Profesionálové radí – Jak hrát pocket KK

Příliš mnoho lidí hraje pocket KK úplně stejně jako pocket AA. Je pravda, že pocket KK jsou velice silnou kombinací, nicméně králové nejsou tak silní jako esa – jsou zranitelnější a vyžadují si mírně odlišný způsob pre-flop hry. Zatímco občas můžete s AA v early pozici zvolit jen limp, s KK byste se měli limpování vyhnout.

Níže naleznete názory pokerových profesionálů na hru pocket KK:

David Sklansky

Sklanskyho fundamentální teorie zní takto:

„Pokaždé, když hrajete jinak, než byste hráli, kdybyste se mohli podívat na soupeřovy karty, soupeř získává. A pokaždé, když hrajete stejně, jako byste hráli, kdybyste viděli soupeřovy karty, získáváte Vy.“ Totéž platí i pro Vaše soupeře.

Podle Sklanskyho výroku bychom tak s pocket KK měli raisovat pokaždé, protože soupeři udělají chybu, když dorovnají s čímkoliv jiným než s pocket AA. Nicméně Sklansky si uvědomuje sílu klamu, takže ve své knize No Limit Hold´em Theory and Practice pocket KK charakterizuje jako „OR – obvyklý raise“ – Sklansky doporučuje v 80% případů raisovat a ve 20% případů limpovat. Tím zabráníte tomu, abyste se stali čitelnými.

Phil Hellmuth

Ve své knize Play Poker Like the Pros nám tento pokerový profesionál doporučuje super-agresivní a super-tight styl hry. Součástí této strategie je, dostat s handami typu KK co nejvíce peněz do potu.

Hellmuth říká, že pokud držíte pocket KK, měli byste raisovat a re-raisovat. Začátečníci by se měli snažit dostat všechny své peníze do potu již před flopem. Díky této strategii nebudou po flopu muset čelit těžkým rozhodnutím. Nicméně to má i své nevýhody.

S Hellmuthovým herním stylem se pravděpodobně nedočkáte žádné reakce od hráčů, kteří nedrží alespoň QQ. Dokonce i ti nejhorší hráči si uvědomí, že hrajete extrémně tight a najednou jste začali raisovat a re-raisovat… takže se Vám nepostaví, pokud sami nedrží prémiovou kombinaci.

Doyle Brunson

Brunson říká, že s pocket KK je Vaším cílem dostat všechny žetony do potu už před flopem. Níže naleznete, jak to podle něj udělat:

Early/Middle pozice – Když jste v early pozici a ještě nikdo neraisoval, Brunson říká, že byste měli jen limpovat. Cílem je, zajistit dostatek limperů – jedině tak vyprovokujete hráče v late pozici k nějakému raise s cílem stealu. Pokud se tak stane, můžete re-raisovat a doufat v to, že soupeř půjde all-in.

Middle/Late pozice – Zde Brunson doporučuje raisovat. Chcete zúžit počet soupeřů – v late pozici nechcete dorovnat a jít v multi-way potu na flop. Eso na flop dorazí ve 23% případů a pokud neukážete agresi, přijdete o šanci získat pot i když padne eso.

Pokud už někdo raisoval, Brunson doporučuje malý re-raise, který soupeře vyprovokuje k ještě většímu re-raise, čímž se soupeř stane pot-commited.

Dan Harrington

Harringtonův postoj vyjadřuje výrok v jedné jeho knize: „Nejsem dost dobrý na to, abych před flopem složil KK. A tak dobří nejste ani Vy!“

Harrington poukazuje na to, že byste se neměli obávat toho, že se svými KK natrefíte na soupeře s AA. Pokud se to stane, můžete pokrčit rameny a říct „To je prostě poker.“ V dlouhodobém měřítku se svými pocket KK narazíte na QQ nebo AK tolikrát, že dostat se svými pocket KK všechny peníze do potu už před flopem je správnou strategií.

Ve své knize Harrington on Hold’em Harrington nastiňuje tři různé styly hry – konzervativní, agresivní a super-agresivní. Nehledě na styl, Harrington po většinu času doporučuje s KK raisovat z jakékoli pozice.

Colin Moshman

Moshman je hlavně SnG hráčem, takže ve svých knihách a článcích se zabývá právě tímto formátem hry.

Co se pocket KK týče, Moshman má podobný názor jako Doyle Brunson. Říká, že v early pozici s agresivním hráčem za Vámi byste měli jen limpovat, zatímco v late pozici byste měli raisovat pro value. Cílem je opět dostat všechny žetony do potu už před flopem.

V pozdních fázích SnG, když už jsou blindy vysoké, Moshman doporučuje chodit s KK all-in v jakékoli pozici a také dorovnat all-in jakéhokoliv soupeře.

Shrnutí

Na první pohled se může zdát, že pocket KK se před flopem hrají stejně jako pocket AA. Nicméně pokud se podíváte blíže, uvidíte jeden velký rozdíl – nikdo nedoporučuje slowplay KK. Ve skutečnosti byste s pocket KK měli limpovat jen tehdy, když jste v early pozici a jste si celkem jistí tím, že za Vámi je v late pozici agresivní hráč, který bude raisovat.

Důvodem, proč se nespoléhat na slowplay je, že Ax je velice populární kombinací a již víte, že eso na flop dorazí v cca 23% případů. Pokud soupeřům dovolíte, levně se podívat na flop, je téměř jisté, že minimálně jeden z nich bude držet kombinaci Ax. Raisováním ale tyto hráče vyženete, čímž zvyšujete své šance na úspěšný continuation bet (v případě, že na flop dorazí eso). Pokud Váš bet někdo dorovná, pravděpodobně drží AK nebo AQ, měli byste tedy být opatrní a v případě, že bude soupeř na dalším streetu agresivně betovat, měli byste složit.

Pamatujte si, že KK není AA, takže musíte zvolit jinou pre-flop strategii. Příliš mnoho lidí doplatí na to, že se snaží o slowplay s KK. Nedopusťte se této chyby.

Profesionálové radí – Jak hrát pocket TT

Pokud do ruky dostanete TT, s největší pravděpodobností momentálně držíte nejlepší kombinaci. Musíte ale také vědět, že po flopu se můžete dostat do problémů.

Pocket TT jsou nejvyšším středním pocket párem, což jejich pre-flop hru činí o něco těžší než hru jiných středních pocket párů. Tato kombinace je příliš silná na to, aby se hrála jen na value v případě kompletace setu. Na druhou stranu je ale složité i raisování. Nechcete, aby byl pot příliš velký, protože nejméně v 60% případů se na flopu objeví overkarta… Velký pot + Marginální kombinace = Velké problémy. Níže naleznete rady a tipy pokerových profesionálů ke hře pocket desítek:

John Vorhaus

Vorhaus je pokerový hráč a spisovatel známý zejména pro svou sérii knih pod názvem Killer Poker. Takže jak před flopem hraje pocket TT? Neposkytuje jim žádné speciální zacházení. Vorhaus totiž říká, že „jedinou dobrou věcí, která se může stát, když raisujete se středním pocket párem je to, že všichni soupeři složí“. Jinými slovy – hraje své desítky pro value.

Vorhaus nabízí tři důvody, proč neraisovat s kombinacemi jako pocket TT:

 1. Můžete být dorovnáni hráčem s vyšším pocket párem. V takovém případě jdete na flop jako outsider s šancí na výhru 20%.
 2. Odhalíte sílu své kombinace a v případě, že na flopu zkompletujete set, pro Vás bude těžší přimět soupeře k tomu, aby Vám dostatečně zaplatili.
 3. Přimějete hráče složit handy, se kterými by Vám mohli zaplatit, kdyby na flop přišly vhodné karty.

Vorhaus handy jako pocket TT nazývá „výjimkou pravidla“, že byste před flopem měli buď raisovat nebo složit. S pocket TT doporučuje limp s tím, že doufá v limp co nejvyššího počtu soupeřů. Šance na kompletace setu na flopu je pouze 12%, což znamená, že jej zkompletujete cca jednou z osmi případů. Abyste dostali dobré odds, potřebujete hodně limperů.

Navíc se v 60% situací budete muset vypořádat s overkartou na flopu. Nicméně pokud na flop přijde například , můžete se svými pocket TT vyhrát hezký pot proti hráči držícímu například .

Ve zkratce – Vorhaus doporučuje pocket TT hrát tak, abyste se levně podívali na flop. Pokud na flop přijdou špatné karty, měli byste složit.

Phil Hellmuth

Pocket TT jsou na Hellmuthově TOP 10 žebříčku startovních kombinací při hře super-tight pokeru na 5. místě. Podle Hellmutha platí, že pokud tight = správně, pak super-tight = super-správně. Pokerový spratek říká, že začínající hráči by se v takových situacích měli snažit o maximalizaci velikosti potu a ideálně už před flopem jít all-in.

Tato strategie je v low-limit Hold´em pokeru dobrá, protože hráči na těchto limitech chodí na flop s kdejakým odpadem a dost často je oberete, když Váš all-in dorovnají například s nebo – tyto situace převáží situace, kdy prohrajete proti vyššímu pocket páru nebo situace, kdy prohrajete coin flip.

Dobrá zpráva je, že díky Hellmuthově radě Vás už po flopu soupeři nevystrnadí z potu – právě to může být Hellmuthovým cílem. Pokud nejste příliš dovední v post flop hře, all-inem se vyhnete tomu, že prohrajete (složíte), ačkoliv máte nejlepší kombinaci. Na druhou stranu je ale tento způsob hry celkem riskantní. Opět záleží na Vašich pokerových schopnostech. Pokud jsou Vaše post-flop dovednosti dostatečné, můžete se raději spoléhat na ně + na svou schopnost readu.

David Sklansky

Podle Sklanskyho vyhráváte vždy, když se Vaši soupeři rozhodnou jinak, než by se rozhodli, kdyby viděli Vaše karty.

Ve své knize No Limit Hold’em Theory and Practice Sklansky označuje pocket TT jako „chleba a máslo“, což znamená, že tato kombinace je typem handy, jež si dobře vede v deep-stack hrách. Podle Sklanskyho jsou pocket TT kombinací, se kterou byste obvykle měli jen limpovat (v cca 80% situací). Sklansky také varuje hráče před hraním kombinací jako pocket TT v early pozici, pokud si myslí, že hráč v late pozici přijde s velkým raise. Pro to existuje několik důvodů:

 1. S pocket TT chcete vidět flop, ale nechcete za to zaplatit příliš mnoho. Pamatujte si, že po flopu budete muset cca v 60% situací zvolit buď check nebo fold. Takže s pocket TT před flopem neinvestujte do potu příliš mnoho peněz.
 2. Pocket TT jsou dobrou kombinací, nicméně nejsou schopné ustát mnoho tlaku.

Sklansky navíc říká, že pokud jste v pozici, měli byste s pocket TT dorovnat standardně velký raise. Pokud na flop přijdou vhodné karty, Vaše kombinace bude dobře skrytá, což Vám umožní vyhrát hodně peněz. Dobrá pozice činí z Vašich pocket TT mnohem hodnotnější kombinaci.

Shrnutí

Pocket TT vyžadují mnohem vyšší pokerové dovednosti než vyšší pocket páry. Profesionálové se v názorech rozcházejí. Někteří doporučují raisovat a snažit se bez nějakého velkého boje získat pot po flopu, zatímco jiní doporučují limpování a hru pro value.

Mnoho hráčů také vyznává hybridní herní styl pocket desítek. Tito hráči budou pocket TT v early pozici hrát pro value a v late pozici s nimi budou raisovat a snažit se o zisk potu, i když flop minou.

Vaše hra pocket desítek bude často odvozená od Vaší pozice a soupeřů, proti kterým stojíte. 

Profesionálové radí – Jak hrát pocket 88

Hra pocket 88 dost vypovídá o typu daného hráče. Někteří hráči pokládají pocket 88 za stejně dobrou kombinaci jako pocket 99 nebo pocket TT a raisují tak s nimi takřka z jakékoli pozice. Jiní hráči spíše pokládají pocket 88 za kombinaci na úrovni pocket 77 nebo pocket 66, takže pocket 88 hrají s cílem chytit set a hrát na value. Víte-li, jak daný hráč hraje pocket 88, můžete si udělat dobrý přehled o tom, jaký herní styl daný hráč používá a jak moc agresivní je.

Dost hráčů ale hru pocket 88 přizpůsobuje situaci. Pokud jsou u loose stolu, hrají více tight a hrají pocket 88 s cílem chytit set a hrát na value, protože vědí, že je jen malá šance na to, že se jim podaří vyblafovat calling stations. Naopak v tight hře s pocket 88 mnoho hráčů raisuje z jakékoli pozice. Ale dost úvah, pojďme se podívat na názory opravdových profesionálů:

David Sklansky

David Sklansky se rozhoduje striktně podle toho, co ví o daném hráči a také podle předešlého dění u stolu. Nerozhoduje se na základě pocitů nebo pýchy… jeho cílem je, aby každý jeho krok měl pozitivní EV.

Sklansky říká, že si uvědomuje ošidnou povahu kombinací jako pocket 88 a mixuje svou hru podle předešlé akce v handě.

Sklansky například doporučuje raisovat s pocket 88 v cca 80% případů, když jste v early nebo middle pozici a jste prvním hráčem, který vstupuje do potu. Raději byste limpovali? Podle Sklanskyho je to v pořádku. Dokonce se jedná o dobrý nápad v případech, kdy nemáte přehled o míře agresivity u stolu.

Pokud jste v late pozici, Sklansky doporučuje zvýšit míru agresivity. Pokud už několik hráčů limpovalo, můžete zvolit rozumný raise a převzít tak kontrolu nad handou. Také můžete dorovnat rozumně velký raise, pokud je v potu dostatek hráčů (dva a více). Nicméně v případě re-raise doporučuje Sklansky složit. Pokud se objeví raise a re-raise, Sklansky říká, že by pokračoval ve hře s AA a KK, ale všechny ostatní kombinace by složil.

Mike Caro

Tohoto „šíleného pokerového génia“ snad netřeba představovat. Pojďme se podívat, co Mike říká o hře pocket 88.

Pocket 88 podle Cara mají Index mizérie 76,54%, což znamená, že v 76,54% případů na flop dorazí minimálně jedna overkarta a nezkompletujete set. Tento statistický údaj by Vám měl nastínit, jak nebezpečná hra této kombinace je.

Pocket 88 jsou v Carově žebříčku 20ti nejziskovějších kombinací na 19. místě a patří mezi 10% nejlepších pokerových hand. Existuje jen 8,75% šance na to, že nějaký hráč před flopem drží lepší kombinaci.

To znamená, že pokud dokážete zúžit počet hráčů v potu, pocket 88 se mohou stát silnou kombinací. Nicméně proti většímu počtu soupeřů (3 a více) nemají pocket 88 po flopu příliš velkou šanci.

Carova analýza ukazuje, že ideální hra s pocket 88 v ruce hodně záleží na situaci. Raisujte, pokud si myslíte, že můžete významně zúžit počet soupeřů v potu. Jinak jen dorovnejte a hrajte s cílem chytit set a hrát pro value.

Doyle Brunson

Brunson je známý pro svou agresivitu a často nepředvídatelnou hru. Jak tato pokerová legenda přistupuje k pocket osmičkám?

Brunson, věrný své povaze, říká, že se rozhoduje mezi dorovnáním a raise. Záleží na tom, u jakého stolu sedí. Dále také poskytuje nějaké rady pro hru po flopu, na kterém nezkompletujete set. Ve své knize Super System se zmiňuje o důležitých bodech, které si musíte pamatovat v případě, že na flopu se Váš nízký pár nijak nevylepší:

 1. Pokud jste před flopem jen dorovnali, snažte se checkovat a proklouznout na turn, pokud některý ze soupeřů zvolí raise, složte.
 2. Pokud jste sami raisovali, měli byste po flopu vsadit a snažit se o výhru malého potu, pokud ale soupeř dorovná i nyní, už znova rozhodně nesázejte.
 3. Pokud soupeř zvolí re-raise, odhoďte svou kombinaci.

Dobře se podívejte na následky dorovnání/raise s pocket 88 před flopem. Rozhodněte se, v jaké pozici byste se nejraději nacházeli a podle toho se rozhodněte, jak budete postupovat před flopem.

Shrnutí

S pocket 88 jsou přijatelným rozhodnutím jak raise, tak i limp. Rozhodnutí je na Vás. Při rozhodování byste ale měli vzít v úvahu své pokerové post-flop dovednosti. Pokud si jste jistí svým readem a post-flop hrou, měli byste s pocket 88 raisovat a v případě, že některý ze soupeřů dorovná, byste se měli snažit o výhru potu po flopu.

Pokud si ale nejste jistí svou hrou po flopu, měli byste spíše limpovat a doufat v to, že na flopu zkompletujete set. Vaše kombinace bude relativně dobře skrytá a pořád můžete vydělat hezké peníze po flopech jako A-7-8.

Pokud si uvědomíte úroveň svých pokerových dovedností a přizpůsobíte jim svou hru pocket osmiček, můžete jejich hrou vydělat hodně žetonů. 

Profesionálové radí – Jak hrát pocket 66

Při hře pocket 66 opět platí „žádný set = žádný bet“. Můžete si být takřka jistí, že na flopu se na boardu objeví overkarta. A pokud budete mít to „štěstí“, že na flop přijdou jen karty nižších hodnot, soupeři pravděpodobně dorovnají jakýkoliv Vás bet, protože si budou myslet, že Vám flop nijak nemohl pomoci.

Při hře pocket 66 je velice důležitá pozice. Pocket šestky stále spadají do kategorie spekulativních kombinací. Níže naleznete rady a tipy ke hře této startovní handy:

David Sklansky

David Sklansky je odborníkem na pokerové analýzy a určitě ví, co o ziskové hře pocket 66 říkají statistiky.

Sklansky říká, že správný způsob hry pocket 66 záleží na situaci. Níže je několik situací, kterým budete před flopem čelit a také návod, jak v daných situacích hrát.

Jste první na řadě (nebo jste v early pozici a všichni před Vámi složili)

Když jste první na řadě, měli byste limpovat. Čím víc early Vaše pozice je, tím více byste se měli uchylovat k limpu. Vaším cílem je, vybudovat velký multi-way pot, na flopu chytit set a vyhrát hodně peněz.

Dva či více hráčů před Vámi limpnuli

Když už dva nebo více hráčů zvolilo limp, měli byste s pocket 66 raisovat častěji, než byste to jinak dělali. Když je v potu hodně mrtvých peněz, vyplatí se reprezentovat velkou handu v naději, že pot získáte už před flopem nebo po něm díky continuation betu. Nicméně pokud po Vás budou reagovat ještě nějací loose hráči, měli byste spíše dorovnat a doufat, že na flopu zkompletujete set.

Když už někdo raisoval a zatím nikdo nedorovnal

V takové situaci Sklansky doporučuje po většinu času dorovnat, ale občas zvolit i re-raise. Tato strategie pomáhá ke skrytí Vaší kombinace tím, že mixujete svou hru. Pokud re-raisujete, jsou navíc Vaše post-flop rozhodnutí daleko jednodušší. Většina soupeřů Váš případný continuation bet nedorovná, pokud jim flop nepomohl.

Sklansky říká, že pokud nehrajete šestky pro value, musíte je hrát agresivně a reprezentovat silnou handu.

Doyle Brunson

Agresivní poker je dobrý poker, ale pokud to s pocket 66 s agresivitou přeženete, můžete se dostat do problémů. Takže jak jeden z nejagresivnějších hráčů hraje tuto kombinaci?

Brunson říká, že nízké páry hraje opatrně a snaží se s nimi vyhrát malé poty. Říká, že do potu nevkládá hodně žetonů pokud nechytí set. A pokud betuje, aniž by měl set, pak se jedná o jakousi formu blafu.

Vypadá to, že pocket 66 donutily zpomalit i velkého Brunsona, ale nebuďte na omylu – opatrnost neznamená slabost. Brunson říká, že handy jako pocket 66 hraje z jakékoli pozice a minimálně v polovině případů s nimi raisuje. Když říká, že nízké páry hraje s opatrností, myslí tím, že s nimi nebuduje příliš velký pot.

Brunson ví, že pokud s handou jako pocket 66 udělá velký bet a někdo dorovná, dostane se do situace, kdy je drawing dead se dvěma outy. To je špatná pozice. Pocket 66 byste tedy měli hrát agresivně, ale nepřehánět to.

John Vorhaus

John Vorhaus je zabiják. Jeho styl hraní pokeru a psaní je přímočarý a brutální. Nicméně jeho série knih Killer Poker mnoha hráčům pomohla k tomu, aby se stali vyhrávajícími hráči (jak online, tak i offline).

Vorhaus pocket šestky nazývá jako „vábnou, ale prohrávající kombinaci“. Podle něj je hra nízkých párů v early pozici jednou z největších chyb ve hře většiny hráčů. Důvod, proč Vorhaus doporučuje nízké páry v early pozici skládat je ten, že tyto handy jsou ziskové jen tehdy, dojde-li k naplnění všech níže uvedených čtyř scénářů:

1) Hodně hráčů za Vámi limpne do potu.

2) Nikdo se nerozhodne raisovat, aby získal mrtvé peníze v potu.

3) Na flopu se na Vás usmějí bohové a zkompletujete set.

4) Váš set není poražen hráčem s postupkou, barvou nebo například vyšším setem.

Splnění všech podmínek je velice vzácné, takže velký zisk díky hře této kombinace zaznamenáte jen zřídka. Vorhaus říká, že kdybyste si sedli a objektivně zhodnotili statistiky, zjistili byste, že hra nízkých pocket párů mimo pozici má v dlouhodobém měřítku –EV.

Statistiky ze hry nízkých pocket párů vypadají lépe v případech, kdy jste v late pozici. Vorhaus říká, že v late pozici proti nízkému počtu soupeřů lze hrát tyto kombinace silně. Níže naleznete, jaký postup Vorhaus navrhuje s pocket 66 v late pozici:

1) Dorovnejte, pokud je v handě hodně limperů a doufejte v kompletaci setu na flopu. Pokud na flopu set nechytíte, handa pro Vás končí.

2) Pokud všichni až k Vám složí, raisujte a snažte se o ukradení blindů. Pokud někdo dorovná, zvolte po flopu continuation bet a snažte se o zisk potu. Pokud soupeř dorovná i po flopu, handa pro Vás končí.

Celkově Vorhaus při hře pocket 66 doporučuje velkou porci opatrnosti. V early pozici byste podle něj měli spíše skládat a hrát byste měli v late pozici, když budete mít dobré odds na dorovnání nebo si budete myslet, že máte šanci na úspěšný steal.

Shrnutí

Nízké pocket páry testují bojovnost pokerových hráčů. Tyto kombinace si vyžadují přesnou hru – v takovém případě mohou být velice ziskové. Dovední pokeroví hráči tyto kombinace používají k tomu, aby vyhrávali malé poty, když nechytí set a velké poty, když se jim podaří set na flopu chytit. Dobří hráči také vědí, že ziskovosti těchto kombinací dosáhnou spíše minimalizací ztrát než ziskem velkých potů. K úspěšné hře těchto kombinací musíte mít dobrý cit pro to, kdy se pokusit o steal a kdy se vzdát.

Až příště budete přemýšlet nad tím, zda hrát pocket 66, zvažte následující fakta:

 • Pocket 66 drtí pouze čtyři kombinace (55, 44, 33, 22)
 • Proti většině hand jsou Vaše šance kolem 50%.
 • Pocket 66 jsou ve velké nevýhodě proti osmi kombinacím (77, 88, 99, TT, JJ, QQ, KK, AA)

A pokud jste mimo pozici, vzpomeňte si na slova Johna Vorhause – „Jste-li mimo pozici, Vaše nízké pocket páry se stávají neobhajitelné.“

Profesionálové radí – Jak hrát pocket 44

Žádný set = žádný bet. Pocket čtyřky jsou bez vylepšení na flopu bezcenné. Na flopu se overkarta objeví v 99% případů. A i když na flopu není overkarta, Vaše situace není nijak dobrá. Takový flop bude např. 2-3-3. A takřka každý hráč, který před flopem dorovnal se po něm pokusí o continuation bet.

Existuje mnoho způsobů, jak před flopem hrát pocket čtyřky, níže naleznete různé tipy a rady profesionálů ke hře této startovní kombinace:

Gavin Smith

Smith je ultra-agresivním hráčem, který na WPT skončil 13x na placených pozicích a v roce 2005 vyhrál turnaj Mirage Poker Showdown. Ptáte se, kam Smith ve svém repertoáru pocket 44 zařazuje?

Handy jako pocket 44 jsou skvělé pro jeho small-pot strategii. Smith rád raisuje s řadou spekulativních kombinací v pozici s cílem zisku malých potů. Pocket 44 jsou pro tuto strategii perfektní, protože díky jeho pre-flop raise je jeho kombinace perfektně skrytá pro případ, že by na flopu chytil set. Smithovým cílem je, vyhrát malý pot už před flopem nebo vyhrát velký pot, pokud na flopu chytí monster.

Hlavní výhodou tohoto herního stylu je, že je těžce čitelný. Když raisujete s širokou range hand, soupeři nevědí, zda raisujete s 44, AA nebo 85s. Po flopu se jim tedy proti Vám hraje velice těžko.

Nicméně small-pot strategie si vyžaduje velkou dávku pokerových dovedností, zkušeností a také musíte být velice pozorní, abyste odhalili slabiny jiných hráčů. Gavin Smith by pravděpodobně s pocket párem čtyřek raisoval z jakékoli pozice. To samé by udělal například s T8s…

Doyle Brunson

Doyle hraje pocket pár čtyřek různě. Může s nimi dorovnat v early pozici nebo raisovat v late pozici. Ale stejně dobře může s 44 v ruce raisovat v early pozici a jen dorovnat v late pozici. To závisí na okolnostech.

Na čem přesně to závisí? Na mnoha faktorech. Doyle například doporučuje raisovat s 44 když hrajete u weak-tight stolu. Můžete podpořit tendenci soupeřů skládat tím, že budete častěji raisovat s marginálními handami jako jsou např. právě pocket čtyřky.

Naopak v loose hře Doyle říká, že byste měli dorovnat a doufat, že na flopu chytíte set. Pokud se Vám to podaří, je hodně pravděpodobně, že Vám jej loose soupeři dobře zaplatí. Pokud ale set nechytíte, handa pro Vás končí.

Brunson se také zmiňuje o tom, že jeho rozhodnutí, zda raisovat nebo složit se hodně odvíjí od toho, jak se cítí u daného stolu. Klíčem k úspěšné hře pocket čtyřek je dobrý read. Jen zřídka totiž flop Vaši kombinaci vylepší, takže pokud chcete tuto kombinaci hrát s dlouhodobým ziskem, budete své soupeře muset přehrát.

David Sklansky

Jaký je (statisticky vzato) nejziskovější způsob hraní pocket 44? Pro odpověď půjdeme za králem pokerové teorie, kterým je David Sklansky.

Ve své knize No Limit Hold´em Theory and Praktice Sklansky nastiňuje svou strategii pro pre-flop hru nízkých pocket párů.

Obecně Sklansky doporučuje s pocket 44 limpovat, nicméně toto doporučení závisí na situaci. Podle Sklanskyho je limp dobrým nápadem, když jste v early pozici a může být dobrým nápadem i když jste v late pozici a v potu je díky dobrým odds hodně hráčů. Nicméně Sklanskyho doporučení se mění s číslem hráčů, kteří se potu účastní.

Jak hrát pocket 44, když před sebou máte několik limperů.

Když jste s pocket párem čtyřek v late pozici a v potu je již několik limperů, Sklansky říká, že byste měli raisovat. Raisem můžete vyhrát všechny mrtvé peníze v potu a v případě, že některý hráč dorovná, budujete si pozici pro continuation bet pro flopu. Takový styl hry si ale vyžaduje dobrý cit pro to, kdy na flopu betovat a kdy naopak zvolit check nebo fold.

Jak hrát pocket 44, když někdo před Vámi raisoval a někdo už raise dorovnal.

Sklansky doporučuje raise dorovnat. Obvykle máte slušné odds na call a existuje slušná šance na to, že v případě kompletace setu na flopu své soupeře pěkně „podojíte“. V takové situaci máte dobré pot odds a skvělé implied odds.

Jak hrát pocket 44, když někdo raisoval a další hráč zvolil re-raise.

Složit. Ve skutečnosti byste měli složit vše kromě AA a KK. Raise a re-raise je hodně – až příliš hodně na ubohý pár čtyřek. Složte i když je re-raise malý, protože původní raiser může po Vašem dorovnání opět re-raisovat.

Sklansky při pre-flop hře pocket 44 doporučuje stupňovanou agresi. V early pozici hrajte opatrně a v late pozici dejte průchod agresi.

Shrnutí

Pokud chcete hrát agresivně, pamatujte si jednu věc – držíte jen pouhý pár čtyřek. Snažíte se o výhru tak, že své soupeře přehrajete, nikoliv tak, že zkompletujete silnou kombinaci. Pokud máte štěstí a chytíte set, je to skvělé. Můžete vyhrát velký pot, pokud soupeř také něco chytil a myslí si, že má navrch. Po většinu času ale budete hrát jen s horším párem.

Abyste mohli být před flopem s párem čtyřek agresivní, musíte být velice dovedným pokerovým hráčem. Abyste tuto kombinaci byli schopni hrát s dlouhodobým +EV, musíte mít dobrou představu o tom, jak soupeř hraje různé handy, abyste jej mohli připravit o pot. V opačném případě bude Váš bankroll krvácet.

Hráči, kteří si ohledně svých pokerových dovedností nejsou tak sebejistí, by měli limpovat, snažit se o kompletaci setu na flopu a poté hrát na maximalizaci value. Pořád platí, že žádný set = žádný bet. Pro začátečníky v early pozici je možností i složit, zejména pokud jsou u stolu agresivní hráči.

Klíčem k ziskové hře pocket čtyřek je znalost vlastních pokerových dovedností, podle kterých budete odvozovat svá rozhodnutí při hře.