Ed Miller: Jak bojovat s hyper-maniakem?

Pokud chcete uspět na limitech jako $1/$2 nebo $2/$5, musíte si osvojit především agresivní post-flop hru. V některých situacích chcete value betovat své dobré handy velmi agresivně, ale stejně tak na sebe musíte vzít nějaké riziko i se slabšími handami, které by ostatní jen procheckovali. Stejně tak budete muset čas od času také agresivně blafovat a krást poty, o které ostatní kvůli nedostatku odvahy odmítají bojovat…

K úspěchu na těchto stakes vás tedy dovede agresivita. Pokud se však dostanete na $5/$10 limit, potom zjistíte, že výše uvedené ví většina tam přítomných hráčů. Agresivní hra je úspěšná hra. To s sebou nese další otázku – pokud je agresivní hra vítěznou, jak potom porazit hráče, kteří jsou také agresivní?

Když úspěšní $2/$5 hráči poprvé narazí na vyšším levelu na jiné agresivní hráče, dostávají se do nepříjemné situace. Je to dáno tím, že jsou zvyklí foldovat svoje slabé handy na soupeřovu sázku a jelikož slabé handy dostáváte v pokeru hodně často, ztrácejí také velké množství potů. Většinu těchto foldů vidí jako korektní, což je pravda, ale pouze do chvíle, kdy se na celou problematiku podíváme z obecnějšího úhlu pohledu…

Problém je totiž v tom, že tyto foldy byly korektní na nízkých stakes, ale jen proto, že soupeři na nižších levelech nehráli dostatečně agresivně. Řadu těchto hand je tedy často v pořádku foldovat proti pasivním hráčům, nicméně proti agresivním hráčům se jako lepší hra jeví call nebo dokonce raise.

Jakmile se vaši protivníci stanou více agresivními, korektní foldy se najednou stávají dosti drahými. Pokud tomuto faktu nepřizpůsobíte svoji strategii, dostanete se z dlouhodobého pohledu do značných potíží.

Řada hráčů k tomuto zjištění dojde a jejich řešením je bojovat proti ohni ohněm, tedy stejně agresivní hrou. Říkají si, že když je malá agresivita dobrá, musí být větší agresivita přeci lepší, nebo ne?

Tento přístup je ovšem od základu špatný, a to především ze dvou důvodů. Prvním z nich je fakt, že tak nezískáte žádnou solidní a racionální edge (výhodu). Pokud váš soupeř hraje příliš agresivně i s velmi špatnými handami a vy děláte to samé, ani jeden z vás si nevytvoří solidní základnu pro větší vítězství. Hrajete pouze hru s vysokou mírou variance a s menší edge pro vás nebo vašeho soupeře…

Druhým důvodem je, že pokud hrajete full-ring hry a vy a možná ještě pár dalších soupeřů hrajete hyper agresivní hru, potom vytváříte prostředí pro ostatní hráče u stolu, kteří si mohou počkat na svou šanci a potom sbírat velké poty, které svojí hrou s marginálními handami vytvoříte…

Z výše uvedených důvodů je tedy jasné, že boj ohněm proti ohni také není ideálním přístupem ke hře proti agresivním soupeřům…

Klíčem k porážce agresivních soupeřů je pasivní hra ve správných situacích. To bývá pro řadu úspěšných hráčů velmi složité, jelikož pasivní hra jde proti základním stavebním kamenům jejich úspěšné hry.

K pochopení správnosti pasivní hry je třeba porozumět tomu, jak se z agresivní hry může velmi jednoduše stát hyper-agresivní hra. Ta může být nejlepší možnou hrou, ale pouze v tzv. vakuu. Pokud zcela dominujete lokální $2/$5 hru, potom je to velmi pravděpodobně proto, že zahrajete na pre-flopu nebo flopu několik agresivních tahů, které vám přinesou zisky velkých potů.

Hyper-agresivním se tento herní styl stává proto, že pokud zahrajete na pre-flopu hyper-agresivně několik slabých hand, tyto handy zůstanou extra slabé také na post-flopu. Pokud je ovšem zahrajete velmi agresivně, potom z nich v soft hrách dokážete stále dostat dobrou value. Pokud ale narazíte na soupeře, který tuto vaši strategii pochopí a přizpůsobí se jí, potom jste velmi lehce zranitelní a budete mít pravděpodobně problémy.

Největší noční můrou pro hyper-agresivní hráče je soupeř, který hraje tight na pre-flopu a jde tak na post-flop pouze se silnými handami, a který zároveň calluje naprosto nepředvídatelně, ale zato poměrně často…

Právě touto taktikou lze hyper-agresivní hráče porazit. Chcete dosáhnout toho, aby váš soupeř netušil, kdy mu callnete. Zde je typický příklad: Nacházíte se v $5/$10 hře s $2,000 ve stacku. Velmi agresivní hráč raisne $50 z middle pozice, button callne a vy callnete na BB s . V potu leží $155.

Na flop přijdou karty , checknete a pre-flop raiser posílá c-bet $100. Button fold, vy call. Turn je . Znovu checknete a pre-flop raiser pokračuje dalším barrelem $300. Callnete a v potu leží už $955. Na river přichází jako poslední karta . Checknete a pre-flop raiser sází i potřetí, tentokrát $800.

Toto je dobrá situace pro call proti agresivním hráčům. Eso na riveru je samozřejmě nebezpečnou kartou, jelikož se jedná o overkartu, která navíc kompletuje flush draw. Je tu slušná šance, že vás tato karta poráží nebo už poražení dávno jste. V potu je ale $1,755 proti $800 callu, nebo chcete-li více než 2:1. To znamená, že vám stačí vyhrát 31% těchto situací, aby se call stal lepším tahem, než fold.

Na nižších stakes je 31% vítězství v této situaci nereálných. Hráči na nižších stakes nejsou tak agresivní a na riveru provedou tuto hru nejčastěji s barvou nebo postupkou. Samozřejmě, čas od času se mohou i oni pokusit o velký blaf, ale rozhodně ne v 31% případů.

Hyper-agresivní hráči ovšem v těchto situacích budou blafovat s železnou pravidelností. C-bet na flopu je standard pro většinu hráčů bez ohledu na to, co drží v ruce. Jakmile na turn přijde královna jako overkarta, je to opět pro řadu hráčů signál k přetočení handy do blafu a k reprezentování právě královny.

I přesto, že tito hráči následně dostanou call, riverové eso, které je velmi nebezpečné, je opět donutí pokračovat v jejich blafu a vypálit další sázku. Pokud tedy callnete, můžete se v showdownu od velmi agresivní hráčů v této situaci dočkat de facto jakýchkoli dvou karet, jelikož jejich agresivní hra nebyla předem promyšlená, ale byla dána texturou boardu a tím, co přinesl především turn a river.

Pokud je váš read těchto hráčů správný a pokud soupeř skutečně v těchto situacích blafuje, potom svojí hrou rozhodně vyhrajete více než 31% těchto situací, což z vašeho callu na riveru dělá ziskový tah.

Ed Miller: Jeden flop, deset kombinací

Asi nejlepší příklad toho, co můžete dělat v rámci svého pokerového samostudia, je konstruování vašich range. V praxi to vypadá tak, že si vyberete jednu konkrétní handu a její jednu konkrétní fázi, a poté se zamýšlíte nad tím, jak byste v dané situaci zahráli každou handu, která vám může v daném okamžiku přistát na ruce…

Pojďme na to! Podíváme se na hand range jednoho konkrétního flopu. Nebudeme zkoumat všechny možné kombinaci, protože jsem nikdy jako autor neměl dostatek trpělivosti na to, abych napsal článek, který by obsahoval všechny možnosti. Když se však stejné činnosti věnuji doma, zkoumám podrobně každou potenciální karetní kombinaci, kterou mohu v určitém spotu a v určité fázi hry disponovat.
Modelová situace

Hrajete $5/$10 cash games a u stolu nesedí žádní výrazní hráči (ani extrémně tight, ani extrémně agresivní). Ve stacku máte $1,000, což je více, než většina vašich soupeřů. Všichni před vámi foldnou, pouze hráč sedící dvě místa před buttonem se rozhodne otevřít sázkou $30. Vy z buttonu callnete, blindy zahodí, a tak pokračujete na flopu v heads-upu. V potu leží $75.

Na flop přicházejí karty . Soupeř sází $40. Pojďme se podívat na deset startovních kombinací a na to, co si s nimi na takovémto flopu a ve vykreslené modelové situaci počít…
Obecný pohled na situaci…

I když můj soupeř na pre-flopu raisoval, neznamená to nutně, že musí držet silnější handu, než je ta moje. Záleží samozřejmě na konkrétní situaci a soupeř může držet karty jako AxAx nebo KxKx a já je pravděpodobně nedržím (to bych totiž na pre-flopu re-raisoval). Dá se ale obecně říct, že síla našich potenciálních hand je zhruba stejně silná…

Mám na něj pozici. Na flopu jako je ten výše zmíněný může pozice znamenat obrovskou výhodu. Díky pozici získáváte důležité informace o svém soupeři a právě v potech jako je tento je důležitost informací maximalizována.

Pokud jsou na flopu tři esa, nehraje pozice takřka žádnou roli. Prostě to čtvrté eso nebo vysokého kickera máte, nebo nemáte. Ale na flopech, které obsahují nízké karty, generují možnosti flush nebo straight draws, jsou turnová a riverová karta velmi důležité, což pouze zvyšuje důležitost pozice a posouvá do velké výhody toho, kdo na pozici v dané handě sedí…

Pro mě, který sedím na pozici, je tedy flop velmi příznivý a proti soupeřově range s ním mám poměrně dobré vyhlídky. Plánuji jej proměnit ve svoji výhodu, takže foldy přicházejí v úvahu jen v malém procentu případů. Naopak, jsem připraven na malé raisy s poměrně širokou range karetních kombinací. V $5/$10 hrách si totiž pre-flop raiseři často neuvědomují svoji nevýhodnou pozici a na flopu agresivně pokračují c-betem. Pro mě se tedy obecně jedná o velmi příznivou a potenciálně profitabilní situaci…

Taktiku malých raisů jsem na tomto flopu zvolil proto, že mi to umožní výrazně rozšířit moji raisovací range a zároveň to poslouží jako ideální zbraň na soupeře, který podle mě agresivně c-betuje ve chvíli, kdy nedisponuje žádnou silou a jedná se pouze o čistý continuation bet jako pokračování agrese z pre-flopu…

Pro potřeby tohoto článku již pouze doplňuji, že když se rozhodnu k raisu, bude se jednat o raise v hodnotě $100…
Rekapitulace

Máte ve stacku $100, na flop přicházejí karty , vy callnete z buttonu soupeřův raise a soupeř pokračuje na flopu agresí a znovu sází. Jak si s touto situací poradit s desíti různými handami?

Trefit na flopu middle set? To samozřejmě znamená raise. V rámci své taktiky jsem odhodlán raisovat velké množství hand, takže middle set ze svojí raisovací range samozřejmě nemohu vynechat. Pokud v této situaci natrefíme na soupeře s overpairem nebo kombinací jako Ax10x, s vysokou pravděpodobností s námi bude pokračovat i v situaci, kdy je se svým párem ve značné nevýhodě.

S pocket párem dam ne vždy na pre-flopu re-raisuji. Jedním z mých důvodů je to, že mám tuto kombinaci ve své range velmi rád ve chvíli, kdy se na boardu objeví flop jako je ten náš. Toto je jednoznačně kombinace, která na flopu volá po raisu. Pokud chci někdy blafovat, musím mít čas od času v ruce také skutečnou kombinaci.

Top set, s kterým pouze callnu. Slow play s top setem je zcela přirozená. Na tomto flopu budu raisovat téměř všechny své kvalitní handy, protože se nechci na dalších streets dostat do situace, kdy bude moje top kombinace něčím poražena. Hodně hráčů by se v této situaci bálo potenciálních draws a slow play by považovala za příliš riskantní. Souhlasím s nimi a většinu hand bych nezpomaloval. Tuto ale ano…

Call. Držím dvě over karty, mám backdoor flush draw se svojí královnou a navíc eso jako silnou kartu do showdownu. Není to ideální handa, ale v závislosti na předem stanovené taktice minima foldů a vzhledem k naší výhodné pozici a dobrému postavení v handě to není ani handa odsouzená k zahození. Rozhodně ale v této situaci preferuji call před raisem (blafem), jelikož mám takřka nulovou šanci na nuts, takže nemá cenu snažit se vybudovat zbytečně velký pot.

Velmi slušná handa, kterou bych raisoval. Můj velmi častý raise je v této handě zposoben mojí pozicí vůči soupeři, nikoli tím, že bych ho chtěl trestat za jeho c-bet. Mám gutshots na nuts, ale můj raisovací blaf rozhodně nemá za cíl vylákat soupeře do hry, budovat velký pot a čekat na showdown. Raisnu a pokud dostanu re-raise, foldnu. Pokud dostanu call, počkám na turn a pokud trefím postupku, budu mít nuts a soupeře v hrsti.

Top pár se špatným kickerem. Toto je jasný call. Pokud se pot neúměrně zvětší, nemám na něj dostatečně kvalitní handu. Tato handa je velmi dobrá pro udržení vaší calling range (callujete totiž i s handami, které netvoří ani jeden pár).

Střední pár a backdoor flush i straight draw. Toto je handa, s kterou jsem náchylný k raisu už na pre-flopu. Pokud bych však raise na pre-flopu nerealizoval, udělal bych to na flopu. Možnost trefit set nebo dostat draw této handě zvyšuje value v rámci velkých potů. Na turnu se může objevit celá řada karet, které této kombinaci přidají equity – jakýkoli list nebo šestka. Pokud váš soupeř váš raise na flopu callne, je to poměrně dobrá šance pro provedení velké sázky na turnu…

Nízký pár a nut-flush draw. Hodně lidí by tuto handu okamžitě raisovalo, ale já v tomto případě preferuji call. Pokud se s touto handou dostanete na flopu do all-inu, nebudou vaše šance na vítězství vysoké, jelikož pravděpodobně čelíte setu nebo overpairu, a proti těm nejsou procenta na vaší straně…

Call se mi v tuto chvíli jeví mnohem lepším řešením situace. Máte draw na nuts. Na pozdějších streets můžete trefit trojici nebo dostat eso a provést nějaký value bet. Vaše handa má i showdown value. Navíc raisuji na flopu hodně hand, a to i těch s flush draw, takže není špatné nechat si pro nějaké draw také call. Mám flush draw a callnu. Na dalších streets pak můžu barvu skutečně trefit a dostat ze soupeře nějakou value…

Toto je typ handy, kterou zahodím. V showdownu s ní nemám moc velkou value a draw, která se mi nabízí, není dost silná na to, abych s ní riskoval nějaký velký pot. V případě nějakého dalšího soupeřova raisu nebo dalšího betu na turnu bych navíc jen těžko našel důvod pokračovat ve hře a riskovat další žetony. Foldnul bych také handy jako nebo .

