Mike Matusow a jeho kniha Check-Raising the Devil

Ptáte se, co dělá hodnocení knihy v sekci pokerové psychologie? Kniha pokerového profesionála Mikea Matusowa s názvem Check-Raising the Devil totiž obsahuje zajímavé psychologické prvky. Zejména jeho osobnostní, tedy ty provázané se situační teorií.

Název knihy není jenom střílení od boku, Satana hraje sám Matusow. Jedná se o fascinující čtení.

Mike asi za knihu Pulitzerovu cenu nedostane, nicméně poselství knihy je jasné. Ve spolupráci se spoluautory knihy (Amy Calistri a Dr. Tim Lavalli) vyjadřuje svou vášeň, obavy, touhy, hrůzy, deprese, závislosti, úspěchy, výpadky a zoufalé potřeby s osvěžující a až možná trochu brutální poctivostí.

Matusow je ztělesněním protikladů. Na jedné straně má až okultní schopnost čtení lidí, na straně druhé se někdy ocitne na sebedestruktivní vlně. Z psychologické hlediska je učebnicovým příkladem něčeho, co se nazývá „Trait Theory – rysová teorie“ a „State Theory – situační teorie“.

Zastánci rysové teorie tvrdí, že lidé jsou složením určitých rysů, neboli charakteristických způsobů jejich chování. Mohou být chytří, silní, odolní, zranitelní… Nehledě na to, jaký seznam adjektiv bychom použili, znamená to, že jednotlivec může být popsán výčtem charakteristických rysů jeho chování.

Zastánci situační teorie naopak tvrdí, že způsoby chování mají co do činění s kontextem, okolnostmi momentu – tedy konkrétní životní situací. Lidé podle nich mohou být v jedné situaci odolní a v jiné velice zranitelní.

Většina lidí se přiklání k rysové teorii. Věří, že charakter člověka je definován výčtem vlastností, které jsou u konkrétní osoby neměnné.

Inteligentní člověk tedy bude činit chytrá rozhodnutí ve všech situacích. Odvážný bude taktéž vždy odvážný apod. Jedná se o jeden z důvodů, proč jsou lidé tak moc překvapení, když některé „místní hodné dítě“ najednou vezme zbraň a jde přepadnout banku, či udělá ještě něco horšího.

Navzdory obecnému přesvědčení ale fakta hovoří pro situační teorii. Chování lidí je do určité míry konzistentní, ale ne až tak, jak si myslíme. Současný stav a momentální okolnosti hrají velice důležitou roli.

A co má co do činění Mike Matusow s touto teorií?

Je typem člověka, který má neobyčejnou schopnost čtení lidí, vycítění jejich úmyslů, předvídání jejich činů, odhalování jejich plánů, vyhýbaní se jejich pastem, detekování přetvářky, odhalování síly… a takto bychom mohli pokračovat ještě pekelně dlouho.

Nicméně tento výčet platí pouze pro situace, kdy Mike sedí u pokerového stolu.

Jakmile se Mike od stolu vzdálí, rázem se z něj stane bezbranné dítě v lese…ve světě dospělých. Je to smutné, je to ubohé a je to skoro nepochopitelné… i z psychologického hlediska.

Tenhle chlápek se rozhlédne kolem stolu a odhalí soupeřův blaf s ohromující přesností. Na druhou stranu se ale nechá přemluvit k vyzkoušení nové hnusné drogy svým „novým nejlepším přítelem“, kterého právě potkal ve strip baru, protože si myslí, že ho má tento člověk rád a myslí to s ním dobře.

Může se klidně zamilovat do psychotické ženy, utrácí nekonečné hodiny (a dolary) s prostitutkami, o kterých si myslí, že se opravdu starají o něj a jeho potřeby. Taky pořádá párty pro povaleče a takové typy „kamarádů, kteří se přisají a sají a sají…“, jako kdyby se jednalo o nějaké počestné bratry ve zbrani.

Za nejlepšího přítele začne považovat chlápka, se kterým ho seznámí jeho „osobní lékař“, aby po sedmi měsících neměl ani potuchy o tom, že se jedná o narkomana a informátora FBI.  — Výsledkem je 6 měsíců ve vězení poté, co Mike spadne do primitivní pasti.

Jak, říkáme si, jak se to může dít – pořád dokola a dokola? Jak může mít někdo tak sofistikované schopnosti čtení lidských plánů, nadějí a tužeb u pokerového stolu a zároveň být absolutním tupcem v reálném světě?

Upřímně: Odpověď nemáme my, nemají ji psychologové a nemá ji ani samotný Mike. Nicméně i přesto Vám doporučujeme, přečíst si jeho knihu, jelikož opravdu stojí za to. A nejen, co se pokerové psychologie týče.