„M“ koeficient v turnajové hře – teorie

Koeficient označený jako „M“ Ratio je přisuzován Paulu Magrielovi, po němž se také označuje písmenem „M“. Jestliže budeme mít například v turnaji ve hře s pěti hráči v žetonech 15 500 a blindy budou při ante 10 například 500/1 000, potom výpočet „M“ koeficientu vypadá takto:  15 500 : (500+1 000+(5×10)) = 10. „M“ koeficient nám v podstatě udává, kolikrát kolem nás projdou blindy, než nás při špatné konstelaci hvězd ze hry vyřadí.

Vysoký „M“ koeficient znamená, že si může dovolit čekat poměrně hodně kol na svoji příležitost a tomu může podřídit určitý styl hry. Naopak styl hry při nižším „M“ koeficientu musí být zcela odlišný, resp. má jiné zákonitosti. Podle výše „M“ koeficientu jsou v této turnajové teorii stanoveny tzv. zóny, pro které platí různé korektní herní chování hráčů. Tyto zóny jsou stanoveny takto:

ZELENÁ ZÓNA – v této komfortní zóně se hráč nachází, jestliže se jeho „M“ koeficient  rovná 20 nebo je větší.

Je to situace, v níž by se chtěl v průběhu turnaje nacházet asi každý. Můžete si dovolit experimentovat a ve svém herním výrazu oscilovat od super agresivního stylu přes agresivní styl až ke konzervativnímu projevu. Prakticky všechny druhy akcí jsou pro vás dosažitelné a i ta trocha zdravého většího risku je akceptovatelná, když budete mít naději, že může ve finále přispět k posílení vaší pozice. Zkrátka, v případě, že se nacházíte v této zóně, můžete naplno rozvinout svůj herní rejstřík a tedy ukázat, jak dobrým jste hráčem.

ŽLUTÁ ZÓNA – v takto označené zóně se nachází hráč, pro jehož „M“ koeficient platí:  10 ≤ „M“ < 20.

Jestliže třeba v průběhu turnaje spadnete ze zelené do žluté zóny, ztratíte rázem schopnost hrát třeba čistě konzervativní poker. Blindy vás začínají pomalu obtěžovat, takže se chtě nechtě musíte uchýlit k uvolněnější hře opepřené také větší agresivitou. S tím souvisí hra s větším spektrem startovních kombinací, než které si může dovolit dát do hry konzervativní hráč.

ORANŽOVÁ ZÓNA – pro „M“ koeficient zde platí: 6 ≤ „M“ < 10.

V této zóně přichází hráč o možnost eskalace sázek, které by donutily soupeře složit karty. Je to proto, že už nemá potřebný materiál k tomu, aby byl v průběhu další hry schopen odstrašit soupeře a donutit je složit karty.

ČERVENÁ ZÓNA – zde má „M“ koeficient hodnotu:  1 ≤ „M“ < 6.

Hráč má v takto vymezené zóně v podstatě na výběr pouze dvě smysluplné akce – all-in nebo fold. Jestliže by udělal jen menší sázku, tak bude s ohledem na své omezené peněžní hospodářství v potu za tolik, že v případě výzvy soupeře už nemůže couvnout.

Nyní se může zdát, že v teorii „M“ koeficientů už žádná další zóna neexistuje. Jenže je tady ještě tzv. zóna smrti, v níž se nalézá hráč, jehož „M“ koeficient má menší hodnotu, než je jedna. V této zóně má hráč pouze jednu možnost herního projevu, tj. all-in. Z toho plyne, že přežití takového hráče v turnaji je pouze otázkou štěstí.

Číslo „M“ je pro přehled hráče v turnaji velmi důležité a je tedy nezbytné dokázat ho rychle a alespoň přibližně stanovit. Na desetinných číslech v tomto případě samozřejmě nezáleží, protože hrubý odhad je dostatečnou pomůckou při hře. Uveďme tedy ještě pár příkladů výpočtu.

V turnaji jsou blindy 100/200, ante 25, zbývá 9 hráčů a hráč má v žetonech 1 800:
součet antes a blindů je 100 + 200 + 9 x 25 = 525, takže „M“ je přibližně 1 800 : 525 = 3.

V turnaji zbývá 10 hráčů, ante je 1 000 a blindy jsou 5 000/10 000, přičemž hráč má v žetonech 210 000:
součet povinných sázek je 10 x 1 000 + 5 000 + 10 000 = 25 000. Potom „M“ je 210 000 : 25 000, což je přibližně 8.

Podobně jako sledování vlastního „M“ koeficientu může být důležité vědět něco o „M“ koeficientech ostatních hráčů u stolu, zvláště těch, kteří jsou za vámi. Je to proto, že na základě toho máme informaci, pod jakým jsou tlakem z hlediska blindů.

„M“ koeficienty nám vlastně říkají, kolik kol můžeme přežít, než by nás „dostaly“ blindy, za předpokladu, že se v mezihrách nebudeme vyjadřovat ke hře. Zvláště v závěrech turnajů se jedná o důležité číslo, podle jehož vývoje můžeme upravovat svoji hru. Jestliže tento poměr hodnotově klesá, měli bychom být obecně agresivnější. Naše agresivita by ale měla být výběrová, protože existují určité kombinace, které se dobře hrají u vyšších „M“ koeficientů, ale jsou méně dobře hratelné u nižších. Ve druhém pokračování tohoto článku uvedeme něco málo a strategii hry v jednotlivých „M“ zónách.

Jak jsme uvedli, tzv. zelená zóna  s „M“ koeficientem větším nebo rovným číslu 20, je komfortní oblastí hry hráče, v níž si může zvolit širokou škálu herních přístupů. Jestliže ale sklouzne hráčův „M“ koeficient pod číslo 20 (tj. do tak zvané žluté zóny, kde 10 ≤„M“ < 20), potom by měl hráč v rámci korektní hry přijmout 3 herní strategie. V prvé řadě by měl začít hrát agresivněji vysoké páry a vysoké karetní kombinace. Je třeba se po stole pozorně dívat, kdo z hráčů přizpůsobuje svůj styl hry svému koeficientu (který budeme mít u něho spočítaný), takže se dobře díváme na to, jaké karty v showdownu uvidíme. Jestliže například jinak konzervativní hráč ukáže eso s desítkou mimo barvu ve hře, kterou otevřel pot z druhé pozice a bude mít „M“ = 13, potom si můžeme být téměř jisti, že modifikuje svoji hru a musíme si dát na něj příště pozor.

Za druhé je třeba si uvědomit, že i když chceme být agresivnější, měli bychom se přece jen chovat konzervativněji, když budeme hrát malé páry (to asi platí obecně pro žlutou a oranžovou zónu). Důvodem opatrnosti ve hře s malými páry je absence implied odds vyžadovaných pro tuto kombinaci. Stejný přístup bychom měli mít ke hře malých suited connectors.

Za třetí bychom se v této zóně měli držet tzv. „ smallball“ hry, čili neměli bychom „protahovat“ naši herní konfrontaci s jinými hráči. Je třeba do toho agresivně jít, vyhrát pot, ale stáhnot se, když případně trvá sázková rezistence soupeřů. Opak by mohl být nebezpečný, protože případné neúspěchy by nám vzaly z našeho stacku příliš moc žetonů.

V rámci strategie hry v oranžové zóně bychom měli považovat malé páry v prvních pozicích za více nežádoucí startovní kombinace, než by to bylo normálně běžné. To samé by mělo platit pro suited connectors. Důvodem nehraní těchto kombinací  ve žluté a oranžové zóně, je úvaha týkající se risku a zisku. Malé páry a suited connectors mají potenciál velkého zisku, ale to se nestává příliš často, takže s menším množstvím žetonů, než jaký bychom měli v zelené zóně, je třeba si tady dát na hru těchto kombinací pozor. Také již výše zmíněné protahování konfrontace tady není zrovna nejlepším herním přístupem. Naše sázková efektivní hra by měla být ještě kratší. Jinak je ideální stav, když hrajeme v oranžové zóně proti oponentům, kteří se z hlediska „M“ koeficientu nacházejí v zelené zóně, protože potřebujeme vyhrát nějaké žetony.

Pokud se hráč ocitne v červené zóně (1 ≤ „M“ < 6), je v opravdu kritické situaci, protože zde z hlediska počtu žetonů nemá příliš velký sázkový prostor. Tady platí, že nám sázka ve výši 3 x BB může zlikvidovat i polovinu žetonů, což nás tedy zavazuje k potu. Z toho plyne, že existuje zřídka důvod, abychom šli do hry jinak, než akcí all-in. Akce all-in nám typicky nabízí maximální šance získání potu bez případného boje, což by mělo být mimochodem v této zóně naším prvotním cílem. Často může být kladena otázka, jak hrát v této naší zónové situaci super kombinace, jako je AA. Máme dát minimální raise a snažit se nalákat soupeře do potu?

Obecně by se dalo říci, že tento přístup ke hře není nejlepší myšlenkou. Jestliže se budete s jinými kombinacemi třeba snažit o all-iny a nyní uděláte jen minimální sázku, potom si možná i ten relativně nejhorší hráč u stolu řekne, že tady asi není něco v pořádku. Velkým potěšením v pokeru mimochodem je, když vám po vašich úspěšných all-inech s hroznými kombinacemi soupeři následně naletí třeba na uvedené pocket rockets. Obecně by se také dalo říci, že chování hráče v červené zóně by mělo být v podstatě velmi liberální. Velké páry, střední páry a dvojice karet s obrázky jsou zde prémiovými kombinacemi. Také malé páry a suited connectors zde získávají na hodnotě. Jestliže budete mít dobrou pozici v dané hře (tj. pět šest hráčů před vámi třeba položí karty), měli byste jít all-in i s relativně horší kombinací.

V teorii „M“ koeficientů je dále v literatuře rozpracován koncept, který počítá se zmenšujícími se stoly, což je případ závěrečných fází MTT turnajů. Potom se počítá s tak zvaným „M“ efektivním koeficientem, což je v podstatě koeficient „M“ vynásobený poměrem počtu hráčů a čísla 10, které označuje plnou obsazenost stolu. Například, když bude mít hráč „M“ koeficient u stolu s pěti hráči v hodnotě 9, potom jeho „M“ efektivním koeficientem je 9 x (5/10) = 4,5. To znamená, že ačkoliv by hráč s normálním koeficientem v hodnotě devět patřil do oranžové zóny, jeho efektivní „M“ koeficient ho nabádá ke stylu hry, který je strategicky korektní v zóně červené.

Vedle koeficientu „M“ se v turnajové praxi používá také koeficient „Q“, což je v podstatě poměr žetonů hráče a průměrného počtu žetonů v turnaji. Jestliže například budete mít v žetonech 60 000 a průměrný počet žetonů zbývajících hráčů v turnaji bude 15 000, potom má váš deficient Q hodnotu 60 000/15 000 = 4. Koeficient „Q“ nám pomůže změřit naši herní pozici vůči protihráčům. Pokud ho máme vysoký, je to indikátor toho, že můžeme hrát agresivněji. Při menším Q musíme z této agresivity trochu ubrat. Jestliže se dostanou „Q“ a „M“ koeficienty do konfliktu, měli bychom se držet při strategii hry toho druhého jmenovaného.

SH hra – Příklady 7

SH hra vyžaduje všeobecně více agrese než hra u full tablu. Akce je rychlejší, a blindy jsou vysoké. Tyto příklady vám ukáží některé situace, které mohou nastat v konečné fázy turnajů.

Příklad 23

Situace: Final table velkého turnaje. Všichni zbylý hráči jsou silní pokeroví veteráni.

Vaše handa: A♠-K♣

Akce: Hráči A a B fold.

Otázka: Dáte call, raise 30 000$, nebo raise all-in?

Odpověď: Tento příklad pochází z velkého turnaje, kde se hráč s A-K rozhodl pro all-in. Na této hře není nic špatného, ale já ji nemám rád, a zde je proč.

Je pravda, že ve většině času tato all-in sázka vyhraje pot. Řekněme, že by vás soupeř dorovnal s párem osmiček a lepším. V takovémto případě je váš soupeř vždy lehkým favoritem, a kdyby měl krále či esa, tak velkým favoritem. Jedinou handu, kterou byste rádi viděli je A-Q. Faktem zde je, že většinu času poberete blindy, a tak z tohoto all-inu uděláte profitabilní tah.

Ale předpokládejme, že dáte pouze raise někde mezi 25 000$ a 30 000$? Takovýto raise je stále dost vysoký na to, aby hráči s ne příliš silnými kartami dali fold. Pokud vás někdo dorovná, tak je pravděpodobnější, že bude mít střední pár, a vy se ho tak můžete pokusit odstranit na flopu. Pokud by vám dal někdo raise, tak je pravděpodobné, že bude větším favoritem. Já normálně hraji takto, protože vám tato hra přinese větší profit za menší riziko. Tento all-in je často vidět u hráčů, kteří nemají příliš dobrou hru po flopu, a chtějí si takto zjednodušit svoji hru.

V této handě hráč na SB držel qeeny, a ty mu vyhráli pot. Pokud byste v takovéto situaci drželi qeeny, tak je už předem jisté, že v těchto situacích budete vyhrávat. A to z jednoduchého důvodu: aby byl váš soupeř lepší, tak by musel mít A-A neb K-K, a každý hráč v takovéto situaci si chce spíše své soupeře ve hře udržet, než je vyhnat velkou částkou od potu. Tím se vlastně náš hráč prozradil, a proto ho hráč s qeenami dorovnal.

Příklad 24

Situace: Final table velkého turnaje.

Vaše handa: A♥-K♦

Akce: Hráči A a B dali fold.

Otázka: Dorovnáte, dáte raise, nebo all-in?

Odpověď: S porovnání s předchozí handou je vaše M o dost menší (zde je 7,5, a v předchozím příkladě 24.) Menší M vám dává větší důvod jít all-in. Ale já stejně preferuji raději normální raise, protože nechci s takto dobrou handou zadusit akci. S A-J nebo A-10 bych all-in dal.

Akce: Vy dáte raise 40 000$. Hráč D na buttonu raise na 70 000$. SB a BB oba fold. V potu je teď 131 000$.

Otázka: Dáte fold, call, nebo all-in.

Odpověď: Nyní jděte all-in s vašimi posledními 110 000$. Tohle eliminuje vaši nevýhodu pozice. Protože jste z počátku nerepresentovali přílišnou sílu, tak nyní můžete stát proti slabším handám jako je A-Q až A-10, a samozřejmě také váš soupeř může svoji handu zahodit, což by byl pro vás asi nejlepší výsledek.

Další výhodou tohoto tahu je, že jste vašemu soupeři velice ztížili jeho rozhodnutí. Mnoho hráčů netlačí takto na své soupeře, čímž se dopouští velké chyby. Vždy je lepší vyvíjet na své soupeře tlak.

Akce: Vy dáte all-in, a hráč D dorovná. Ukáže vám J-J, a king na flopu jej porazí.

Příklad 25

Situace: Střední část SNG – 1 stůl. Hráč B je velice agresivní hráč.

Vaše handa: 7♠-7♦

Akce: Hráč A fold. Hráč V raise 700$. V potu je nyní 1 000$.

Otázka: Dáte fold, call, nebo raise?

Odpověď: Protože víte, že je hráč B agresivní, tak byste měli dát all-in. Vaše sedmičky jsou pravděpodobně lepší handou. Hráč B má pravděpodobně dvě vyšší karty, a pokud s nimi dorovná tak budete favoriti 13:10, a také se může rozhodnout pro fold. Samozřejmě že může také mít vyšší pár, ale pokud se poddáte tomuto strachu, tak čas, který jste strávili jeho pozorováním, byl zbytečný. On je agresivní, stůl se zmenšil, vsadil si do potu, a vy máte handu. Jděte po něm.

Mnoho hráčů se bojí dát all-in s párem sedmiček, ale pokud chcete být úspěšní, tak musíte být takovéhoto tahu schopni.

Výsledek: Vy jste dali fold, a stejně tak i ostatní hráči.

Příklad 26

Situace: Poslední tři hráči SNG – 1 stůl.

Vaše handa: A♦-8♥

Akce: Hráč A jde all-in s jeho posledními 1 230$.

Otázka: Fold, call, či raise?

Odpověď: A-8 je dobrá handa při třech hráčích, a měli byste ji zahrát. Mějte ale na paměti, že musíte jít all-in také, protože chcete heads up, ne dalšího hráče v potu.

Druhá možnost je možná kooperace. Pokud byste ji zvolili, tak dejte jenom check, a doufejte, že hráč na BB také pouze dorovná. A poté se jen pokuste společně procheckovat až do konce. Tím maximalizujete šanci na to, že váš soupeř vypadne.

Kooperace není zakázána, platí zde pouze pravidlo, že se hráči nesmí nahlas domlouvat.