Backdoor flush a straight draw s over kartou…Tady bych určitě callnul. Na turn může přijít spousta karet, které mohou výrazně změnit poměr sil, takže i když v danou chvíli držím slabou handu, budu se ji snažit bránit a pot bez boje nepustím…

Ed Miller: Trošku zpomalte

Cash games na nižších limitech jsou velmi často válkou informací. V následujícím článku nám zkušený stratég a hráč Ed Miller ukáže, jak právě dodatečné informace mohou pozměnit naši pozici a jakou výhodu nám na nižších stakes u cash games stolů mohou poskytnout…

Miller popisuje hru u živých stolů v Las Vegas na limitech $2/$5, což jsou limity, které odpovídají low stakes limitům na online pokerových hernách. Atmosféra a podmínky hry jsou však samozřejmě trochu jiné. Jeho závěry lze však velmi dobře zobecnit, a tak je tento článek opravdovou studnicí moudrosti a inspirace…

„Řekněme, že vy i váš soupeř disponujete stackem $400. Soupeř otevře za $20 a někdo callne. Vy callnete z buttonu s a za vámi dorovná také BB. Na flopu se ukážou karty . BB checkne, pre-flop raiser sází $40 do potu o velikosti $82. Další hráč foldne a řada je na vás…

Disponujete flush draw kombinací. Někteří hráči vždy v této situaci raisnou, protože se s flopnutou flush draw automaticky pokusí o semiblaf. Jiní hráči v této situaci vždy callnou, protože s flopnutou flush draw jednoduše semiblaf nehrají a tento tah by provedli pouze s handou s vyšší value jako je kombinace straight a flush draw, nebo flush draw s párem, overkartou apod.

Obě tyto kombinace – semiblaf vždy nebo semiblaf pouze s přidanou hodnotou – se soustředí pouze a jen na karty. Tato pravidla říkají udělej A, pokud máš handu X, v opačném případě udělej B. Výše uvedené však naprosto ignoruje dvě velmi důležité proměnné…

Zcela ignoruje podrobnosti handy. Proč pre-flop raiser vsadil proti třem soupeřům? Proč pre-flop raiser vsadil do $82 potu $40 a ne třeba $25, $60 nebo $80?

V odpovědích na tyto otázky naleznete informace! Většina $2/$5 hráčů dneška neprovede c-bet proti třem soupeřům s jakýmikoli kartami na jakémkoli flopu. Vsadil by tento hráč s 4x4x na Kx9x8x flopu? Nebo by checknul? Většina $2/$5 hráčů dneška by checknula…

Proč si vybral bet $40. Možná proto, že v těchto situacích vždy sází polovinu potu. To ale není typické chování $2/$5 hráčů. Board Kx9x8x nabízí potenciální flush i straight draw. Pokud pre-flop raiser drží například AxAx, nebude chtít soupeřům zcela jistě chtít darovat levnou turnovou kartu – takže zřejmě vsadí víc, třeba $60 nebo $80.

Vidíte? Již máme nějaké malé, ale zato velmi dobré informace, se kterými můžeme na buttonu dobře pracovat. Víme, že pre-flop raiser pravděpodobně něco má, ale zřejmě se nejedná o monster handy jako AxAx nebo AxKx, jelikož v takovém případě by zřejmě vsadil více.

Pokud máte informace, měli byste jich využít k co nejlepšímu rozhodnutí. Výše uvedené informace možná radí k raisu jako semiblaf, protože pokud nepočítáme s tím, že soupeř drží AxAx nebo AxKx, mohli bychom ho dostat ze hry.

Stále je tu ale jedna proměnná, kterou bychom před svým rozhodnutím měli pečlivě zvážit. Odhalí nám pozdější streety, tedy turn a river, nějaké další informace, s nimiž budeme schopni provést lepší rozhodnutí?

Další streety nám vždy dávají dva základní typy informací. První z nich je, že uvidíme další kartu. Druhou je, že pokud sedíme na late pozici a speciálně na buttonu, uvidíme, jak budou hrát naši soupeři…

Tím, že posunete hru na další streetu, vždy nějaké informace získáte. Někdy jsou tyto informace hodnotnější, než jindy. A někdy budou z nových informací více benefitovat vaši soupeři, než vy. Odhadnout, která informace vám bude k užitku a která nikoli, je velmi důležitou schopností, kterou byste se měli snažit osvojit.

Pojďme se vrátit k příkladu. Řekněme, že se rozhodnete callnout pre-flop raise. Na flopu BB checkne, raiser vsadí $40 do $82 potu, další hráč foldne a vy callnete. BB zahodí a v potu leží $162 s tím, že soupeři zbývá $340 ve stacku.

Zvažme nyní dvě varianty pro turn. První z nich je brick – board je . Předpokládejme, že váš soupeř checkne. V jeho checku se skrývá nesmírně důležitá informace. Soupeř nechce do potu investovat celý svůj stack. Pravděpodobně drží spekulativní handu jako QxQx. V tuto chvíli můžete na turnu vsadit a i když dostanete call, stane se pro vás all-in na riveru bez dalších informací dlouhodobě profitabilní záležitostí.

Co když soupeř místo checku na turnu vsadí $120 do potu o velikosti $162? Ten bet vám také dává obrovskou informaci. Pokud mu po této sázce zůstává ve stacku jen $220, je to jasný důkaz toho, že hodlá handu dostat do showdownu a jakýkoli váš semiblaf se proto jeví jako zbytečný.

A co když soupeř vsadí $60? Také v této sázce je informace! Je to znovu doklad toho, že pravděpodobně nedrží AxAx nebo AxKx. Většina hráčů s těmito kartami bude na bezcenný turn reagovat velkou sázkou. V této situaci by $60 do potu $162 bylo rozhodně málo. Znovu je tu tedy dobrá šance, že správný semiblaf vám v tomto spotu přinese zisk potu.

Nyní pojďme k druhé variantě, kdy se na turnu objeví a na boardu se tak sejdou karty . Turnová karta přidává možnost zkompletované postupky a zároveň dává hráčům s jackem nebo královnou možnost straight draw.

Řekněme, že soupeř checkne. Tento check dává smysl, ale zároveň nesignalizuje soupeřovu připravenost foldnout jako v prvním případě. Může totiž jednoduše checkovat s handami jako KxQx, KxJx, QxQx, JxJx, Qx10x nebo Jx10x. Jsou tu karty, které chce vidět na riveru, protože drží straight draw, ale zároveň se jedná o kombinace, s nimiž se nechce nechat vystavit all-inu. Místo betu a nebezpečí all-in raisu z vaší strany tedy váš soupeř zvolí check a kontroluje velikost potu.

Proti některým hráčům můžete v této situaci na turnu zvolit malý bet a pokud dostanete call, potom poslat na riveru all-in, pokud se neobjeví Kx, Qx, Jx nebo 7x mimo barvu kompletující vaši barvu.

Co když s na turnu hráč vsadí $120 do $162 potu? Stejně jako v případě turnu tento bet naznačuje, že cokoli soupeř drží, nemá rozhodně v úmyslu foldnout. Pravděpodobně bude mít KxKx, 9x9x. Rozhodně se tedy nejedná o dobrý čas pro semiblaf.

A co když soupeř vsadí $60? Tento bet signalizuje podobné handy, které jsme zmiňovali v případě soupeřova checku. Tento spot je rozhodně spekulativní a semiblaf se nedá jednoznačně doporučit ani vyloučit, jelikož spousta hand, s nimiž soupeř vsadí $60, je dostatečně dobrá, aby ospravedlnila jeho call na váš raise a pokračování handy na riveru.

Kdyby měli soupeři ve stacku více žetonů, potom by dávalo smysl check-raisnout a následně poslat shove na riveru, pokud by na něm přistála brick karta. S takto malými stacky je ovšem rozhodně lepší callnout a počkat si na river, doplnit informace a s nimi provést finální rozhodnutí.

Závěrečné shrnutí

V živých no-limit hrách dávají soupeři vždy hodně informací pocházejících z jejich nevyrovnaných ranges nebo bet-sizing tells. Díky těmto informacím vám často sami nabídnou správnou alternativu, kterou byste pro hru proti nim měli v dané situaci zvolit. Nemusíte vždy posunout všechny své peníze doprostřed stolu při první příležitosti. Zpomalte, poslouchejte, co vám soupeř svou hrou říká a teprve poté jednejte. Dosáhnete tím mnohem lepších výsledků…

Nehrajte poker, jako by to byly výherní automaty!

Příliš mnoho hráčů se k pokeru staví, jako by to byl výherní automat. Posaďte se, stiskněte tlačítko a znovu a znovu a doufejte, že ze stolu na vás nakonec vyskočí jackpot.

Jsem známý tím, že mám určitý názor na to, jak hrát poker. Lidé se mě proto ptají na spoustu strategických otázek. Tady máte moje nejoblíbenější:

„Když držím esa v barvě, rád limpnu a potom dorovnám raise. Myslíš si, že je to tak správně, nebo bych měl dělat něco jiného?“

„Kolik můžu dorovnat preflop s malým párem?“

„Když držím draw, měl bych checknout a dorovnat, nebo hrát agresivně?“

„Mám na flopu slowplayovat nebo ne?“

Při vší úctě k těm, kteří nad těmito věcmi uvažují, toto nejsou otázky týkající se výherních automatů, nikoliv pokeru.

Občas se zapojuji do on-line diskuze o video pokeru. Dovolte mi malé představení video pokeru (pro ty, kteří netuší, co to je). Video poker je automatová hra, ve které chytří hráči svými rozhodnutími mohou udržovat výhodu nad casinem a v dlouhodobém horizontu na něm vyhrávat peníze. Video poker je také automat.

Otázky v této diskuzi vypadají nějak takto: „Když při hře Super Mega Deuces Wild dostanu rozdáno dvojku-eso-královnu v barvě, mám podržet dvojku-eso-královnu nebo jenom dvojku?“

Toto je otázka na výherní automat a v tomto kontextu je zcela správná. Výherní automat má matematicky přesnou a jedinou správnou odpověď, která se nikdy nezmění. Odpověď se odvíjí výhradně od výplat za jednotlivé karetní kombinace, které najdete ve výplatní tabulce. Pokud divoká královská postupka vyplácí X mincí a čtyři dvojky Y mincí, můžete vypočítat správnou odpověď pro každou situaci, která ve hře nastane.

Poker nicméně žádnou výplatní tabulku nemá. Sestavíte-li trojici, nedostanete za ní vyplacený trojnásobek původní sázky. Ve skutečnosti – trojice v pokeru často bývají vypláceny jen hodně málo. Jindy zase hodně. A někdy vás trojice bude stát hodně peněz.

V pokeru je ještě důležitější, že ziskovost každé handy je závislá na strategiích vašich soupeřů. Karty samotné nemají žádnou hodnotu.

Vím, že toto už jste někdy slyšeli a rozumíte tomu. Jenže když tohle řeknu, většina lidí reaguje takhle: „Jasně, chápu, co říkáš. Handy nemají žádnou hodnotu. Ale obecně – kolik můžu dorovnat, abych se ziskově pokusil sestavit set?“

Ach jo.

Poker prostě není o tom sestavovat velké handy a shromažďovat jackpot a pokud na něj budete koukat tímto způsobem, nikdy se v něm nezlepšíte.

Pokud ve hře sedí člověk, který hraje každý pot, má desetitisícový stack a na každé street zaplatí sázku, načež na riveru chytí to pár, v pořádku. Hraje poker jako by to byl výherní automat. Není třeba čekat na obsluhu automatu, tenhle chlápek vám poslušně zaplatí jackpot.

Ale jestli vám nikdo ve hře pravidelně nezaplatí všechny skvělé handy a to je nyní případ všech větších her na světě, potom přístup výherního automatu nebude příliš daleko.

Kladení pokerových otázek

Dobře, řekl jsem vám, jaké otázky byste neměli pokládat. Otázky, které se týkají sestavení velkých hand a kolik do snad o jejich sestavení můžete investovat, aby to nepřestalo postrádat smysl. Na co byste se tedy měli ptát?

V pokeru vyhráváte tím, že zkoumáte, jakým způsobem hráči vkládají peníze do potu. Poté najdete hry, v nichž soupeři hrají podle scénářů, které můžete co nejsnáze vyhrát.

Řekněme, že si všimnete, že jeden z vašich protihráčů raisuje preflop s velkou spoustou hand a když je dorovnán, na každém flopu vsadí také. Tento hráč vkládá větší množství peněz do mnoha potů a to s nepříliš silnými kartami. V tomto scénáři je dobrá pokerová otázka například:

„Jaké preflop handy bych měl hrát proti tomuto typu hráče, abych maximalizoval svou schopnost ukrást všechny malé poty, které tento hráč vybuduje?“

Další otázka může znít nějak takhle:

„Na jakém typu flop bych se měl snažit tohoto hráče přehrát, abych měl největší šanci ho porazit?“

Tyto otázky obsahují podstatu pokeru. Některý z protihráčů vytvořil příležitost, ve které byste ho mohli připravit o peníze. Jak nejlépe to provést?

Řekněme, že nyní jste si všimli hráče, který vás podezírá z bluffování, kvůli čemuž je ochoten dorovnávat téměř jakékoliv vaše sázky. Možná se opravdu chováte podezřele, protože vám zrovna chodí skvělé karty. Možná vás podezírá kvůli tomu, že před pár minutami chytil při bluffování někoho jiného. Možná je jen podezíravý a velmi slabý v odezírání síly hand.

Ať už je důvod jakýkoliv, tato osoba do potu vkládá peníze velmi specifickým a předvídatelným způsobem a tak můžeme klást otázky ohledně toho, jak z něj dostat peníze.

