Reprezentování vlastní handy

V mnoha předešlých lekcích jsme Vám řekli, že skutečná síla našich karet je jedna z posledních věcí, o kterých bychom při rozhodování měli přemýšlet. No-limit hold´em poker je speciální právě tím, že klamání soupeřů je jak zábavné, tak i ziskové.

Podstatou této lekce je návod, jak hrát proti soupeřům, kteří jsou schopni druhé a třetí úrovně myšlení (co může mít můj soupeř a co si soupeř myslí, že mám). Pokud si už na obsah poslední lekce nepamatujete, pak si ji napřed ještě jednou pročtěte. Abyste mohli reprezentovat handu, musíte mít za soupeře hráče, který o Vaší handě přemýšlí. Abyste byli schopni reprezentovat svou handu, musíte být rovněž schopni přemýšlet na třetí úrovni. To znamená, že během celé handy si musíte být vědomi všech faktorů, které Váš soupeř při rozhodování zvažuje. Mezi tyto faktory patří Vaše image, soupeřova image, velikosti stacků, situace a další.

„Reprezentovat“ v pokeru znamená, že soupeři posíláte klamné signály o síle své handy. Můžete se snažit vypadat silnější nebo slabší, než ve skutečnosti jste. Každá sázka a akce vyšle směrem k soupeři poselství. Toto poselství můžete použít k tomu, abyste reprezentovali svou handu – můžete využít faktorů jako velikost sázky, na jaké street betujete, načasování akcí a kolik procent svého stacku k dané handě vážete.

Reprezentujeme sílu

Níže naleznete několik příkladů, jak reprezentovat silnou handu.

Continuation bet

Vzhledem k tomu, že o continuation betu jsme se již bavili v mnoha lekcích, nebudeme s tímto prvkem ztrácet moc času. Nicméně je důležité, abyste si uvědomili to, že continuation bet nefunguje vždy, neměli byste to s tímto prvkem přehánět ani na něj 100% spoléhat. To, zda vsadíte a kolik vsadíte záleží na několika faktorech – Vaše image, Vaše pozice, povaha flopu, velikosti stacků a tendence Vašich soupeřů. Reprezentovat silnou handu je obvykle správné, ale důležitější je, abyste svou sázkou soupeři poslali uvěřitelné „poselství“.

Velikost Vaší sázky je při reprezentování handy tím nejdůležitějším faktorem a závisí na ní to, jak soupeř zareaguje. Například navýšíte v pozici na cut offu, big blind dorovná a následně checkuje flop A-7-9 se dvěma srdcovými kartami. Pokud máte eso – jakou výši sázky byste v této situaci zvolili? Vsadíte-li pouze 1/3 potu – je uvěřitelné, že máte eso? Pravděpodobně ne. V tomto případě byste s esem na ruce měli sázet něco mezi ½ až 2/3 velikosti potu. Takto velká sázka navíc soupeři pokazí odds na draw.

Žádné polovičaté sázení – střílejte dva náboje

Pokud provedete continuation bet, soupeř Vás dorovná a Vy po turnu jen checknete, ukazujete tím slabost. Jaké poselství asi tak můžete k soupeři vyslat tím, že se po turnu vzdáte? Asi následující : „Minuli jste flop, udělali jste continuation bet v naději, že soupeř složí a po turnu si už myslíte, že je Vaše situace beznadějná.“ Vzhledem k tomu, že prvek continuation betu je v dnešní době velice častý, najde se mnoho hráčů, kteří jej dorovnají, aby po turnu vyhodnotili to, jak hrajete. Ale jakou handu jste reprezentovali po flopu? Kdybyste takovou handu opravdu měli, checkovali byste na turnu? Abyste mohli pokračovat v reprezentaci handy, musíte vsadit i na turnu.

Řekněme, že jste vsadili po relativně suchém flopu (řekněme J-6-3, bez draws) a na turn přijde eso. Tato situaci je naprosto ideální pro vystřelení druhého náboje. Váš soupeř mohl po flopu dorovnat například se středním pocket párem, přičemž Vás odhadoval na AK nebo AQ. Nyní, když na board přišlo eso, existuje mnoho hand, které jej porážejí. Bude pro něj tedy velice těžké v handě pokračovat. Ke správnému provedení triku postačí sázka ve velikosti cca ½ až 2/3 potu. Nesmíte se bát! Stejně velká sázka jako na flopu je signálem slabosti! Pokud byl na flopu pot 2000 a Vy jste vsadili 1200, po dorovnání soupeře je v potu 4400. Pokud i nyní vsadíte 1200, soupeř k Vám ztratí respekt a navíc mu tak poskytnete výhodné odds na to, aby se podíval na river. Vzhledem k tomu, že Vašim cílem je donutit soupeře složit, sázejte částky, které maximalizují šanci na vytlačení soupeře z potu.

Reprezentace síly za využití pozice

Existuje mnoho způsobů, jak pozici u stolu využít k reprezentaci síly. V early pozici je pre-flop raise daleko uvěřitelnější než pre flop raise v late pozici a jelikož se poker za několik posledních let vyvinul, navýšení z late pozic si u soupeřů vysluhuje daleko méně respektu. To znamená, že by se eventuálně mohlo vyplatit, změnit pozici, ze které budete útočit (krást blindy a celé poty). Pozice také můžete využít k reprezentaci síly proti agresivním hráčům.