Akce: Vy dáte all-in, a BB položí. Vaše A-8o porazí A-6o.

Příklad 27

Situace: Online MTT. Zbývá posledních 12 hráčů na dvouch stolech. Hráč C je tight hráč, který utrpěl několik bad beatů. BB je loose hráč, který měl podobnou smůlu.

Vaše handa: A♣-10♠

Akce: Hráč A a B fold. Hráč C dá all-in 500$. V potu je nyní 800$. Button položí.

Otázka: Co uděláte?

Odpověď: Když si vzpomenete na pravidlo 10:1, tak musíte dorovnat s jakoukoliv handou. A jelikož je za vámi jeden hráč, tak dejte spíše menší raise, čímž mu ukážete, že to se svojí handou myslíte vážně, řekněme 750$.

Výsledek: Vy dáte raise 750$. BB položí. Hráč C ukáže J♥-J♠, a vyhraje.

Smůla, hráč byl zoufalý, a mohl dát all-in se slabší handou.

SH hra – Příklady 6

SH hra vyžaduje všeobecně více agrese než hra u full tablu. Akce je rychlejší, a blindy jsou vysoké. Tyto příklady vám ukáží některé situace, které mohou nastat v konečné fázy turnajů.

Příklad 19

Situace: Final table velkého turnaje. SB hraje tight.

Vaše handa: 4♦-4♣

Akce: Hráči A, B a C všichni fold.

Otázka: Dáte fold, call, nebo raise?

Odpověď: Malý pár, s pozicí na další dva hráče, je silné postavení. Měli byste dát raise 3x BB.

Akce: Vy dáte raise 100 000$. SB dá all-in s jeho 450 000$. Hráč na BB fold. V potu je nyní 604 000$, a vás bude call stát 350 000$.

Otázka: Dáte fold nebo call.

Odpověď: Toto je velice podobný problém jako v předchozím příkladě. První prací je vypočítat si pot odds. Potřebujete vsadit 350 000$, abyste vyhráli 604 000$. Když si čísla lehce zaokrouhlíme, tak nám vyjde, že jsou vaše pot odds 12:7, tedy 1,7:1.

Nyní si musíte promyslet, proti jakým handám můžete stát. Zde se situace trochu mění, protože váš pár je nižší než v předchozím případě, tak je zde více karet, které vás porážejí. Dále se tu i výrazně zmenšuje šance, že váš soupeř blafuje, protože víte, že hraje extrémně tight.

Zde se nám tedy počty zredukují jen na poměr výskytu overkaret proti vyššímu páru. U agresivního hráče bych to položil na 40:60. A u tight hráče bych více věřil párů, a to přesně v obráceném poměru 60:40. Tight hráč by nedal všechny svoje chipy na K-Q či A-J. Proto se zde přikláním k výše zmíněnému poměru 60:40.

Pokud tedy stojíte proti vyššímu páru, tak vyhrajete v 20%. 30% procent z 60% je 11%, což je to číslo, které určuje, v kolika procentech všeho času vyhrajete, proti vyššímu páru. Proti overkartám vyhrajete v 22%. Takže celkem to dělá 33%. V této handě jste tedy v nevýhodě 2:1. Pot odds jsou menší než 2, takže byste měli položit.

Akce: Vy dáte fold, a SB vezme pot.

V porovnání s předešlou handou zde nastali dvě malé změny. Pot odds byli menší. A díky tomu, že jsme hráli proti velice tight hráči, tak jsme museli udělat modifikaci jeho možných hand. Malá modifikace dle daných skutečností, změnila snadný call, za jasný fold. Nepodceňujte důležitost pot odds kalkulací.

Příklad 20

Situace: Zbývají poslední tři hráči v SNG – 1 stůl.

Vaše handa: Q♥-6♠

Akce: Hráč A raise na 1 000$, a SB fold.

Otázka: Dáte call, fold, nebo raise?

Odpověď: Po sázce hráče A, je v potu 1 750$, a vás bude call stát pouze 500$. Pot odds jsou tedy 3,5:1. Vaše handa je slabá, ale pot odds jsou příjemné, takž byste měli zjistit, jak slabá tato handa opravdu je.

Proti dvou náhodným kartám je Q-6o favorit 51:49! Překvapující, ale pravda. Správná otázka je tedy, jak jsme si jistí, že stojíme proti horší handě než je průměrná? V této fázi turnaje si, ale nemůžete být jistí naprosto ničím. Váš oponent bude zřejmě representovat něco lepšího než je lehce podprůměrná handa. Ale i přesto byste měli nechat rozhodnout pot odds, ty jsou 3,5:1, takže plně splňují nároky vaší průměrné handy. Dejte call.

Akce: Vy dáte call. V potu je nyní 2 250$.

Flop: J♥-10♣-5♥

Otázka: Dáte bet nebo check?

Odpověď: Flop jste zcela netrefili, takže síla naší handy právě spadla z útesu. Textura flopu je velmi špatná dvě střední karty a možná flush draw vyhovují mnoho kombinacím. Nejlépe uděláte, když dáte check, a budete doufat v kartu zdarma, pokus o steal je zbytečný.

Akce: Vy dáte check, a hráč A také.

Turn: 5♣

Otázka: Co teď?

Odpověď: Nic se nezměnilo, takže byste měli dát opět check.

Akce: Vy dáte check. Hráč A vsadí 1 000$.

Otázka: Co uděláte?

Odpověď: Dejte fold, sice existuje jistá možnost, že jste lepší, ale raději bych to nezjišťoval.

Příklad 21

Situace: Blížící se konec SNG – 1 stůl.

Vaše handa: K♥-K♦

Akce: Hráč A položí. Hráč B a button dají fold. V potu je nyní 750$.

Otázka: Dáte call, raise, nebo raise all-in?

Odpověď: Nyní je šance na all-in, přišla vám dobrá karta na short stacku, takže případný all-in by od vás nemusel znamenat příliš silné kombinace.

Ale já bych to neudělal. Pořád tu existuje i velká šance odradit vaše soupeře od potu. Já bych vsadil 900$, to by nafouklo pot na 1 650$, a někdo z vašich soupeřů by vás mohl dorovnat. V jejich očích by to také mohlo vypadat, že si necháváte ještě nějaké chipy v záloze, kdyby vám tento raise nevyšel, což by mohlo vypadat jako slabost.

Akce: Dáte all-in, hráč na BB, a hráč B oba fold.

Příklad 22

Situace: Final table velkého turnaje. Hráč na BB a hráč A jsou velice tight. Vy jste loose a velmi aktivní.

Vaše handa: A♣-8♥

Akce: Hráč A call. V potu je nyní 10 600$.

Otázka: Dáte fold, call, nebo raise?

Odpověď: Vaše handa je dost silná na raise u stolu o třech lidech. Avšak call přišle od velkého stacku, takže trochu opatrnosti nebude na škodu. Když dáte 2 000$, tak vás to nebude příliš bolet, a podíváte se levně na flop.

Akce: Vy call 2 000$. Hráč na BB all-in 56 200$. Hráč A fold.

Otázka: Co uděláte?

Odpověď: Zaprvé musíte odolat prvnímu pokušení dát all-in s vaším esem.

Když do potu dá all-in první hráč na řadě, tak je tu vždy dobrá možnost si myslet, že není až tak silný. Ale jakmile dá hráč all-in do dvou hráčů, tak toto přestává platit. BB neblafuje, očekává, že ho někdo dorovná, a že vyhraje. Tight hráči kradou snadné poty ne těžké.

Tento hráč má pravděpodobně vysoký pár. A většina nespárovaných karet, které by mohl mít, vás poráží, což není také zrovna dobrá zpráva.

BB dal do potu částku velikosti vašeho stacku, takže potu je 53 300$, a vás bude call stát 40 700$. Pot odds jsou tedy 1,3:1 – velice malé. Nicméně se podívejme na vaše šance proti možným handám.

 1. Proti pěti párům, které jsou mezi vaším esem a osmičkou (K-K, Q-Q, J-J, 10-10, 9-9) jste v nevýhodě 2,5:1
 2. Proti párům nižším než je vaše osmička (7-7, 6-6, 5-5, 4-4, – 3-3 a 2-2 jsem vyřadil) jste pořád horší 1,2:1.
 3. Proti silnějším esům od A-K až A-9, prohráváte 3:1.
 4. A proti 8-8, jste v nevýhodě 2,5:1, a proti A-A 13:1.

Pouze proti nižším párům než je ten váš můžete dorovnat. Fold.

Akce: Dáte fold.

SH hra – Příklady 5

SH hra vyžaduje všeobecně více agrese než hra u full tablu. Akce je rychlejší, a blindy jsou vysoké. Tyto příklady vám ukáží některé situace, které mohou nastat v konečné fázy turnajů.

Příklad 16

Situace: Blížící se konec SNG – stůl. Zbývá pět hráčů.

Vaše handa: K♥-Q♣

Akce: Hráč A fold. Hráč B a C call. SB fold. V potu je 350.

Otázka: Call, raise, nebo fold?

Odpověď: U SH stolu je K-Q super handa, takže byste měli dát raise.

Akce: Dáte raise 250$.

Raise je správný, ale příliš malý. Já bych na vašem místě vsadil 500$. Zbývají dva hráči, a vy chcete hrát pouze proti jednomu. Min raisem dáváte oběma dobré pot odds, prakticky je takto prosíte o dorovnání.

Akce: Hráč B a C call dalších 150$. V potu je nyní 800$.

Flop: K♦-Q♠-2♠

Otázka: Vsadíte nebo dáte check, abyste pak mohli dát check-raise?

Odpověď: Vždy když hrajete nějakou handu, tak si musíte být vědomi toho, jak vaše hra bude připadat vašim soupeřům. Pokud si tohoto nebudete všímat, tak přijdete o mnoho dobrých příležitostí, jak si nechat svoje dobré handy, co nejvíce vyplatit. A samozřejmě to platí i u opačné situace, kdy prohrajete víc než byste měli.

Před flopem jste vsadili, což znamená, že máte přinejmenším jednu vysokou kartu. Kdybych byl vaším soupeřem já, tak hned, jak bych viděl tento flop, tak by mi bylo více než jasná, že vás něco trefilo, a že bych si měl dát velký pozor.

Pokud dáte check, tak se vám nepodaří dát check raise, protože by proti vám nikdo raději nevsadil. Pokud dáte do potu 200$, tak si ostatní mohou myslet, že se snažíte koupit si pot, a mohlo by to v nich vyvolat call. Sázka je zde tedy nejlepší cesta, jak vybudovat pot.

Akce: Vy dáte check, a oba dva vaši soupeři dají check také.

Turn: 4♣

Otázka: Co teď?

Odpověď: Check vyvolá další vlnu checků, pouze kdyby někdo měl na ruce dvě čtyřky a teď by mu došel set, tak by se akce změnila. Vsaďte několik stovek, a uvidíme, jestli se někdo chytí.

Akce: Vy vsadíte opět 200$, a soupeři to vzdají.

Příklad 17

Situace: Final table velkého turnaje. Všichni zbylý hráči hrají tight poker.

Vaše handa: Q♣-Q♠

Akce: Hráč A fold.

Otázka: Dáte fold, call nebo raise?

Odpověď: Dvě dámy jsou dost silné na to, abyste je zde hráli slow play. Dejte pouze call, a pokuste se chytit soupeře do pasti.

Akce: Vy call. BB dá check. V potu je 12 900$.

Flop: K♠-6♠-4♦

Akce: Co uděláte?

Odpověď: Dejte opět check, a pokračujte ve vaší pasti. Váš jediný strašák je king, ale váš soupeř ho pravděpodobně nemá. Pokud by ho však měl, tak jste poraženi, a prohrajete hodně peněz.

Zde by tedy bylo nejlepší, kdyby se spároval s šestkou či čtyřkou, a věřil by teď, že je lepší.

Akce: Vy dáte check, on dá check. V potu je 12 900$.

Turn: J♣

Otázka: Co uděláte?

Odpověď: Perfektní karta. Nyní je čas něco vsadit. Pokud vás nedorovná, tak byste stejně už asi nic navíc nevyhráli. C-bet mu dá dobré pot odds, aby dorovnal.

Akce: Vsadíte 6 000$. On call. V potu je nyní 24 900$.

River: 2♠

Otázka: Co uděláte?

Odpověď: Dvojka dala na stůl třetí piku, ale možnost flushe byste měli ze svých úvah vyřadit. Existuje mnoho jiných hand než jen dvě piky, a u těchto konfrontací nízkých M, byste měli svým handám více věřit. Na stole je pouze jedna karta vyšší než ta vaše, takže byste měli vsadit opět asi polovinu potu.

Akce: Vy vsadíte 9 000$. On dá all-in se svými zbývajícími 28 000$. Dal vám tedy raise dalších 19 00$0. V potu je 61 900$.

Otázka: Co uděláte?

Odpověď: Může mít kinga, ale také může mít spoustu jiných hand, které porazíte. Pot odds 3:1 jsou za těchto okolností neodolatelné.

Akce: Vy call, a váš soupeř ukáže K-4o, a vyhraje pot.

Váš soupeř flopl dva páry, a hrál je slow play proti vaší slow play. Svou handu zahrál výborně.

Příklad 18

Situace: Final table velkého turnaje. BB je tight hráč, který začal dnešní den jako chipleader, ale během hry spadl na short stack. Vás soupeři vidí jako tight.

Vaše handa: 6♣-6♦

Akce: Jste první na řadě.

Otázka: Dáte fold, call, nebo raise?

Odpověď: Měli byste dát raise, s tím že chcete vyhrát okamžitě pot. U tohoto stolu je pár šestek preflop pravděpodobně nejlepší kombinací, ale na flopu si s nimi můžete naběhnout do pěkných problémů. (Tato situace je stejná jako, když držíte střední pár před flopem na první pozici u full tablu.) Vaší prací je tedy odstranit vysoké karty ze hry. Raise 15 000$ až 20 000$ by to měl zařídit.

Akce: Vy dáte raise 15 000$. Hráči B, C a D všichni fold, a stejně tak i hráč na SB. BB dá all-in 56 000$. V potu je nyní 80 000$, a vás to bude stát 41 000$.

Otázka: Dáte fold nebo call?

Odpověď: Pojďme si projít tímto problémem podrobněji. Toto je klasická situace, která nastane před koncem každého turnaje. Pot vám nabízí odds 2:1, což je přitažlivé. Vy víte, že váš soupeř je tight hráč, a jeho stack byl razantně sražen dolů, ale není ještě tak malý, aby se musel pouštět do zoufalých činů.(Jeho M je 6.5, a jeho efektivní M je 4.) To ale také neznamená, že nemůže blafovat, ale tuto možnost bychom si měli zařadit mezi ty méně pravděpodobné.

Jeho možné handy bych zařadil do těchto tří kategorií:

 1. Pár vyšší než je ten váš. Existuje 6 možných způsobů, jak držet pár, a je 8 vyšších párů, než je ten váš. Což nám dává 48 možných hand, které by mohl držet, a to vám dělá nevýhodu 4,5:1.
 2. Dvě vysoké karty. Jaké karty by mohl v této situaci držet tight hráč? A-K, A-Q určitě, a pravděpodobně i A-J, K-Q a K-J i Q-J. Existuje 16 způsobů jak rozdat nespárované karty, což udělá z těchto 6 možných hand 96 kombinací. Proti těmto handám jste favoriti 55:45.
 3. Ostatní handy, které jsou semi blaf, a slouží především k ochraně jeho velkého blindu. On si může váš bet vyložit jako blaf, a může se do vás pustit s handou jako je například A-9, J-10, nebo dokonce s párem trojek. Většina z těchto hand bude obsahovat overkarty proti vašim šestkám. Takže budete 55:45 favoriti. Ale když připustíme, že může hrát s nižším párem, nebo kartami jakou je například A-4, tak vaše šance vylezou na 60:40.

Jakmile si promyslíte, proti kterým handám můžete stát, tak si musíte určit pravděpodobnost každé této skupiny. Nesnažte se být přesní, to je ztráta času, stačí hrubý odhad.

Například si nemyslím, že existuje velká šance, že budete stát proti některé handě z třetí skupiny. Váš soupeř je tight, takže této skupině bych dal asi 10%.

Skupiny 1 a 2 jsou více důležité. Ve skupině 2 je spousta hand, ale s některýma váš tight hráč nemusí hrát, myslíte, že je možné že by dal all-in na Q-J? Někdy možná ano, to záleží na jeho aktuálním rozpoložení a náladě, ale určitě by to neudělal pokaždé. Řekněme tedy, že v 50% budete čelit handám ze skupiny 2, a v 40% handám ze skupiny 1.

Nyní jste připraveni na finální kalkulaci:

 1. 40% všeho času čelíte elitním kartám ze skupiny 1. Tyto karty porazíte v 20%. Takže se dá říct, že vyhrajete v 8% všeho času.
 2. V 50% budete čelit skupině 2. Zde jste favoriti 55:45, takže vyhráváte v 27%.
 3. V 10% budete čelit blafu nebo semi blafu. Zde jste 60% favoriti, což vám dává 6%.

Vaše šance na výhru jsou teda 41%.

8% + 27% + 6% = 41%

Jste tedy v nevýhodě 3:2, ale pot odds jsou 2:1. Easy call.

Akce: Vy call, a váš soupeř ukáže K-K.

River: 6♠. Vyhrajete ze štěstím handu.

Takováto analýza vypadá na první pohled složitě, ale pravidelným procvičováním se vám dostane lehce do krve. Matematika není těžká. Těžké je zůstat bystrý, a vědět o všech možnostech.

Pokud byste se nechtěli zabývat při vaší hře kalkulacemi. Tak zde jsou dvě rychlé pomůcky, dle kterých se dá řídit:

 1. Mám celkem slušnou handu, a pot odds jsou více jak 2:1, tak pravděpodobně dorovnám.
 2. Pokud mám trochu lepší handu, a pot odds jsou více jak 3:1, tak dorovnávám vždy.

SH hra – Příklady 4

SH hra vyžaduje všeobecně více agrese než hra u full tablu. Akce je rychlejší, a blindy jsou vysoké. Tyto příklady vám ukáží některé situace, které mohou nastat v konečné fázy turnajů.

Příklad 11

Situace: Druhý den velkého turnaje. Hráč A je velice agresivní hráč. V posledních 20 handách, jste udělali několik probe a c-betů, a žádný z nich nebyl dorovnán.

Vaše handa: Q♥-3♦

Akce: Hráč A call. Hráči B, C, a D všichni fold. Hráč E call. SB fold. V potu je nyní 11 500$.

Otázka: Dáte check nebo raise?

Odpověď: Check. Nemáte nic, ale check je zdarma. Nenechte se zviklat preflop hrou bez raisů, a nesnažte se ukrást pot. Ostatní mají pravděpodobně lepší handu než vy.

Akce: Vy dáte check.

Flop: 10♠-4♦-2♦

Otázka: Jste první na řadě. Co uděláte?

Odpověď: Normálně je toto excelentní flop pro probe bet. Sice nemáte nic, ale není zde žádný důvod myslet si, že někdo z hráčů něco má. Problém je zde v tom, že celá vaše nedávná hra byla tvořena nedorovnanými probe a c-bety. Vaši soupeři už jsou na vás připraveni, a zasáhnou hned, jak to jen bude možné. Takže si dejte v klidu s vaší slabounkou handou check.

Akce: Vy check. Hráč A a B také check. V potu zbývá 11 550$.

Turn: 3♣

Otázka: Co uděláte?

Odpověď: Ačkoli máte pouze trojky, tak zde už musíte vsadit. Oba dva vaši soupeři hrají velice pasivně. Dejte tedy probe bet o polovině potu, a uvidíme, jakou akci vyprovokuje. Na flopu jste byli s probe betem opatrní, ale pokud vám vaši soupeři chtějí nechat pot, tak si ho vezměte.

Akce: Vy vsadíte 6 000$. Hráč A dorovná. Hráč E fold. V potu je 23 550$.

River: 2♣

Otázka: Měli byste vsadit na konci?

Odpověď: Ne. Toto je standardní situace. Můžete mýt nejlepší handu, ale jakákoliv handa, která vás dorovná, vás poráží. Takže bet zde pouze ztrácí vaše chipy. Dejte check. Pokud hráč A vsadí, tak budete vystaveni těžkému rozhodnutí, a budete muset pečlivě zvážit pot odds.

Akce: Vy vsadíte 20 000$. Hráč A vám dá raise 70 000$. V potu je nyní 113 550$.

Otázka: Měli byste dorovnat?

Odpověď: Sami jste se dostali mimo pozici, kde čelíte těžkému rozhodnutí, a investování téměř všech svých chipů. Call vás bude stát 50 000$, takže pot odds jsou více než 2:1. Se svou handou můžete porazit pouze blaf, ale hráč A je takového blafu schopný. Proti agresivnímu hráči byste call měli zvážit. Pot odds jsou dobré.

Akce: Dáte fold.

Příklad 12

Situace: Blížící se konec SNG – 1 stůl.

Vaše handa: 6♦-4♠

Akce: Hráč A fold.

Otázka: Dáte fold, nebo se pokusíte raisem steal?

Odpověď: Zahoďte to. Máte velice slabou handu, a víte pouze to, že je jeden hráč ze hry. Pokud někdo dorovná, tak bude jistě favoritem, a co víc BB je skoro na suchu, a bude hladový dát all-in skoro se vším. V této situaci nejste zoufalí, máte dobrou pozici, tak nechejte hrát zoufalé hráč, a dejte fold.

Akce: Vy dáte raise 200$. Hráč C a SB dají fold, ale BB dorovná. V potu je nyní 450$.

Váš steal se minul účinkem. Kdybyste vsadili standardní raise 3xBB, tak by mohl odehnat i hráč na BB. Pokud se budete snažit stealovat, tak váš raise musí být spíše větší než menší.

Flop: 8♥-2♦-3♦

Akce: BB dá check.

Otázka: Co uděláte?

Odpověď: Velice dobrý flop. Je nepravděpodobné, že by trefil vašeho soupeře, a vám dal gutshot. Ale určitě váš soupeř bude v tuto chvíli lepší.

Zde tedy určitě vsaďte, váš bet bude jen 270$, a váš soupeř dal check, takže tu bude jakási šance, že by mohl i položit.

Akce: Dáte mu tedy 270, a on okamžitě call. Ukáže J♦-8♣, a jeho pár osmiček vydrží.

Vaší chybou tedy nebyl bet na konci, ten byl zcela správný, ale vstup do hry.

Příklad 13

Situace: SNG – 2 stoly. Vyplácené jsou pouze tři místa. Celkem loose table se teď změnil na tight. V předchozí hře, jste na flopu udělali velkou sázku, a ostatní položili.

Vaše handa: Q♠-10♦

Akce: Hráč A a B fold.

Otázka: Dáte fold, call, nebo raise?

Odpověď: Vy byste měli být v maximálním agresivním módu, protože ostatní stacky, nejsou malé ani velké. Dva hráči položili, a vaše Q-10 by mělo být dostatečně dobré na to, abyste vsadili.

Kolik vsadíte, záleží na tom, jak jste hráli v předchozích hrách. V poslední handě jste dorovnali, a vsadili na flopu. Zde byste se měli udělat něco jiného. Pokud vsadíte, tak všichni budou vědět, že si jdete pro jejich peníze, ale nemůžete to dělat neustále stejným způsobem. Toto je velice dobré vědět, protože jakmile si něčeho podobného hráči všimnou, tak vám brzy vezmou vítr z plachet.

Vsaďte tedy rozumnou částku, řekněme 600$.

Akce: Vy vsadíte 600$, a ostatní hráči odpoví: „fold.“

Příklad 14

Situace: Poslední tři hráče SNG – 1 stůl.

Vaše handa: 8♥-5♣

Akce: Hráč A fold.

Otázka: Dáte fold, call, nebo raise?

Odpověď: Zde byste měli vsadit všechny své chipy, a podívat se, co to udělá. Další blindy vás požerou, takže není na co čekat. Vaše handa není příliš slibná, ale napomáhá vám zde fakt, že jeden hráč dal fold. Samozřejmě, že doufáte, že váš soupeř na BB má odpad, a nedorovná vás.

Akce: Dáte all-in, a ostatní hráči dají fold.

Příklad 15

Situace: Střední fáze SNG – stůl.

Vaše handa: K♠-K♥

Akce: Hráči A, B, C a D všichni fold. SB dorovná. V potu je nyní 120$.

Otázka: Dáte check nebo raise?

Odpověď: Tuto handu byste měli zahrát velice šikovně. Máte monster handu, proti jednomu hráči, který může mít odpad, a ještě se nezapojil do potu. Měli byste se tedy pokusit získat tolik chipů, kolik je jen možné, což ale nemusí být příliš mnoho. Také byste měli stále vnímat to, že když padne eso na board, tak můžete být v pytli.

Vaše první rozhodnutí by mělo být: min raise nebo call? Zde byste měli vsadit málo, abyste mu ukázali, že pot chcete, ale nejste si moc jistí, a tak ho neodradit od hry. Vaším cílem je vybudovat pot, ale to si nechte na následující kola. Pokud ho dostanete na flop, tak bude pro něj pak jednoduší dorovnávat, protože už bude lehce uvrtán do potu. Teď bych tedy vsadil asi 60$, pokud by to byl tight hráč, a 90$ pokud by se jednalo o agresivního hráče.

Akce: Vy dáte raise 60$, a SB dorovná. V potu je nyní 240$.

Flop: K♣-J♦-4♠

Akce: On vsadí 60$.

Otázka: Co uděláte?

Odpověď: Excelentní flop. Pouhý jack by tu mohl nadělat problémy s možnou straight draw. A-Q váš soupeř nebude mít, protože by s tím dal před flopem raise, ale Q-10 by držet mohl. Nicméně stejně byste měli dát pouze call, a nechat ho tak útočit. V této chvíli mohl spárovat jacky, a pokouší se zjistit, jak si stojí.

Akce: Vy dáte call. V potu je nyní 360$

Turn: A♣

Akce: Opět vsadí 60$. V potu je nyní 420$.

Otázka: Co uděláte?

Odpověď: Eso je pro vás dobrou i špatnou zprávou. Pokud hraje s esem a nízkou kartou, tak nyní věří, že má lepší handu, a že vyhraje. Ale také mu eso mohlo pomoci s postupkou, která by vás porážela.

Proto ho teď musíte donutit zaplatit, aby s možnou draw udělal chybu. Váš problém je takový, že jestliže váš soupeř nemá vůbec nic, tak ho vyženete. Já bych zde doporučil raise 200$. To by mělo stačit na to, aby to v něm vyvolalo zvědavost, a nechalo ho to stále ve hře. Pokud by se pustil do re-raisu, tak by to ve vás mělo vyvolat myšlenku, na to že má postupku. Momentálně hraje velice dobře, protože jeho min bety jdou velmi špatně prohlédnout, a vy si nemůžete udělat lepší představu o jeho handě.

Akce: Vy vsadíte 400$, on dá fold. Pot je váš.

SH hra – Příklady 3

SH hra vyžaduje všeobecně více agrese než hra u full tablu. Akce je rychlejší, a blindy jsou vysoké.Tyto příklady vám ukáží některé situace, které mohou nastat v konečné fázy turnajů.

Příklad 7

Situace:Final table velkého turnaje. Hráč B utrpěl několik bad beatů, celou dobu hraje agresivně.

Vaše handa: 9♦-9♣ Akce: Hráč A fold. Hráč V raise na 5 000$.

Otázka: Dáte fold, call, nebo raise?

Odpověď: Pár devítek je u stolu o pěti lidech dobrou handou. Zde je možný call i raise. Raise by mohl eliminovat blindy. Dorovnáním zase více využijete výhodu vaší pozice po flopu. Já bych se zde přiklonil ke callu, a to protože mi pomůže si udělat přehled o celé handě dřív, než se uvrtám větší sázkou do potu.

Akce: Vy dáte call. Blindy fold. V potu je nyní 12 800$.

Flop: A♠-7♠-3♣ Akce: Hráč B check.

Otázka: Co byste měli udělat?

Odpověď: Flop obsahuje jen jednu vyšší kartu, než je ta vaše, což je dobré. Ale tak jediná karta je eso, což už tak dobré není. Ale zase váš oponent dal pouze check, což je opět dobré. Takže vsadíte nebo pouze call? Check vašeho soupeře může být past, anebo se také bojí esa. Pokud má na ruce pár, tak je jistě větší než vaše devítky. Pokud by přece jenom hrál nižší pár než je ten váš, tak by mohl mít set. Pokud by neměl pár, tak nejpravděpodobnější handa by byla A-x. Pokud tedy dáte bet, a on by dal raise, tak byste věděli, že vaše handa nebude stačit. Ale já bych nevsadil, dal bych check, a počkal si, co se stane na turnu. Checkem sice dáte soupeři kartu zadarmo, ale zde by tuto nevýhodu mohla kompenzovat vaše pozice. V každém případě bych se snažil mít pot co nejmenší, a předejít pasti.

Akce: Vy dáte check, v potu je stále 12 800$.

Turn: 9♠ Akce: Hráč B vsadí 8 000$. V potu je 20 800$.

Otázka: Co uděláte teď?

Odpověď: Devítka je samozřejmě nejhezčí karta. Vám pomohla, a soupeřovi pravděpodobně ne. Že by měl dvě piky, je nepravděpodobné, protože před flopem dal bet, a eso pikové je na stole. A pokud by je přece jenom měl, tak na flopu měl šanci na semi-blaf a nevyužil toho. Nyní je tedy velice pravděpodobné, že drží pár nebo A-x, snaží se o past, ale nedostalo se mu žádné akce, takže teď už vsadil. Vy zde nemůžete dát pouhý call, a vrátit mu tak pastičku. Může totiž mít jednu piku, a tak mu dáte levně river, a tím možná také velký pot. Zde bych rozhodně vsadil částku velikosti potu, a zamezil mu tak možnost využít svoji draw. Akce:Vy dáte raise 23 000$. Hráč B fold, a vy vyhrajete pot. Hráč B měl K-K, ale eso na flopu ho vystrašilo, čímž vám pomohlo vyhrát handu.

Příklad 8

Situace:Final table MTT. Zatím jste velice aktivní, a nedávno jste vyhráli několik hand po sobě bez ukázání karet.

Vaše handa: A♥-4♣ Akce: Jste první na řadě.

Otázka: Fold, call, nebo raise?

Odpověď: Eso je u stolu o čtyřech lidech velice dobrá karta, takže byste měli hrát. Nicméně jsou zde i některé argumenty, které jsou proti tomu, abyste se zapletli do této handy.

 1. Vaše eso je velice slabé. A mohlo by vás stát ztrátu velkého potu.
 2. Nedávno jste byli aktivní, a takže si hráči mohou myslet, že na ně pouze tlačíte s ničím.
 3. Na BB je velký stack, a proti němu byste si se slabýma handama dovolovat raději neměli.

Eso s nízkou kartou je záludná handa, ikdyž se už hraje u short tablu. Pokud se dostanete do akce a spárujete vaše eso, tak hrozí, že velice lehce přijdete o velké množství svých chipů. Pokud spárujete pouze svoji nízkou kartu, tak stále nemáte silnou handu, a je zde velká šance, že budete poraženi. Tyto handy se musí vyhrávat preflop, ale přítomnost velkého stacku na BB může způsobit velké problémy. Zde je tedy těžké se rozhodnout, a nikomu bych nevyčítal, že se rozhodl pro raise. Já však za těchto okolností bych dal raději fold.

Akce:Dáte fold.

Příklad 9

Situace:Final table velkého turnaje. Hráč A hraje konzervativní tight poker. Hráč C byl delší dobu velmi agresivní, ale nedávno dostal několik bad beatů.

Vaše handa: A♣-J♠ Akce: Hráč A raise na 35 000$. Hráč B fold. Hráč C jde all-in 71 000$. SB fold. V potu je nyní 126 000$. Vás to bude stát 61 000$.

Otázka: Dáte fold, call, nebo raise?

Odpověď: Toto je handa, která poplete mnoho hráčů. A-J je na short tablu velice dobrá kombinace, pokud nemáte žádné info na vaše hráče, a měli byste si ji s chutí zahrát. Ale zde nějaké informace máte. Hráč A, který hraje velice tight, dal raise z první pozice. Samozřejmě, že u short tablu tento raise neznamená tolik jako u stolu plného. Pravděpodobně silnou handu má, ale nemusí být silnější než vaše A-Jo. Ještě zajímavější je, že se hráč C rozhodl jít all-in. Jeho stack není příliš vysoký, takže pot odds, které tímto all-inem nabídl hráči A, velí povinně dorovnat. Pokud blindy položí, tak hráči A stačí dát do potu 36 000$, a může vyhrát pot 126 000$, což jsou 3,5:1 pot odds. S jakoukoliv handou, s kterou si dovolil open z první pozice, může dorovnat. Hráč C si tohoto musí být vědom, takže má určitě něco silného. Takže jak teď vypadá váš A-Jo? Pokud si pamatujete pravidlo, které říká, že do raisu musíte jít s minimální handou, kterou by mohl nejpravděpodobněji váš soupeř držet. Tak hráč A bude mít dobrou handu, hráč C vypadá, že má ještě lepší. Vaše A-J by mohla být handa, s kterou by šel hráč C all-in. (Nejpravděpodobněji bude držet střední pár, který by byl proti vaší handě favoritem.) Ale díky tomu, že jsou dva, tak tato situace pro vás nevypadá dobře. Pokud se podíváme na tuto situaci z pohledu sendvič efektu. Tak pokud jsou ve hře aktivní hráči po vás, tak potřebujete lepší handu, než jen A-J, pro kompenzování:

 1. Potenciálních raisů, kterým můžete čelit.
 2. Nejasných pot odds.

Pokud hráč A je pouze na stealu, tak handu nechá být, ale pokud opravdu handu má, tak dá all-in. Tudíž vaše handa musí být tak silná, abyste s ní byli schopni takový all-in dorovnat. Pokud porovnáte oba tyto faktory: Pravidlo vyšší karty a Sendvič efekt, tak nemůžete s A-Jo pokračovat dále ve hře.

Výsledek:Vy fold. Hráč A call. Hráč A ukáže 10♣-8♥, a hráč C vyloží 5♠-5♦. Flop dojde 8♦-7♠-4♥, turn přinese 6♦, a hráč C vyhraje s postupkou. Zde je nutné si udělat velkou poznámku. Oba dva hráči měli velice slabé karty, a i přesto jste proti nim byli pouze 40% favoriti. Pokud by měli lepší karty, které jsme čekali, že ukáží, tak by se vaše šance scvrkli na 25%.

Příklad 10

Situace:Velký turnaj, druhý den. Hráč C je agresivní, a má i štěstí.

Vaše handa: J♦-9♦ Akce: Hráč A a B fold. Hráč C raise 8 400$. Hráč D a SB fold. V potu je nyní 12 600$.

Otázka: Dáte fold, call, nebo raise?

Odpověď: Call vás bude stát 6 000$, pot je 12 600$, takže vaše pot odds jsou lehce nad 2:1. Takže s J-9s povinný call. Akce: Vy dáte call. V potu je nyní 18 600$.

Flop: Q♠-8♦-4♥

Otázka: Jste první na řadě. Co uděláte?

Odpověď: Máte gutshot, ale jinak vás flop netrefil. Samozřejmě, že vašeho soupeře mohl netrefit také. Takže vaše outs by mohly být také jackové a devítky. Nejlepší šance, jak vyhrát pot je vsadit. Standardní probe bet o velikosti polovinu potu je správná cesta. Vsaďte tedy 7 000$ či 8 000$, a uvidíte, co se stane.

Akce: Vy jste dali check. Hráč C vsadí 15 000$.

Otázka: Co uděláte?

Odpověď: Fold. Nic nemáte, a zbývají již pouze dvě karty. Máte téměř 11:1, že trefíte postupku, a pokud byste ji netrefili, tak budete pravděpodobně čelit dalšímu betu, který už nemůžete dorovnat. V balíčku jsou také ještě tři jackové a devítky, ale po soupeřově betu, si už nemůžete být zcela jisti, že by vám pomohli vyhrát. A dokonce, i kdyby representovanou qeenu neměl, a jen by blafoval, tak ještě pořád může mít eso či kinga, s kterým vás poráží. A proto musíte dát fold.

Akce: Dáte fold. Zde je ukázána výhoda být na pozici. Být první na řadě vám umožní dát první sázku, která většinou vyhraje pot. A proto je c-bet nebo probe bet velmi mocnou zbraní. A protože jste měli pot odds 2:1, tak vám stačí vyhrát pot jednou ze tří, a už se začnete dostávat dlouhodobě do plusu. Samozřejmě, že to nesmíte dělat pořád, protože si to hráči všimnou, a začnou vás raisovat.

SH hra – Příklady 2

SH hra vyžaduje všeobecně více agrese než hra u full tablu. Akce je rychlejší, a blindy jsou vysoké. Tyto příklady vám ukáží některé situace, které mohou nastat v konečné fázy turnajů.

Příklad 4

Situace: SNG jeden stůl. Hráč B je velice agresivní, a vstupuje do mnoha potů.

Vaše handa: A♠-10♣

Akce: Hráč A fold. Hráč B raise 750$. SB fold. V potu je nyní 1 200$.

Otázka: Dáte fold, call, nebo raise.

Odpověď: Máte dobrou handu při čtyřech hráčích u stolu, ale vaše pozice je chabá. Pojďme se podívat na vaše možnosti.

 1. Fold. To není správná volba. Velice agresivní hráč dal raise. Toto není žádná důvod pro fold. V tuto chvíli vás bude call stát 450$ do 1 200$ potu, pot odds máte 2,6:1, což znamená, že fold nepřipadá v úvahu.
 2. Call. Tento tah vás sice udrží ve hře, ale bez jakékoli v informace na vašeho agresivního soupeře. Callem neriskujete příliš mnoho svých chipů, a pokud se pak rozhodnete dát fold, tak budete pořád dobrý na chipech, abyste pokračovali ve hře.
 3. Raise 1 500$. U stolu o třech hráčích je A-10 velice pravděpodobně nejlepší handou. Váš soupeř může mít dobrou handu, ale také se může pokoušet o rutinní útok na blindy. Když tedy dáte raise, tak se dozvíte, jak na tom jste. Dá se předpokládat, že když je to velice agresivní hráč, tak jeho handa zde nebude příliš silná, ale nepřikládal bych tomu přílišnou důležitost. V SH hře musí být všichni hráči aktivní a útočit na blindy, a navíc také teď mohl váš soupeř dostat silné karty. Existuje i další důvod, proč zde dát raise. V dalším kole jste mimo pozici. Toto je špatné, a ve finálních fázích turnaje byste se takovýmto situacím měli spíše vyhýbat. Pokud dáte raise, a váš soupeř fold, tak super. Pokud, ale dáte raise, a on vám dá all-in, tak jste pravděpodobně poraženi. Pokud zde rozumně položíte, tak neprohrajete příliš mnoho. Pokud by dorovnal, tak budete stále pod tlakem, ale alespoň se dozvíte něco o jeho handě.
 4. Raise all-in. Protože víte, že váš soupeř je velice agresivní, tak si můžete říct, že se 70% jeho hand by neriskoval all-in. Pokud by toto tedy platilo, tak dávání all-inů by pro vás bylo velice profitabilní hrou. Řekněme, že soupeř B položí 70% jeho hand, ale když dorovná, tak bude proti vaší A-10 2:1 favoritem. V tomto případě by tedy výsledek vypadal takto:

70%: Položí, a váš stack naroste na 5 360$.

20%: Dorovná a vyhraje. Váš stack se smrskne na 1 430$.

10%: Dorovná a vy vyhrajete. Váš stack vzroste na 7 640$.

Pokud bychom tyto počty dali dohromady, tak po odehrání handy skončíte průměrně se 4 802$, což vám dělá profit 342$.

Takže jak správně handu zahrát? Víme tedy, že all-in je profitabilní, takže fold nepřipadá vůbec v úvahu. Nevíme sice jestli je call, či malý raise profitabilnější než all-in. Ale dle mé intuice bych volil min raise, čímž bych znegoval nevýhodu pozice.

Akce: Dáte call 450$. V potu je nyní 1 650$.

Flop: 4♦-3♥-2♣

Otázka: Co teď?

Odpověď: Flop vás netrefil, a pravděpodobně netrefil i vašeho soupeře. Toto platí pouze ale v tom případě, že se nepokusil o steal s ničím, a nyní ho flop trefil. Protože jste v předchozím kole sázek nedali raise, tak o síle jeho handy nemáte vůbec tušení.

Zde bych vsadil 600$ až 700$. A-10 by mohla být nejlepší handa, a bet by mohl tuto hru vyhrát hned teď. Pokud by můj soupeř dal call nebo raise, tak jsem poražen. Ale ihned se to dozvím. Pokud bych dal check, tak bych se mohl namotat do bolestnější ztráty.

Akce: Vy dáte check. Hráč B vsadí 300$. V potu je nyní 1 950$.

Otázka: Co uděláte?

Odpověď: Pot odds máte 6.5:1, takže je nemožné nedorovnat. Ale zase nebudete vědět nic o jeho handě.

Akce: Vy dáte call. V potu je 2 250$.

Turn: J♦

Otázka: Co uděláte teď?

Odpověď: Jack může vypadat jako nebezpečná karta, ale ve skutečnosti tomu tak není. Je velice pravděpodobné, že váš soupeř hraje A-x, a pokud by x byl jack, tak prohrajete stejně. Opravdová nebezpečná karta na turnu by byla 7, 8 či 9, a kdyby měl opravdu A-x a x by byla jedna z těchto karet, tak by měl z horší handy handu výherní. Pokud si myslíte, že položit ho na A-x je nesmysl, tak věřte, že v SH hře se vždy hraje jakékoliv eso, zatímco ostatní handy se buďto hrají nebo ne. Takže první odhad, že by mohl mít eso je správný.

Zde byste mohli pokračovat checkem. Malá sázka ho už nevyžene, a není zde žádný důvod se více uvrtávat do potu. Procheckování handy do showdownu by byl dobrý výsledek.

Akce: Vy dáte check, on vsadí 300$, a vy dorovnáte. V potu je nyní 2 850$.

Jeho bet 300$ nedává smysl. Není dostatečně vysoký, aby vás vyhnal, s potenciální postupkou na stole si není jistý, jestli je silnější než vy.

River: K♠

Otázka: Měli byste na konci vsadit?

Odpověď: Ne. Dejte jen check, a počkejte na showdown.

Výsledek: Vy dáte check, a on check také. On ukáže A-Qo, a bere pot.

Příklad 5

Situace: SNG – 1 stůl. Hráč A a C jsou velice agresivní.

Vaše handa: A♥-10♠

Akce: Hráči A a B call. Hráč C fold. V potu je nyní 210$.

Otázka: Dáte fold, call, nebo raise?

Odpověď: Můžete dát pouhý call, ale moje doporučení je dát raise, a pokusit se vyřadit blindy plus alespoň jednoho hráče. Call z první pozice od hráče, který je agresivní něco znamená, ale nemusí to být hned monster. Call od hráče B je divný, protože nedal raise. A-10o u full tablu je do dvou hráčů téměř nehratelné, ale zde bych dal raise 3x BB, řekněme 160$ až 200$, a uvidíme, co se stane

Akce: Vy dáte call 60$. SB položí, a BB dá check. V potu je nyní 270$.

Flop: 6♠-4♥-4♦

Akce: BB bet 60$. Hráč A call. Hráč B raise na 120$. V potu je 510$.

Otázka: Co byste měli udělat?

Odpověď: Divný nízký flop. BB si na něj vsadil, hráč A dorovnal, a do toho všeho ještě hráč B navýšil. Tento raise vám ukázal, že zde nemáte co pohledávat. Takže karty složte, a podívejte se, jak hra dopadne.

Výsledek: Vy fold. BB a hráč B dohráli handu dokonce, a rozdělili si pot – měli oba J-6.

Příklad 6

Situace: Final tabel velkého turnaje. Zbývají tři poslední hráči. Hráč na BB je spíše tight, hráč A s tight stylem začal hrát, ale na final tablu přidal na agresi.

Vaše handa: A♥-J♥

Akce: Hráč A dal raise 60 000$. V potu je nyní 81 000$. Call vás bude stát 54 000$.

Otázka: Dáte raise, a pokud ano, tak kolik?

Odpověď: Zde neexistují jiné možnosti než raise. U stolu o třech lidech je A-J je velice silná handa, a neměl by vás odradit ani raise z buttonu, který nemusí znamenat vůbec žádnou sílu. Jediná otázka je tedy kolik navýšit.

Z turnaje, z kterého je tento příklad, hráč na SB navýšil 150 000$. Pochopil dobře, že měl navýšit, ale provedl to velice špatně. Nyní je v potu 231 000$, a hráč A musí dorovnat 96 000$, což mu dá pot odds téměř 2,5:1 – easy call se skoro každou handou.

Kdykoliv budete přemýšlet o velikosti svého navýšení, tak se ujistěte, kdo bude mít po flopu výhodu pozice. Pokud máte vy pozici po flopu, tak dejte menší raise, a nechte handu pokračovat; a naopak pokud po flopu má váš soupeř výhodu pozice, tak raději dejte větší raise, s tím že ukončíte handu raději hned. Zde byste tedy měli dát větší sázku, a to někde mezi 240 000$ až 300 000$. Takovým to betem si zajistíte dvě věci:

 1. Snížíte soupeřovi pot odds, takže nebude mít možnost vás dorovnat se slabší handou.
 2. Velice jasně mu naznačíte, že to s touto handou myslíte vážně.

Dobrý NLH hráč umí cítit slabost a zaútočit. Pokud jste žralokem od přírody, a nebojíte se prohrát, tak to pro vás bude nejlepší hra na světě. Pokud nejste takovýto typ hráče, tak se přinejmenším nesmíte chovat jako mřenka.

Dalším způsobem, jak zahrát tuto handu je jít all-in. Vyloženě nejsem proti, ale proti dobrému hráči je lepší dát menší raise, protože se zde bude obávat, že ho chcete ve hře. Proti slabému hráči je lepší určitě all-in, protože ho více vystrašíte.

Výsledek: Dáte pouze 150 000$. Hráč A vás dorovná s A♠-9♠, a vyhraje handu s devítkami.

SH hra – Příklady 1

SH hra vyžaduje všeobecně více agrese než hra u full tablu. Akce je rychlejší, a blindy jsou vysoké. Tyto příklady vám ukáží některé situace, které mohou nastat v konečné fázy turnajů.

Příklad 1

Situace: SNG – 1 stůl. Hráč na SB je velice agresivní, ostatní hráči jsou spíče tight.

Vaše handa: A♥-8♥

Akce: Hráč A fold.

Otázka: Dáte fold, call, nebo raise?

Odpověď: Stejně tak jako se zmenšil počet hráčů u stolu, tak se zmenšily vaše požadavky na sílu vašich kombinací. U plného stolu byste se vůbec neměli vzrušovat myšlenkou, že byste se pustili do potu s A-8s z prvních pozic. Ale zde při šesti lidech, kdy jeden hráč už své karty zahodil, jsou ve hře už jen 4 hráči. Tato situace by se dala přirovnat k poslední střední pozici u full tablu. A-8s je tedy celkem slušná handa pro útok na pot. Vsaďte tedy dobře zvolený bet, já bych dal 2x či 3x BB, a počkejte si, co se stane.

Akce: Vy vsadíte 160$, a všichni hráči po vás dají fold.

Velice dobrý výsledek, ikdyž jste stále měli dobrou handu na souboj.

Příklad 2

Situace: SNG 1 stůl. Hráč B a SB jsou velice agresivní.

Vaše handa: Q♠-9♣

Akce: Hráč A fold. Hráč B call, a hráč C call.

Otázka: Dáte fold, call, nebo raise?

Odpověď: Fold. Zde jsou tři vážné problémy:

 1. Q-9o není příliš silná handa. S K-Q nebo s Q-J, už by byla situace lepší.
 2. Po vás hrají stále dva hráči, a jeden je velice aktivní. Nemůžete vědět, co který z nich udělá.
 3. Do hry už vstoupil hráč s velkým stackem, který vás může položit.

S průměrnýma handama musíte být velice opatrní, zvláště pak, když hrajete u aktivních stolů. Pokud by před vámi všichni položili, tak by tato handa měla stačit na pokus ukrást pot. Ale pokud už je někdo v potu, tak vaše handa musí mít větší sílu.

Akce: Dáte fold.

Příklad 3

Situace: Final table velkého turnaje. Hráč B byl po celou dobu turnaje velice agresivní.

Vaše handa: K♦-9♠

Akce: Jste první na řadě. Co uděláte?

Odpověď: K-9 není silná handa u stolu o čtyřech lidech, ale je možné se s ní pokusit o steal. Dejte raise 35 000$, a uvidíte, jestli to bude stačit.

Akce: Vy dáte raise 35 000$. Hráč B dá all-in 150 000$. Blindy položí. V potu je nyní 204 000$.

Otázka: Call nebo fold?

Odpověď: Tato odpověď závisí na dvouch faktorech: pot odds a table image. Nejdřív se pojďme podívat na pot odds.

Abyste dorovnali jeho sázku, tak musíte dát do potu dalších 115 000$, abyste vyhráli 204 000$. Pot odds jsou tedy 1,77:1. Perfektní odds pokud byste stáli proti páru menšímu než je vaše devítka. Proti různým variacím nespárovaných karet dostáváte minimální odds na call. Například:

 1. Proti nízké kartě a kartě mezi Q-9 včetně, jako je třeba Q-7 jste 8:5 favoriti.
 2. Proti dvěma kartám mezi Q-9 včetně, jako je třeba J-10 jste favoriti 12:10.
 3. Proti vysoké a nízké kartě jako je třeba A-6, jste v nevýhodě 6:5.
 4. Proti vysoké kartě a kartě mezi Q-9 včetně, jako třeba A-10 jste v nevýhodě 8:5.
 5. Proti K-x, kde x je vyšší jak vaše devítka, jste už ve velkém problému. Nyní jste v nevýhodě mezi 2,5:1 až 3:1.

Pouze proti poslední kombinaci, kde je king s esem, qeenou, jackem nebo desítkou, nedostáváte správné odds na call.

Samozřejmě pokud stojíte proti vyššímu páru, tak jste namydlení. Ale pokud bychom to chtěli vyvážit, tak byste mohli díky pot odds dorovnat.

Dalším klíčovým faktorem je table image, a ta zde hovoří také pro vás. Jakmile se stůl zmenší na tři či čtyři lidi, kde blindy bývají relativně vysoké, tak všichni začínají útočit na pot. Pouze velký stack nemusí tak častěji, ale stejně by sem tam měl využít situace, aby mu blindy postupně neužíraly hodně chipů ze stacku. Hráči vědí, že dobré kombinace nechodí všem pořád, a proto se snaží vybírat si vhodné situace pro útok na pot. V našem příkladě se váš soupeř mohl pokusit o vyvinutí tlaku, kde předpokládá, že se pokoušíte stealnout pot se slabší handou.

Jakmile se, ale necháte takovýmto raisem odehnat od potu, tak ostatní hráči zjistí, že jste slaboučký, a začnou na vás nemilosrdně tlačit. Pokud tedy chcete mít nějakou šanci, na pozdější stealování, tak zde musíte dorovnat. A konečně váš bet nebyl čistý steal se 7-2, ale vaše handa byla v této situaci celkem silná.

Akce: Dáte call, a váš soupeř ukáže A♠-J♦. Flop dojde K-7-4, a vaši králové vydrží do konce.

Velikost stacku, a prize pool

Nyní je čas se podívat na další faktor, který ovlivňuje vaše rozhodnutí u SH stolů: struktura výhry. Před tím než usednete k final tablu, tak byste si měli vepsat do paměti, jak jsou vyplacena jednotlivá zbylá umístění v turnaji.

Velice dobré je mít v tuto chvíli přehled o ambicích vašich soupeřů, díky čemuž se vám mohou povést velice dobré taktické manévry.

Pojďme se podívat na několik typů hráčů, a na situace, ve kterých vyplácené peníze ovlivní hru.

Internetový kvalifikant

Mladý hráč, který zaplatil 50$ za kvalifikační turnaj, vyhrál jej, a nyní sedí na final tablu velkého turnaje, a před ním jsou tak obrovské peníze, které ještě neviděl. Někteří tito hráči vidí svůj dosavadní úspěch za dostatečný, a nechají se ostatními hráči lehce odstranit. Ale někteří tuto situaci vidí jako očekávaný zlom v jejich kariéře, a stanou se z nich tygři, kteří budou tvrdě útočit na první místo. Proto je lepší si počkat, a nechat někoho jiného se jej pokusit obehrát, a dle informací, které budete mít z těchto prvních soubojů, se na něj přizpůsobíte.

Zbohatlík

Hráč, který velice rychle zbohatl díky vlastnímu byznysu, a pokerem tráví volný čas. Nehraje pro peníze, hraje proto, aby ukázal, jak chytrý je. Často blafuje, a když se mu blaf povede, tak vám ho s radostí ukáže, aby vám ukázal, jak je dobrý. Je to typ hráče, který s vámi půjde preflop do all-inu, ale pokud na něj zahrajete komplikovanější blaf, a pak vsadíte na riveru, tak vám raději uhne z cesty, a řekne vám, jak vás přečet. Jakmile vás bude méně a méně, tak na vás bude více útočit, protože bude vědět, že pro vás výhra bude znamenat velice mnoho, a pro něj peníze neznamenají nic. A z tohoto důvodu je těžké, takovéhoto hráče obehrát. Musíte si na něj tedy vybírat vhodné situace. Check-all-in raise je na něj dobrou zbraní.

Profesionál před bankrotem

Před pár týdny byl milionář, a nyní nemá téměř nic. Peníze pro něj znamenají návrat do pokerového kolotoče, takže každý zdolaný stupínek na pomyslném žebříčku na prize money znamená pro něj velmi mnoho. Poznáte ho dle toho, že je ochotný dát deal. Ale může mít také obrovské dluhy, takže bude chtít vyhrát pouze první cenu, což ho většinou přivede do záhuby.

Byznysmen v důchodu

 Celý život měl vlastní byznys, a nyní si udržuje poker jako koníček. Celý život strávil těžkými rozhodnutími ve vlastním byznysu, což je pro něj velké plus do pokerového světa. Nepotřebuje peníze, ale respektuje je, a proto budou jeho rozhodnutí velice racionální a chytré. Bude tušit, že profíci ho budou vidět jako nováčka, a budou se na něj snažit tlačit, a on na to bude připraven. Pokud dá takovýto hráč open, a vybudete mít dobrou handu, tak mu dejte all-in, častěji ho dorovná, než svoje karty zahodí.

Bohatý profesionál

Velice silný protivník. Všechno zná, mnoho dokázal, takže zapomeňte na to, že ho prostě lehce přehrajete. Doporučená strategie: Pokud se vám ho nedaří přehrát, tak jakmile se dostane do potu, tak mu dejte all-in i se slabšími handami. Ostatní hráči vám uhnou z cesty, a on vás nedorovná, pokud nebude mít vysoký pár. Samozřejmě, že může poznat, co mu děláte, a dorovná vás, ale stejně tu máte pořád dobrou šanci se zdoublovat. A je to lepší možnost, než se nechat postupně obehrát.

Jakmile začnete jezdit po pokerových turnajích, začnete cestovat s ostatními hráči z turnaje do turnaje, tak uslyšíte mnoho příhod, zvěstí a klepů. Některé budou z první ruky, některé z druhé, některé z ověřených zdrojů, některé zase z nedůvěryhodných. Věnujte, ale pozornost všem těmto zprávám, a berte si z nich to důležité. Znalost finančních a emocionálních charakteristik vašich soupeřů, bude pro vás velice důležitým pomocníkem.

Příklad

Situace: Velký turnaj, a zbývají pouze čtyři hráči. Vy jste velice zkušený profesionál. Jste velice respektováni pro vaši chytrost, a nečitelnost. Jste chip leader se 4 000 000$. Zde jsou vaši soupeři:

Soupeř 1: Top hráč s několika velkými úspěchy. Docela bohatý, totálně nečitelný. Jeho stack je v tuto chvíli 1 500 000$.

Soupeř 2: Internetový kvalifikant hrající svůj první velký turnaj. Mladý hráč hrající velice dobrý poker. Rád vstupuje agresivně do hodně potů. Před sebou má 1 200 000$.

Soupeř 3: Velice bohatý majitel restaurace. Jeho štěstí ho už opustilo, a nyní tu sedí se short stackem 120 000$. Za celou dobu neprojevil sebemenší známku agrese, takže lze předpokládat, že už se smířil s tím, že bude čtvrtý.

Blindy jsou nyní 10 000$/20 000$, s ante 2 000$. Startovní pot je tedy vždy 38 000$. Všichni kromě hráče 3 mají pohodové M.

Prize pool vypadá takto:

 1. Místo: 1 200 000$
 2. Místo: 600 000$
 3. Místo: 400 000$
 4. Místo: 150 000$

Toto není až tak neobvyklý prize pool pro velký turnaj, kde se klade hlavně důraz na první místo. Druhé a třetí místo jsou také hezky vyplaceny, ale čtvrté místo má už od ostatních citelný odskok.

V následující handě jste druzí na řadě, internetový kvalifikant je na buttonu, vlastník restaurace je na SB, a profík je na BB.

Vaše handa: 5♠-4♠

Akce: Dáte open 3x BB 60 000$. Kvalifikant raise na 130 000$. Blindy položí.

Otázka: Co uděláte?

Odpověď: Call. Víte, že tento mladý hráč rád vstupuje agresivně do potů, a tohle je jistě tento případ. Nemusí mít nic, a také hraje po vás, což mu může pomoci vyhrát pot. Vy máte velký stack, a za těchto okolností hratelnou handu, takže dejte call.

Akce: Vy dáte call. V potu je nyní 298 000$.

Flop: 8♦-6♠-3♣

Otázka: Co uděláte?

Odpověď: Velmi dobrý flop – žádné vysoké karty, a máte OESD. Měli byste tedy betnout, ale já bych spíše inklinoval k checku, důvod se dozvíte za chvíli.

Akce: Vy dáte check. A váš mladý soupeř vsadí dalších 130 000$.

Otázka: Co uděláte?

Odpověď: Dejte all-in. Pro většinu hráčů bude tento tah vypadat jako bezmozkový. Ale celá situace zde nemá nic společného s pot odds, nebo s možnou kombinací vašeho soupeře. Zde se toto rozhodnutí řídí jen vaším soupeřem a prize poolem.

Před několika málo vteřinami si všichni mysleli, že čtvrté místo obsadí vlastník restaurace, protože už má jen na pár kol. A náš kvalifikant už byl tedy přesvědčen, že má jistých 400 000$, a může se pokusit svůj výdělek ještě navýšit. Ale váš all-in zcela jeho vyhlídky převrátil. Nyní ví, že pokud tuto handu prohraje, tak prohraje 250 000$. Pro mladého hráče na prvním turnaje je 250 000$ obrovská částka, zvláště pak, pokud už si byl jistý, že je jeho.

Váš bet zde jasně representuje trips. Váš soupeř zde musí položit svoji handu, i kdyby měl trips také, například šestky. O vyšším páru ani nemluvě, zde je prostě povinnost all-in nedorovnat, protože cena za jeho prohru je nesmírná.

Akce: Vy dáte all-in, a soupeř složí.

Přítomnost hráče, který je blízko vyřazení, vždy změní dynamiku a strategii hry. Tato situace je vždy velice výhodná pro hráče s velkým stackem, protože mohou vyvíjet tlak na své soupeře, kteří nechtějí zbytečným riskem přijít o prize money

Vyhrát handu nebo hrát o prize money?

Zde je klíčová otázka, která zamotá hlavu většině turnajových hráčů. „Hrát tak, abych vyhrál turnaj, nebo zakonzervovat svoje chipy, pročekat se na lepší prize money?“ Moje rychlá odpověď je: hrajte tak, abyste vyhráli. V praxi to znamená, hrajte co nejlépe, snažte se, co nejvíce maximalizovat vaše handy, a vaše výsledné umístění se o sebe postará samo.

Vyhraná částka pro prvního hráče bývá zpravidla velice vysoká oproti výhrám na nižších umístěních. Proto vám tedy hra, kterou budete vždy mířit na první místo, dlouhodobě vyhraje více peněz. Z pokeru se stal v poslední době obrovský byznys, a pouze nejvyšší příčky jsou nejvíce ceněny.

SH hra: velikost betu

Jeden z nejatraktivnějších faktorů v NLH, je schopnost využívat velikosti sázek pro váš prospěch. Pokud se podíváme o několik kapitol zpět, tak tam bylo této schopnosti využito pro vyhnání soupeře od potu, protože jste mu velikostí vaší sázky nedali potřebné pot odds na dorovnání. U SH hry se zase musíte snažit nabízet vašim soupeřům, takové pot odds, které pro ně budou neodolatelné, a tak jím vezmete co nejvíce chipů.

Dokonce u SH hry potřebujete silnou handu, s kterou budete chtít, aby váš soupeř zůstal ve hře. Nestačí zde pouze středně silná handa, která může být snadněji poražena. Preflop musím mít esa, kingy a qeeny, abych se rozhodl pro past. Nižší páry mají větší pravděpodobnost, že budou poraženy, a A-K je pořád přece jenom A-high. Ale pokud se tedy ocitnete ve správné situaci se správnou handou, tak umění tvořit pasti pomocí velikosti sázek musí být nezbytně ve vašem repertoáru. Pojďme se podívat, jak to vypadá.

Příklad

Situace: MTT zbývá pouze 5 hráčů. Blindy jsou 2 000$/4 000$, ante 200$. Počáteční pot je 7 000$. Stůl vypadá takto.

Hráč 1 21 500 $
Hráč 2 27 100 $
Hráč 3 83 200$
SB (Vy) 20 700$
BB 37 500$

Vaše handa: A-A

Akce: Hráč A min raise 8 000$. Hráč 2 a 3 fold.

Diskuze: Vašim cílem je dostat soupeře do potu, a zdoublovat se. Nacházíte se v červené zóně, vaše M je 3,5, a efektivní M pouhých 1,7, takže soupeřovi chipy velice nutně potřebujete. Lepší cesta je tedy dát min re-raise 6 000$. Takže on dal do potu 8 000$, vy jste vložili 14 000$, v potu je tedy 29 000$, a jeho to bude stát pouhých 6 000$. V tuto chvíli bude mít určitě podezření, protože mu dáváte 5:1 pot odds, ale i přesto dorovná.

Po flopu bude v potu 35 000$, vám zbyde 4 500$, a on bude mít 7 300$. Pokud vsadíte zbytek vašich chipů, tak bude mít pot odds lepší než 5:1. Opět by mohl být podezřívavý, ale zde už jistě dorovná. Nyní se vám tedy podařilo dostat všechny jeho chipy do potu s párem es.

Sledování big stacku

Vědět, kde se nachází hráč s velkým stackem je důležité po celou dobu turnaje. A u SH stolů, kde jsou velké blindy a malé M, je tato znalost stěžejní. Musíte vědět, že big stack je hráč, který vás může vyřadit, aniž by nějak riskoval. A protože vás tento hráč může snadno vyřadit, tak se mu musíte trochu podřídit, a hrát dle něj.

 1. Pokud je mimo handu, tak hrajte velice agresivně.
 2. Pokud je na řadě po vás, tak musíte být velice opatrní.
 3. A pokud je v handě, tak budete potřebovat velmi silnou handu.

Pokud je hráč s velkým stackem na BB, tak musíte hrát opět velice opatrně, a pouze se silnými handami, protože bude mít dobré pot odds.

Pokud se tedy stůl smrskne na několik posledních hráčů, tak vždy sleduji, na které pozici jsem, když je big stack na BB. Například pokud je tento hráč po mé pravici, tak vím, že když bude na BB, tak budu hrát první.

SH – Kooperace

Jakmile se počet hráčů zmenší, a mezi každým placeným místem naroste větší rozdíl ve finanční odměně.Vznikne nový typ taktiky, který já nazývám – kooperace. Ideou této strategie je spolupracovat na maximalizaci šance vyřazení hráčů s malými stacky.

Čím více hráčů zůstane ve hře do showdownu, tím je větší šance, že bude short stack vyřazen. (Tato kooperace je samozřejmě beze slov, ale každý u stolu ví, co se zde právě děje, či bude dít.) Čím je jeho stack menší, tím více se kooperace užívá. Proti průměrným stackům je lepší se zaměřit na sbírání jejich chipů, než se je pokoušet hromadně vyřazovat.

Zde je jednoduchý příklad kooperace:

Příklad

Situace: Final table velkého turnaje. Zbývá šest hráčů. Blindy jsou 3 000$/6 00$0, a ante 500$. Na začátku je v potu 12 000$. Vy jste na BB. Stacky po blindech a ante jsou následující:

SB 350 000$
BB (Vy) 400 000$
Hráč 1 950 000$
Hráč 2 30 000$
Hráč 3 500 000$
Hráč 4 600 000$

Akce: Hráč 1 fold. Hráč 2 dá all-in. Hráč 3 dorovná. Hráč 4 a SB dají fold.

Vaše handa: 9♠-7♥

Otázka: Co uděláte?

Odpověď: Call s plánem procheckovat celou handu. Vy a hráč 3 jste jako fotbalový obránci, který se snaží zabránit hráči 2 v útěku. Vaše 9-7o je užitečná handa, která dokáže pokrýt mnoho nižších kombinací. Doufejme tedy, že hráč 3 má alespoň nějakou vysokou kartu, a společně se vám podaří short-stacka vyřadit ze hry.

Za těchto okolností, porušili byste kooperaci, a vsadili? Jednoduchá odpověď: Vždy když flopnete tak dobrou handu, že už vás nebude více zajímat hráč 2, ale ihned začnete přemýšlet, že oberete i hráče 3, tak toto je přesně ta chvíle, kdy přerušíte vaši spolupráci. Toto rozhodnutí vyžaduje opravdu silnou handu, a určité podmínky.

Nejvíce by vaše rozhodnutí mělo ovlivnit pořadí, v jakém hráči vstupují do hry. V předchozím příkladě hrál short-stack první, a pak byl dorovnán hráčem 3 a následně vámi. V tomto případě není žádný side pot, a není žádný důvod nějaký zakládat. Pokud by však velký stack otevřel pot velkou sázkou, a až pak by ho dorovnal hráč na short-stacku, tak nám to vytvoří zcela odlišnou situaci. Pokud byste tedy v tomto případě dorovnali, tak jste v boji o malinký potík s hráčem 2, a také o velký pot proti velkému stacku. V této situaci tedy, nezáleží na menším potu, ale vaše působení v turnaji ovlivní pot druhý – větší. A proto zde kooperace nemá příliš velký smysl, protože pokud si větší pot nevybojujete, tak váš stack utrpí citelnou ztrátu. Z tohoto důvodu musíte maximalizovat vaše šance na výhru většího potu, což znamená hrát s opravdu silnou kombinací.

Pravidlo 10:1

Jakmile se dostane blízko konce turnaje, tak se pro vás stane eliminace soupeřů velice důležitá. S každým odpadlým soupeřem získáte větší jistotu, že se dostanete dál, a vyhrajete tak více peněz. Pro tyto situace mám velice snadné pravidlo, které nazývám „pravidlo 10:1“ – pokud mám přinejmenším 10x více chipů než můj soupeř, tak mu dám all-in s jakýmikoliv dvěmi kartami. Kombinace pravděpodobností, že svoji handu položí, nebo že vyhraju, pokud soupeř dorovná, mi postačí k tomu, abych na to vsadil 10% svého stacku.

Příklad

Situace: Ve velkém turnaji zbývá posledních 5 hráčů. Vy jste na SB, a jste hned za chip leaderem se 760 000$. Blindy jsou 5 000$/10 000$, ante 1 000$. Hráč na BB je na short-stacku se 60 000$. Všichni hráči položí.

Vaše handa: 8♦-3♣

Otázka: Co uděláte?

Odpověď: Dejte all-in do BB. Jeho stack je přibližně 1/12 vašeho stacku, takže se vyplatí riskovat s 8-3o, když v této fázi můžete vyřadit hráče. Co držíte v ruce, není vůbec podstatné.

Pokud by dal short-stack all-in první, tak se situace zcela změní. Nyní byste tedy ztratili právo prvního tahu, a od něj by to znamenalo, že má přinejmenším lehce lepší handu, než je handa průměrná. V tomto případě bych tedy pokračoval ve hře, když by má handa měla nějakou hodnotu.

Pokud máte pochyby, tak nechte rozhodnout pot odds

U SH stolů vždy klesne důležitost síly vaší handy, a vroste důležitost pot odds. Pokuste se udělat zvyk z toho, že při každé handě si budete počítat pot odds. Vždy byste si měli pro sebe říkat: „ Mám J-5s a 2,2:1 pot odds“ a ne pouze „Mám J-5s“. Dobrá SH hra by vždy měla být vyváženou kombinací těchto dvou faktorů.

Slabé karty + dobré pot odds = hratelná situace

Většina vašich karet bude špatná, ale když je budete hrát s ohledem na pot odds, tak vás udrží ve hře. Pamatujte, že i vaši soupeři budou mít proti vám špatné karty.

Příklad

Situace: Velký turnaj – zbývají tři hráči. Blindy jsou 3 000$/6 000$, ante 300$. Chipy a stacky jsou následující.

Button 71 900$
SB (Vy) 35 500$
BB 72 500$

Vaše handa: K♥-3♥

Akce: Button dorovná 6 000$.

Otázka: Co uděláte?

Odpověď: V potu je nyní 15 900$. Vás bude dorovnání stát další 3 000$. Pot odds máte 5:1. Za těchto okolnosti je K-3s monster handa, a proto byste měli určitě dorovnat. To, že jste short-stack, a jste mimo pozici je minimální problém proti výhodě dobrých pot odds.

Také máte druhou možnost a to, dát raise all-in. To že dáte z buttonu pouze call, vypadá více jako slabost než past. Ale K-3 je opravdu slabé, kdybych držel K-7, tak dám rozhodně all-in, sedmička už je dobrý kicker na tento tah. A pamatujte, že kdokoliv s vámi prohraje, tak je rázem poslední.

Příklad

Situace: Stejný turnaj jako v předchozím příkladě. Nacházíme se teď o pár hand později. Stacky jsou nyní takovéto:

Button 62 900$
SB (Vy) 85 100$
BB 31 900$

Vaše handa: J♣-10♦

Akce: Button dá all-in, a SB fold. Dorovnání vás bude stát váš celý stack.

Otázka: Co uděláte?

Odpověď: V potu je 31 900$ od hráče na buttonu, plus 3 300$ od SB, plus vašich počátečních 6 300$. Celkem je tedy v potu 41 800$. Dorovnání vás bude stát 25 600$. Pot odds jsou 40:25, tedy 1,6:1. Pro J-10 velice dobré pot odds. Velký problém by pouze nastal, pokud by držel nějaký vyšší pár, což není příliš pravděpodobné, takže dejte call.

Kontrolování pot odds

Protože jsou pot odds velice důležitou součástí hry, tak s nimi musíte umět manipulovat. Musíte se tedy snažit nabízet vašim soupeřům takové odds, aby dělali chyby. V SH hře je to snadnější než u plného stolu.

Dobrá technika k manipulaci pot odds, je dobře odhadnout soupeřovi karty. A pak tedy už stačí volit vhodné velikosti sázek, a tím ovlivňovat pot odds.

Příklad

Situace: Velký turnaj, final tabel, zbývají pouze tři hráči. Blindy jsou 3 000$/6 000$, a ante je 300$. Počáteční pot je 9 900$.

Vaše handa: 10♣-10♥

Stacky jsou následující:

Button 68 900$
SB (Vy) 57 800$
BB 53 200$

Akce: Hráč na buttonu dá fold.

Otázka: Kolik dát raise?

Odpověď: Dvě desítky jsou velmi dobrou handou do heads upu. All-inem byste zde tedy vašeho soupeře zbytečně odehnali od potu. I za cenu možnosti, že vás soupeř porazí s overkartou, byste all-in dávat neměli. Měli byste se spíše snažit vybudit nějakou akci. Dokázala by toto sázka o velikosti potu?

Začněme tedy zvážením možných kombinací, které by váš soupeř mohl držet. Předpokládejme, že je rozhodnutý dorovnat nějaký raise.

 1. Dvě nižší karty. Tyto karty můžete zcela ignorovat, protože je téměř vždy zahodí proti jakémukoliv raisu. Pokud by měl hrát, tak by musel dostat 4:1 pot odds, což nikdy nedostane.
 2. Vyšší pár. Pokud má prémiový pár, tak pravděpodobně vyhraje vaše peníze bez ohledu na to, kolik vsadíte. Takže tento případ ignorujte také.
 3. Nižší pár. Nejlepší situace, ale také ji můžete ignorovat. Bude potřebovat pot odds 4:1, nedostane je, ale hrát bude i tak. Případ uzavřen.
 4. Dvě over karty. Tento případ je o mnoho zajímavější, protože mnoho callů bude spadat právě do této kategorie. V této situaci jste favoriti 13:10. Pokud dáte standardní raise 3x BB, tak vsadíte celkem 21 000$ (3 000$ dorovnání BB, a další 18 000$ na raise.) Pot soupeři nabídne 1,6:1, takže jeho call bude správný. Jaký, ale tedy bude správný raise? Pokud dáte raise 4xBB, tak vložíte do hry 27 000$, čímž mu dáte 1,5:1 pot odds. Což jsou pořád dobré odds na dorovnání. Pokud vsadíte ještě více, tak mu sice zredukujete pot odds, ale už se tak uvrtáte do potu, což už je případ, kdy můžete dát raději all-in. Z tohoto důvodu nemáte moc velký prostor na to, abyste vašemu soupeři nenabídli správné pot odds, a on tak udělal chybu.
 5. Jedna over karta. Tato situace je nejzajímavější ze všech. S handou jako je A-8, je v nevýhodě 2:1. Toto je přesně ta situace, kterou hledáme. Nyní by tedy standardní raise 3x BB vynutil u vašeho soupeře požadovanou chybu. Proto tedy musíme volit velikost sázky k této možnosti.

Závěr: Vy dáte raise 3x BB, a váš soupeř dorovná.

Short handed (SH) hra

Ve velkých turnajích, je jedna z prací pořadatele turnaje, udržovat neustále plné stoly, jak jen to je možné. Osm či devět hráčů je akorát, deset hráčů už je mnoho, protože to vede k tight hře.

Jakmile se počet hráčů scvrkne na 6 či 7, tak se pořadatel pokusí přerušit hru u daného stolu, a snaží se, co nejdříve stůl doplnit. Jakmile se počet hráčů zredukuje na 30, tak hráči hrají relativně mnoho času u stolu o menším počtu hráčů. Jakmile se sestaví final table, a první hráči odpadnou, tak přeživší hrají u stolu s neustále menším počtem hráčů.

SH hra je velmi agresivní poker. Akce je rychlejší, all-inů přibývá. Musíte si důkladně hlídat svůj stack, a hledat vhodné okamžiky pro svůj tah. Nyní určitě také víte dost o svých soupeřích, takže se musíte snažit využít i těchto znalostí. Tlak a napětí je vysoké: hraje se o velké peníze, někomu změní život, a všichni jsou od nich jenom krůček.

V této sekci tedy budu hovořit o SH hře, vysvětlím zde některé klíčové strategie. Ale nejdříve pojďme navštívit našeho starého přítele M, a podívejme se, jak nám bude ovlivňovat tuto hru.

SH hra – M

V dřívějších článcích jsem vyjádřil M jako poměr vašeho stacku k počátečnímu potu. Dále jsem ukázal, jak zmenšující se M ovlivní vaši strategii. Tyto strategie byly vždy určeny hře při plném stolu. Když se, ale ocitnete u SH stolu, tak musíme udělat malé přizpůsobení, které já nazývám „efektivní M“.

Pamatujete: M je navrženo tak, aby vám ukázalo, kolik kol ještě přežijete. Řekněme, že máte ve svém stacku 60 000$, a blindy s ante jsou teď 12 000$. Vaše M je tedy 5, takže můžete přežít 5 kol, než váš stack blindy sežerou. U plného stolu to znamená, že si můžete zúčastnit 45 hand. Ale předpokládejme, že sedíte u stolu, u kterého je pouze 5 hráčů. Nyní počet možných hand spadne na 20. Ve skutečnosti, je vaše situace stejná, jako kdybyste měli u plného stolu M 2.

Proto se musí u SH hry udělat modifikace M. Jak už jsem řekl, nazývám to efektivní M, a je to velice jednoduchá úprava. Stačí si spočítat M jako dříve, a podělit procenty zbylých lidí k plnému stolu. Zde je rychlý vzoreček:

Efektivní M = M x (zbylý hráči/10)

Já používám 10 místo 9, protože to usnadní výpočet. Zde potřebujeme rychlý výpočet, a ne se zabývat minutu matematikou.

Příklad 1

Situace: Váš stack je 100 000$, blindy a ante jsou 12 000$, a u stolu zbývají čtyři hráči.

Otázka: Jaké je vaše efektivní M?

Odpověď: Vaše základní M je 100 000$/12 000$, což je něco méně než 8. Se čtyřmi hráči u stolu M vynásobíte 0,4, a dostane efektivní M 3,2. U SH stolů tedy musíte takto kalkulovat M, protože byste si mohli myslet, že máte ještě dost času, a hráli byste hodně tight.

Příklad 2

Situace: Final table velkého turnaje. Zbývá pět hráčů. Blind jsou 15 000$/30 000$, a ante 5 000$. Chip-stacky zbylých hráčů jsou zde:

Hráč A
600 000$
Hráč B
100 000$
Hráč C
1 200 000$
Hráč D
450 000$
Hráč E
220 000$

Otázka: Jaké jsou efektivní M všech hráčů?

Odpověď: Pokud jste neudělali chybu, tak byste měli mít tyto výsledky:

Hráč A
Něco přes 4
Hráč B
Méně než 1
Hráč C
Mezi 8 a 9
Hráč D
Lehce přes 3
Hráč E
Mezi 1 a 2

Vidíte, že pouze hráč C je hodně ve vedení, jeho efektivní M je v oranžové zóně. Ale i tak pokud by hrál tight, tak by to byla chyba. Kdokoli přežije jeden all-in, tak se dostane do pozice, kde ho bude moci silně ohrozit. Být tight mu pomůže skončit mezi prvními tři, ale nezaručí mu to, že vyhraje.

Slow-play SH

SH stoly se stávají taktickým bojištěm. S ubíhajícím časem nepůjde rozeznat blafy od value betů. Díky tomu, že hráči chodí do hry s čím dál slabšími handami, tak se ze slow-play stane velice mocný nástroj, který pro sebe skrývá i velké nebezpečí a to před flopem i po flopu. Pojďme zvážit jednotlivé možnosti

Slow-play před flopem

Jakmile se nám počet osazenstva u stolu zmenší, tak začne být slow-play před flopem více nebezpečná. Se třemi či čtyřmi hráči u stolu, nám nároky na sílu handy na slow-play trochu klesají, což nám může přivodit složitou situaci. Jaké jsou tedy správné podmínky pro check, který nám vžene hráče do pasti?

Mnoho hráčů hrají slow-play i s průměrnými handami, a dají svým soupeřům plno karet zdarma, a teprve pak udeří. Já mám jednoduché pravidla pro slow-play u SH stolů, které mi pomáhají vyhýbat se potížím. Zde jsou.

 • A-A, K-K, Q-Q. Tyto handy při vhodných okolnostech, hraji vždy s chutí slow-play. Pouze na vybalancování mé hry dám občas raise.
 • J-J, 10-10, 9-9. Lákavé, ale nebezpečné. Někdy hraji slow-play jacky, ojediněle desítky, ale už nikdy devítky. Dokonce ne i proti jednomu soupeři, vždy je musíte zahodit, pokud dojde overkarta na flop.
 • Malé páry. Vždy vsadím.
 • Nespárované karty. Vždy vsadím. Viděl jsem mnoho hráčů hrát slow-play A-K, a pak koukali vyděšeně, když padli jiné karty, a jejich soupeř si na ně vsadil. Nespárované karty jsou prostě nespárované karty, a jediný dobrý výsledek, je sebrat s nimi blindy.

Slow-play po flopu

U SH hry je slow-play po flopu velmi mocná zbraň. Protože hráči mají malé M, tak méně odolávají projevené slabosti, a pokouší se jí ihned využít. Nejenom, že chtějí vsadit, protože ucítí vaši slabost, a pokusit se vás odstranit od potu. Zde dokonce sázejí, i proto že chtějí být dorovnáni, aby vás mohli porazit se svojí středně silnou handou.

Příklad 

Situace: Final table ve velkém turnaji. Zbývá šest hráčů. Blindy jsou 600$/1 200$, ante 200$. Počáteční pot je tedy 3 000$. Vy jste momentálně chip leader se 180 000$ ve svém stacku. Jste druzí na řadě. Máte reputaci velmi chytrého, zkušeného a agresivního hráče, a tak také celý turnaj hrajete. Hráč, který hraje hned po vás, je také velice zkušený, a především známý svými záludnými pastmi. Ve stacku má 80 000$. Zbylí čtyři hráči jsou turnajoví veteráni, a chipy mají mezi 50 000$ až 160 000$.

Akce: Hráč 1 fold.

Vaše handa: A♠-7♥

Otázka: Co uděláte?

Odpověď: S A-7o by se dal otevřít pot při šesti hráčích z druhé pozice, zde by to byla minimální open handa. Struktura hry je zde trochu netypická, protože jsou v této fázy hry malé blindy a ante. Nejmenší stack má M 17, a efektivní M 10. A vy máte M 60, a efektivní M dokonce 36. Tyto vysoké M znamenají, že nikdo nebude zoufalý, takže zde nehrozí žádný all-in z malého stacku. Každý all-in zde bude vždy indikovat velkou sílu, takže A-7o by pro vás neměl být problém zahodit.

S vaším velkým chipstackem byste měli dávat vhodné sázky se slibnými handami, a pomalu si budovat stack. A tato handa by zde k tomuto účelu mohla stačit.

Akce: Vy dáte raise 4 000$. Hráč na třetí pozici dorovná. Poslední hráč na blindech dá fold. V potu je 11 000$.

Flop: 7♣-7♦-2♦

Otázka: Jste první na řadě. Co uděláte?

Odpověď: Výborný flop, jediný problém je, že je nepravděpodobné, že by také nějak trefil vaše soupeře. Nyní máte dvě možnosti:

 

 1. Můžete dát check, a doufat, že se váš soupeř pokusí ukrást sázkou pot, či chytne kartu na turnu, a to ho donutí přidat něco do potu.
 2. Můžete dát c-bet, protože check od agresivního hráče jako jste vy, může vzbudit podezření. Pokud by měl dvě vysoké karty, a usoudil by, že jste flop netrefili, tak by se vám mohlo nějaké akce dostat.

 

Toto je typická situace, s kterou se mnohokrát setkáte. Mou volbou by zde byl check. Vaše handa je velice silná, a je velmi nepravděpodobné, že by váš soupeř trefil takovýto flop. Proto je lepší nechat soupeři kartu zdarma.

Pozorní čtenáři by se zde okamžitě namítli: „V dřívějších článcích jsi řekl, že nejhorší chybou jakou můžeme udělat, je dát soupeři kartu zadarmo. Zde jsou na flopu dva diamondy, takže tím mu dáme možnost levně si počkat na flush. Neměli bychom mu tuto šanci raději prodražit?

Dobrá otázka, a zde je na ni odpověď. Zaprvé jste pouze proti jednomu soupeři, což zmenšuje pravděpodobnost, že by měl flush draw. Zadruhé jste na final tablu proti silným hráčům, kteří čekají na silné karty, a nebudou hrát flush draw. Určitě nebudete stát proti handě typu Q-3s či J-4s, což u levných online turnajů je běžné. Tento fakt tedy také snižuje možnost flush draw. Za třetí, kdyby váš soupeř opravdu flush draw měl, tak by si na ni vsadil, což je forma semi-blafu. Shrnu-li to, tak vaše handa je prostě příliš silná, a je pravděpodobnější, že proti flush draw nestojíte. Dále pak je nutné vědět, že máte ještě sedm outs na to, že porazíte flush draw. Tyto outs společně s dvěmi kartami, vám dávají 25% šanci, že porazíte flush.

Akce: Vy dáte check. Váš soupeř dá check také.

Turn: 5♠

Otázka: Co uděláte?

Odpověď: Check byl špatné znamení, které vám řeklo, že váš soupeř nic nemá, nebo je v podezření, že jste nevsadili. Příchod 5♠ je další špatné znamení, protože tato karta určitě vašemu soupeři opět nepomohla. Stále tedy není žádný důvod proč vsadit, a existuje pořád možnost vyhrát nějaké chipy na riveru. Takže dejte check, a doufejte, že se váš soupeř na riveru spáruje.

Akce: Vy vsadíte 4 500$, a váš soupeř položí.

Váš soupeř držel 10♥-9♠, a díky vaší pověsti, dal s touto slabší handou před flopem call. Věděl tedy, že jste agresivní hráč, který mohl otevřít se slabší handou, a díky celkem dobrým pot odds dorovnal. (V potu bylo 7 000$, a jemu stačilo dorovnat 4 000$.)

Mnohonásobné infexní body – Problémy 5

Pokračování v sérii problémů, které mohou nastat u stolu, kde se nachází více hráčů na inflexních bodech. V příkladech se dozvíte, jak hrát ze short stacku, jak hrát proti short stackům, či jak zahrát specifické handy s nízkým M.

Příklad 13

Situace:Poslední dva stoly online MTT. Hráč F je velmi silný hráč, který má velké úspěchy v online turnajích.

Vaše handa:A♠-4♣

Akce:Hráči A, B, A, a D fold. V potu je stále 11 700.

Otázka:Dáte fold, call, nebo raise?

Odpověď: Zde byste mohli dát raise, a pokusit se tak isolovat hráče na BB, který má po poslání blindu už jen 1 300$. Vaše A-4o je perfektní handu do heads-upu proti náhodné handě až do showdownu. Hráč na SB má pouze 14 500$, takže jeho stack by také mohl padnout. Jediné čeho se musíte bát, jsou dva stacky po vás, na jejichž odstranění by vám mohl raise A-4o (s chlupem) stačit.

Velice tight hráč by zde určitě karty položil, a také to není špatně. Ale agresivní hráči dělají přesně tyto tahy, aby si vybudovali velké stacky.

Akce:Vy dáte raise 12 000$. Hráč F raise 27 000$. Hráč G a SB fold. BB jde all-in 1 300$. V potu je nyní 52 000$.

Otázka:Co uděláte?

Odpověď: Pro vás je toto velmi špatný výsledek. Nejenže vám dal hráč F raise, ale také vám nedal all-in. Což udělal jen proto, aby vám nabídl perfektní pot odds na dorovnání. Navýšil tedy 27 000$, což mu zanechalo stack 17 000$. A je tedy víc než jasné, že je ochotný vložit na své karty zbytek svých chipů. Tento jeho raise znamená to, že má silnou handu, a snaží se vás uvrtat více do potu.

Ačkoli je toto špatná zpráva, máte tu i jednu dobrou. Stále máte eso, takže pokud drží menší pár než je eso, tak máte pořád 30% šanci na úspěch. Pokud takto zahrál s A-x, tak se vaše šance zredukují na 25%. A pokud by byli dobré pot odds, tak by se to vyplatilo dohrát.

Nyní musíme začít s trochou matematiky. Protože je tato handa klíčovou, tak se vyplatí si ji pořádně rozmyslet. Měli bychom začít s chipy, které jsme do hry zatím vložili. Nyní tedy v 52 000$ potu máme 15 000$ – pot odds 3,5:1. Ale vyskytly se zde dva problémy. Hráč F začal se 44 000$ a do potu vložil 27 000$, zbylo mu tedy 17 000$ (M 1,5), pot odds které nám nabídl, nám dovolí call, s tím že počítáme, že půjde all-in.

Další problém je, že nemáme pouze jeden pot, ale dva. Sázení v hlavním potu bylo ukončeno all-inem hráče na BB. Tento pot je 15 600$ – 11 700$ s blindů a ante, a od každého z nás tří hráčů 1 300$. Vedlejší pot je velký 86 000$. Takže chipy, které mohu z této handy vyhrát jsou 43 000$ z hlavního potu a 10 700$, z potu vedlejšího. Abych vyhrál, tak musím vsadit celkovou částku 32 000$ (15 000$ dorovnání raisu od hráče F plus dalších 17 000$ – zbytek jeho chipů).

Pokud máte důvod si myslet, že odds na výhru obou dvou potů se liší (s ohledem na předchozí akci u stolu), tak byste měli zvážit každý pot odděleně, a výsledek pak dát dohromady. Pokud jsou šance na výhru, že vyhrajete oba poty stejné, tak spojte oba poty dohromady, a spočítejte si pot odds takto. To je přesně tento případ. Zde odhadujeme hráče F na vysoký pár, a hráče na BB na náhodnou handu, takže pokud vylepšíte a porazíte hráče F, tak pravděpodobně porazíte i hráče na BB. Toto rozhodnutí není se stoprocentní přesností, ale mělo by to takto stačit.

Takže teď jsme již skoro hotoví. Musíme tedy dát do potu 32 000$, abychom mohli dohrát handu do konce. A jako odměnu, můžeme získat tyto částky:

 1. 11 770$: blind a ante
 2. 1 300$: zbytek stacku hráče na BB
 3. 12 000$: naše první sázka
 4. 44 000$: zbytek stacku hráče F

Dohromady to činí 69 000$, což jsou 2,1:1 pot odds.

Takže jaké jsou opravdové šance na vítězství proti hráči F? Pokud si budeme myslet, že má vysoký pár, jako jsou třeba qeeny, tak je favoritem 2,3:1. Pokud by se ujal vedení s něčím jako je A-K či A-Q, tak je favorit 3:1. Je také možné, že se takto pokouší blafovat, ale v online turnajích je toto vzácné. Závěr je tedy jednoduchý – nemáte dostatečné pot odds, abyste mohli dál pokračovat. Fold.

Akce:VY dáte call.

Flop:J♣-J♠-7♠

Akce:Dáte soupeřovi all-in a on call. On ukáže K♠-K♥, a vyhraje pot.

Příklad 14

Situace:Střední fáze online MTT. U stolu se hraje převážně tight.

Vaše handa:6♣-6♦

Akce:Hráč A fold. Hráč B raise 2 00. Hráč C fold. V potu je nyní 2 800$.

Otázka:Dáte fold, call, nebo raise?

Odpověď: Jak už jsem dříve vysvětloval, tak malé páry jsou problematickou handou, pokud máte nízké M. Také jsou problematické, když je vaše M větší, ale ostatní hráči jej mají malé. V této situaci je vaše M okolo 24, a vy držíte šestky. Dorovnáte? Zde jsou dva klíčové důvody:

 1. Pot odds. Zde jste 7,5:1, že vylepšíte na set. Hráč B dal raise 2 000$, a stack měl 13 600$. Teď mu tedy zbylo 11 600$. Když byste váš set trefili, tak díky jeho malému stacku, byste dlouhodobě z tohoto callu netěžili.
 2. Hráči za vámi. Po vás hrají ještě další čtyři hráči, a všichni mají menší stack, než hráč B. Představte si, že dorovnáte, a hráč se stackem 7 600$ dá all-in, a hráč B položí. Zde byste mohli dorovnat, jen v případě, že byste si byli jistí, že tento hráč nemá pár, pokud by pár měl, tak musíte svoje karty zahodit. Vždy musíte pozorovat i hráče po vás, protože i když si můžete myslet, že víte, jak si vyšlápnout na hráče před vámi, tak vám stále může přiletět vražedný šíp do zad.

Akce:Vy dáte fold. SB dá call.

Flop:Q♦-9♣-4♦

Výsledek:SB dá all-in a vyhraje pot.

Příklad 15

Situace:Online MTT turnaj, zbývá 54 hráčů u 6 stolů. Turnaj začal se 400 hráči, a každý měl na začátku 1 000$ chipů. Placeno je prvních 40 míst. Vy se nyní nacházíte na druhém místě, hned za chip leaderem.

Vaše handa:9♥-6♠

Akce:Hráč A fold. Hráč V dá all-in 9 000$. Všichni ostatní dají fold. V potu je nyní 16 800$. Vás bude call stát 5 000$.

Otázka:Dáte call nebo fold.

Odpověď: Běžná situace u turnajů s nízkým buy-inem. Mnoho hráčů je v této chvíli hodně zmateno, protože jsou zde argumenty pro call, ale i pro fold. Pojďme si tedy tento problém podrobně probrat, a zjistit tak, který argument vyhraje

 1. Máte dobré pot odds, což je argument pro call.
 2. Vaše handa je slabá, argument pro fold.
 3. Hráč B mohl dát all-in téměř se vším, argument pro call, ale
 4. Vy jste na druhém místě, a tedy blízko výhry pěkný peněz.

Takže, co je správně?

Vaše pot odds jsou opravdu velice dobré, a to 3,3:1. Toto nejdůležitější faktor, a je pro vás kladný. Pouze kdyby držel pár od devítek nahoru, tak by se vám call nevyplácel. Díky tomu, že jste si hráče označili dle stacku za již zoufalého, tak by vám tyto pot odds měli bohatě na call stačit.

Odrazuje vás od dorovnání vaše aktuální postavení v turnaji? Toto je velmi důležitá otázka v této handě. Původně začalo 400 hráčů se stacky 1 000$. Nyní zůstala už jen osmina z celkového počtu. Váš stack je 40 000$, a vaše Q je více než 5, což je velice slušná pozice, i přestože vaše M je 5 také. Tyto situace, kde je M nízké a Q vysoké jsou typické pro online turnaje s velkým polem hráčů, ale krátkými koly typu speed. Blidny rostou velice rychle, a i dokonce chip leader se cítí ohrožen.

Zde je tedy vaše pozice spíše pastí než super postavením bez žádného ohrožení. Pokud se nebudete snažit dále budovat váš stack, a budete hrát tight, tak si na vás blind smlsnou. Pravá síla vašeho stacku spočívá v tom, že si můžete dovolit jít do takových to all-in situacím, a pokud vyjdete na prázdno, tak vám zbyde ještě solidní stack, na další pokus. Zatímco, když prohraje váš soupeř, tak je venku z turnaje. Takže musíte vzít vaše odds a hrát. Zde velí vaší taktice M ne Q.

Akce: Vydáte call. Váš soupeř ukáže A♦-J♠, a jeho handa to ustojí.

Mnohonásobné infexní body – Problémy 4

Pokračování v sérii problémů, které mohou nastat u stolu, kde se nachází více hráčů na inflexních bodech. V příkladech se dozvíte, jak hrát ze short stacku, jak hrát proti short stackům, či jak zahrát specifické handy s nízkým M.

Příklad 11

Situace:Střední část online MTT. Celou dobu se hraje velice tight, poty se otvírají min bety.

Vaše handa:Q♣-J♠

Akce:Hráči A až D všichni fold. V potu stále 800$.

Otázka:Dáte fold, call, nebo raise?

Odpověď: Výhoda velkého stacku je, že můžete častěji krást levně poty. Menší stacky ví, že váš stack je může v pohodě pohltit, a proto se s vámi raději nebudou chtít pouštět do boje.

Pokud se tedy rozmýšlíte, že byste se o takovýto steal chtěli pokusit, tak se podívejte, proti jak velkým stackům budete hrát. Nejlepší jsou stacky v oranžové zóně, protože nejsou ještě příliš zoufalý, aby hráli průměrné handy, a zároveň se vás budou samozřejmě bát.

Zde jsou hráči za vámi:

 1. Hráč F, M = 9
 2. SB, M 6 až 7
 3. BB, M 15.

Takže to byste měli dva hráče ze tří v oranžové zóně, což je příznivé. Ačkoli není Q-J příliš dobrá handa na open, tak zde bych s ní určitě pot otevřel.

A kolik vsadit? Jakákoliv sázka, která by vyhrála pot bez boje. U tohoto stolu je standard min bet 800$, takže bych také tak udělal. Kdyby se otvíralo většinou s 3x BB, tak vsadím 1 200$. Myšlenka je taková nedělat nic nápadného.

Pokud by vás někdo dorovnal, nebo dal re-raise, tak si buďte jisti, že budete potřebovat na flopu vylepšit.

Akce:Vy dáte raise 800$, a vezmete pot.

Příklad 12

Situace:Finálový stůl velkého turnaje. SB je po celou dobu turnaje velice agresivní, a dokáže otevřít s jakýmikoliv dvěma kartami.

Vaše handa:10♥-10♦

Akce:Hráči A až D všichni fold.

Otázka:Dáte call nebo raise?

Odpověď: Se středně silnýma handama potřebujete dát velký raise,abyste odehnali hráče s průměrnými handami. Měli byste kombinovat velikosti raisu mezi 3x až 5x BB.

Akce:Vy vsadíte 16 000$. Hráči Fa F fold. Hráč na SB dorovná 13 000$. BB fold. V potu bude 40 700$.

Flop:K♥-7♠-2♣

Akce:SB dá check.

Otázka:Co uděláte?

Odpověď: První váš problém je vyhodnotit flop. Pro vaši handu se zdá celkem bezpečný. Hráč na SB vás dorovnal mimo pozici. Tento call by mohl znamenat tyto handy:

 1. Nízký nebo střední pár
 2. A-x

S vyšším párem by dal re-raise, a K-x jsou slabé handy na takový to call. Takže je pravděpodobné, že ho flop netrefil. Sice tento hráč hraje velice agresivně, ale aby dorovnal takovýto bet, s průměrnými kartami, to by na něj moc nesedělo. Pro něj je lepší, když je první, kdo otevře pot, a neměl by si dovolit dorovnávat s průměrnýma handama takovéto raisy.

Standardní hrou by zde bylo dát bet o polovině potu, takže okolo 20 000$. Tímto betem budete representovat kingy, a zjistíte tak, jestli váš soupeř má handu nebo ne. Pokud vám to váš soupeř dorovná, tak přinejmenším musí mít malý pár, protože zde nehrozí žádné straight či flush draw. Pokud vám dá re-raise, tak se musíte umět rozhodnout, jestli blafuje nebo ne.

Jiný způsob, jak zahrát tuto handu je velice zajímavý, ale také nebezpečný. Jste proti velmi agresivnímu hráči, a máte na něj pozici. Mohli byste tedy také dát check. Díky tomuto checku, byste v něm mohl vzbudit blaf na turnu, a dát mu re-raise.

Pokud by váš soupeř nic neměl, tak byste z něj pravděpodobně nedostali žádné peníze, když byste hráli dle první taktiky. Ale check, by vám zde mohl zaručit přísun více chipů do středu v dalších sázecích kolech.

Samozřejmě, že u této strategie narazíme na některé problémy. První problém je, že vašemu soupeři dáte kartu zdarma, která by vás mohla porazit. Druhým problémem je, že se může stát, že váš soupeř bude checkovat, až dokonce.

Která tedy taktika je správná? Ve většině případů vám první strategie vyhraje malý pot, s minimálním rizikem. Ale proti soupeři, o kterém víte, že rád stealuje, vám pouhý check, vyhraje dlouhodobě více peněz. Toto je přesně ta strategie, díky které super-agresivní hráči budují svoje stacky – jsou schopni odvážnějších tahů, hrají tedy velice dobře po flopu.

Akce:Vy dáte check.

Turn:9♠

Akce:Vy dáte call. V potu je nyní 110 700$.

River:Q♣

Akce:SB dá check.

Otázka:Co uděláte?

Odpověď: Qeena je pro vás špatná karta, ale stejně tak špatná může být pro vašeho soupeře, pokud tedy nemá kinga nebo qeenu. V této chvíli by byla správná hra check. Pravděpodobně máte nejlepší handu, ale bet už by vám tady nepřinesl chipy navíc, a navíc by vám je mohl i prohrát. Takže dejte check.

Akce: Vy dáte check. Hráč na SB otočí 6♠-6♣, a vy vyhrajete pot.

Mnohonásobné infexní body – Problémy 3

Pokračování v sérii problémů, které mohou nastat u stolu, kde se nachází více hráčů na inflexních bodech. V příkladech se dozvíte, jak hrát ze short stacku, jak hrát proti short stackům, či jak zahrát specifické handy s nízkým M.

Příklad 7

Situace:Střední fáze online MTT. Hráč F je velice agresivní.

Vaše handa:A♥-J

Akce:Jste první na řadě

Otázka:Dáte fold, call, nebo raise?

Odpověď: A-Js není prémiová handa na open z první pozice u plného stolu. Nicméně zde vás sedí místo deseti osm, vy máte velký stack s M 24, takže ostatní hráči proti vám nebudou moc chtít hrát. Proto bych doporučil raise 3x BB.

Akce:Vy dáte raise 1 200$. Hráči B, C, D, a E všichni fold. Hráč F na buttonu call. Blindy položí. V potu je 3 200$.

Flop:9♥-7♠-3♠

Otázka:Co uděláte?

Odpověď: To že je s vámi ve hře druhý největší stack, není příliš dobrá zpráva. Netrefili jste flop, tak byste se měli pokusit o c-bet nebo jenom o check.

Když nic netrefím proti velkému stacku, tak raději nechávám pot menší. Je pravděpodobné, že nemá střední či velký pár, protože nedal re-raise. Pokud bych si ho měl tipnout, tak bych řekl, že má dvě vysoké karty. Je možné, že byste ho c-betem odstranili od potu, ale také je možné, že byste byli ve větším potu s ničím. V počáteční fázi turnaji bych také c-bet dal, ale nyní ikdyž jste pořád v zelené zóně, je už hrát proti velkému stacku více nebezpečné, a proto bych dal raději check.

Poznamenejte si, že kdyby proti mně hrál hráč s menším stackem, například hráč B, tak bych c-bet dal, abych na něj zatlačil.

Akce:Vy dáte check a hráč F check také.

Turn:K♠

Otázka:Co uděláte?

Odpověď:Turn jste netrefili, ale zato mohl pomoci vašemu soupeři. Zde byste měli dát rozhodně check.

Akce:Vy dáte check. On vsadí 1 000$.

Zde nemůžete dělat nic jiného, než karty složit.

Akce:Vy dáte fold,

Toto vypadá jako velice pasivní hra, a také je. Pamatujte, že hrajte proti hráči velkým stackem, a nemáte vůbec nic. Zde je lepší pot příliš nenafukovat, protože byste mohli zbytečně přijít o spoustu chipů.

Příklad 8

Situace:Poslední dva stoly online MTT. Hráč G je loose a agresivní.

Vaše handa:8♠-4♥

Akce:Hráči A, B, C a D fold. Hráč E call 4 000$. Hráč F fold. Hráč F call 4 000$. SB call 2 000$. V potu je nyní 17 800$.

Otázka:Dáte check, nebo raise?

Odpověď:Check. Určitě check, máte nicmoc handu, a můžete s ní vidět levně flop.

Akce:Vy dáte check. Pot zůstane 17 800$.

Flop:J♦-8♣-4♦

Akce:Hráč na SB dá check.

Otázka:Co uděláte?

Odpověď: Flopli jste dva páry, což je perfektní výsledek. Nyní byste měli začít hrát slow-play. Pamatujte si, že čím více je hráčů v potu, tak tím méně byste měli blafovat. Zde je tomu, ale u slowplay opačně, jelikož je tu větší možnost, že se někdo ujme vedení. Proto je lepší dát check.

Vaším cílem by zde mělo být dát někomu check-raise. Se setem byste mohli dát check-call, ale s nižšími dvěma páry, by byl vhodnější check-raise. Hráč na SB má už jen 17 500$, takže pokud by on projevil zájem, tak byste ho mohli uvrtat do potu celého.

Akce:Vy dáte check. Hráč E dá také check. Hráč G vsadí 16 000$. SB dá all-in 17 500$.

Otázka:Co uděláte?

Odpověď: Hráč G, poslední na řadě, dal bet 16 000$. Hráč na SB dá all-in tedy check-raise. Nejpravděpodobnější bude, že drží jacka, se silnějším kickerem.

Vaší nejlepší hrou by bylo isolovat hráče na SB. Hráč E má 59 800$, hráč G 31 000$. Vsaďte mnoho, vystavte hráče E all-inu,a doufejte, že oba položí.

Akce:Vy dáte raise 60 000. Hráči E a G oba fold. A SB ukáže 7♦-5♦.

SB dal tedy check-raise s nízkou flush draw, což nedává moc smysl. Vzpomeňte si, že tento hráč měl M menší než 3, takže měl dát hned all-in.

Turn:5♣

River:9♦

SB sestavil svoji flush, a vyhrál pot.

Situace:Pozdní fáze online MTT. Hraje se už jen u dvou stolů. Nyní sehraje převážně tight.

Vaše handa:K♣-J♦

Akce:Hráči A, B, a C fold, V potu je nyní 1 400$.

Otázka:Dáte fold, call, nebo raise?

Odpověď: Ze čtvrté pozice u plného stolu by bylo K-Jo průměrnou open handou. V počátcích turnaje bych tuto handu zahodil. Zde mě kombinace těchto tři faktorů nutí hrát:

 1. Hraje se převážně tight. Proto byste se měli ujat vedení, a vytvořit trochu tlaku, pokud byste byli dorovnáni nebo raisnuti, tak jste s největší pravděpodobností poraženi.
 2. Jste chip leader. A proto proti vám hráči své průměrné handy zahodí.
 3. Čtyři ze šesti hráčů po vás mají mikro stacky s M mezi 0,5 až 2. Což zvyšuje šanci, že vás dorovnají se slabou handou.

Pokud si dáme všechny tyto faktory dohromady, tak raise s K-Jo dává smysl.

Akce:Vy dáte raise 1 200$. Hráč E fold. Hráč F dá all-in 700$. Hráči G a H fold. SB dá all-in 1 250$. BB fold. Dorovnání vás bude stát 350$.

Samozřejmě, že dorovnáte takto gigantické pot odds. Velice dobrý výsledek, a ještě můžete vyřadit dva hráče.

Akce:Vy dáte call. Hráč F otočí Q♥-10♥, a SB ukáže K♥-10♦.

Board:J♠-J♥-8♣-3♠-6♠

Díky nádhernému flopu pošlete oba dva vaše soupeře do bufetu. U nakousnutého chlebíčku se pak za svoje all-iny nemusí stydět, oba dva drželi slušné karty na takový tah červené zóně.

Příklad 10

Situace:střední fáze online MTT. Opět se u stolu hraje spíše tight.

Vaše handa:Q♦-Q♠

Akce:Hráč A call. Hráč B a C fold. Hráč D call. Hráči E a F fold. V potu je nyní 1 600$.

Otázka:Dáte call nebo raise?

Odpověď: Vaše handa je určitě dobrá na raise, a určitě nestačí na slow-play mimo pozici. Takže správná otázka by byla, kolik dát raise?

S M 22 máte celkem slušný stack. Hráč A má 5 900$, tak že jeho M je někde mezi 7 až 8. Hráč D má M přes 10. Nyní máte několik cílů, a vaše výše vaší sázky by je měla všechny splnit. Zde jsou uvedeny:

 1. Máte dobrou handu na to, abyste s ní chtěli nějakou akci, ale ne zase každou akci.
 2. Potřebujete trochu zmenšit počet hráčů v handě.
 3. Nejraději byste hráli proti nejmenšímu stacku, který vás nemůže zranit, a bude proti vám stát se slabšími kartami.
 4. Nechcete hrát proti velkým stacků, protože by vás při neúspěchu mohl poslat na dno.

Klíčový hráč je zde tedy hráč s malým stackem. S ohledem na snížení počtu hráčů, byste měli dát sázku o velikosti potu, možná i o něco vyšší. Ale abyste si udrželi ve hře hráče A, tak nesmíte vsadit více jak polovinu jeho stacku. Hráči mají tendence ze hry odejít, pokud musí dorovnat více, jak polovinu jejich stacku. A proto raději dorovnají menší částku.

Dle těchto úvah byste měli vsadit 2 000$. To by mělo stačit na odehnání hráčů s průměrnými handami, a pokud by se malý stack cítil na to, že by se mohl zúčastnit této handy, tak to není příliš velká částka, která by ho měla odradit.

Pokud bych držel esa nebo krále, tak bych určitě vsadil méně, a naopak pokud bych držel jacky či desítky, tak bych vsadil více, aby si hráči svoji účast v handě patřičně zaplatili.

Akce: Vy vsadíte 2 000$. SB fold, a hráči A a D fold.

Mnohonásobné infexní body – Problémy 2

Pokračování v sérii problémů, které mohou nastat u stolu, kde se nachází více hráčů na inflexních bodech. V příkladech se dozvíte, jak hrát ze short stacku, jak hrát proti short stackům, či jak zahrát specifické handy s nízkým M.

Příklad 5

Situace:Final table velkého turnaje. Hráč je velice zkušený a tight hráč.

Vaše handa:8♥-8♦

Akce:Hráč A fold. Hráč B raise 18 000$. Hráči A až H fold, V potu je nyní 36 000$. Vás bude call stát 15 000$.

Otázka:Dáte fold, call, nebo raise?

Odpověď:Osmičky budou stačit na call. Váš soupeř otevřel s něčím, ale pokud to budou dvě vysoké karty, tak jste favoriti. Pot odds jsou 2,4:1, což by mělo vykompenzovat vaši špatnou pozici.

Akce:Vy dáte call. V potu je 51 000$. Hráč na BB dá fold.

Flop:K♦-8♠-7♦

Otázka:Co dál?

Odpověď:Tři osmičky jsou super handou do heads upu, takže vaší prací by měla být snaha dostat do potu co nejvíce chipů. Protože váš tight soupeř určitě bude mít silnější handu, tak ho nechte hrát, a dejte check.

Akce:Vy dáte check. Hráč B vsadí 20 000$. V potu je nyní 71 000$.

Otázka:Co uděláte?

Odpověď: Nyní jste před těžkým rozhodnutím. Vašemu soupeři zbylo v jeho stacku 70 000$, a vy z toho musíte dostat, co nejvíce. Zde jsou tři způsoby, jak v této handě pokračovat – pojďme se na ně podívat.

 1. Raise all-in. Špatně. All-in pravděpodobně vyžene vaše hráče ze hry, a na to je vaše handa příliš dobrá.
 2. Dejte menší re-raise – 20 000$. Váš soupeř začne být velice podezřívavý, protože mu dáte ohromné pot odds. Samozřejmě, že bude tušit, že mu je dáváte schválně, ale pravděpodobně i tak dorovná.
 3. Dejte call. Tento tah bude podezřelý podobně jako min raise. Zde by si mohl myslet, že máte flush draw, což by nebylo špatné. Ale problém je zde ale v tom, že jste už nepřidali navíc žádné chipy do potu.

Když porovnám všechny možnosti, tak bych byl pro min raise. Tento by mohl být poslední možností, jak dostat o něco více peněz do potu.

Akce:Vy dáte raise 20 000$. Po dlouhém přemýšlení soupeř dorovná. V potu je teď 131 000$.

Turn:3♥

Otázka:Co uděláte?

Odpověď: Tato karta pravděpodobně vašemu soupeři nepomohla (pamatujte, že je to tight hráč, a dal raise z počáteční pozice, takže trojky mít v ruce určitě nebude). Problém zde tedy bude jiný, a to je výše jeho stacku 50 000$. I kdybyste udělali malou sázku, tak ho vždy vystavíte rozhodnutí all-in x fold. Vaše možnosti jsou tedy opět tři:

 1. Dejte mu all-in hned.
 2. Dejte mu 20 000$ bet, a tím mu zabraňte v kartě zdarma.
 3. Dejte mu kartu zdarma, a na riveru all-in.

Existuje zde možnost, že by si mohl all-in na konci vyjádřit, jako steal, a pokud ano, tak by dorovnal. Ale také si to takto přebrat nemusí. Velký bet na konci by byl správným závěrem pro trochu odlišnou hru: dáte raise s monstrem před flopem, betnete si flop, a turnu check – naznačení slabosti, a „zoufalý“ all-in na konci. U této handy byl ale průběh odlišný.

Měli byste se bát dát mu kartu zdarma? Řekl bych, že ne. Podívejte se na handy, které by mohl držet.

 1. A-A, Q-Q, J-J, 10-10, 9-9. Se všemi těmito handami mohl v dané situaci dát open raise z počáteční pozice, následně pak bet na flopu a call min raisu. S těmito kartami je před riverem v nevýhodě 2,2:1.
 2. A-K, K-Q. Zde je na tom ještě bídněji, protože pokud dojde king, tak máte full house.
 3. A-Q. Je bez šance.
 4. K-K. V tuto chvíli by vás zachránila jenom 8.

Vzhledem k těmto handám, které by mohl mít, tak bych byl pro malý bet. Nemusíte se sice příliš bát karty zdarma. Ale malým betem mu nabídnete opět nádherné pot odds. A pokud dorovná, tak budete mít větší pravděpodobnost, že z něj dostanete zbytek chipů na riveru. (opět krásné pot odds)

Akce:Vy dáte all-in, a on položí své Q-Q. Pot je váš.

Top hráč, který by takto položil dvě qeeny, si bude stoprocentně jistý, že máte set osmiček. Pokud byste měli A-K, tak byste mu měli dát re-raise před flopem. K-Q zřejmě nemáte, protože on má qeeny dvě. A s nižším králem byste už nehráli. A proto set osmiček.

Příklad 6

Situace:Střední fáze online MTT. Několik nových hráčů se připojilo ke stolu, včetně hráče A.

Vaše handa:9♥-8♣

Akce:Hráč A raise 400$. Hráč B až F fold. SB dá fold. V potu je nyní 700$, a vás to bude stát 200$.

Otázka:Dáte fold, call, nebo raise?

Odpověď: Min raise od hráče z první pozice je trochu podezřelý. Toto je neobvyklá hra, která bude nakousávat ostatní, aby si o tento pot zahráli. V živé hře bych proti tomuto raise bez dobré kombinace nehrál. U online hry je to trochu odlišné, u nezkušených hráčů, to může být klidně i pokus o steal blindů. Čím větší je jejich stack, tak tím více používají tuto strategii.

V tuto chvíli nemáte na hráče A žádné info, takže si nemůžete být vůbec jisti, co tu zrovna provádí. Mějte na mysli obě možnosti, a dorovnejte s hezkými pot odds 3,5:1. Dokonce, i kdyby hráč A kladl past s velkým párem, tak implicitní odds vám udělají tento call profitabilní.

Nutné je taky zvážit velikosti vašich stacků, hráč A má skoro třikrát větší stack než vy, a proto je tento pot pro vás nebezpečnější. Takže dejte call, ale pokračujte s nejvyšší opatrností.

Akce:Vy dáte call. V potu je nyní 900$.

Flop:8♥-6♥-4♠

Otázka:Co uděláte teď?

Odpověď: Máte top pár, plus menší možnost flushe a postupky. Pokud otevřel hru s vysokým párem, tak jste pořád horší, ale pokud měl dvě vysoké karty, tak jste nyní dobrým favoritem vy. Ale bohužel si zde nemůžete být zcela jisti, a vaše M vyžaduje opatrnost. Takže dejte check, a počkejte si, co udělá.

Akce:Vy dáte check, a on také.

Toto je pro vás dobrá zpráva, pouze dobrý hráč by zde mohl dát s vysokým párem check, ale slabý hráč, by zde určitě vsadil. Takže je zde dobrá šance si myslet, že v tuto chvíli máte nejlepší handu.

Turn:7♥

Otázka:Co uděláte?

Odpověď: Nádherná karta. Nyní máte top pár, a flush draw plus OESD, což z vaší handy dělá monster. Nyní byste měli vsadit velikost 2/3 pot, a počkat si na reakci vašeho soupeře. Proč 2/3 a ne ½ potu? Protože tento bet je částečný value bet, a vy potřebujte dostat do středu, co nejvíce chipů.

Akce:Vy dáte bet 600$, a váš soupeř karty zahodí.

Vyhrajte pot, a také se naučíte něco o svém soupeři. Neměl vysoký pár, když udělal min raise z první pozice.