„Jaké preflop handy mají největší hodnotu proti hráči, který je ochotný dorovnávat obrovské sázky na riveru pouze se středními páry?“

Nebo další skvělá pokerová otázka:

„Jak bychom měli zahrát na flopu a turnu, abychom maximalizovali šance, že se na riveru rozhodne pro špatný call?“

Nebo ještě jedna:

„Jak bychom se měli zachovat v situacích, kdy nebudeme držet nic velkého, ale slabě bude vypadat i soupeř? Měli bychom se pokusit o bluff a to i navzdory skutečnosti, že tíhne k podezíravosti?“

Nemám místo na to, abych zde mohl na tyto otázky odpovídat a odpovědi na ně ani nejsou podstatou tohoto článku. Naučit se pokládat správné otázky je klíčem, protože dokazují, že o pokeru přemýšlíte správně. Poté si na ně dokážete odpovědět sami.

Závěrečné shrnutí

Poker není výherní automat. Pokud váš mozek bude neustále přemýšlet stylem: „Pojďme sestavit monster handu ať dostaneme zaplaceno. Kolik můžu dorovnat a jaké jsou moje odds?“, v dlouhodobém horizontu nebudete hrát dobře.

Namísto toho byste měli přemýšlet jako pokeroví hráči. Podívejte se na to, co dělají vaši soupeři a najděte situace, v nichž do potu dávají peníze, aniž by k tomu měli dostatečné důvody. Potom o tom přemýšlejte, udělejte plán, jak se k těmto penězům dostat. Otázky, na něž se v souvislosti s pokerem ptáte, by všechny měly cílit na to, jak si tyto peníze vzít.

V této hře neexistuje žádná výplatní tabulka a to, že se vám podaří chytnout jackpotovou handu nemusí znamenat vůbec nic. Ale pokud se naučíte pokládat správné otázky, i bez sestavení postupky v barvě můžete vyhrát velké peníze.

Ed Miller: Jeden flop, deset hand

Asi nejlepší příklad toho, co můžete dělat v rámci svého pokerového samostudia, je konstruování vašich range. V praxi to vypadá tak, že si vyberete jednu konkrétní handu a její jednu konkrétní fázi, a poté se zamýšlíte nad tím, jak byste v dané situaci zahráli každou handu, která vám může v daném okamžiku přistát na ruce.

Pojďme na to! Podíváme se na hand range jednoho konkrétního flopu. Nebudeme zkoumat všechny možné kombinaci, protože jsem nikdy jako autor neměl dostatek trpělivosti na to, abych napsal článek, který by obsahoval všechny možnosti. Když se však stejné činnosti věnuji doma, zkoumám podrobně každou potenciální karetní kombinaci, kterou mohu v určitém spotu a v určité fázi hry disponovat.

Modelová situace

Hrajete $5/$10 cash games a u stolu nesedí žádní výrazní hráči (ani extrémně tight, ani extrémně agresivní). Ve stacku máte $1,000, což je více, než většina vašich soupeřů. Všichni před vámi foldnou, pouze hráč sedící dvě místa před buttonem se rozhodne otevřít sázkou $30. Vy z buttonu callnete, blindy zahodí, a tak pokračujete na flopu v heads-upu. V potu leží $75.

Na flop přicházejí karty . Soupeř sází $40. Pojďme se podívat na deset startovních kombinací a na to, co si s nimi na takovémto flopu a ve vykreslené modelové situaci počít.
Obecný pohled na situaci.

I když můj soupeř na pre-flopu raisoval, neznamená to nutně, že musí držet silnější handu, než je ta moje. Záleží samozřejmě na konkrétní situaci a soupeř může držet karty jako AxAx nebo KxKx a já je pravděpodobně nedržím (to bych totiž na pre-flopu re-raisoval). Dá se ale obecně říct, že síla našich potenciálních hand je zhruba stejně silná…

Mám na něj pozici. Na flopu jako je ten výše zmíněný může pozice znamenat obrovskou výhodu. Díky pozici získáváte důležité informace o svém soupeři a právě v potech jako je tento je důležitost informací maximalizována.

Pokud jsou na flopu tři esa, nehraje pozice takřka žádnou roli. Prostě to čtvrté eso nebo vysokého kickera máte, nebo nemáte. Ale na flopech, které obsahují nízké karty, generují možnosti flush nebo straight draws, jsou turnová a riverová karta velmi důležité, což pouze zvyšuje důležitost pozice a posouvá do velké výhody toho, kdo na pozici v dané handě sedí…

Pro mě, který sedím na pozici, je tedy flop velmi příznivý a proti soupeřově range s ním mám poměrně dobré vyhlídky. Plánuji jej proměnit ve svoji výhodu, takže foldy přicházejí v úvahu jen v malém procentu případů. Naopak, jsem připraven na malé raisy s poměrně širokou range karetních kombinací. V $5/$10 hrách si totiž pre-flop raiseři často neuvědomují svoji nevýhodnou pozici a na flopu agresivně pokračují c-betem. Pro mě se tedy obecně jedná o velmi příznivou a potenciálně profitabilní situaci.

Taktiku malých raisů jsem na tomto flopu zvolil proto, že mi to umožní výrazně rozšířit moji raisovací range a zároveň to poslouží jako ideální zbraň na soupeře, který podle mě agresivně c-betuje ve chvíli, kdy nedisponuje žádnou silou a jedná se pouze o čistý continuation bet jako pokračování agrese z pre-flopu.

Pro potřeby tohoto článku již pouze doplňuji, že když se rozhodnu k raisu, bude se jednat o raise v hodnotě $100.
Rekapitulace

Máte ve stacku $100, na flop přicházejí karty , vy callnete z buttonu soupeřův raise a soupeř pokračuje na flopu agresí a znovu sází. Jak si s touto situací poradit s desíti různými handami?

Trefit na flopu middle set? To samozřejmě znamená raise. V rámci své taktiky jsem odhodlán raisovat velké množství hand, takže middle set ze svojí raisovací range samozřejmě nemohu vynechat. Pokud v této situaci natrefíme na soupeře s overpairem nebo kombinací jako Ax10x, s vysokou pravděpodobností s námi bude pokračovat i v situaci, kdy je se svým párem ve značné nevýhodě.

S pocket párem dam ne vždy na pre-flopu re-raisuji. Jedním z mých důvodů je to, že mám tuto kombinaci ve své range velmi rád ve chvíli, kdy se na boardu objeví flop jako je ten náš. Toto je jednoznačně kombinace, která na flopu volá po raisu. Pokud chci někdy blafovat, musím mít čas od času v ruce také skutečnou kombinaci.

. Top set, s kterým pouze callnu. Slow play s top setem je zcela přirozená. Na tomto flopu budu raisovat téměř všechny své kvalitní handy, protože se nechci na dalších streets dostat do situace, kdy bude moje top kombinace něčím poražena. Hodně hráčů by se v této situaci bálo potenciálních draws a slow play by považovala za příliš riskantní. Souhlasím s nimi a většinu hand bych nezpomaloval. Tuto ale ano…

Call. Držím dvě over karty, mám backdoor flush draw se svojí královnou a navíc eso jako silnou kartu do showdownu. Není to ideální handa, ale v závislosti na předem stanovené taktice minima foldů a vzhledem k naší výhodné pozici a dobrému postavení v handě to není ani handa odsouzená k zahození. Rozhodně ale v této situaci preferuji call před raisem (blafem), jelikož mám takřka nulovou šanci na nuts, takže nemá cenu snažit se vybudovat zbytečně velký pot.

Velmi slušná handa, kterou bych raisoval. Můj velmi častý raise je v této handě zposoben mojí pozicí vůči soupeři, nikoli tím, že bych ho chtěl trestat za jeho c-bet. Mám gutshots na nuts, ale můj raisovací blaf rozhodně nemá za cíl vylákat soupeře do hry, budovat velký pot a čekat na showdown. Raisnu a pokud dostanu re-raise, foldnu. Pokud dostanu call, počkám na turn a pokud trefím postupku, budu mít nuts a soupeře v hrsti.

Top pár se špatným kickerem. Toto je jasný call. Pokud se pot neúměrně zvětší, nemám na něj dostatečně kvalitní handu. Tato handa je velmi dobrá pro udržení vaší calling range (callujete totiž i s handami, které netvoří ani jeden pár).

Střední pár a backdoor flush i straight draw. Toto je handa, s kterou jsem náchylný k raisu už na pre-flopu. Pokud bych však raise na pre-flopu nerealizoval, udělal bych to na flopu. Možnost trefit set nebo dostat draw této handě zvyšuje value v rámci velkých potů. Na turnu se může objevit celá řada karet, které této kombinaci přidají equity – jakýkoli list nebo šestka. Pokud váš soupeř váš raise na flopu callne, je to poměrně dobrá šance pro provedení velké sázky na turnu.

Nízký pár a nut-flush draw. Hodně lidí by tuto handu okamžitě raisovalo, ale já v tomto případě preferuji call. Pokud se s touto handou dostanete na flopu do all-inu, nebudou vaše šance na vítězství vysoké, jelikož pravděpodobně čelíte setu nebo overpairu, a proti těm nejsou procenta na vaší straně.

Call se mi v tuto chvíli jeví mnohem lepším řešením situace. Máte draw na nuts. Na pozdějších streets můžete trefit trojici nebo dostat eso a provést nějaký value bet. Vaše handa má i showdown value. Navíc raisuji na flopu hodně hand, a to i těch s flush draw, takže není špatné nechat si pro nějaké draw také call. Mám flush draw a callnu. Na dalších streets pak můžu barvu skutečně trefit a dostat ze soupeře nějakou value.

Toto je typ handy, kterou zahodím. V showdownu s ní nemám moc velkou value a draw, která se mi nabízí, není dost silná na to, abych s ní riskoval nějaký velký pot. V případě nějakého dalšího soupeřova raisu nebo dalšího betu na turnu bych navíc jen těžko našel důvod pokračovat ve hře a riskovat další žetony. Foldnul bych také handy jako nebo .

Backdoor flush a straight draw s over kartou. Tady bych určitě callnul. Na turn může přijít spousta karet, které mohou výrazně změnit poměr sil, takže i když v danou chvíli držím slabou handu, budu se ji snažit bránit a pot bez boje nepustím.

Ed Miller: 4 chyby, kterých byste se měli vyvarovat!

V pokeru platí jedna poučka, totiž „nikdy neříkej nikdy.“ Pokud totiž některé věci budete dělat stále a některé vůbec, stanete se velmi rychle předvídatelní. Někteří hráči ale dělají tahy, které já bych nikdy neudělal. Některé z nich jednoduše nezapadají do mé herní strategie, ale jiné nehraji proto, že jsou jednoduše špatné! V následujícím strategickém článku vám představím čtyři tahy a herní linie, po nichž se nikdy nevydávám…

Bet nebo raise kvůli informacím…

Nikdy nesázím nebo neraisuji, abych „viděl, na čem jsem…“ Absolutně nikdy! Myslím si, že je to velmi špatná strategie…

Tak zaprvé, pokud váš soupeř nefoldne na váš bet, stejně velmi často nebudete vědět, na čem jste. Řekněme, že držíte karty a vsadíte na flopu . Oponent za vámi raisne. Zjistili jste snad svým betem, na čem jste?

Odpověď zní ve většině případů NE! Váš soupeř může mít set nebo overpair, disponovat ale může také nejvyšším párem nebo flush či straight draw. Vůbec nevíte, na čem jste a navíc jste zataženi do hry,  v níž vám leží velké množství vlastních žetonů…

Ještě častějším scénářem je, když raisnete a váš soupeř dorovná. Čeho jste dosáhli? Callnul proto, že drží silnou handu, nebo proto, že drží draw? Nebo vás dorovnal jen proto, že si myslí, že blafujete? Nevíte…

Hráči nikdy neraisují pro informace ve chvíli, kdy drží nuts (nejlepší kombinaci ve hře). Sázky pro informace korespondují se slabou handou. Co se stane, když vsadíte nebo raisnete pro informace a vybudujete tím velký pot se slabou handou? Nic dobrého…

To, že nevíte, jak si se svou handou v aktuální chvíli stojíte, je v pořádku. Váš soupeř také nic neví, takže jste ve stejné pozici. Je mnohem lepší zahrát vaši handu po běžné linii korespondující s vaší dlouhodobou strategií, než se pouštět do šílených situací, aniž byste v rukou drželi zbraně odpovídající hodnoty…

Bezdůvodný shove na turnu…

Často vídám hráče dělat jednu a tu samou věc. Řekněme, že flop je . Někdo vsadí a button callne. Na turnu přistane a na boardu se objevuje flush draw. Hráč vsadí znovu a button zahlásí all-in…

Button ukazuje , tedy top pár a malý kicker. Co měl hráč na buttonu udělat? Samozřejmě, mohl v handě pokračovat, nebo foldnout. Když se tedy rozhodl pokračovat, jeho myšlení je takové, že je vždy lepší být agresorem…

To ale v tuto chvíli není pravda! Call na turnu totiž nutně neznamená povinnost callu také na riveru. Pokud hrajete podle vyrovnané a rozumné strategie, potom call na turnu znamená ve stejné situaci na riveru fold. Není přece 100% jisté, že soupeř po betu na turnu vsadí také na riveru (pokud to samozřejmě není hráč, který ve 100% předchozích her po turnu betoval i river)…

Jako mnohem lepší strategie se jeví call na turnu a poté check/check na riveru a výhra. Jasné, s některými handami prostě chcete na turnu hlásit all-in. Handa je ovšem v tomto bodě mnohem horší, než se na první pohled zdá. Shove chcete hlásit skutečně jen s velmi silnými handami nebo jako blaf! Na boardu  můžete poslat all-in s nebo s , ale prosím, neshovujte s

Amatéři sází na riveru, když předtím callnou flop a turn

Tady se musíme podívat na všechny streets…Hráč nejprve checkne a poté callne flop a na turnu udělá to samé. Poté přichází riverová karta a on najednou shovne all-in…

Toto nikdy nedělám! Takto zahraná handa sice není špatná v tom slova smyslu, jako předchozí dvě, ale já osobně nemohu přijít na žádnou kombinaci, s níž bych v daném bodě zahrál tímto způsobem…

Handy, s nimiž na linii flop-turn-river zahlásíte check-call/check-call/shove, jsou velmi pestré. Buď držíte monster handu, nebo blafujete. Když ale checknete a poté callnete turn, nejčastěji držíte středně silnou handu někde mezi monster a ničím. S jakou handou tedy vlastně výše nastíněné zahrát?