 • Pre-Flop Re-Raise – Jeden způsob je, jednoduše re-raisnout v pozici pre-flop. V dalším modulu budeme probírat re-raise / re-steal do větší hloubky, ale pre-flop re-raise z buttonu nebo cut-offu ukazuje mnohem větší sílu než standardní re-raise z pozic blindů. Pokud Vás před flopem někdo dorovná, tak po něm s největší pravděpodobností checkne – můžete tedy pokračovat continuation betem.
 • Continuation bet raise – Další situací, ve které můžete k reprezentaci síly použít pozici je po flopu v případě, že jste nalevo od hráče, který v late pozici raisuje a používá continuation bet takřka ve 100% případů. Možností je také re-raise již před flopem, ale někdy je lepší před flopem dorovnat a kontrolovat tak velikost potu. Přehrát jej můžete po flopu. Tím, že dorovnáte jeho sázku, automaticky ukážete, že máte handu, která si zaslouží, aby ji hráč hrál – vzhledem k tomu, že jste před flopem nezvolili re-raise, se bude soupeř domnívat, že se jedná o středně silnou handu. Náš soupeř používá continuation bet takřka ve 100% případů, ale ve 2/3 případů mine flop. Často jej tak můžete po flopu vyhnat z potu.
 • Dorovnání continuation betu – V tomto případě opět hrajeme proti soupeři, který to přehání s continuation betem. Kromě raise můžete po flopu také jen dorovnat a zaútočit na něj po turnu. Aby tento motiv fungoval, musíte použít své minulé tendence a povahu flopu. Jedině s pomocí těchto faktorů vyšlete soupeři uvěřitelné poselství o Vaší handě.
 • Reprezentování flushe – Jeden z nejuvěřitelnějších a nejefektivnějších blafů na turnu je, dorovnat bet na flopu v situaci, kdy je na boardu jasná flush draw. Pokud na turn přijde třetí karta dané barvy, Vy vsadíte a v naprosté většině případů tak vyženete soupeře z potu.

Reprezentujeme (předstíráme) slabost

Většina lidí předpokládá, že reprezentováním handy je myšleno to, že se snažíme reprezentovat sílu a donutit tak soupeře, aby složil. To ale není celé. Můžete také úmyslně reprezentovat slabost a přimět tak soupeře k tomu, aby pokračoval ve hře.

Reprezentování continuation betu

Tento styl reprezentování je nejlepší při hře proti agresivním soupeřům. Jelikož jsou continuation bety velice častým prvkem, mnoho hráčů předpokládá, že po navýšení pre-flop vsadíte i po flopu. Pokud Vám flop výrazně pomůže (máte např. dva páry, set, případně top pár) udělejte o něco slabší continuation bet – vyprovokujete soupeře k tomu, aby udělali re-raise.

Příklad : Na boardu Kxx a velikosti potu 450 je dobrá sázka ve výši 200. Sázka vypadá slabě a soupeř tím pádem získá iluzi fold equity. Tato strategie je velice výnosná zejména proto, že velká část hráčů nezvolí re-raise, ale rovnou all-in, jelikož si myslí, že Vás tím 100% donutí ke složení karet.

Probe bety se silnými handami

Podobně jako u reprezentování continuation betu, i probe bety Vám pomohou získat mnoho žetonů od agresivních soupeřů. Nechcete sázet tak slabě, že budete ve skutečnosti vypadat silně, ale chcete vsadit tolik, aby si soupeři mysleli, že se snažíte určit sílu své kombinace. Ideální výše sázky se zde pohybuje kolem ½ velikosti potu.

Příklad : Máte set pětek díky flopu KQ5 a pot čítá 900. V tomto případě vsaďte kolem 350. V očích soupeřů budete reprezentovat kombinaci jako QJ, QT, KT nebo JT. Vaší malou sázkou dáte agresivním soupeřům zelenou k tomu, aby se Vás snažili vytlačit z potu.

Při povznášení Vaší hry na vyšší úrovně budete muset něco reprezentovat skoro každou handu, do které se zapojíte. Abyste přehráli své soupeře musíte myslet vždy o jednu úroveň hlouběji. Ať už je chcete přinutit ke složení karet, k tomu aby dorovnali nebo k tomu, aby re-raisovali, budete muset zohlednit mnoho faktorů. V každé handě, kterou odteď budete hrát, přemýšlejte nad tím, co si soupeři myslí, že máte a následně tyto informace použijte k maximalizaci svých zisků. 

Myšlení během handy

Nyní byste již měli vědět, že musíte přemýšlet nejen o kartách, které máte Vy, ale také o těch, které drží soupeři. Dále také existuje mnoho situačních faktorů, které musíte při rozhodování vzít v potaz. Tyto faktory se mohou lišit v závislosti na tom, zda hrajete turnaj či cash game a poker naživo či online. V této lekci se budeme soustředit na turnajovou hru naživo.

Situační faktory

Existuje mnoho různých faktorů, které musíte zvážit předtím, než učiníte rozhodnutí. Ve skutečnosti je právě obrovská komplexnost tím, co činí poker tak zábavným. Níže naleznete primární situační faktory pro turnajovou hru :

 • Fáze turnaje (early, bublina, finálový stůl..).
 • Počet hráčů u stolu.
 • Herní styly a osobnostní typy soupeřů u stolu.
 • Vaše image.
 • Velikost Vašeho stacku vzhledem k velikosti stacků soupeřů.
 • Velikost Vašeho stacku vzhledem k velikosti blindů a ante.
 • Vaše pozice.
 • Akce, které proběhly předtím, než jste se dostali na řadu.
 • Počet a typ hráčů, kteří jsou na tahu po Vás.
 • Pot odds.
 • Vaše pozice po flopu.
 • Signály, které jste mohli zachytit.
 • Vaše karty.

Úrovně myšlení

Ve snaze rozšířit svůj pohled na hru narazíte na různé úrovně myšlení (o soupeřích, pozici, kartách..). Schopnost myslet na těchto jednotlivých úrovních je to, co odlišuje dobré hráče od těch špatných. Rozhodujícím faktorem je, rozpoznat, na jaké úrovni myslí náš soupeř a následně tomu přizpůsobit naši strategii.

