci získat pot i když padne eso.

Pokud už někdo raisoval, Brunson doporučuje malý re-raise, který soupeře vyprovokuje k ještě většímu re-raise, čímž se soupeř stane pot-commited.

Dan Harrington

Harringtonův postoj vyjadřuje výrok v jedné jeho knize: „Nejsem dost dobrý na to, abych před flopem složil KK. A tak dobří nejste ani Vy!“

Harrington poukazuje na to, že byste se neměli obávat toho, že se svými KK natrefíte na soupeře s AA. Pokud se to stane, můžete pokrčit rameny a říct „To je prostě poker.“ V dlouhodobém měřítku se svými pocket KK narazíte na QQ nebo AK tolikrát, že dostat se svými pocket KK všechny peníze do potu už před flopem je správnou strategií.

Ve své knize Harrington on Hold’em Harrington nastiňuje tři různé styly hry – konzervativní, agresivní a super-agresivní. Nehledě na styl, Harrington po většinu času doporučuje s KK raisovat z jakékoli pozice.

Colin Moshman

Moshman je hlavně SnG hráčem, takže ve svých knihách a článcích se zabývá právě tímto formátem hry.

Co se pocket KK týče, Moshman má podobný názor jako Doyle Brunson. Říká, že v early pozici s agresivním hráčem za Vámi byste měli jen limpovat, zatímco v late pozici byste měli raisovat pro value. Cílem je opět dostat všechny žetony do potu už před flopem.

V pozdních fázích SnG, když už jsou blindy vysoké, Moshman doporučuje chodit s KK all-in v jakékoli pozici a také dorovnat all-in jakéhokoliv soupeře.

Shrnutí

Na první pohled se může zdát, že pocket KK se před flopem hrají stejně jako pocket AA. Nicméně pokud se podíváte blíže, uvidíte jeden velký rozdíl – nikdo nedoporučuje slowplay KK. Ve skutečnosti byste s pocket KK měli limpovat jen tehdy, když jste v early pozici a jste si celkem jistí tím, že za Vámi je v late pozici agresivní hráč, který bude raisovat.

Důvodem, proč se nespoléhat na slowplay je, že Ax je velice populární kombinací a již víte, že eso na flop dorazí v cca 23% případů. Pokud soupeřům dovolíte, levně se podívat na flop, je téměř jisté, že minimálně jeden z nich bude držet kombinaci Ax. Raisováním ale tyto hráče vyženete, čímž zvyšujete své šance na úspěšný continuation bet (v případě, že na flop dorazí eso). Pokud Váš bet někdo dorovná, pravděpodobně drží AK nebo AQ, měli byste tedy být opatrní a v případě, že bude soupeř na dalším streetu agresivně betovat, měli byste složit.

Pamatujte si, že KK není AA, takže musíte zvolit jinou pre-flop strategii. Příliš mnoho lidí doplatí na to, že se snaží o slowplay s KK. Nedopusťte se této chyby.

Profesionálové radí – Jak hrát pocket JJ

Pocket JJ se nacházejí v jakési divné sféře mezi silnými pocket páry a marginálními pocket páry. Slabší hráči díky pocket JJ často skončí na mizině, protože vše, co vidí, je pár obrázkových karet a vlivem tohoto vjemu s pocket JJ zacházejí jako s prémiovou kombinací.

Vysoké pocket páry se hrají jinak než marginální pocket páry. S vysokými pocket páry můžete používat triky – můžete nachystat past a re-raisovat, nebo pokud jste v pozici, můžete svou kořist pořádně vysát. Nicméně pocket JJ jsou na jakýkoliv z těchto kroků příliš slabé. Navíc jsou pocket JJ příliš silnou kombinací na to, abychom je hráli za účelem kompletace setu a tedy value, takže limp jaksi nepřichází v úvahu. Takže jak sakra hrát tyhle karty?