Zahrát tímto způsobem dává možná smysl ve chvíli, kdy riverová karta zcela změní texturu boardu. Řekněme, že na riveru přistane karta, která kompletuje potenciální flush nebo straight draw…

Karta, která na riveru zcela mění handu, je ve většině případů velmi nevýhodná pro hráče mimo pozici. Střední handa, s kterou jste na turnu check-callnuli, se po riveru stává velmi špatnou. Pokud na riveru pouze checknete, budete velmi často čelit betu a budete nuceni zahodit…

I když tedy handu prohrajete, stále si myslím, že je to nejlepší způsob, jak handu zahrát…

Všimnul jsem si, že když hráči hrají linii check-call/check-call/shove, tak jen velmi ojediněle blafují! Když hloupě shovnou na riveru, já prostě a jednoduše zahodím. Když checknou, tak mohu checknout za nimi, nebo naopak zahrát blaf – v takovém případě se pot na mou stranu stěhuje mnohem častěji, než byste si možná mysleli…

V této linii je velmi těžké se vyznat a ještě těžší je umět ji korektně zahrát. Dokud si svým soupeřem a především sami sebou nebudete 100% jistí, potom se těmto bodům a velkým sázkám na riveru raději vyhněte…

Otevírací pre-flop limp ze small blindu

Pokud sedím na small blindu a hru až ke mně nikdo neotevře, nikdy nelimpnu! Nikdy! V drtivé většině her si myslím, že je profitabilní dát si šanci shrábnout pot bez boje pomocí raisu ze small blindu! V některých loose hrách nemáte takřka šanci shrábnout žetony bez boje již na pre-flopu, ale v těchto hrách se přesto snažím vždy vybudovat nějaký pot již na pre-flopu, a to s jakýmikoli kartami, s nimiž jsem ochoten hrát…

Abych toto své pravidlo někdy porušil, musely by nastat skutečně zvláštní okolnosti. Musel bych držet přesně takovou handu, s kterou bych chtěl hrát, ale zároveň bych s ní nechtěl budovat pot.

Ve své herní praxi ale ze small blindu nelimpuji nikdy, protože si myslím, že 99% těchto limpů je nekorektních a v dané chvíli strategicky špatných…

Ed Miller: Co vám prozradí výška sázky na turnu?

Jeden z mých známých, který nedávno přešel z Limit Hold‘emu na No-Limit Hold’em, si byl jistý v této situaci. Hrál $1/$2 cash game s efektivními stacky o hodnotě 200 dolarů. Tři hráči do hry limpnuli a on na big blindu s 87 na ruce checknul. Na flopu se otočilo , díky čemuž dostal nejnižší možnou postupku.

Do potu o hodnotě 8 dolarů proto vsadil 6 dolarů a dorovnali ho dva hráči.

Na turn přišla , kvůli čemuž na boardu vznikla možnost barvy. Checknul, soupeř do 26dolarového potu vsadil 12 dolarů, další hráč dorovnal také a totéž nakonec udělal i on. Na river přišla nic neříkající karta. Kamarád checknul a totéž udělali všichni ostatní hráči. V showdownu se ukázalo, že porazil všechny protivníky, kteří měli podřadné handy.

V této hře se nachází hned dvě důležité lekce. První z nich je, že hráč s postupkou se neměl obávat možnosti barvy, jako to udělal.

Když na flopu vsadí a je dorovnán, protihráči mohou mít jednu z několika stovek možných hand. Můžou držet KQ, Q8, 87 nebo flush draw, jenže stejně dobře mohou držet AJ, KJ, KT, J9, QJ, QT, Q9 JT, J9, T9, J8, T8, 98, QQ, JJ, TT, 99 a tak dále. A to jsou jen zjevné handy. Každý kdo poker už nějakou tu dobu hraje, může potvrdit, že hráči na flopu dorovnají téměř s čímkoliv a to zejména v limpovaném potu, v němž je aktuálně pouze 6 dolarů.

I přestože je možné, že na turnu někdo zkompletoval flush, existuje ještě mnohem větší pravděpodobnost, že protivníci stále nic nedrží. Pokud čelí dvěma hráčům, šance na to, že je poražen, jsou dvojnásobné. I přesto je v této hře stále favoritem. Na turnu zkrátka nemusel mít takové obavy o flush draw. Jenže checknul. To není nutně špatná hra a to zejména pokud má někdo pocit, že jeden z protivníků by mohl vsadit.

Pokud vám protivník může poskytnou informace o síle handy podle výšky sázky, je přenechání iniciativy ještě lepší volba. V této konkrétní situaci se pravděpodobně nějaké ty informace, které by mému příteli mohly pomoci, skutečně vyskytují.

Board nabízí velkou spoustu možných draws – – a stále se v něm vyskytuje několik hráčů. Hráč s dobrou ale zranitelnou handou v takové situaci bude na turnu hodně sázet. Dát dvěma protivníkům kartu zdarma by byla hloupost. Protivníci by ho kvůli tomu mohli porazit. Hráč s jakoukoliv handou kromě nut flush tento tlak ucítí, což ho přiměje k pořádné sázce.

Sázka 12 dolarů do potu o hodnotě 26 dolarů je velmi podezřelá. Ačkoliv někteří $1/$2 hráči jsou tak špatní, že potřebu vsadit víc ani nepocítí, malá sázka přesto dává hromadu informací. Ačkoliv by taková sázka mohla značit nut flush, mnohem spíše ukazuje na handy jako je QJ.

V druhém tahu, kdy si soupeř raději vybere call namísto raisu, se dá nalézt podobné množství informací. Očekával bych, že se silnou handou protivník ve většině případů raisne.

Když se hra dostane zpátky k našemu hrdinovi, měl by proto raisnout. Na tomto boardu budou hráči pravděpodobně držet různé draws, takže rádi dorovnají raisne, aby se mohli podívat na river. Zdravý raise protivníky donutí k foldu, nebo k platbě za možnost vidět kartu na riveru.

Když záleží na velikosti sázky

Při rozhodování o možných způsobech hry byste telly z velikosti sázky rozhodně měli brát v úvahu. Není vůbec nic divného, když při o mém případném raisu rozhodnu kvůli malé velikosti sázky, případně když karty položím kvůli tomu, že protivník zahraje jinak.

Od svých studentů jsem slyšel námitky, že každý hráč sází rozdílně velké částky a co může být projev slabosti u jednoho z nich, u druhého může znamenat sílu.

S tím samozřejmě souhlasím. Jenže aby informace byla užitečná, nemusí být dokonalá. Pokud si myslíte, že v 70% případů daná velikost sázky znamená slabost, měli byste těchto poznatků využít, neboť se vám to vyplatí ve většině situací.

Informace z velikosti sázení se kromě toho stávají za určitých okolností spolehlivější. Asi nejdůležitější je případ uvedený v příkladu, kdy v multi-way potu koukáte na board plný možných draws. Za těchto okolností mohou být hráči ochotni vsadit málo i se silnou handou jenom kvůli tomu, aby je někdo raisnul, případně aby všichni dorovnali a pot pořádně nafoukli.

Pojďme se podívat ještě na jednu situaci. Řekněme, že v $2/$5 cash game s 1000 dolarovými stacky jeden hráč raisne 20 dolarů. S 55 na ruce dorovnáte a to samé udělají ještě dva hráči za vámi, plus hráč na big blindu.

Na flopu se otočí . Big blind checkne a hráč, který před flopem raisnul, vsadí 40 dolarů do $102 potu. Se svými pětkami se rozhodnete zahrát trošku fikaně a tak pouze dorovnáte. Za vámi dorovná ještě jeden hráč, zbytek své karty položí. V banku je 222 dolarů a stacky mají 900 dolarů.

Na turn přichází , čímž se na boardu otevírá možnost postupky stejně jako druhé nejvyšší flush draw. První hráč checkne. Co se svým setem uděláte teď?

Chystáte se vsadit, že? A určitě ne nějakých slabých 70 dolarů nebo tak podobně. V potu je hromada peněz a ještě více peněz je ve stacku protihráčů, takže jediné co chcete je dát kartu levně a jednomu tak dovolit sestavit draw, zatímco druhému zkompletovat gutshot straight. Proto svou handu ochráníte a vsadíte pěkných 150 dolarů.

Samozřejmě v tomto směru existují jisté výjimky (výjimky existují vždy a všude), ale většina hráčů v těchto situacích své handy ochrání vysokými sázkami. To znamená, že hráči, kteří vsadí málo spadají do jedné ze dvou kategorií:

  • Drží nuts
  • Drží slabou handu a snaží se získat nějaké informace

Vezměme například situaci, kdy byste namísto 55 drželi třeba T9 (při stejném boardu ). Hráč, který před flopem raisoval, vsadí i na flopu, vy ho dorovnáte a někdo za vámi dorovná taky. Na turnu protivník checkne. V takové situaci byste pravděpodobně měli vsadit, abyste ochránili pár devítek. Jenže s top párem a slabým kickerem si silou své handy nejste úplně jisti, takže nebudete chtít riskovat zbytečně moc peněz. Pokud jste jako většina hráčů, za těchto okolností bude vaše sázka menší. Do banku o hodnotě 222 dolarů byste vsadili něco mezi 70 až 100 dolary. Je to dost, abyste protivníkům nedali kartu zdarma, ale ne tak moc, že se na další street budete cítit k potu přivázaní.

To je ten tell. Když hráči sází hodně, ochraňují silné handy. Když vsadí jenom málo, obvykle s průměrnými a podprůměrnými handami testují, co máte vy.

Ed Miller: Jak hrát 3betované poty mimo pozici?

Ve své nejnovější knize „The Course“ (do češtiny zatím nebyla přeložena) doporučuji v případě, že můžete čelit potenciálnímu navýšení, hrát z blindů velmi agresivně. Kdykoliv někdo z buttonu či cut-offu raisne a vy máte podezření, že to dělá s velmi širokou range karet, které hraje v „pozici“, měli byste zaútočit. V těchto případech z big blindu doporučuji raisovat asi s 20% všech možných hand.

Dvacet procent je hodně hand, mnohem více než jenom JJ+ a AK. Doporučuji raisovat i s handami jako je K6 v barvě, A2 v barvě nebo 33.

Mnoho čtenářů neví, co si o této radě myslet. Myšlenka bojovat proti loose agresorům a zlodějům blindů se jim líbí. Jenže hrát o velké poty s handami jako K6 v barvě se jim už tolik nelíbí, protože v průběhu handy budou mimo pozici.

Přiznávám, že to může být velmi nepříjemné – alespoň pokud hrajete proti zkušeným hráčům. Ti totiž dynamiku této situace moc dobře chápou, takže obrovské zneužitelné chyby budou dělat jen velmi zřídka.

Naštěstí ve většině případů nebudete proti těžkým hráčům hrát (alespoň pokud se řídíte základními pokerovými pravidly). Budete hrát proti každému, kdo si sedne na místo číslo 8, 9 atd. A to ve většině případů bude slabý předvídatelný hráč, který nebude mít ponětí, co se kolem něj děje. Z toho důvodu pak převezmete otěže handy a bude se vám hrát velmi jednoduše.

V tomto směru existuje několik zásad:

Zásada číslo 1: Váš soupeř vám vždy bude přikládat mnohem více tight, respektive silnější range, než jakou ve skutečnosti budete mít.

Jak jsem uvedl výše, 20% všech hand je opravdu velké množství karet. Dokonce i když vás soupeř bude podezírat z toho, že občas 3betujete light, téměř všichni hráči na limitech $1/$2 až $5/$10 vašem 3betu v průměru přiřadí docela silnou range. Pokud tedy 3bet dorovnají, obvykle tak učiní s myšlenkou na to, že jsou v handě pravděpodobně pozadu a musí trefit flop.

Takový hráči – pokud flop netrefí – mají tendenci vzdávat se velmi snadno.

Zásada číslo 2: Bez ohledu na to, kolikrát na flopu ukážete slabou hru, bude mít váš protivník strach, že držíte dvě esa.

Pojďme na chvíli předstírat, že jste člověk, který ve snaze o ukradnutí blindů raisne, protivník mu odpoví 3betem a on dorovná. Řekněme, že akce jde takto. Jeden hráč na limitech $2/$5 (s aktivním stackem 1000 dolarů) limpne do hry a vy s raisnete na $25. Hráč na big blindu raisne na $80, limper položí a vy zbylých 55 dolarů dorovnáte.

Na flopu se otočí , big blind vsadí $100 a vy dorovnáte. V potu je $367.

Pojďme se na chvíli zastavit a zvážit, co byste si v této situaci mysleli.

Na turn přijde . Protivník checkne a vy checknete také.

Na riveru se otočí . Váš protivník vsadí 400 dolarů do potu o hodnotě 367 dolarů. Co si myslíte teď?

Pokud jste jako většina lidí, budete přesvědčeni, že protivník drží dvě esa. Nebo dva krále, nebo set, ale esa přicházejí v úvahu na prvním místě.

Váš strach z toho, že protivník drží dvě esa, přetrval po celou dobu a to i přestože protivník na turnu checknul a docela dobře mohl plánovat, že po sázce položí. Velká sázka na riveru vaše obavy potvrdila. A – pokud skutečně jste jako většina pokerových hráčů na těchto limitech – pár sedmiček po této sázce na riveru pravděpodobně položíte.

Zásada číslo 3: Vaši protivníci tudíž budou v těchto potech hrát velmi přímočaře.

Pokud hodně vsadíte, protivníci vám přiřadí silnou range. Pokud na flopu nebo na turnu checknete, případně zahrajete slabě, budou se obávat, že se je snažíte vlákat do pasti. Z toho důvodu – a to i když na vás soupeři mají pozici – se svými silnými handami budou hodně sázet, aby vám zabránili dostat kartu zdarma a sestavit tak kombinaci, která by je porazila. Zároveň s tím budou checkovat se všemi průměrnými handami, aby se do showdownu dostali bez boje (a levně). A nakonec se vzdají jakýchkoliv blufů, protože vás budou podezírat z toho, že se je snažíte vlákat do pasti. Ano, jednou jako bluf klidně vsadí, ale většina hráčů u tohoto jednoho výstřelu zůstane – jinými slovy řečeno, double nebo tripple barrel v tomto bodě opravdu nehrozí.

Je zřejmé, že tyto zásady, nebo chcete-li principy, nefungují všeobecně a zkušenější hráči je budou porušovat. Ale pokud se v 3bet potu mimo pozici ocitnete proti relativně neznámému soupeři, používejte tyto rady, dokud nepoznáte, že na protivníky neplatí. Pojďme si projít několik situací, abyste principy výše opravdu pochopili.