 • 1. úroveň – Jaké karty mám?
 • 2. úroveň – Jaké karty mají mí soupeři?
 • 3. úroveň – Co si soupeři myslí, že držím?
 • 4. úroveň – Co si soupeři myslí, že si myslím o tom, jaké karty drží?
 • 5. úroveň – Ano, můžeme pokračovat až zde, nicméně nalezneme velice nízké procento hráčů, kteří jsou schopni takto hluboké analýzy. Někdy navíc může být přehnané přemýšlení spíše na škodu.

Není nutné vše hnát do extrému. Ideální pro Vás je, myslíte-li o jednu úroveň hlouběji než Váš soupeř. Pokud soupeř přemýšlí pouze o svých kartách, Vy musíte přemýšlet na úrovni 2 – tedy o kartách soupeřů. Zde byste se měli zastavit. V opačném případě byste mohli situaci až překombinovat.

Proces rozhodování

Jak jsme se již zmínili, karty, které držíte, by měly být pouze jedním malým faktorem ke zvážení. Většina lidí s tímto tvrzením souhlasí, ale nejsou schopni se jím řídit, když se musí u stolu rozhodovat. Kromě toho si mohou online hráči vytvořit špatné zvyky, které budou jejich hru zbytečně shazovat. Nesmíte se příliš upínat na sílu Vaší handy. Alespoň do okamžiku, kdy vidíte akce soupeřů před Vámi a následně si situaci důkladně zanalyzujete.

„Procesem rozhodování“ myslíme opravdu konkrétní kroky, které byste měli při každém rozhodování následovat. Níže naleznete typické pořadí událostí (za předpokladu, že jste slušný pokerový hráč a na své karty se díváte až jako na poslední faktor) :

 1. Zhodnoťte si situaci.
 2. Přemýšlejte o situačních faktorech, minulých handách a tendencích soupeřů.
 3. Na základě poznatků z #2 si u každého ze soupeřů vymezte range kombinací, které může držet.
 4. Doufejte, že máte handu, která napomáhá akci.
 5. Podívejte se na handu a (objektivně!) zhodnoťte, zda opravdu stojí za to ji hrát.
 6. Promyslete si možné akce a to, jak na ně budou reagovat soupeři.
 7. Jednejte.

Právě jste si přečetli CHYBNÝ postup. Ptáte se, proč? Protože pro výše uvedený postup jsou primárním faktorem stály karty, které držíme na ruce. Níže naleznete optimálnější proces rozhodování :

 • Zhodnoťte si situaci.
 • Přemýšlejte o situačních faktorech, minulých handách a tendencích soupeřů.
 • Na základě poznatků z #2 si u každého ze soupeřů vymezte range kombinací, které může držet.
 • Promyslete si možné akce a to, jak na ně budou reagovat soupeři.
 • Zjistěte, co by si hráči mysleli o síle Vaší kombinace v případě akce.
 • Pokud má být Vaše současná handa faktorem, posuzujte výsledky založené na showdownu.
 • Jednejte.

Podstatou optimálního procesu je, že o našich kartách bychom měli přemýšlet poté, co zvážíme možné postupy. Při pre-flop hře to znamená, se na své karty ani nepodívat, než to učiníme. Ale tento proces neplatí pouze pro pre-flop hru – platí pro celý poker a všechny streety (flop, turn, river).

Tento proces rozhodování neznamená to, že děláme jakýsi blaf. Znamená pouze to, že naši aktuální handu zvažujeme v procesu až jako poslední a ne někde uprostřed. Právě tento typ rozhodovacího procesu je to, co odděluje dobré hráče od těch špatných. Musíte hrát hráče, nikoli karty! Klíčem k úspěchu je tento proces praktikovat po nějakou dobu. Poté se Vám už dostane pod kůži a budete jej považovat za absolutní samozřejmost. Samozřejmost, která posune Vaši hru na vyšší úroveň.

Příklad – Vytvoření tvrdých podmínek pro call 

 • No Limit Hold´em turnaj (online re-buy).
 • Finálový stůl.
 • Blindy : 200/400 + 25 ante
 • Soupeř i Vy máte 15 000 žetonů.

Váš soupeř je zkušený loose aggresive hráč. Nejdůležitější je, že je ovládán svým egem a moc často nemění svou hru resp. rychlostní stupně. Zjistili jste, že má tendenci, držet se kombinací vysokých karet. Ve své agresi vždy pokračuje i post flop za použití continuation betu, ale všimli jste si, že v případě, že něco chytí, jeho sázka je vyšší. Také je typem hráče, který se jen tak lehce nevystraší a víte o něm, že často přeceňuje své marginální handy.

Pre-Flop

Všichni položili až ke zmiňovanému soupeři na cut-offu, který raisoval na 1000. Na základě Vašich informací jste zúžili jeho range na jakékoliv eso, K9+, Q9+, J9+ a jakýkoli pocket pár. Všichni ostatní složili, Vy jste na big blindu s .

Je zde několik možností, jak handu na základě situačních faktorů hrát. Fold, re-rase nebo call? Pojďme se společně podívat na plusy a mínusy každé z možností.

 • Fold : Čelit s raise od hráče, který je mimo pozici rozhodně není úplně zoufalá situace. Zvážíme-li velikost našeho stacku vzhledem k velikosti blindů, široké range našeho soupeře a naše znalosti, zjistíme, že fold je zde slabé rozhodnutí.
 • Re-raise : Pokud jsem popředu, neměli bychom udělat re-raise? Nejprve se musíme zapřemýšlet. Náš soupeř je dostatečně zkušený na to, aby pochopil, že víme o jeho agresivním stylu hry. Také ví, že naše range hand, se kterými bychom re-raisovali, nemusí být, vzhledem k jeho agresivitě, příliš omezená. Při re-raise dále máme daleko menší šanci na to, abychom soupeře přehráli po flopu a po zbytek handy navíc budeme mimo pozici. Navíc s handou rozhodně nechceme dorovnávat případný all-in.
 • Call = Vzhledem k hře na finálovém stole, naší znalosti soupeře (jeho tendencí, range, vzorců sázení) apod. bychom doporučovali právě call.

