Five Card Stud

„Tím se dostávám k tomu, co znamená udělat špatný tah ve správnou dobu“. Lancey Howard (The Man) pronese tuto větu poté, co porazí Erika Stonera, zvaného „The Cincinnati Kid“ se straight flush proti Stonerovu full house ve filmu The Cincinnati Kid. Five card stud tehdy vládl pokeru a pokud jste v něm byli nejlepší, mohli jste se honosit titulem The Man. Nicméně postupem času upadl five card stud v zapomnění kvůli vzniku atraktivnějších herních variant. Five card stud je předchůdcem dnešního seven card studu a všech jeho variant.

Jak hrát Five Card Stud

Hra začíná tím, že dealer rozdá každému hráči dvě karty. Jedna karta je pro soupeře skrytá a druhá je viditelná. Hráč s nejvyšší kartou musí jednat jako první a musí buď složit nebo otevřít pot, nemůže checkovat. Pokud tento hráč foldne, musí jednat hráč po jeho levici. Po ukončení sázkového kola je každému aktivnímu hráči rozdána další (viditelná) karta. Takto se průběh opakuje až do okamžiku, kdy má každý aktivní hráč na ruce jednu skrytou a čtyři viditelné karty. Poté následuje poslední sázkové kolo a showdown. Pot vyhrává hráč s nejvyšší kombinací.

Příklad

Hráč dostane na ruku skrytou kartu a viditelné . Na třetí street přijde . Na čtvrtý street přijde a na pátý street přijde . Hráč tedy může mít například trojici devítek, eso nebo dvojku.

Klíčové strategie pro Five Card Stud

Klíčových strategií není mnoho a je snadné se je naučit. Výsledkem je poměrně jednoduchá a nudná hra (pokud nemáte to štěstí, že sedíte u stolu s několika fishkami, které nerozumí základním konceptům hry). Níže naleznete klíčové koncepty, které Vám pomohou zlepšit Vaši hru:

  • Hlavním tipem pro five card stud poker je – složte kdykoli, když nějaká soupeřova karty poráží Vaše karty. To znamená, že většinou budete potřebovat krále nebo eso. Pokud začnete se dvěma nespárovanými kartami, nižšími než eso či král, spárujete je v méně než 50% případů, což v dlouhodobém měřítku znamená negativní EV. V této herní variantě je důležitá tight hra.
  • Mít jako jednu hole card eso znamená nejlepší startovní pozici (včetně jakýchkoli párů kromě páru es).
  • Nehoňte se za straight/flush draws. Je to nejrychlejší způsob, jak přijít o svůj stack. Smysl má pouze pokračování ve hře s vysokými kartami, které mohou být vylepšeny i jinak než kompletací straight/flushe. Vyhněte se tedy hlavně draws s nízkými kartami.
  • Pokud jste betovali na základě páru, který je viditelný a byli jste soupeřem dorovnáni – nesnažte se iniciovat další sázku. Pokud bude některý ze soupeřů s vyšší kartou betovat nebo raisovat, tak složte. Vyhnete se tak ztrátám.
  • Nikdy nesázejte proti soupeři, který může vědět, že Vás za současného stavu poráží. Pokud máte například KKJ97 a hrajete proti jedinému soupeři, jehož viditelné karty jsou AQ63, Váš pár králů může být nejlepší kombinací, ale stejně dobře může soupeř držet druhé eso. Bude-li tomu tak, Váš soupeř si může být absolutně jistý, že v ruce drží vítěznou kombinaci. Pokud se Vám tyto pokyny zdají být příliš konzervativní, pak five card stud není hrou pro Vás.

Zatímco podle dnešních měřítek není five card stud příliš akční hrou, v době svého vzniku za ni byl považován. Bylo tomu tak z důvodu, že byly přidány další dvě sázková kola a velké množství informací díky viditelným kartám. Five card stud „svrhl z trůnu“ draw poker, ale sám následně doplatil na vznik více akčnějších a agresivnějších herních variant. Five card stud poker odměňuje trpělivost a pokud je hrán správně, může být opravdu nudný. Pokud u stolu sedíte se skupinou dobrých hráčů, bude rozhodujícím faktorem štěstí, jelikož úspěšné strategie jsou jednoduché a nemůžete udělat nic moc navíc. Hlavně díky této skutečnosti nemůže five card stud poker doufat v masivní obnovení zájmu ze strany hráčů.