$2/$5 cash game s $1000 stacky. Jeden hráč limpuje a někdo z buttonu raisne na 25 dolarů. Vy na big blindu držíte a re-raisnete na 80 dolarů. Limper položí a hráč na big blindu dorovná.

Na flopu se otáčí . Vzhledem k tomu, že vám protivník pravděpodobně přiřadil docela silnou range, je velmi nepravděpodobné, že s handou, kterou porážíte, vás protivník dorovná více než jednou. Takže vaším úkolem v této situaci bude vsadit na některé ze street (až do riveru), aniž byste za případnou horší handu museli zaplatit více než obvykle.

Můžete začít checkem. Pokud váš soupeř vsadí, můžete dorovnat a potom zkuste checknout. Pokud váš protivník vsadí i podruhé, přepokládejte, že vaše handa je poražena a položte.

Pokud na tomto flopu checknete, protivník častěji checkne taky. Řekněme, že na turn přijde . Můžete vsadit nebo checknout. Pokud vsadíte a budete dorovnáni, váš plán je checknout a na riveru položit (znovu je třeba připomenout, že soupeř na turnu je velmi nepravděpodobně dorovná s handou horší než je ta vaše a potom se s ní pokusí na riveru blufovat). Nebo můžete rovnou checknout. Pokud váš protivník vsadí na turnu, potom dorovnejte a na riveru checkněte a případně položte.

Jde o to, že váš protivník většinou vsadí dvakrát pouze s handami, které vás poráží. Proto můžete jen checknout a poté v některém bodě jednou vsadit.

Nyní se pojďme podívat na druhý příklad. Preflop se jedná o stejnou akci jako v prvním příkladu a dokonce máte i stejnou handu – . V tomto případě však na flop přijde . Vsadíte 100 dolarů a protihráč vás dorovná. Tento flop je velmi těžké trefit a váš soupeř může být v režimu „trefit nebo položit“ s handami jako je KQ nebo KT.

Na turn přichází . Checknete a protivník checkne taky.

Na river přijde . V tomto bodě byste nejspíše měli udělat velkou sázku jako bluf, třeba i o hodnotě 300 dolarů do 367dolarového potu. V této situaci vám protivník bez problémů uvěří, že držíte handu jako je AK nebo AA a položí všechny slabší kombinace.

Proti typickým hráčům na nízkých limitech je hraní 3betovaných potů mimo pozici překvapivě jednoduché. Do riveru vám prozradí, jak silná jejich handa je, a pokud je slabá, můžete své karty jednoduše dostat do riveru, nebo pot ukrást sázkou.

Zdroj: CP

Ed Miller: Jak rozeznat dobré boardy pro bluff?

Textura boardu definuje koncept hold’emu. Společné karty určují, jaké handy jsou možné a s jakou frekvencí mohou přijít.

Většina hráčů na nízkých limitech rozumí boardu jenom velmi povrchně. Pár na boardu přináší možnost full housů. Tři karty v barvě dávají možnost sestavit barvu. Handy trefí spíše vysoké nežli nízké karty atd.

Realita je taková, že všech 22 100 možných flopů je unikátních, a každý z nich nabízí rozdílný mix distribuce hand. Pokud tuto distribuci pochopíte lépe nežli vaši soupeři, můžete najít hromadu příležitostí k úspěšnému bluffování, které vašemu soupeři budou chybět.

Zde je příklad. Porovnejme a . Předpokládejme, že náš soupeř bude hrát preflop 40% hand. Je to číslo mnohem vyšší, nežli to, které je v 9handed full ring hře teoreticky správné, ale pro mnoho live hráčů je docela typické. Tato range sestává z jakéhokoliv páru, jakéhokoliv esa, mnoha (ale ne všech) suited hand, dvou vysokých karet mimo barvu a connectorů typu 7-6 mimo barvu.

Na A-8-3 flopu váš protivník se 40% range flopne top pár nebo lepší kombinaci ve 32,5% případů. Kromě toho zkompletuje pár nižší nežli top pár ve 22,5% případů. V dalších 3,5% situací potom sestaví gutshot (s handou jako 5-4).

Flop A-8-3 hráče s touto preflop range trefí asi v 58,5 procentech případů. Hodně je trefí (s top párem a lepším) v 32,5% případů.

Tato čísla pomáhají dělat malé bluffy na flopu a na turnu proti malému množství protivníků. Tak například, řekněme, že máte pouze jednoho protihráče. Pokud na flopu budete bluffovat a vsadíte $30 do $60 potu, potom můžete očekávat, že ve 40% případů vyhrajete ihned (situace, kdy vašeho soupeře flop zcela mine). Pokud budete dorovnáni, můžete bluffovat a vsadit $60 do $120 potu, kde lze očekávat, že opět vyhrajete asi ve 40% případů (situace, kdy soupeř na flopu dorovná s gutshoten nebo horším párem a turn ho mine)).

Obě tyto sázky vykazují okamžitý zisk, protože si dáváte 2-1 odds, přičemž soupeř po každé vaší sázce složí častěji než ve 33% případů.

Ovšem pokud máte tři nebo čtyři protihráče, šance na to, že někdo drží eso, je poměrně vysoká. Proti třem protivníkům a za použití 32,5% šance na to, že váš protivník flopnul top pár nebo lepší, alespoň jeden z vašich protivníků bude držet eso asi v 70% případů. Proto pokud se ve hře proti třem hráčům rozhodnete bluffovat, obvykle budete dorovnáni jak na flopu tak na turnu.

Nyní porovnejme flop K-8-3. Možná to vypadá, že na flopu došlo k triviální změně, nicméně čísla se opět změní a to docela dost. Za předpokladu, že range našich protivníků bude tvořená stejnými handami, podaří se jim flopnout top pár či lepší kombinaci pouze v 17,4 procentech případů. Nižší pár flopnou v dalších 24,6 % případů a gutshot na tomto boardu není možný.

To znamená, že na tomto boardu se soupeřům podaří něco chytit pouze ve 42 procentech případů, což je oproti 58,5 % případů výše docela rozdíl.

Kromě toho, na king-high flopu soupeři mnohem častěji chytí nižší pár nežli je král, což znamená i častější položení karet po sázce na turnu. Na tomto boardu je v neuvěřitelných 59% případů na flopu sestavena kombinace nižší nežli je top pár (toto číslo zahrnuje i neupravené pocket páry). To znamená, že na turnu můžete sázet v očekávání, že vaši soupeři častěji položí, nežli by dorovnali. Porovnejte tato čísla s přibližně 40% na ace-high flopu.

Zatímco na ace-high flopu je sázka na flopu a turnu jen málo výnosná, na king-high flopu je vysoce zisková.

Kromě toho, vaše vyhlídky jsou lepší i při hře proti více hráčům. Při hře se třemi soupeři každého z nich flop mine asi ve 20% případů. I když je toto číslo nižší jak 33%, je stále pravděpodobné, že kvůli handám, které vás budou dorovnávat, dosáhnete okamžitého zisku už $30 sázkou do $60 potu na flopu.

Pokud na flopu dorovná pouze jediný hráč, můžete na turnu vsadit $60 do $120 potu. Uvidíte, že přibližně v 60% případů opět položí. Toto číslo je tak mnohem vyšší než nezbytných 33%, které vykazují okamžitý zisk. Sázka na flopu a na turnu dohromady tak bude zisková bez ohledu na to, co držíte.

Celou tuto analýzu jsem vedl bez ohledu na to, co byste mohli držet. Vycházel jsem z toho, že na tom často vůbec nezáleží. Hráči na nízkých limitech používají strategie, které lze využívat poslepu. Ani se nemusíte podívat na své karty, abyste je v mnoha situacích dokázali využít. Takže co v těchto případech dělají hráči na malých limitech za chyby?

Za prvé hrají před flopem příliš mnoho hand. Když před flopem hrajete příliš mnoho hand, po flopu obvykle skončíte s obrovským množstvím nevyužitých karet. Bez ohledu na to, co na flop přijde, budou tyto handy vždycky navyšovat procento hand, které tito hráči budou muset položit, což z bluffů dělá mnohem atraktivnější tah. Tento efekt je ovšem mnohem silnější na flopu jako je K-8-3, kde mnoho extra hand (jako 9-6s nebo 6-5o) vypadá zcela beznadějně.

Za druhé, tito hráči dávají sázkám příliš velkou vážnost. Když vsadím $30 do $60, velmi často položí. Když potom vsadíte $60 do $120, položí ještě více hand. Vzhledem k tomu, že tyto dvě sázky jsou ziskové s jakýmikoliv dvěma kartami, dělám je s libovolnými dvěma kartami. Flop typu K-8-3 je opravdu těžké zasáhnout i se silnými, pevně danými preflop handami. Tito hráči by mým sázkám neměli přisuzovat takovou vážnost. Nemusím držet nic.

Celkově lze říci, že většina hráčů na nízkých limitech využívá strategii, která pro vykázání zisku vyžaduje, aby je flop se slabými handami silně trefil. Matematicky vzato je to dost nepravděpodobné, takže je tato strategie špatná.

Po těchto analýzách si můžete myslet: „No dobře, lidé rádi hrají s esy. Samozřejmě, že je jednoduší dostat lidi ze hry na flopu, kde není eso.“ A ano, že je to zcela intuitivní. Jenže existuje 22 100 různých flopů a pro většinu z nich není analýza intuitivní záležitostí. Tak například, jak si myslíte, že si bude vést když se podíváte na handy, které dorovnají na flopu a na handy, které dorovnají i na turnu? A jak je na tom flop 4-2-2? A co takhle ?

Sečteno a podtrženo. Při hře na nízkých limitech můžete často říci, zdali na flopu a turnu bude ziskové blufovat pouze podle textury boardu a počtu vašich protihráčů. Ani toho o svých protivnících nepotřebujete vědět moc a ani se přitom nebudete muset dívat na své karty. To je výhoda, kterou nemůžete podceňovat.

Kdy dorovnat vysoké sázky?

Pokud hrajete na $1/$2 limitech, jedno z nejzákladnějších pravidel zní: „nevyplácejte protivníky s jejich dobrými handami“. Pokud někdo vsadí vysokou sázku na turnu a riveru a vy nemůžete porazit žádnou z hand, které touto sázkou reprezentuje, měli byste položit. Stojí za tím jednoduchá logika. Hráči na této úrovni nedělají velké blufy a v dostatečné frekvenci, a pokud neblufují, potom byste se neměli pokoušet při blufu je chytit.

Jednou z nejtěžších věcí pro hráče na limitech $1/$2 je, že pokud soupeř vsadí dostatečně vysoko, silně vypadající handy se stávají pouze bluff-catchery.

Ale v jakémkoliv takhle důležitém pravidlu se budou vždycky nacházet nějaké výjimky. A výjimky z tohoto konkrétního pravidla jsou vždycky důležité. Takže tady máte ty nejdůležitější ze všech:

Začínající protivníci

Rada pokládat karty po každé vysoké sázce vychází z předpokladu, že hráči neblufují tak často, alespoň ne pokud vsázejí velké částky. Tato zásada platí stejně tak i pro nováčky, protože se u stolu obvykle ještě necítí pohodlně na to, aby se některého z protivníků pokusili ven dostat blufem. Proti nováčkům byste ovšem stále měli používat vysoké sázky v případě, že držíte poměrně silně vypadající handu.

Nováčci obvykle nechápou akci a range karet ani na té nejzákladnější úrovni. Zkušený hráč by například chápal, že když vsadíte na flopu a na turnu, budete mít pravděpodobně alespoň nejvyšší pár. Raise od tohoto hráče znamená, že může top pár porazit.

Nováčci tuto dynamiku absolutně nechápou. Na flopu klidně dorovnají s K-7 mimo barvu a bez páru a když na riveru chytí sedmičku, klidně se rozhodnou raisnout.

Způsob jak porazit nováčky je vycházet z prostých odds a k mnoha jejich hrám přistupovat tak, jako by byly náhodné.

Takže řekněme, že v $1/$2 cash game raisnete preflop se stackem $200 a s K-Q na ruce. Několik hráčů včetně jasného nováčka dorovnají. Na flopu se otočí Q-T-4 rainbow. Vsadíte a pouze nováček dorovná.

Ať se stane cokoliv, tuto handu nepoložíte. Když se vaše handa nezlepší, bude to i s top párem opravdu těžké, ovšem v této situaci se nemůžete spolehnout na to, že vám akce vašeho soupeře dají spolehlivé informace o síle jeho handy. Takže se spolehnete na to, že s jeho range je velmi těžké porazit nejvyšší pár a pokračujete ve hře a to sázkou na turnu i na riveru. Pokud vám protivník odpoví raisem, můžete jít all-in.

Pokud jste úroveň zkušeností vašeho protihráče odhadli dobře, v all-inu se ocitnete proti kartám jako je T-5, 7-4 nebo A-2. Jistě, váš soupeř bude mít jednou za čas štěstí a dorovná vás s handou, která vás jednoduše porazí, v dlouhodobém horizontu však budete mít jasnou výhodu.

Divocí protivníci

Tito hráči jsou o krok dál než nováčci. U stolu se mohou cítit pohodlně a s čipy nakládat celkem dobře, z čehož vyplývá, že mají nějaké zkušenosti. Jejich hry jsou ovšem rozprostřeny po celé mapě. Nemají jasnou představu o tom, jak své akce poskládat za sebe tak, aby z nich slepili smysluplné strategie.

Máte-li problém tyto hráče odhalit, pečlivě sledujete vysoké poty a showdowny. Typická hra na nízkých limitech bude mezi pokerovými reguláry hrána opatrně. Určitě narazíte na trochu toho cuckování, zejména na turnu a riveru. Když někdo vsadí na turnu, často tím ukončí veškerou akci u stolu. Není příliš obvyklé vidět dva hráče dostat se ve hře proti sobě do all-inu a pokud už se tak stane, bude vám zřejmý důvod této hry okamžitě poté, co uvidíte handy těchto hráčů.

Divocí hráči tuto dynamiku naprosto rozdrtí. Divocí hráči mohou dělat časté, směšně naddimenzované preflop sázky – jako například sázku $50 na limitech $1/$2 a to třeba i každou druhou handu. Divocí hráči chtějí typicky jít all-in po normální akci na flopu a turnu. Během chvíle uvidíte ty samé hráče jít all-in třeba i třikrát čtyřikrát. Pokud toto doprovází velmi loose nebo agresivní strategie před flopem (hledejte přehnaně vysoké sázky, konstantní strohé dorovnávání, straddlování atd.), existuje dobrá šance, že tento hráč je opravdu divoků.

Stejně jako u nováčků, proti těmto hráčům rozhodně nepokládejte nejvyšší páry. Prostě jen dorovnávejte, nehledě na jejich hru.

Zde je jeden příklad z World Series of Poker Main Event. Byl Day 1 a já seděl na skvělém stolu. Zejména jeden hráč hrál velmi divně. Každou přibližně půl hodinu začal do banku posílat masivní over bety. Když jsem dorovnal, na další street vsadil ještě více. Přibližně hodinu s touto strategií vyhrával všechny poty.

Nakonec jsme hráli handu spolu. Blindy byly 75 – 150 a oba jsme měli asi 50 000 žetonů. Ze střední pozice jsem s otevřel. On mě z buttonu raisnul na 2000. Dorovnal jsem. Na základě mého pozorování mě mohl reraisnout s extrémně širokou range karet a byl jsem šťastný, že dorovnávám s A-Q.

Na flop přišlo . Checknul jsem a protivník vsadil 8000 do potu o hodnotě 4225. Dorovnal jsem.

Turn byl . Checknul jsem a protivník vsadil 22 000 do potu o hodnotě 20 225. Šel jsem all-in zbylých 18 000. A on položil.

Flopnutí dvou párů proti hráči tohoto ražení velmi usnadňuje situaci, ale já bych šel do all-inu i jen s top párem a to i když jsme hráli s opravdu velikými stacky.

Ani si nejsem jistý, zdali all-in na turnu byl tou správnou hrou. V té době jsem si myslel, že s tak malým množstvím zbývajících žetonů (relativně vzato) po mém dorovnání na turnu by bylo nepravděpodobné, aby se mě pokusil dostat ze hry blufem i na riveru. S možnými draws jsem mu reflexivně nechtěl dát zdarma kartu a pokus na to, aby mě porazil, pokud by to na většině riverů dopadlo check-checkem.

Jenže tento hráč byl samozřejmě i trošku nut a já jsem udělal chybu v tom, že jsem mu připisoval racionální hru na riveru, když si to s jeho hrou vůbec nezasloužil. Existovala dobrá šance, že cestou na river byl drawing dead a já mu pravděpodobně měl dát příležitost k tomu, aby se mě na riveru pokusil dostat ze hry blufem.

Protivníci na short-stacku

Pokud se protivníci dostanou do short-stacku, nepokládejte po jejich all-in sázkách tak jednoduše své handy. Řekněme, že hrajete $1/$2 a váš soupeř má na začátku handy ve stacku $65. Hráč do hry limpne, raisnete na $10 a váš short-stack protivník dorovná.

Pokud jste flopnuli top pár, proti hráči na short-stacku byste neměli položit, ať se děje cokoliv. Jakmile se stacky hráčů v cash games smrsknou pod určitou hranici, začnou být zoufalí. Půjdou all-in vždy, když se jim jejich handa bude zdát alespoň trochu rozumně. V těchto situacích tak rozhodně slušné handy nepokládejte.

Kdy dorovnat vysoké sázky – závěrečné shrnutí

Pravidlo nedorovnávat vysoké sázky na turnu a riveru je extrémně užitečné a v dlouhodobém horizontu vám ušetří spoustu peněz. Toto pravidlo však záleží na několika předpokladech. Zaprvé to vyžaduje, aby váš protivník měl alespoň základní znalosti síly hand. Musíte vědět, že váš soupeř chápe, že když ve hře sázíte či dorovnáváte, v určitém okamžiku to u vás značí to pár. Pokud na to protivník obvykle zapomíná, nemůžete se spolehnout na informace, které vám jeho sázení přináší.

Zadruhé to vyžaduje, aby se soupeř choval racionálně, tedy s ohledem na hodnotu své handy. Někteří hráči rádi sázejí hodně a to aniž by jasně chápali, že nehrají strategicky. Nepokládejte ve hře proti těmto lidem jenom proto, že z nějakého důvodu cpou do potu peníze zcela bezdůvodně.

A konečně, někteří hráči jako by při hře na short stacku přepnuli. Budou čekat na příležitost, kdy budou moci jít all-in téměř s jakoukoliv handou. Pokud ve hře proti takovému hráči něco držíte, rozhodně je dorovnejte.

Dokud budete věnovat pozornost hlavním výjimkám, pravidlo, o němž jsem se zmiňoval výšem z vás udělá silnějšího hráče.

Ed Miller: Proč LAG hráči vyhrávají?

LAG hráči vyhrávají. Samozřejmě ne všichni LAG hráči, ale pokud se podíváte na $5-$10 nebo $10-$20 no-limit hold’em hry ve vašem okolí, existuje dobrá šance, že nejlepší hráč u stolu bude alespoň někdy hrát LAG stylem.

Loose-agresivní, nebo-li LAG hra se vyznačuje tím, že hrajete hodně hand včetně těch opravdu velmi špatných – a post flop často vsázíte. Na mnoha stolech, v mnoha příležitostech, vyhrává, vyhrává rychleji než jakýkoliv jiný herní styl.

LAG herní styl však není perfektní. Pokud mu přizpůsobíte svou strategii, je docela jednoduché tento herní styl porazit. Důvod, proč LAG styl vyhrává je, protože využívá způsobu, jakým hraje většina „solidních“ no-limit hráčů.

Klíčem k LAG hernímu stylu není loose část. Je to agresivní část. Úspěšný LAG hráč může před flopem zpřísnit svou range a přesto vyhrát.

Není to ovšem jen agrese za všech okolností. Dobrý LAG hráč svou agresi obvykle cílí na boardu, na němž typičtí hráči obvykle dělají chyby.

Hlavní chybou, na níž jsou LAG zaměřeni, je oceňování no-limit hand. Většina hráčů silně rozlišuje mezi spárovanou a nespárovanou handou. Tak například typický hráč uvidí handu jako A-10 na boardu 8-8-5 jako ace-high, ale A-5 jako dva páry. Jenže pokud na vás sází LAG hráč, je jedno zdali A-10 vytvoří jeden pár a A-5 páry dva – obě handy se stávají bluff catchery, tedy dobrými handami pro chytání bluffů. Je chyba hrát tyto dvě handy odlišně jen proto, že na pokerovém grafu zabírají dvě různá místa.

Mnoho hráčů taktéž pociťuje velký rozdíl mezi top párem a slabšími handami, než je top pár. Na flopu J-10-4 je Q-J top pár, ale Q-10 není. To je samozřejmě fakt. Jenže v mnoha běžných herních scénářích ve hře proti LAG hráči mají velkou hodnotu obě tyto handy.

LAG hráči těchto chyb využívají tím, že vytvoří situace, v nichž hráči musí posuzovat hodnotu svých hand jako jsem popsal výše. Poté se spolehnou na to, že jejich soupeř nižší handu položí příliš často, díky čemuž vydělají peníze.

Většina zisku LAG hráčům plyne z průměrných hand. LAG 3betnou před flopem, na flopu pokračují sázkou v polovině potu a to samé udělají i na turnu (pokud to podporuje textura flopu) a přitom sledují, jak jejich protihráči pokládají všechno kromě top párů a vyšších kombinací. LAG hráči vědí, že na flopu jako je 8-8-5 budou jejich protihráči často držet slabé ace-high, king high nebo queen-high, které nejpozději na turnu složí, protože tyto handy si v tabulce nejsilnějších pokerových hand vedou jenom průměrně, nebo podprůměrně.

Image akce

LAG mohou preflop hrát ztrátověji, protože spoustu hand vyhrají se sázkou na flopu a na turnu. Pokud jsou jejich soupeři ochotni své handy položit na spoustě různých boardů, nepotřebují mít pořád dobré handy. Vystačí si i s plevami.

Ale dalším bonusem LAG hráčů je, že tato loose preflop hra v myslích ostatních hráčů vytvoří akční obraz. To způsobí, že tito hráči se LAG pokusí nachytat při bluffu v situacích, kdy LAG hráči příliš často nebluffují.

Tak například LAG otevře $30 v $5-$10 hře tři místa od buttonu a je dorovnán hráčem na buttonu a na big blindu. V potu je $95 a efektivní stack je $2000.

Na flopu se otočí . Všichni checkru a LAG vsází $90. Button pokládá, ale big blind dorovnává.

Na turn přichází . Big blind vsází $150 do $275 potu. LAG raisuje na $450. Big blind dorovnává.

Na riveru se otáčí . Big blind checkuje a LAG jde all-in $1460 do $1175 potu.

Typický LAG, který je naladěný na $5-$10 hru s rekreačními hráči, v této situaci nebude často bluffovat. V důsledku check-callu na ace-high boardu, donk betu na turnu a callu raise na turnu na sebe big blind prozradil, že drží eso.

Typický rekreační hráč učiní rozhodnutí, zdali po raisu na turnu s esem dorovnat. Poté co vsadil na turnu a byl re-raisován, například s handou jako je A-J, si bude myslet: „Tenhle člověk nikdy nepřestane vsázet. Pokud dorovnám tento raise, měl bych dorovnat i all-in na riveru“.

LAG hráč tuto dynamiku a úvahy moc dobře zná, takže i když je možné, že touto sázkou bluffuje jen příležitostně, LAG bude po této akci obvykle schopný porazit i A-Q. Obecně lze říci, že pro hráče, která bude držet A-J to bude špatný call na riveru.

Jak porazit LAG hráče?

Jak jsem řekl na začátku, pokud přizpůsobíte svou strategii, poražení LAG hráče je velmi jednoduché. Prozradím vám, jak toho docílit. Krok číslo jedna je hrát před flopem velmi tight. Pokud budete neustále hrát silnější handy nežli hraje LAG, dostáváte se do výhody, která vás ziskově dostane přes mnoho potů.

Krok číslo dvě je podívat se na vodítka, která vám prozrazuje velikost sázky tohoto LAG hráče. V cash hrách se LAG hráči obvykle snaží o menší sázky v případě, kdy bluffují na dřívějších streetech, ale v případech, kdy se snaží využít své akční image, obvykle přepnou na sázky velké.

Krok číslo tři je přemýšlet o tom, jak vaše handa může v očích LAG hráče vypadat. Aby se typičtí hráči vynasnažili bluffovat na vás, musí si myslet, že držíte handu, kterou můžete položit. Tak například, řekněme, že na flop přijde K-7-6 a vy checknete a pak dorovnáte. Na turnu se otočí 9 a vy checknete a pak dorovnáte. LAG bude vědět, že zatímco můžete držet krále, také existuje dobrá šance na to, že držíte handu s devítkou nebo desítkou – a to včetně páru devítek, sedmiček nebo šestek.

Takže pokud na river přijde královna a LAG vsadí, měli byste vsadit i pokud držíte pouze pár devítek, sedmiček nebo šestek. Kdyby LAG držel královnu, pravděpodobně by checknul, protože ztrácí na krále a poráží páry, s nimiž by po sázce většina hráčů položila. River sázka od LAG hráče pravděpodobně znamená buď že hráč může porazit dobrého krále a nebo že bluffuje. Vzhledem k tomu, že je těžké porazit dobrého krále, a protože stále dostáváte odds na dorovnání, pravděpodobně se jedná o dobrou situaci, v níž byste se měli pokusit chytnout ho při bluffu.

Proč LAG hráči vyhrávají – závěrečné shnutí

LAG hráči se spoléhají na vítězství vysokého procenta potů, z čehož budou profitovat. Potřebují, aby jejich protivníci kvůli neporozumění boardu své dobré handy často pokládali. Přitom však těží i z toho, že protivníci se rozhodnou pro odvetu – tedy pro dorovnávání až do posledního žetonu – ve chvíli, kdy mají naopak velmi dobrou handu.

Pokud LAG hráče chcete porazit, je to velmi jednoduché. Hrajte tight. Po malých sázkách se nenechávejte tak často vyhnat ze hry. Nesnažte se jim jejich hru často vracet. Prostě jen checkněte a nechte LAG hráče, aby hrál sám – a potom jejich sázku jednoduše dorovnejte.

Ed Miller: 3betování z blindů by vás nemělo děsit

Preflop 3betování z blindů je klíčovou taktikou k porážení loose raiserů a k vypořádání se s pokusy ukrást vám blindy. Do preflop  3betování se obvykle pouštím častěji než většina live $2/$5 a $5/$10 cash game hráčů. Faktem je, že jakmile jsem konfrontován loose hráči nebo zloději blindů, z blindů 3betuji až ve 20% případů.

Nejdříve se pokusím objasnit, co mám na mysli těmi raisy loose hráčů a pokusy o kradení blindů. Za tyto raisy považuji navýšení ve 25 a více procentech případů. Často to přitom bývá ještě více hand. Tyto raisy jsou obvykle k vidění kvůli jednomu ze tří důvodů:

  • Čelíte extrémně loose hráči, který prostře rád raisuje s tunou různých karet.
  • Čelíte agresivnímu poloprofesionálnímu hráči, který z cut-offu raisuje kvůli jednomu nebo více limperům.
  • Někdo prostě jen otevře z buttonu či cut-offu.

Pokud raise splní jednu z těchto tří podmínek, existuje velká šance, že ho lze 3betovat. Ovšem ještě předtím, než začnete jednat, podrobte své jednání závěrečnému testu. Zeptej se sami sebe: „Limpoval by zde vůbec někdy?“

Nezdá se to, ale jedná se o velmi důležitou otázku. Limpoval by na tomto místě někdy? Pokud zní odpověď „ANO“, potom je čas sešlápnout brzdy. Když hráči limpují i raisují, znamená to, že raise mají vyhrazený pro své silnější hany. Pokud chcete útočit na raise, je špatné vědět, že hráč umí i limpovat – protože aktuálně se nerozhodl pro limp, ale pro raise, což znamená, že možná drží o něco silnější handu.

Nicméně trošku toho limpování by vás odradit nemělo. Hodně limpování však ano. Co tím myslím?

Řekněme, že dva hráči limpují do hry (blindy v hodnotě 5 dolarů) a agresivní poloprofesionální hráč na buttonu raisuje na 30 dolarů. Na tomto místě jste ho viděli limpovat jednou za uherský rok – mohl to udělat s handou jako je 8 – 5 jen aby viděl flop. Jenže obecně byste měli očekávat, že tento hráč na buttonu raisuje. Prožeňme tuto situaci testem. OK, tento hráč občas limpuje, ovšem na této pozici celkem často raisuje.