Flop

Na flop přichází a v potu se nachází 2450 žetonů.

Jak bychom tedy měli hrát? Betování je v pořádku a osobně bychom asi mixovali naši hru střídavým sázením / checkováním v těchto situacích. Nicméně momentálně čelíme agresivnímu soupeři, který je schopen raisnout probe bet, pojďme tedy kontrolovat velikost potu a zhodnotit, jak soupeř hraje. Máme docela přesný read o tom, jak postupuje pokud chytí / nechytí karty na flopu, takže by nás neměl vytlačit z potu. Volíme tedy check, načež soupeř sází 1200 žetonů, což je ½ velikosti potu.

Co to vypovídá o jeho range? Vzhledem k velikosti potu to vypadá, že nemá eso. Navíc, kdyby měl eso – nevsadil by více, aby svou kombinaci ochránil před draws? Je stále možné, že eso má, ale existuje mnoho kombinací, které může držet. Může mít krále se slabším kickerem, střední pocket pár nebo flush draw… Jeho potenciální range je velice široká, takže můžeme předpokládat, že jsme po předu, ale jak? Existují případy, kdy je lepší raise a případy, kdy je lepší dorovnat.

 • Raise – Tato teorie je založená na definování naší handy. Hodně hráčů bude respektovat check-raise a bude si minimálně myslet, že máme eso. Nicméně check-raise nás proti tomuto hráči může postavit do těžké pozice. Soupeř si je vědom toho, že známe jeho agresivní hru. Ví tedy, že na to, abychom v této situaci volili check-raise nepotřebujeme eso. To znamená, že může klidně zvolit re-raise a donutit nás tak, abychom své karty složili. Víme, čeho je náš soupeř schopen a musíme si ujasnit, zda jsme ochotni takový scénář podstoupit.

Nepřemýšlíme až příliš? Je to možné. Proti méně zkušenému a méně lstivému LAG hráči bychom při přemýšlení nemuseli jít tak hluboko. Nicméně potřebujeme zvážit alespoň důsledky navýšení. Jiným důsledkem navýšení je to, že soupeř položí horší handu, se kterou by v pozdějších fázích hry ještě něco přispěl do potu. Potu, který bychom po showdownu získali.

 • Call – Call se v této situaci nazývá „float“. O floatu jsme se zmiňovali již v minulých lekcích. V podstatě to znamená, že účelem dorovnání na flopu je buď vyhodnocení situace na turnu nebo snaha po turnu  soupeře vyblafovat z potu. Další výhodou je to, že kontrolujeme velikost potu.

Proti tomuto konkrétnímu hráči bychom se opět přiklonili k dorovnání. Další věc, kterou musíme vzít v potaz je, že po callu se změní názor soupeře na to, jakou držíme handu. Myslí si, že kdybychom měli eso se silným kickerem (AK, AQ) , raisovali bychom před flopem. Pokud bychom měli AJ, volili bychom na flopu check-raise. Takže naši handu nyní odhaduje na eso se slabším kickerem nebo spíše na krále, střední pocket pár či flush draw.

Turn

Na board přichází a v potu je 4850.

Jack je pro nás zajímavou kartou, jelikož dochází k zvýšení draws na boardu. Pokud soupeř drží QT, pak právě zkompletoval straight. Nám zase Jack vytvořil gutshot. Máme checkovat nebo betovat? Jelikož Jack je v této situaci spíše strašidelnou kartou, v sázení není moc velká value. Pokud soupeř blafuje, pak složí a pokud má eso, tak s největší pravděpodobností dorovná. Volíte tedy check a Váš soupeř reaguje stejně.

River

Na river přišla . Ok, nyní se musíme zapřemýšlet nad tím, co znamenal soupeřův check po turnu. Pokud LAG hráč checkuje, měli byste se mít na pozoru. V této situaci ale víme, že náš soupeř sází tehdy, má-li silnou handu. Kdyby měl eso s vysokým kickerem, set, dva páry nebo straight, na turnu by betoval. Jelikož obvykle hraje vysoké karty, můžeme zúžit jeho range na střední pocket pár 77 až k TT, KT, KQ, QJ nebo JT. Takže co má? Náš soupeř si pravděpodobně pořád myslí to samé – v jeho očích stále držíme eso se slabým kickerem, krále, střední pocket pár nebo flush draw.

Stejně jako na turnu, i nyní má betování pouze malou value. Samozřejmě existují situace, kdy se malý bet vyplatí, nicméně v této situaci nás buď soupeř dorovná a pravděpodobně porazí, nebo jen blafuje a po naší sázce složí. Pravděpodobně bychom checknuli a doufali, že soupeř rovněž checkne. Na náš check soupeř odpovídá betem o velikosti 4500 žetonů.

Co to znamená? Můžeme vůbec mít nejlepší handu? Na povrch se tato situace může zdát jako těžká výzva. Ale vzhledem k tomu, že jsme si po celou dobu handy dávali pozor a důsledně jsme zužovali soupeřovu range, je odpověď relativně jednoduchá. Kdyby měl silné eso, dva páry, set nebo straight, hrál by jinak. Taky je důležité si uvědomit, že soupeř nás odhaduje na slabší eso, krále nebo flush draw. Proto si řekl, že nás vyžene z potu. Po důkladném promyšlení všech faktorů se rozhodujeme pro call. Soupeř následně ukazuje QJ a my vyhráváme pot.