Hlavním problémem pocket JJ je, že overkarta na flop dorazí v cca 57%. To znamená, že po flopu často budete ve složité situaci, takže k efektivní hře potřebujete hodně pokerových dovedností. Pokud budete například raisovat s a dorovnají dva hráči, musíte po flopu typu disciplinovaně zvolit check nebo fold. Pokud ale na flop přijde , můžete uvažovat o útoku na pot. Chybou hráčů, kteří kvůli JJ ztrácejí peníze je, že nejsou ochotni své karty složit, nehledě na to, že jim situace (flop) nepřeje. Níže naleznete rady a tipy pokerových profesionálů ke hře této kombinace:

Ed Miller

Ed Miller je součástí excelentního tria pokerových stratégů, do kterého patří ještě David Sklansky a Mason Malmuth. Takže jak tento stratég přistupuje ke hře pocket JJ? Odpověď závisí na tom, zda vyznáváte loose nebo tight styl hry a také na tom, v jaké pozici jste. Níže naleznete Millerovy rady k pre-flop hře JJ.

Jak by pocket JJ před flopem měli hrát loose hráči

Early pozice – Raisovat do neotevřeného potu, re-raisovat po soupeřově raise a dorovnat re-raise.

Middle pozice – Raisovat do neotevřeného potu, re-raisovat po soupeřově raise a dorovnat re-raise.

Late pozice – Raisovat do neotevřeného potu, re-raisovat po soupeřově raise a dorovnat re-raise, pokud jsou v handě alespoň čtyři lidé.

Jak by pocket JJ před flopem měli hrát tight hráči

Early pozice – Raisovat do neotevřeného potu, re-raisovat po soupeřově raise a složit po re-raise.

Middle pozice – Raisovat do neotevřeného potu, re-raisovat po soupeřově raise a složit po re-raise.

Late pozice – Raisovat do neotevřeného potu, re-raisovat po soupeřově raise a složit po re-raise.

Jak vidíte, Miller doporučuje opatrnost. Dokonce i loose hráči by měli po soupeřově re-raise dorovnat jen za určitých podmínek.

Doyle Brunson

Není žádným tajemstvím, že Doyle Brunson je agresivním hráčem. Ve skutečnosti se kombinace T2 nazývá Doyle Brunson, protože s ní tento profesionál 2x vyhrál WSOP.

Dokonce i Doyle Brunson pokládá pocket JJ za malý pár (za malý pár pokládá jakýkoliv pár nižší než QQ). Na druhou stranu ale Brunson říká, že pocket JJ, TT a 99 zařazuje do samostatné sféry – hraje je agresivněji, než by obvykle hrál kombinace takové kategorie.

Brunson říká:

„S párem jacků, desítek nebo devítek… pokud už někdo raisoval z early pozice, pravděpodobně bych jen dorovnal. Ale kdyby daný hráč raisoval z middle nebo late pozice, s JJ, TT nebo 99 bych možná raisoval – pokud bych cítil, že původní raiser je slabý.“

Brunson říká, že handy jako JJ používá ke zpomalení a k vybudování respektu. Například když Brunson má pocket , doposud hrál hodně agresivně a na flop přijde , Brunson by mohl jen checkovat, aby svému soupeři prokázal nějaký respekt a pomohl trochu „zchladit“ svou hyper-agresivní table image.

Brunson přese všechno říká, že s páry typu JJ, TT nebo 99 není ochoten jít pod tlak. Pokud soupeř tlačí i před turnem, jednoduše je zahodí…. Takže dokonce i jeden z nejagresivnějších hráčů na světě říká, že při hře pocket JJ byste neměli zapomínat na opatrnost.

Colin Moshman

Moshman se specializuje na SnG turnaje. Hra pocket JJ podle něj závisí na velikosti blindů. Níže naleznete, jak by tuto kombinaci hrál v různých fázích SnG turnajů.

Nízké blindy

V brzkých fázích turnaje, když jsou blindy ještě nízké, jsou pocket JJ solidní kombinací, ale nikoliv prémiovou handou. Moshman hráčům doporučuje, aby s pocket JJ raisovali v early pozici, když do potu ještě nikdo neraisoval nebo aby dorovnali/raisovali, pokud jste v middle pozici a ostatní hráči jen limpovali. Moshman také říká, že při dorovnávání s pocket JJ byste měli být opatrní, protože pokud na flop přijde nějaká overkarta, budete po soupeřově continuation betu muset složit. Navíc se vždy musíte obávat možnosti, že soupeř drží vyšší pocket pár.

Střední blindy

Moshman říká, že v této fázi byste měli být ještě opatrnější, jelikož Váš stack čítá zhruba 10 BB. V takovém bodě je snadné díky pocket JJ z turnaje vypadnout. Síla pocket JJ se zvyšuje, čím blíže jste k buttonu.

Vysoké blindy

Jste připraveni na otočku o 180 stupňů? Jakmile jsou blindy vysoké, pocket JJ se stávají velice atraktivní kombinací. Dokážete-li se dostat až do této fáze turnaje, budete s pocket JJ často chodit all-in nebo all-in dorovnávat.

Dan Harrington

Harrington je v otázce pocket JJ o něco optimističtější. Pocket JJ považuje za prémiovou kombinaci, se které byste měli v early fázi turnajů raisovat z jakékoli pozice. Harrington ale zároveň hráče varuje před situacemi, kdy nějaký soupeř dorovná. Říká, že obvykle musíte mít k dorovnání raise silnější handu, než jaká by Vám stačila k tomu, abyste sami raisovali. Jinými slovy – raisujte s pocket JJ, ale nezamilujte se do nich – buďte připraveni své karty složit, pokud na flop přijdou špatné karty.

Shrnutí

Když se hráči podívají na pocket JJ ve své ruce, často podlehnou tomu, že se jedná o obrázkové karty. To jim stačí na to, aby raisovali a re-raisovali, jako kdyby drželi AA. Ale jackové nejsou esa… ani králové a ani dámy. Jsou handou, která odděluje prémiové kombinace od těch středních. Korektní hra pocket JJ si vyžaduje mnoho zkušeností a dovedností, proto si tolik hráčů stěžuje na to, že kvůli této kombinaci často končí na mizině.

Pocket jackové jsou dobrou kombinací, ale jsou zranitelní. Až budete příště hrát pocket JJ, pamatujte si, že pocket JJ mají proti náhodné kombinaci o cca 3% menší equity než pocket QQ a o cca 5% menší equity než pocket KK. To nemusí vypadat jako velký rozdíl, nicméně ve skutečnosti se může jednat právě o rozdíl mezi vyhrávajícím a prohrávajícím hráčem.

Profesionálové radí – Jak hrát pocket 77

Někteří hráči pocket 77 nazývají „šťastnými sedmičkami“, nicméně v jejich hlasech lze při tomto výroku vycítit sarkasmus. Takže se nenechte zviklat – pocket 77 stále spadají do skupiny spekulativních kombinací. Na flopu se na boardu skoro v 92% případů objeví overkarta. Abyste mohli hrát tuto kombinaci dobře, musíte mít připravený plán akce.

Co o hře pocket 77 říkají profesionálové? Stejně jako u jiných kombinací se jejich názory více či méně liší. Více níže:

Phil Hellmuth

Hellmuthova rada ke hře pocket 77 před flopem je super-agresivní. Hellmuth říká, že pokud ještě nikdo neraisoval, hráči by s pocket 77 měli rozhodně raisovat. A super-agresivní částí rady je, že hráči by měli s pocket 77 v ruce po soupeřově raise měli volit re-raise. Na to už je třeba mít koule!

Abyste po re-raise s pocket 77 v ruce nezažili katastrofu, musíte hrát super-tight stylem, který Hellmuth doporučuje ve své hře Play Poker Like The Pros. Pokud si Váš soupeř myslí, že jste rock, pravděpodobně si po Vašem re-raise bude myslet, že v ruce držíte handu jako nebo .

Re-raisování s pocket 77 poskytuje výhody i když soupeři Vaši kombinaci neodhadují právě na AA nebo KK. Pokud re-raisujete s , po flopu nikdy nebudete čelit těžkému rozhodnutí. Řekněme, že budete re-raisovat a dorovná pouze původní raiser. Na flop přijde . Původní raiser checkuje a Vy betujete ½ potu. Pokud původní raiser dorovná nebo zvolí raise, můžete si být na 100% jistí, že jste poraženi. Nikdo nedorovná polovinu potu bez toho, aby měl dobrou kombinaci.

Re-raisovat s pocket 77 nedoporučuje mnoho lidí, ale mnoho lidí nemá 11 WSOP náramků… Při následování Hellmuthovy rady budete riskovat hodně žetonů, ale vždy budete vědět, jak si v handě stojíte.

Colin Moshman

Moshman je expertem na hru SnG. Tahy, které mohou být v cash games správné mohou být v SnG chybné – a handy jako pocket 77 mohou být v SnG turnajích obzvlášť ošidné. Jak by pokerový profesionál hrál pocket 77 v SnG?

Podle Moshmana se správná hra pocket 77 bude lišit podle toho, v jaké fázi se SnG turnaj právě nachází. Například ve fázi s nízkými blindy jsou pocket sedmičky považovány za spekulativní kombinaci. Abyste mohli hrát pocket 77 v brzkých fázích SnG, musí být splněny následující podmínky:

1) Jste v middle nebo late pozici.

2) Do potu ještě nikdo neraisoval a jsou v něm alespoň dva limpeři.

V tomto stádiu SnG byste měli se svými pocket sedmičkami limpnout a doufat v pomoc flopu. Pokud na flopu nechytíte set, handa pro Vás skončila.

Když se SnG turnaj blíží do fáze se středními blindy, Moshman doporučuje jemnou změnu ve strategii. Říká, že během střední fáze SnG by hráči handy tohoto typu neměli moc hrát. Jedinou výjimku tvoří short stacked hráči, kteří s pocket 77 mohou chodit all-in a snažit se tak ukrást blindy. Nicméně jinak byste v této fázi SnG turnaje měli pocket 77 skládat.

Pozdní fáze SnG turnajů (s vysokými blindy) se odehrává v duchu kradení blindů a pocket 77 jsou na tento způsob hry skvělou kombinací. Pokud jste v pozici, měli byste jít all-in se záměrem zisku blindů. S pocket 77 můžete také re-raisovat, když se snažíte ochránit svůj big blind. Nicméně buďte opatrní ohledně re-raisování po raise soupeře, který mohl být raisem pro value a také ohledně dorovnávání all-in raise soupeře. Pocket sedmičkám se v takovým situacím příliš nedaří.

Ed Miller

Miller je skvělým pokerovým stratégem, jehož rady jsou založeny na empirickém pozorování statistických záznamů. Takže co čísla říkají o pre-flop hře pocket sedmiček? Níže naleznete verdikt jak pro loose, tak i pro tight hráče:

Loose hráči

Early pozice – Limpujte do potu, do kterého nikdo neraisoval, dorovnejte případný raise, ale po re-raise složte.

Middle pozice – Limpujte do potu, do kterého nikdo neraisoval, dorovnejte případný raise, ale po re-raise složte.

Late pozice – Raisujte do potu, do kterého ještě nikdo nedorovnal, raise dorovnejte pokud jsou v potu alespoň tři hráči, ale po re-raise složte.

Blindy – Dorovnejte raise, po re-raise skládejte.

Tight hráči

Early pozice – Limpujte do potu, do kterého nikdo neraisoval, po raise složte.

Middle pozice – Limpujte do potu, do kterého nikdo neraisoval, po raise složte.

Late pozice – Limpujte do potu, do kterého nikdo neraisoval, po raise dorovnejte jen tehdy, jsou-li v potu alespoň další tři hráči.

Blindy – Dorovnejte raise, po re-raise skládejte.

Jak vidíte, Miller doporučuje dva velice odlišné způsoby hraní pocket 77. To, který styl si vyberete, by mělo záležet na Vašich dovednostech v post-flop hře. Pokud chcete hrát loose stylem a být v dlouhodobém zisku, musíte své soupeře přehrát v situacích, kdy na flopu nic nechytíte (což je většina případů).

Shrnutí

Na pocket 77 není nic šťastného. Tato kombinace si ke své efektivní hře vyžaduje mnoho pokerových dovedností a herních zkušeností. Pokud jste nezkušenými No-Limit Hold´em hráči, měli byste spíš uvažovat o limpování a v případě, že chytíte set, byste měli hrát tak, abyste maximalizovali value. Jakmile získáte nějaké zkušenosti, můžete s pocket 77 začít raisovat v late pozicích a snažit se tak o steal. Jakmile se stanete v kradení potů úspěšnými, můžete pocket 77 začít hrát silněji i z middle pozice.

Hlavní výhodou raisování s pocket sedmičkami je, že Vaše handa je pro soupeře skrytá. Pokud budete sedět s pocket 77 na middle pozici, zvolíte raise a dorovná hráč na buttonu s AK a na flop přijde A-4-7, soupeř si bude myslet, že držíte handu jako AQ a Vy tak můžete vyhrát hromadu peněz. A pokud by na flop přišlo A-K-7, soupeř by nejspíš ochotně šel all-in a Vy byste tak získali celý jeho stack. Pokud byste jen limpovali, Vaše pokračování v handě po takovém flopu by bylo mnohem víc nápadné.

Profesionálové radí – Jak hrát pocket 22

Hráči dramaticky přeceňují sílu pocket dvojek. Když jdete s touto kombinací na flop, nikdy nebudete velkým favoritem. Neexistuje made handa, kterou by pocket pár dvojek porážel a je 12 kombinací, které nad pocket párem 22 jasně dominují (33-AA). Dokonce i 72o, handa považovaná za tu vůbec nejhorší, porazí pocket 22 ve skoro 1/3 případů.

Takže kde je value v hraní handy, které dominuje 12 hand, je mírným favoritem oproti dvěma startovním kombinacím (kombinace obsahující jednu ze zbývajících dvou 2) a má coinflip šance proti jiným kombinacím? Navíc když Vaše dvojky zkompletují straight, budou na špatném konci a když zkompletují flush, budete poraženi kýmkoliv, kdo drží kartu stejné barvy. A dokonce i když zkompletujete set, porazí Vás jakýkoliv jiný set. Tak proč je hrát?

Důvodem, proč hrát pocket 22 je jejich nenápadnost. Pokud se dostanete na flop a přijde , poslední karta, o které budou soupeři nějak více přemýšlet bude právě dvojka. Budou přemýšlet o AK nebo AQ. A v takové situaci vyděláte hodně peněz na jakémkoliv hráči, který bude dost pošetilý na to, aby dorovnal Váš raise s handou Ax… a i kdyby soupeř držel , stejně Váš set vyhrává.

Při hře pocket 22 se musíte řídit podle implied odds. Potřebujete někoho, kdo Vám pořádně zaplatí, když chytíte například zmiňovaný set. Náchylné handy tohoto typu si vyžadují v různých situacích odlišný přístup. Níže naleznete tipy a postřehy profesionálů ke hře tohoto pocket páru.

Colin Moshman

Moshman je expert na SnG turnaje. A častí SnG hráči Vám řeknou, že obvyklá pokerová pravidla v SnG neplatí ve všech situacích. Ve skutečnosti existují situace, kdy v SnG půjdete all-in s a bude se jednat o správnou hru. Takový typ situace v cash game nikdy nenastane. Takže kde se 22 nachází v arzenálu hráče SnG turnajů? Odpověď záleží na úrovni blindů.

Nízké blindy

Moshman považuje pocket 22 za spekulativní handu, kterou byste měli hrát pouze za správných podmínek. Zde jsou podmínky, které musí být splněný předtím, než se rozhodnete se svým pocket párem dvojek jít na flop:

  • Jste v middle nebo late pozici.
  • Do potu nikdo neraisoval a jsou alespoň dva limpeři.

Moshman varuje před dorovnáváním raise před flopem (i když dorovná více hráčů). Vaším cílem je, podívat se levně na multi-way flop a případně chytit set. Žádný set = žádný bet.

Střední blindy

Jakmile se blindy zvýší na střední úroveň, měli byste hrát pocket 22 opatrněji. Pokud si myslíte, že některý z hráčů na late pozici bude raisovat, měli byste rovnou složit (i kdyby v potu bylo více limperů).

Limpování je ve fázi středních blindů méně ziskové, protože dobří hráči se snaží o budování stacku a budou se tak snažit krást mrtvé peníze.

Vysoké blindy

V late fázích SnG turnaje, když už jsou blindy vysoké, hráči budou často chodit all-in a snažit se budovat stack. Jak hrát pocket 22 v této situaci?

Obecně byste měli s 22 v ruce chodit all-in pokaždé, kdy by bylo správné jít all-in s jakýmikoliv dvěmi kartami. Skládejte ve všech ostatních situacích a nikdy nedorovnávejte all-in. Pamatujte si, že neexistuje made handa, kterou by pocket pár dvojek porážel a je tady 12 kombinací, které nad pocket párem 22 jasně dominují (33-AA). Dokonce i 72o, handa považovaná za tu vůbec nejhorší, porazí pocket 22 ve skoro 1/3 případů.

Mike Caro

Mike Caro je šílený pokerový génius. Tento mistr strategie a statistické analýzy říká, že Vás pocket 22 přivedou do mizérie. Ve skutečnosti do 88,24% mizérie.

Caro totiž vyvinul koeficient, který nazval jako „koeficient mizérie“. Tato statistika říká, jak často se Vaše handa díky flopu nevylepší a na board přistane alespoň jedna overkarta. S pocket párem dvojek taková situace nastane v 88,24% případů. To jsou hodně mizerné odds.

Caro říká, že pocket 22 jsou ze 169 možných startovních kombinací na 119-125 místě (záleží na tom, kolik hráčů se účastní handy). Nicméně to neznamená, že Caro Vám doporučuje pocket dvojky složit.

Silou pocket 22 jsou jejich implied odds. Pokud zkompletujete set, bude tato kombinace takřka neviditelná a můžete na ní dobře vydělat. Caro doporučuje s 22 v ruce limpovat a doufat v to, že se levně podíváte na flop. Také říká, že v late pozici můžete využít výhodu své pozice a pokusit se ukrást blindy (pokud neraisoval žádný jiný hráč).

John Vorhaus

Vorhaus není velkým fanouškem nízkých pocket párů. Ve skutečnosti říká, že hraní nízkých pocket párů mimo pozici je častá chyba ve hře většiny hráčů. Vorhaus tvrdí, že ačkoliv mají dvojky z matematického hlediska šanci cca 50%, ve skutečnosti jsou outsiderem, protože bez toho, abyste na flopu chytili set, nemůžete pokračovat ve hře.

Vorhaus tedy doporučuje pocket 22 ve většině situací skládat. Nicméně existují i situace, kdy můžete dvojky hrát. Níže naleznete některé tyto situace:

  • Jste v pozici a myslíte si, že Vám může vyjít steal.
  • Jste v pozici a v potu je hodně limperů.
  • Jste v pozici a nikdo neraisoval.

Vorhaus se k pocket 22 chová jako ke kterékoli jiné handě se kterou se snažíte o steal – velice opatrně.

Shrnutí

Hrát kombinaci jako pocket 22 může být velice těžké. Zásadní je pozice, protože prakticky pokaždé tak trochu blafujete.

Jakmile dosáhnete bodu, kdy ve hře kradete malé poty se spekulativními kombinacemi, je čas na investici do nějakého pokerového software. Tento software bude zaznamenávat každou handu, kterou vyhrajete/prohrajete a bude počítat statistiky, takže uvidíte, kolik peněz hraním určité kombinace vyděláte/proděláte. Tento druh informací je zásadní, když se rozhodujete, které spekulativní kombinace zařadit do svého herního repertoáru.

Navzdory obecnému přesvědčení, pocket dvojky nemusíte hrát třeba vůbec. Ve skutečnosti byste je měli skládat častěji, než je hrát. Nicméně pokud chcete pocket dvojky učinit součástí svého herního repertoáru, ujistěte se, že máte výhodu pozice a v potu je hodně limperů.