Další příklad. Hráč z buttonu otevře raisem na 30 dolarů (v cash game $5/$10). Sami si zodpovězte, zdali tento hráč někdy limpoval z buttonu. Pokud ano, potom tento raise prozrazuje větší sílu handy nežli obvykle. Ovšem většina dobrých hráčů z buttonu nikdy nelimpuje – nebo to jednou za čas udělá s A-A na ruce. Tito hráči limit testu splňují, a proto byste proti nim 3betovat měli.

S jakými handami bychom měli 3betovat?

Takže s jakými handami byste měli 3betovat? Rád 3betuji s nízkými páry. Po pouhém dorovnání se tyto handy nehrají moc dobře, těžko s nimi ukradnete raise. Váš soupeř drží širokou range hand sestavenou i ze spousty slabých karet, takže je velmi těžké nechat si za nízké páry zaplatit. Pokud netrefíme set, taktéž je velmi těžké s těmito páry dorovnávat až do showdownu. Jedná se o skvělé handy pro 3bet, nicméně pokud budete dorovnáni, stále můžete chytnout set a vyhrát monster pot. Nízké páry jsou taktéž skvělé handy pro 5bet shove ve chvíli, kdy na vás soupeř vyšle 4bet bluff – a to i přestože se tyto situace v live no-limit holdemu moc často nevyskytují.

Velmi rád 3betuji i s jednou vysokou a jednou nízkou suited kartou, například K8s nebo A3s. Tyto handy jsou skvělé, protože vysoké karty blokují některé prémiové handy, které váš protivník může držet. Pokud s těmito kartami budete dorovnáni, také vám dávají šanci flopnout flush draw a bluffovat s ním.

Tyto karty vám taktéž dávají šanci na trefu overcard při hře proti střednímu páru. V 3betovaném potu v $2/$5 či $5/$10 je mnohem jednodušší zjistit, zdali je váš top pár se špatným kickerem dostatečný či nikoliv. Vaši protivníci se vás budou pokoušet dostat ven ze hry bluffem, pakliže prokážete nějakou slabost, neboť se bojí, že budou chyceni a nechtějí ztratit většinu stacku kvůli neúspěšnému bluffu. Pokud se snaží bluffovat na ace nebo king-high flop, vypálí sázku pouze jednou a potom se vzdají. Pokud 3betnete preflop a potom začnete checkovat a na ace-high nebo king-high flopu začnete dorovnávat, mnoho protivníků se bude obávat, že jste flopli set. Tyto pochybnosti většinu hráčů po 3betu nutí hrát na této textuře flopu pasivně a přímočaře.

Občas 3betuji i se suited connectory, ačkoliv tyto handy dobře pracují i pokud s nimi pouze dorovnáte. Jelikož jsou suited connectory v no-limit holdemu ideální bluffovací handou  (protože chytnou spoustu flopů se slušnou equity), je fain započít bluffování už preflop 3betem.

Proti steal raisům samozřejmě preflop 3betuji i s prémiovými handami jako je 9-9 a lepší, či A-J a K-Q a vyšší.

3bet typicky nepoužívám se středními handami jako je K-T, Q-J, J-T a podobně (v barvě i mimo barvu). Tyto handy se hrají dobře i po dorovnání, neboť vám dávají dobrou šanci chytit na flopu top pár, dostat s ním peníze ze soupeře s druhou nejlepší handou a vyhrát středně velký pot.

OK, takže nyní 3betujete se všemi handami jako je 9-7 v barvě, K-6 v barvě a A-T mimo barvu. Jenže váš protivník dorovná. Co byste měli dělat teď?

Co dělat, když váš 3bet někdo dorovná?

Nepanikařte. Zaprvé se sami sebe zeptejte, zda bylo soupeřovo dorovnání očekávané, nebo ne. Myslíte si, že váš protivník obvykle dorovná? Nebo si myslíte, že často položí?

Pokud si myslíte, že často položí, potom čelíte silné range. Na flopu byste měli často checkovat, s průměrně silnou handou hrát opatrně a nebát se check-foldnout handy, s nimiž jste nic netrefili. Pokud vám to zní příliš slabě a pasivně, pamatujte, že váš protivník po 3betu často položí. Preflop re-raise tedy funguje i jako bluff sám o sobě. Když bluffování selže, alespoň dostanete šanci vidět flop zdarma. Neexistuje žádný požadavek na to pokračovat v bluffování proti range, o které nyní víte, že je silná.

Pokud jste očekávali, že protivník dorovná, potom se jedná o zcela jiný příběh. Ve většině případů stále čelíte slabé range, u které se dobře krade. Proti mnoha hráčům můžete střílet bluff sázku na flopu a pokračovat double barrelem na turnu. Vaši protivníci hrají příliš mnoho hand a pravděpodobně si neuvědomují, kolik z nich 3betujete. Mohou být příliš rychlí a přiřadit vám handy typu AA nebo KK, nebo vám mohou přiřadit top pár na flopu s esem nebo králem.

Takže řekněme, že na flop přijde K-9-3. Proti hráči, u nějž jsem předpokládal, že dorovná můj preflop 3bet je můj hlavní plán vsadit na flopu a pokud budu dorovnán, vsadit i na turnu. Spoléhám přitom na to, že moji soupeři se sami porazí tím, že na turnu pokládají příliš velké procento hand.

Pokud 3betujete s vysokou a nízkou kartou (něco jako A-4 suited) a flopnete top pár, proti typickým $1/2 a $2/5 hráčům můžete obvykle pokračovat ve své hře, tedy sázet a zjistit tak, zdali je váš kicker dostatečný nebo ne. Klíčovým zjištěním je, že hráči na této úrovni se s pocket páry nesnaží přetočit hru do bluffu, ale prostě jen dorovnávat a snažit se dostat do showdownu. Takže můžete začít checkem a koukat, zdali protivník checkne také. Nebo můžete otevřít se sázkou v hodnotě poloviny potu. Pokud budete dorovnáni, můžete checknout na turnu a očekávat, že hráč držící pocket pár nižší nežli eso checkne také.

S top párem a slabým kickerem v těchto místech obecně platí, že dorovnám jednu, nikoliv dvě sázky. Takže řekněme, že 3betnu A-4 a jsem dorovnán hráčem, u kterého očekávám, že často položí (tj. protože nepoložil, pravděpodobně má silnou range). Na flop přichází A-7-5.

Checknu. Pokud protivník vsadí, dorovnám a checknu na turnu. Pokud protivník vsadí na turnu, položím. Pokud checkne, checknu znovu i na riveru. Položím po velké sázce, ale zvážím dorovnání sázky malé.

Pokud checkne na flopu (což se na flopu jako je tento stane opravdu často), potom checknu na turnu a hraji tu samou hru. Pokud protivník vsadí, dorovnám a checknu na riveru. Pokud na riveru vsadí velkou sázku, položím.

Funguje to poměrně dobře, protože handu typu Q-Q hráči jen velmi nepravděpodobně otočí v bluff. Je také poměrně pravděpodobné, že po prvním dorovnání vám přiřadí eso. A nakonec se dostatečně obávají o vaši handu, proti níž by se nyní báli bluffovat velkou sázkou (a to vzhledem k 3betovanému potu).

Doufám, že toto vám dodá pocit, proč byste tímto způsobem měli k situaci přistoupit. Samozřejmě že je to poker a nic není jisté. Ale pokud agresivně 3betujete proti steal-raisům a máte dost praxe ve hře o velké poty, proti hráčům na stejné úrovni se ocitnete ve výhodě.

Ed Miller: Přestaňte hrát poker, jako by to byly výherní automaty!

Příliš mnoho hráčů se k pokeru staví, jako by to byl výherní automat. Posaďte se, stiskněte tlačítko a znovu a znovu a doufejte, že ze stolu na vás nakonec vyskočí jackpot.

Jsem známý tím, že mám určitý názor na to, jak hrát poker. Lidé se mě proto ptají na spoustu strategických otázek. Tady máte moje nejoblíbenější:

„Když držím esa v barvě, rád limpnu a potom dorovnám raise. Myslíš si, že je to tak správně, nebo bych měl dělat něco jiného?“

„Kolik můžu dorovnat preflop s malým párem?“

„Když držím draw, měl bych checknout a dorovnat, nebo hrát agresivně?“

„Mám na flopu slowplayovat nebo ne?“

Při vší úctě k těm, kteří nad těmito věcmi uvažují, toto nejsou otázky týkající pokeru. Bude pro vás lepší zahrát si výherní automaty zdarma na internetu, než ztrácet čas pokerem.

Občas se zapojuji do on-line diskuze o video pokeru. Dovolte mi malé představení video pokeru (pro ty, kteří netuší, co to je). Video poker je automatová hra, ve které chytří hráči svými rozhodnutími mohou udržovat výhodu nad casinem a v dlouhodobém horizontu na něm vyhrávat peníze. Video poker je také automat.

Otázky v této diskuzi vypadají nějak takto: „Když při hře Super Mega Deuces Wild dostanu rozdáno dvojku-eso-královnu v barvě, mám podržet dvojku-eso-královnu nebo jenom dvojku?“

Toto je otázka na výherní automat a v tomto kontextu je zcela správná. Výherní automat má matematicky přesnou a jedinou správnou odpověď, která se nikdy nezmění. Odpověď se odvíjí výhradně od výplat za jednotlivé karetní kombinace, které najdete ve výplatní tabulce. Pokud divoká královská postupka vyplácí X mincí a čtyři dvojky Y mincí, můžete vypočítat správnou odpověď pro každou situaci, která ve hře nastane.

Poker nicméně žádnou výplatní tabulku nemá. Sestavíte-li trojici, nedostanete za ní vyplacený trojnásobek původní sázky. Ve skutečnosti – trojice v pokeru často bývají vypláceny jen hodně málo. Jindy zase hodně. A někdy vás trojice bude stát hodně peněz.

V pokeru je ještě důležitější, že ziskovost každé handy je závislá na strategiích vašich soupeřů. Karty samotné nemají žádnou hodnotu.

Vím, že toto už jste někdy slyšeli a rozumíte tomu. Jenže když tohle řeknu, většina lidí reaguje takhle: „Jasně, chápu, co říkáš. Handy nemají žádnou hodnotu. Ale obecně – kolik můžu dorovnat, abych se ziskově pokusil sestavit set?“

Ach jo.

Poker prostě není o tom sestavovat velké handy a shromažďovat jackpot a pokud na něj budete koukat tímto způsobem, nikdy se v něm nezlepšíte.

Pokud ve hře sedí člověk, který hraje každý pot, má desetitisícový stack a na každé street zaplatí sázku, načež na riveru chytí to pár, v pořádku. Hraje poker jako by to byl výherní automat. Není třeba čekat na obsluhu automatu, tenhle chlápek vám poslušně zaplatí jackpot.

Ale jestli vám nikdo ve hře pravidelně nezaplatí všechny skvělé handy a to je nyní případ všech větších her na světě, potom přístup výherního automatu nebude příliš daleko.

Kladení pokerových otázek

Dobře, řekl jsem vám, jaké otázky byste neměli pokládat. Otázky, které se týkají sestavení velkých hand a kolik do snad o jejich sestavení můžete investovat, aby to nepřestalo postrádat smysl. Na co byste se tedy měli ptát?

V pokeru vyhráváte tím, že zkoumáte, jakým způsobem hráči vkládají peníze do potu. Poté najdete hry, v nichž soupeři hrají podle scénářů, které můžete co nejsnáze vyhrát.

Řekněme, že si všimnete, že jeden z vašich protihráčů raisuje preflop s velkou spoustou hand a když je dorovnán, na každém flopu vsadí také. Tento hráč vkládá větší množství peněz do mnoha potů a to s nepříliš silnými kartami. V tomto scénáři je dobrá pokerová otázka například:

„Jaké preflop handy bych měl hrát proti tomuto typu hráče, abych maximalizoval svou schopnost ukrást všechny malé poty, které tento hráč vybuduje?“

Další otázka může znít nějak takhle:

„Na jakém typu flop bych se měl snažit tohoto hráče přehrát, abych měl největší šanci ho porazit?“

Tyto otázky obsahují podstatu pokeru. Některý z protihráčů vytvořil příležitost, ve které byste ho mohli připravit o peníze. Jak nejlépe to provést?

Řekněme, že nyní jste si všimli hráče, který vás podezírá z bluffování, kvůli čemuž je ochoten dorovnávat téměř jakékoliv vaše sázky. Možná se opravdu chováte podezřele, protože vám zrovna chodí skvělé karty. Možná vás podezírá kvůli tomu, že před pár minutami chytil při bluffování někoho jiného. Možná je jen podezíravý a velmi slabý v odezírání síly hand.

Ať už je důvod jakýkoliv, tato osoba do potu vkládá peníze velmi specifickým a předvídatelným způsobem a tak můžeme klást otázky ohledně toho, jak z něj dostat peníze.

„Jaké preflop handy mají největší hodnotu proti hráči, který je ochotný dorovnávat obrovské sázky na riveru pouze se středními páry?“

Nebo další skvělá pokerová otázka:

„Jak bychom měli zahrát na flopu a turnu, abychom maximalizovali šance, že se na riveru rozhodne pro špatný call?“

Nebo ještě jedna:

„Jak bychom se měli zachovat v situacích, kdy nebudeme držet nic velkého, ale slabě bude vypadat i soupeř? Měli bychom se pokusit o bluff a to i navzdory skutečnosti, že tíhne k podezíravosti?“

Nemám místo na to, abych zde mohl na tyto otázky odpovídat a odpovědi na ně ani nejsou podstatou tohoto článku. Naučit se pokládat správné otázky je klíčem, protože dokazují, že o pokeru přemýšlíte správně. Poté si na ně dokážete odpovědět sami.

Závěrečné shrnutí

Poker není výherní automat. Pokud váš mozek bude neustále přemýšlet stylem: „Pojďme sestavit monster handu ať dostaneme zaplaceno. Kolik můžu dorovnat a jaké jsou moje odds?“, v dlouhodobém horizontu nebudete hrát dobře.

Namísto toho byste měli přemýšlet jako pokeroví hráči. Podívejte se na to, co dělají vaši soupeři a najděte situace, v nichž do potu dávají peníze, aniž by k tomu měli dostatečné důvody. Potom o tom přemýšlejte, udělejte plán, jak se k těmto penězům dostat. Otázky, na něž se v souvislosti s pokerem ptáte, by všechny měly cílit na to, jak si tyto peníze vzít.

V této hře neexistuje žádná výplatní tabulka a to, že se vám podaří chytnout jackpotovou handu nemusí znamenat vůbec nic. Ale pokud se naučíte pokládat správné otázky, i bez sestavení postupky v barvě můžete vyhrát velké peníze.

Profesionálové radí – Jak hrát pocket JJ

Pocket JJ se nacházejí v jakési divné sféře mezi silnými pocket páry a marginálními pocket páry. Slabší hráči díky pocket JJ často skončí na mizině, protože vše, co vidí, je pár obrázkových karet a vlivem tohoto vjemu s pocket JJ zacházejí jako s prémiovou kombinací.

Vysoké pocket páry se hrají jinak než marginální pocket páry. S vysokými pocket páry můžete používat triky – můžete nachystat past a re-raisovat, nebo pokud jste v pozici, můžete svou kořist pořádně vysát. Nicméně pocket JJ jsou na jakýkoliv z těchto kroků příliš slabé. Navíc jsou pocket JJ příliš silnou kombinací na to, abychom je hráli za účelem kompletace setu a tedy value, takže limp jaksi nepřichází v úvahu. Takže jak sakra hrát tyhle karty?

Hlavním problémem pocket JJ je, že overkarta na flop dorazí v cca 57%. To znamená, že po flopu často budete ve složité situaci, takže k efektivní hře potřebujete hodně pokerových dovedností. Pokud budete například raisovat s a dorovnají dva hráči, musíte po flopu typu disciplinovaně zvolit check nebo fold. Pokud ale na flop přijde , můžete uvažovat o útoku na pot. Chybou hráčů, kteří kvůli JJ ztrácejí peníze je, že nejsou ochotni své karty složit, nehledě na to, že jim situace (flop) nepřeje. Níže naleznete rady a tipy pokerových profesionálů ke hře této kombinace:

Ed Miller

Ed Miller je součástí excelentního tria pokerových stratégů, do kterého patří ještě David Sklansky a Mason Malmuth. Takže jak tento stratég přistupuje ke hře pocket JJ? Odpověď závisí na tom, zda vyznáváte loose nebo tight styl hry a také na tom, v jaké pozici jste. Níže naleznete Millerovy rady k pre-flop hře JJ.

Jak by pocket JJ před flopem měli hrát loose hráči

Early pozice – Raisovat do neotevřeného potu, re-raisovat po soupeřově raise a dorovnat re-raise.

Middle pozice – Raisovat do neotevřeného potu, re-raisovat po soupeřově raise a dorovnat re-raise.

Late pozice – Raisovat do neotevřeného potu, re-raisovat po soupeřově raise a dorovnat re-raise, pokud jsou v handě alespoň čtyři lidé.

Jak by pocket JJ před flopem měli hrát tight hráči

Early pozice – Raisovat do neotevřeného potu, re-raisovat po soupeřově raise a složit po re-raise.

Middle pozice – Raisovat do neotevřeného potu, re-raisovat po soupeřově raise a složit po re-raise.

Late pozice – Raisovat do neotevřeného potu, re-raisovat po soupeřově raise a složit po re-raise.

Jak vidíte, Miller doporučuje opatrnost. Dokonce i loose hráči by měli po soupeřově re-raise dorovnat jen za určitých podmínek.

Doyle Brunson

Není žádným tajemstvím, že Doyle Brunson je agresivním hráčem. Ve skutečnosti se kombinace T2 nazývá Doyle Brunson, protože s ní tento profesionál 2x vyhrál WSOP.

Dokonce i Doyle Brunson pokládá pocket JJ za malý pár (za malý pár pokládá jakýkoliv pár nižší než QQ). Na druhou stranu ale Brunson říká, že pocket JJ, TT a 99 zařazuje do samostatné sféry – hraje je agresivněji, než by obvykle hrál kombinace takové kategorie.

Brunson říká:

„S párem jacků, desítek nebo devítek… pokud už někdo raisoval z early pozice, pravděpodobně bych jen dorovnal. Ale kdyby daný hráč raisoval z middle nebo late pozice, s JJ, TT nebo 99 bych možná raisoval – pokud bych cítil, že původní raiser je slabý.“

Brunson říká, že handy jako JJ používá ke zpomalení a k vybudování respektu. Například když Brunson má pocket , doposud hrál hodně agresivně a na flop přijde , Brunson by mohl jen checkovat, aby svému soupeři prokázal nějaký respekt a pomohl trochu „zchladit“ svou hyper-agresivní table image.

Brunson přese všechno říká, že s páry typu JJ, TT nebo 99 není ochoten jít pod tlak. Pokud soupeř tlačí i před turnem, jednoduše je zahodí…. Takže dokonce i jeden z nejagresivnějších hráčů na světě říká, že při hře pocket JJ byste neměli zapomínat na opatrnost.

Colin Moshman

Moshman se specializuje na SnG turnaje. Hra pocket JJ podle něj závisí na velikosti blindů. Níže naleznete, jak by tuto kombinaci hrál v různých fázích SnG turnajů.

Nízké blindy

V brzkých fázích turnaje, když jsou blindy ještě nízké, jsou pocket JJ solidní kombinací, ale nikoliv prémiovou handou. Moshman hráčům doporučuje, aby s pocket JJ raisovali v early pozici, když do potu ještě nikdo neraisoval nebo aby dorovnali/raisovali, pokud jste v middle pozici a ostatní hráči jen limpovali. Moshman také říká, že při dorovnávání s pocket JJ byste měli být opatrní, protože pokud na flop přijde nějaká overkarta, budete po soupeřově continuation betu muset složit. Navíc se vždy musíte obávat možnosti, že soupeř drží vyšší pocket pár.

Střední blindy

Moshman říká, že v této fázi byste měli být ještě opatrnější, jelikož Váš stack čítá zhruba 10 BB. V takovém bodě je snadné díky pocket JJ z turnaje vypadnout. Síla pocket JJ se zvyšuje, čím blíže jste k buttonu.

Vysoké blindy

Jste připraveni na otočku o 180 stupňů? Jakmile jsou blindy vysoké, pocket JJ se stávají velice atraktivní kombinací. Dokážete-li se dostat až do této fáze turnaje, budete s pocket JJ často chodit all-in nebo all-in dorovnávat.

Dan Harrington

Harrington je v otázce pocket JJ o něco optimističtější. Pocket JJ považuje za prémiovou kombinaci, se které byste měli v early fázi turnajů raisovat z jakékoli pozice. Harrington ale zároveň hráče varuje před situacemi, kdy nějaký soupeř dorovná. Říká, že obvykle musíte mít k dorovnání raise silnější handu, než jaká by Vám stačila k tomu, abyste sami raisovali. Jinými slovy – raisujte s pocket JJ, ale nezamilujte se do nich – buďte připraveni své karty složit, pokud na flop přijdou špatné karty.

Shrnutí

Když se hráči podívají na pocket JJ ve své ruce, často podlehnou tomu, že se jedná o obrázkové karty. To jim stačí na to, aby raisovali a re-raisovali, jako kdyby drželi AA. Ale jackové nejsou esa… ani králové a ani dámy. Jsou handou, která odděluje prémiové kombinace od těch středních. Korektní hra pocket JJ si vyžaduje mnoho zkušeností a dovedností, proto si tolik hráčů stěžuje na to, že kvůli této kombinaci často končí na mizině.

Pocket jackové jsou dobrou kombinací, ale jsou zranitelní. Až budete příště hrát pocket JJ, pamatujte si, že pocket JJ mají proti náhodné kombinaci o cca 3% menší equity než pocket QQ a o cca 5% menší equity než pocket KK. To nemusí vypadat jako velký rozdíl, nicméně ve skutečnosti se může jednat právě o rozdíl mezi vyhrávajícím a prohrávajícím hráčem.

Profesionálové radí – Jak hrát pocket 99

Pocket 99 jsou jednou z nejsilnějších spekulativních hand. Jedná se o skvělou handu pro steal v late pozici a v případě dobrého flopu je s pocket 99 možné vyhrát i velké poty. Nicméně mnoho hráčů hraje pocket 99 až příliš agresivně a dostává se tak do problémů.

Pocket 99 jsou slušnou kombinací, ale jejich přeceňování je velkou chybou. Kdykoliv raisujete s pocket 99, riskujete to, že budete hrát o velký pot s kombinací, kterou flop mine v cca 69% případů. Je ok, být s touto kombinací agresivní, nicméně agrese musí být dobře načasovaná.

Níže naleznete příklad špatně načasované agrese s pocket 99. Obdobných chyb se hráči v low/middle SnG turnajích dopouštějí takřka neustále.

Hráč raisuje s pocket na 150 se stackem o velikosti cca 1200 a blindech 25/50. Hráči na early pozicích složí, ale dva hráči na late pozicích a hráč na buttonu dorovnají. Na flop přijde A-T-4. Co má náš hráč dělat? Pot čítá 625 žetonů, což je více než polovina jeho stacku. Continuation bet bude stát dalších 300 žetonů, nehledě na to, že proti třem soupeřům s ním bude těžké uspět. Náš hráč s pocket 99 musí checkovat nebo složit.

Limp by byl lepším rozhodnutím. Náš hráč by tak povzbudil soupeře k tomu, aby také limpnuli do potu, nehledě na to, že pocket 99 si lépe vedou v potu, do kterého nikdo neraisoval. Kdyby tento hráč jen dorovnal blindy, riskoval by pouze 50 žetonů a pravděpodobně by dorovnalo více soupeřů, takže případný set by mohl přetavit ve velký zisk.

Nicméně ne každý souhlasí s tímto přístupem. Níže naleznete, co k pocket 99 říkají profesionálové:

Ed Miller

Podle Millera jsou pocket devítky kombinací, která může být hrána mnoha různými způsoby ze všech pozic. Záleží podle něj na tom, zda hrajete loose nebo tight. Níže naleznete Millerovy rady ke hře této startovní kombinace v různých situacích:

Jak by pocket 99 měli před flopem hrát loose hráči

Early pozice – Raisovat do neotevřeného potu a re-raisovat, pokud soupeř raisuje, ale složit po soupeřově re-raise.

Middle pozice – Raisovat do neotevřeného potu a re-raisovat, pokud soupeř raisuje, ale složit po soupeřově re-raise.

Late pozice – Raisovat do neotevřeného potu a dorovnat raise pokud jsou v potu alespoň tři hráči, ale složit po re-raise.

Blindy – Raisovat do potu, do kterého nikdo neraisoval a dorovnat raise, ale složit po re-raise.

Jak by pocket 99 měli před flopem hrát tight hráči

Early pozice – Limpovat a složit po nějakém větším raise.

Middle pozice – Raisovat do potu, do kterého nikdo neraisoval, dorovnat raise, ale složit po re-raise.

Late pozice – Raisovat do potu, do kterého nikdo neraisoval, dorovnat raise, pokud dorovnají alespoň tři další hráči, ale složit po re-raise.

Blindy – Raisovat do potu, do kterého nikdo neraisoval, dorovnat raise, ale složit po re-raise.

Miller říká, že loose hráči by se měli snažit reprezentovat silnější kombinaci než 99 tím, že budou své karty hrát silněji. Tento agresivní styl hry si ale vyžaduje excelentní dovednosti v post-flop hře. V rukou správného hráče může být tato strategie velice zisková.

Tight hráčům Miller radí, aby v early pozici jen limpovali s cílem chytit set. Pokud jsou v late pozici, měli by raisovat a pokud na flopu nezkompletují set, mohou se pokusit o steal.

Phil Gordon

Phil Gordon je známým pokerovým hráčem, který již vyhrál přes milion dolarů a získal WPT titul. Ve své knize Phil Gordon’s Little Green Book vypráví příběh o tom, jak hrál pocket 99 pre-flop v turnaji.

Byl v late pozici a čelil několika limperům. Gordon říká, že obvykle v takové situaci raisuje, ale tentokrát se rozhodl jen o limp s cílem vyhrát velký pot pokud na flopu chytí set. Gordon poukazuje na to, že raisem mohl před flopem vyhrát malý pot, ale po limpu má šanci na výhru velkého potu. Pokud neraisujete, dovolíte tak ostatním hráčům s jinými spekulativními kombinacemi vidět flop a právě tito hráči Vás vyplatí, pokud chytíte set.

Například hráč, který limpne s v middle pozici. Co myslíte, že udělá, pokud na flop přijde ? Myslíte si, že tento hráč bude ochoten složit své karty? Ani náhodou! Myslí si, že díky tomuto flopu má rozhodně nejlepší kombinaci. A vyplatí Váš set. Ale kdybyste před flopem raisovali, tento soupeř by složil a Vy byste tak se svým setem vyhráli jen malý pot, což je škoda.

Dan Harrington

Harrington říká, že způsob hry pocket 99 by se měl odvíjet od Vašeho herního stylu. Podle něj existují tři základní styly turnajové hry – konzervativní, agresivní a super-agresivní. Níže naleznete, jak by Harrington hrál pocket 99 těmito styly.

Konzervativní styl

Harrington říká, že konzervativní hráči by měli být opatrní, nachází-li se v early pozici. V early pozici je v pořádku limp a opravdu hodně tight hráči mohou i složit (pokud se jedná o nějaký freeroll nebo low-limit rebuy turnaj, kde je šílená akce).

V middle a late pozici Harrington doporučuje přidat trochu agresivity a raisovat. Tím získáte kontrolu nad handou a můžete pot vyhrát buď už před flopem a nebo po flopu díky malému continuation betu.

Agresivní a super-agresivní styl

S těmito styly s pocket 99 můžete raisovat z jakékoli pozice. Občas se dostanete do těžkých post-flop pozic, ale dovedný pokerový hráč je schopen hrát tak, aby byl v dlouhodobém zisku.

Shrnutí

Je těžké určit, jaký je nejlepší způsob hry pocket devítek. Hráči, kteří s nimi raisují, vyhrají hodně malých potů a hráči, kteří naopak limpují, vyhrají pár velkých potů.

Pocket 99 jsou zábavnou kombinací, ale při rozhodování, jak je hrát před flopem, musíte opravdu vzít v potaz své herní dovednosti ve hře po flopu. Pokud jste si sebou jistí, můžete zkusit raisovat, když jste v pozici a po flopu své soupeře přehrát. Pokud si sebou příliš jistí nejste, měli byste limpovat a doufat v to, že na flopu chytíte set. Pokud set nepřijde (což se stane ve většině případů), zbývá Vám check/fold.