Betování na turnu a riveru

V minulé lekci jsme poukázali na to, že po flopu znáte 71% své finální kombinace. Tato lekce se zaměří na turn a river, které produkují 86% resp. 100% finální kombinace. Dalo by se říci, že turn je rovinkou před cílem a river je protnutí cílové pásky. Pojďme tedy společně prozkoumat, jak můžeme k těmto streetům přistupovat, abychom vylepšili naše výsledky.

Turn

Mnoho hráčů a odborníků je přesvědčeno, že turn je nejtěžší fází hold´em pokeru. Turn sice dokáže být ošidný, zejména v no-limit hře, nicméně pokud držíte kvalitní handu, neměl by pro Vás turn být nějak zvlášť náročný (pokud díky boardu nedošlo k potenciálnímu zkompletování flushe nebo straight). Pokud jste se rozhodli handu hrát, potřebujete něco mít – to něco může být klidně jen „pouhý“ plán. Například v minulé lekci jsme popsali plán s floatem flopu a následným stealem potu na turnu. Na turnu byste měli věnovat pozornost následujícím prvkům :

Znovu zhodnoťte svou table image

Zde nastává správný čas na posouzení Vaší aktuální table image. Pokud jste hráli velmi málo hand a hráli jste agresivně, jste v očích soupeřů tight. Pokud Vás tedy nějaký hráč dorovná, musíte se mít na pozoru. Zde je příklad podobné situace :

Limpujete do potu z early pozice s párem desítek a na flop přijde Q-9-3 v různých barvách. Uděláte semi-blaf bet s druhým nejvyšším párem a Váš soupeř hladce dorovnává. Následuje turn, po kterém náš soupeř sází. Nejprozíravějším postupem zde je, přiřadit soupeři lepší kombinaci než TT a složit. Někteří hráči možná budou tvrdit, že se jedná o příliš tight styl hry, nicméně pokud po turnu nemáte top pár nebo alespoň životaschopnou draw, měli byste buď checkovat, nebo karty položit.

Tímto způsobem hry se vyhnete problémům, nicméně si musíte uvědomit, že pozornější hráči Vaše jednání prohlédnou a získaných poznatků využijí. Abyste soupeřům neumožnili čtení Vašich tendencí, musíte mixovat hru – například vložením motivu check-raise. Poznávacím znamením slabého pokerového hráče je předvídatelnost.

Draws

Prodiskutujeme jak defenzivní, tak i ofenzivní aspekty draws. Tedy zjednodušeně – máte draw Vy nebo soupeř? Nejprve si projděme situaci, ve které si myslíte, že momentálně máte nejlepší kombinaci, ale Váš soupeř drží draw, do které mu chybí jediná karta. Potřebujete tedy udělat bet, aby se soupeř na další společnou kartu nepodíval zdarma. A také potřebujete udělat bet v takové výši, že se mu podle odds nevyplatí jeho dorovnání. Může mít od čtyř outů (inside straight draw) až po 15 outů (flush a open ended straight draw). Nevsadit je nekorektní ze dvou důvodů. Zaprvé dáváte soupeři další společnou kartu zdarma a zadruhé – pokud nyní checknete a draw se nezkompletuje, nevyděláte žádné další peníze, jelikož soupeř svou poraženou kombinaci položí. Proto Vám radíme, vsadit hned a doufat, že soupeři na board nepřijde potřebná karta.

Co když držíte draw Vy? Například si představme, že máte na turnu flush draw a zvítězíte jen v případě, že karta Vaší barvy přijde na riveru. Máte šanci asi 4 ku 1 na zkompletování flushe, ale zároveň můžete mít více outů (např. vytvořit pár) a vyhrát i tak. Brát v úvahu musíte také implied odds. Implied odds jsou u straight draw obvykle vyšší než implied odds u flush draw. To je důvod, proč hodně hráčů po třetí suited kartě na boardu doslova „zmrzne“. Nicméně s šancí 4 ku 1 na zkompletování flushe se vyplatí na river pokračovat (pokud soupeř neudělá extra velký bet), hlavně pokud držíte v dané barvě eso a budete tak případně mít nut flush.

Strašidelné karty

Jedná se o karty, které obvykle nechcete vidět. Pokud jsou na flopu dvě srdce a Vy máte hole cards černé barvy, určitě nechcete na turnu či riveru vidět další srdce. Ale co, když přijde? No, nyní je na čase, abyste využili znalosti, které jste o svých soupeřích nahromadili. Pokud soupeř vsadí do 2 a více hráčů, měli byste raději položit – v této situaci je velice pravděpodobné, že někdo dorovná, takže náš raiser bude asi těžko blafovat. Naproti tomu, je-li soupeř loose a nebo blafuje až příliš často, můžete přemýšlet o dorovnání nebo dokonce o re-raise. Kromě tendencí soupeřů si také všímejte odds v potu. Raději použijte strašidelnou kartu k vlastní výhodě, než abyste se stáhli do obrany. Pamatujte si – pokud je karta strašidelná pro Vás, pak může být stejně strašidelná pro soupeře.

Když je soupeřův call strašidelný

Jak jsme již opakovaně uvedli, je zásadní porozumět tendencím soupeřů. Jedině tak pochopíte, co jejich call / check / bet / raise znamenají. Představme si, že dostanete slušnou startovní kombinaci, se kterou před flopem raisnete. Hráč, kterého respektujete, pouze dorovná, přičemž proti Vám má výhodu pozice. Na flopu svou kombinaci nevylepšíte, ale zároveň nevěříte, že by board pomohl soupeři (na stůl přišel rainbow flop s nízkými kartami). Vsadíte tedy, abyste eliminovali potenciální draw. Daný hráč opět dorovnává. Tento vzorec jeho chování, kdy pouze dorovnává, by Vás měl znepokojit, jelikož soupeř je dobrým hráčem a Vy to víte. Proč? Odpověď je jednoduchá – dobří pokeroví hráči obvykle nedorovnávají. Moc dobře si uvědomuji value agrese, takže obvykle raisují. Toto pasivní chování může klidně znamenat, že soupeř má velice silnou handu a hraje slowplay.

River

Právě jste protnuli cílovou pásku a Vaše kombinace je hotová – již nepřijdou žádné další karty. Za pomoci vědomostí o Vašich soupeřích, readu, rekapitulace handy a hodnotě Vaší ruky vzhledem k boardu se musíte rozhodnout, zda držíte vítěznou kombinaci. Pokud si myslíte, že držíte nejlepší kombinaci, musíte se nyní rozhodnout, jak maximalizovat svůj zisk. Pokud zjistíte, že nedržíte nejlepší kombinaci, musíte handu „vyhrát“ tak, že karty položíte a nevyhodíte další žetony. Pojďme nyní důkladněji prozkoumat některé prvky, vztahující se k riveru :

Maximální value bet

Termín „value bet“ mnoho hráčů považuje za malý bet do velkého potu. Value zde vzniká proto, že malá velikost sázky soupeře přiměje k dorovnání. Nicméně v dlouhodobém měřítku tato strategie není žádný zázrak. Opravdový value bet je, vsadit maximální možnou částku, o které si myslíme, že ji soupeř dorovná. Pojďme se podívat na matematický příklad :

Řekněme, že vsadíte $100 do potu o $500 a čekáte, že v 90% situací budete dorovnáni. Ve 100 takovýchto handách tedy vyděláte $9000 (100 x 100 x 0.90). Nyní místo toho vsadíme do $500 potu $250 – je těžké s určitostí říct, zda blafujete nebo ne. Určitě nebudete dorovnáni až tak často, ale je reálné, že soupeři dorovnají v nejméně 60% případů (v závislosti na tom, jak byla handa hrána). Takže $250 x 100 hand x 0.60 = $15 000. To je oproti prvnímu postupu o $6000 více.

Blafování

U vyhlédnuté oběti musíte znát její silné a slabé stránky a hlavně její dojem na Vás. Existují situace, kdy si uvědomíte, že jediným způsobem jak vyhrát, je blaf. Obvykle se jedná o situace, kdy jste minuli nějakou draw. V takovém případě musíte být schopní přečíst soupeřovo odhodlání – drží kombinaci, se kterou bude mít dostatek odvahy k dorovnání nebo ho sázkou postrčíte k tomu, že své karty položí? Nejlepší hráči k oblafnutí jsou ve výsledku lepší hráči, kteří si o Vás udělali obrázek – pokud sledovali showdowny poté, co jste byli po riveru dorovnáni a vždy jste ukázali kvalitní kombinaci, řeknou si, že něco máte a nepůjdou proti Vám. Pokud občas nabídnete svým soupeřům příležitost, ve které si řeknou, jak chytří jsou, můžete na tom jedině získat.

Skládání karet

Pokud jste se posunuli na vyšší úroveň hraní, jste schopni své karty složit. Někteří středně pokročilí se nikdy na vyšší úroveň hry neposunou, jelikož nejsou schopni složit karty. Jsou k nim příliš emočně vázáni a dělají nesmyslná zdůvodnění, jako např. že už v potu mají hodně peněz. Pamatujte si, že peníze v potu už nejsem ve Vašem vlastnictví! Ve skutečnosti, pokud nikdy nepoložíte vítěznou handu, hrajete příliš loose. Hodnoty v pokeru se odvíjejí od situace. V každé situaci si musíte udělat upřímné hodnocení – jedině tak maximalizujete výhry a minimalizujete ztráty.

Skutečným klíčem je, nechat si tyto velká složení pro sebe. Proč byste měli soupeřům u stolu ukázat, co jste složili? Nenechte Vaše ego ovládnout situaci. To „chvilkové uspokojení“ Vám v budoucnu může přinést problémy. Zejména ze strany pozorných soupeřů, kteří na Vás začnou mířit své blafy. Svá složení si jednoduše nechte pro sebe a nenarušujte svou image.

Riziko vs. odměna

U no-limit hold´em stolu byste vždy měli porovnat riziko, kterému se vystavujete a odměnu, kterou můžete získat. Stačí jedna chyba a Váš stack může zmizet jako mávnutím kouzelného proutku. Hráči, kteří pravidelně v no-limit hold´emu vyhledávají malé edge následně litují své chamtivosti. Na chvíli se zastavte a zhodnoťte, zda za podstoupení konkrétního rizika získáte adekvátní odměnu.

Hrajte, hrajte a hrajte

Doufáme, že výše uvedené faktory a rady Vám pomohou s posunutím Vaší hry na další úroveň. Jak jinak ale zlepšíte svou hru, než právě hraním? Koncepty uvedené v našich lekcích Vám mají poskytnout myšlenky, jak hrát, ale abyste opravdu poker opravdu pochopili či v něm dokonce excelovali, musíte jednoduše hrát, hrát a hrát.

Betování na flopu

Flop je rozhodujícím momentem každé hry hold´em pokeru. Je to okamžik, kdy víte 71% své finální kombinace a zjistíte, zda nyní máte made hand nebo jen draw. Také si musíte uvědomit, že flop Vás i soupeře ve většině případů mine. Po flopu byste automaticky měli zvážit následující faktory :

 • Pozice
 • Povaha flopu
 • Byl nějaký pre-flop agresor, případně kdo?
 • Měli byste pokračovat v handě? Pokud ano, jaký je Váš plán?
 • Co mohou držet Vaši soupeři?
 • Mohu své soupeře přehrát a donutit je k tomu, aby učinili špatné rozhodnutí?

Hlavně poslední bod je základním faktorem pokeru. Existuje staré pořekadlo, které vyjadřuje to samé : „Kromě podvádění existují dva způsoby, jak v pokeru dlouhodobě vyhrávat. Prvním je vlastní genialita a druhým je využití chyb soupeřů. Ta druhá je spolehlivější!“ Pojďme si nyní projít bod po bodu.

Poziční úvahy

Jste-li pokročilý pokerový hráč a investovali jste do potu, aby jste viděli flop, pak jste buď v dobré pozici nebo máte prémiovou handu. Pokud jste mimo pozici a držíte marginální handu, měli byste se vrátit k dřívějším lekcím a důkladně si je prostudovat. Musíte zvážit svou pozici vůči pozici hráče, který byl před flopem agresivní. Asi Vám nemusíme říkat, že pokud jste se podívali na flop, většinou byste měli být pre-flop agresorem právě Vy!

Povaha flopu

Musíte zanalyzovat board a přijít na to, jaké karty Váš soupeř pravděpodobně drží. Již jsme řekli, že flop většinou všechny hráče mine. Nicméně jeho povaha Vám prozradí, zda došlo k vytvoření nějakých draws, kterých byste se měli obávat. Mezi obávané draws patří například open ended straight draw (OESD) a flush draw. Nemusíte se příliš bát back door nebo runner/runner draws – vyskytují se velice zřídka.

Byl nějaký pre-flop agresor?

Tím agresorem jste měli být právě Vy! Pokud tomu tak nebylo, museli jste dorovnat, což je poslední ze tří možností. Měli byste raisovat nebo skládat, ale OK, call je také někdy vhodným řešením. Nyní musíte uvážit povahu boardu, odhadovanou range soupeřovy kombinace a jeho tendence, počet soupeřů a Vaši pozici vzhledem k agresorovi. Pokud jste byli pre-flop agresorem Vy, ideálním pokračováním je continuation bet. Doporučujeme vsadit sázku o velikosti cca 2/3 potu.

Pokud jste agresorem nebyli Vy – kdo musí jednat jako první? Pokud jste mimo pozici, často po sázce získáte pot, jelikož Váš soupeř na flopu nic nechytil. Tento koncept je velice důležitý a efektivní – podtrhuje hodnotu agresivní hry. Tento koncept jednoduše znamená, že první hráč, který vsadí, získá pot. Pamatujte si, že často flop všechny hráče u stolu mine, takže hráč, který vsadí jako první ostatní přiměje ke složení a vyhraje tak pot.

Pokud je jako první na řadě pre-flop agresor, můžete s největší pravděpodobností očekávat continuation bet. Zde musíte jednat podle síly vlastní handy a Vaší intuice ohledně hráčovy kombinace a jeho tendencí.

Jaký je Váš plán?

Pamatujte si, že položit karty není žádná hanba. Mnoho peněz pokeroví hráči ztratí jenom proto, že jim jejich ego nedovolí karty jednoduše složit. Říká se, že mnoho lidí neplánuje selhání, ale selhává v plánování. Vždy si vytvořte plán! Mějte důvody pro své činy. Pokud nepřemýšlíte o tom, jak a proč postupovat, nikdy se nestanete silným, konzistentně vyhrávajícím hráčem. Nezanedbatelnou roli zde hraje také psychologie. Níže naleznete některé druhy možností, o kterých byste měli přemýšlet :

 • Pokud vsadím nebo navýším – složí můj soupeř?
 • Myslím, že má jen over cards. Na flopu udělám float* a pokud na turn nepřijde over card, vsadím a získám pot.
 • Mám s mojí draw adekvátní odds na to, abych dorovnal?
 • Checknu a položím.

*Udělat float na flopu znamená, vědět, že nemáte nejlepší handu a přesto dorovnat continuation bet pre-flop raisera. Činíte tak s úmyslem ukrást pot sázkou či navýšením po turnu. Pokud byl Váš soupeř agresivní jen s dvěma over cards, nebude ochotný dorovnat Vaši sázku a složí.

Co mohou držet mí soupeři?

Je hloupost, určit si konkrétní handu, kterou by měl soupeř držet. Musíte si u každého soupeře vymezit rozsah kombinací (range), se kterými je ochotný hrát a tedy je může držet i nyní. Vždy tak musíte věnovat pozornost soupeřovu přístupu ke hře. Jakmile získáte cit a budete poměrně přesně schopni určit rozsah kombinací, které by mohl daný soupeř držet, musíte také zvážit jejich současný stav mysli. Vyhrávají nebo prohrávají? Kontrolují se nebo jsou v tiltu? Čtení soupeřů rozhodně není exaktní věda, ale postupem času budete tuto svou schopnost vylepšovat. Asi víte, jaké skvělé čtení hry a soupeřů má Daniel Negreanu – v mnoha případech dokonce dokáže určit konkrétní kombinaci, kterou soupeř drží. Daniel ale není kouzelník, je jen velmi pozorný hráč, který si vyvinul schopnost spojit všechny střípky do jednoho obrazu.

Můžu své soupeře přehrát a donutit je k tomu, aby učinili špatné rozhodnutí?

Odpověď na tuto otázku získáte (objektivním) posouzením schopností jak Vašich soupeřů, tak Vás samotných. Při této analýze není místo pro Vaše ego – buďte k sobě upřímní a realističtí. K jakým chybám  je chcete přimět? Existují 3 nejčastější :

 • Přimět soupeře k položení lepší kombinace, než jakou sami držíte.
 • Dorovnání Vašich sázek s horší kombinací, než jakou sami držíte.
 • Přimět je k checku v situaci, kdy máte draw a chcete další kartu vidět co nejlevněji (ideálně zdarma).

Jak jsme již zmínili v lekci „Typy povah hráčů“, neměli byste se (či jen velice zřídka) pokoušet o blafování calling station nebo šerifa u stolu. Pokud nějaký hráč tohoto typu dorovná Váš pre-flop raise, ujistěte se, že této skutečnosti přizpůsobíte své budoucí kroky. Klíčovou složkou je znalost Vašich soupeřů – je důležité, abyste nalezli jejich silné a slabé stránky a herní tendence. Pokud se chcete stát kvalitním pokerovým hráčem, jednoduše musíte své soupeře donutit k tomu, aby učinili špatná rozhodnutí.

Na začátku této lekce jsme použili obecně známý aforismus, který upozorňoval na skutečnost, že většinu Vašeho zisku tvoří peníze, vyhrané díky chybě soupeře, nikoli díky Vaši genialitě. Vaším cílem u pokerového stolu tedy je přimět soupeře k učinění špatného rozhodnutí. Své soupeře navíc musíte znát, abyste věděli, jaké taktiky (např. float flop nebo „kdo vsadí nejdříve, bere pot“) na ně použít.

Betování pre-flop

Vítejte v nejvyšší úrovni našeho kurzu, který je určen vysoce pokročilým hráčům. Touto dobou byste již měli perfektně znát klíčové pojmy v pokeru a mít také nějaké herní zkušenosti. V této úrovni rozšíříme některá témata, o který jsme se již bavili a snad Vám pomůžeme Vaši hru povznést na další úroveň. Některá z témat, o kterých se budeme bavit, Vám již mohou být známá, zejména v případě, že jste zkušeným hráčem. Ale najdou se i části, které rozhodně pomohou i těm velice zkušeným.

První modul této úrovně je zaměřen na „Ovládnutí herních fází“, tedy jednotlivých sázkových kol. Začneme pre-flop fází. Existuje mnoho důvodů, proč v texas hold´em pokeru sázet a navyšovat. Některé z těchto důvodů jsme již probrali v lekci „Betování s agresí“. V této lekci naše znalosti o tomto konceptu rozšíříme  a zaměříme se na některé z hlavních důvodů, proč před flopem betovat a raisovat (pamatujte si ale, že obvykle máte ještě více důvodů ke složení karet). Pokročilí pokeroví hráči by měli přesně vědět, proč vsadili nebo navýšili a čeho tímto jednáním chtějí docílit. Tyto důvody nejsou řazeny podle důležitosti, jelikož jejich důležitost často závisí na konkrétních faktorech, jako jsou :

 • Velikost stacků.
 • Zda hrajeme turnaj nebo cash game.
 • Kolik žetonů vzhledem k velikosti blindů máme (v případě, že hrajeme turnaj).
 • Tendence našich soupeřů.
 • Vaše pozice.

Je důležité, abyste před raisováním důkladně zvážili tyto kritéria. Pamatujte si, že sice existuje mnoho důvodů, proč před flopem raisovat, ale ne vždy tyto důvody platí v konkrétní handě. Proto musíte mít pro bet / raise důvod. Nyní se podíváme na některé z těchto důvodů :

Raisování pro value

Raisování pro value je nejčastějším důvodem, proč hráči raisují. Věříte, že máte nejlepší handu a tak se snažíte do potu dostat víc peněz – nic složitého, že? Ne tak rychle! Existuje několik dalších faktorů, které je třeba vyhodnotit. Navyšování před flopem za účelem zvýšení value může být ošidné. Zejména, co se velikost sázky týče, jelikož chcete dosáhnout několika cílů :

 • Chcete dostat peníze do potu.
 • Pravděpodobně chcete zúžit počet soupeřů.
 • Chcete, aby Vaši soupeře nesprávně dorovnali (se špatnými odds, pozicí apod.)

Musíte si tak určit velikost sázky, která Vám pomůže se splněním výše uvedených cílů. Myslíme, že byste měli sázet pořád stejně, nehledě na sílu handy – pro soupeře tak bude těžší přesně odhadnout Vaši handu. Doporučujeme navýšit na 3 BB + 1 BB za každého hráče, který před Vámi limpnul. Dělejte to tak pokaždé a žádný soupeř nepřečte Vaši hru. Tento typ sázky navíc splňuje všechny tři vytyčené cíle. Pokud se nacházíte ve hře, kde tento vzorec sázení neplní svůj účel, musíte se přizpůsobit. Různé varianty a faktory hold´emu zapříčiňují odlišnosti a navýšení 3 BB není dogma. Můžete se například nacházet ve hře, kde musíte za účelem dosažení zmíněných cílů navýšit na 4-5 BB. Neustále byste se měli držet ve střehu a měli byste být flexibilní – jedině tak dosáhnete nejlepších výsledků.

Raisování kvůli image

Takovýmto raisem se snažíte soupeře oklamat. Navyšujete se skromnou či dokonce slabou kombinací, což Vám ale ve výsledku může přinést velké zisky – jak v množství žetonů, tak v budování table image. Pokročilí hráči nesedí a nečekají, až jim přijdou nuts. Naopak – chopí se příležitosti a snaží se své nepřátele překvapit (samozřejmě s rozumem). Krása hraní takovýchto kombinací před flopem je ta, že pokud s Vámi spolupracuje board, soupeři nejsou schopni Vaši kombinaci přečíst. Jako příklad může posloužit například hraní suited konektorů jako , při čemž máte to štěstí, že na flop přijde , což znamená, že máte open ended straight draw (OESD). Váš soupeř, který drží eso, je tak po Vašem agresivním chování před flopem přesvědčen, že Vy také držíte eso. Pokud na turn nebo river přijde devítka nebo čtyřka, