Metahra: Hraní hry při hraní pokeru

Dan Harrington nám ve svých nových knihách s názvy „Harrington on Cash Games 1 a 2“ připomíná důležitost metahry.

Metahra je jeho slovy „shrnutí všeho, co víte o svých soupeřích a všeho, co ví Vaši soupeři o Vás“.

Harringtonovým cílem je, povzbudit nás v tom, abychom rozšířili svůj rozhled z individuálních hand na celkovou strukturu rysů hry, což znamená také zahrnutí table image, současné situace u stolu a také toho, jak se tyto faktory časem mění. Jedná se o cenné a velice užitečné myšlenky.

Jazykově: prefix meta pochází z řečtiny a má mnoho významů (za, o, mezi). První uvedený význam je nejčastější a zároveň pro nás nejdůležitější. Metahra se nachází za hranicí jednotlivých faktorů, jedná se totiž o spojení všech vlastností hry, na které při hraní narazíte. Tyto vlastnosti se navíc během času mění.

Jste-li slušným pokerovým hráčem, zajisté již ovládáte základy – znáte šance různých startovních kombinací, dáváte pozor na pozici a také na reakce Vašich soupeřů. Nicméně karty, pozice a soupeři jsou pouze součástí jedné situace. Hrajete-li „meta“ poker, pak se snažíte dělat věci, které budou mít dopad na rozsáhlejší časový rámec.

To zahrnuje mimo jiné to, jak Vás soupeři vidí, jak si budou vykládat Vaše akce, jakou handu si myslí, že držíte a hlavně to, jak budou po svých rozborech reagovat.

Většina knih a publikací na téma pokerové strategie na tyto prvky zapomíná, či se o nich zmiňuje pouze povrchně. Částečně je to způsobeno tím, že tyto faktory nehrají na nižších úrovních hry významnou roli, pro většinu hráčů se tedy nejedná o důležité informace.

Pokud Vaši soupeři přemýšlejí pouze o svých kartách, můžete se snažit sebevíc, ale metahra Vám nepomůže. Je to, jako kdybyste chtěli ohromit slepého člověka žonglováním. Nicméně na vyšší úrovni hry jsou tyto prvky zásadní.

Každý z nás má svou metahru, která charakterizuje, jak hrajeme. Metahra bude reprezentovat situace (vzorce), kdy skládáme, kdy dorovnáváme a kdy navyšujeme. Tyto vzorce se samozřejmě mohou v průběhu času měnit (ať už kvůli tiltu, změně stylu hry nebo jiným nepředvídatelným okolnostem).

Důležitou součástí metahry jsou také osobnostní faktory, které si přinášíme ke stolu. Když si soupeř napravo uvědomí, že jste loose-aggressive hráč, může ve svém stylu hry provést určité úpravy, které mu proti Vám a Vašemu stylu hry poskytnou nějakou výhodu. Na tyto změny ve strategii soupeřů si musíte dávat pozor a včas se jim přizpůsobit. To ale není jednoduché a ani tak nelze učinit během jediné handy.

Tento koncept se neomezuje pouze na charakterizování jednotlivých hráčů. Své konkrétní rysy metahry bude mít i celý stůl. Tyto rysy se budou měnit s tím, jak budou staří hráči odcházet a noví (s jiným herním stylem a přístupem) přicházet.

Nejedná se ale pouze o shrnutí herních stylů jednotlivých hráčů – jedná se také o to, jak na sebe vzájemně styly jednotlivých hráčů působí.

Pokud od stolu odejdou dva big stackové a místo nich si přisednou hráči, kteří si zakoupí jen minimální možný počet žetonů, celá kultura stolu se změní, Hodnota středních a nízkých párů klesne. V takové situaci je hloupostí například honění se za setem, jelikož díky němu nemůžete vyhrát tolik, aby se jednalo o dlouhodobě +EV rozhodnutí.

Na druhou stranu se zvyšuje hodnota vysokých karet, které jsou díky nově vzniklé situace méně zranitelné. Shrnuto a podtrženo: na změny metahry stolu musíte včas zareagovat, jinak bude Váš stack trpět.

Harrington také zdůrazňuje důležitost table image. Jak říká, čas od času můžete učinit ne právě nejlepší možné rozhodnutí. To Vás krátkodobě může stát nějaké peníze, ale na druhou stranu se pro soupeře stanete hůře čitelnými, díky čemuž budete profitovat v dlouhodobém měřítku. Mixováním své hry dosáhnete lepších výsledků.

Níže naleznete základní strategii, která zahrnuje funkce metahry. Strategie má pět hlavních bodů, které jsou chronologicky seřazeny:

1) Nejprve si musíte vytvořit table image tím, že budete hrát ve stylu, ve kterém se cítíte pohodlně a který bude odrážet Vaši osobnost + přístup k riskování.

2) Po vytvoření table image na ni Vaši (vychytralí) soupeři začnou reagovat a předchozí výhody Vašeho stylu se začnou zmenšovat. Musíte se co nejrychleji přizpůsobit. Pokud jste hráli hodně tight, přejděte na více loose hru a naopak. Pokud jste blafovali, přestaňte s tím a sázejte pouze se slušnými kombinacemi.

3) Zaměřte se na změny, které budou činit Vaši soupeři. Pokud jsou na podobné úrovni jako Vy, budou také provádět podobné úpravy.

4) Rozšiřte svůj pohled na hru: ujistěte se, že dáváte pozor na charakter stolu a dopad nově příchozích hráčů na povahu hry.

5) Mějte na paměti, že tyto faktory se neustále mění. Časem si vybudujete svou stálou table image. Ujistěte se však, že pro soupeře bude Vaše table image obklopena otazníky – toho dosáhnete díky mixování hry.

Metahra je z psychologického hlediska důležitá pro držení soupeřů v nejistotě.

David Sklansky kdysi definoval chybu v pokeru jako „jakékoli rozhodnutí odlišné od toho, které byste učinili, kdybyste mohli soupeři nahlédnout do karet“. Jelikož je poker hra, kde máme neúplné informace, chyby děláme všichni.

Budete-li ale klást důraz na metahru a její prvky, zvýšíte pravděpodobnost toho, že chyby budou činit Vaši soupeři. Proč? Jejich informace o Vás budou ještě mnohem více rozkouskované a méně spolehlivé.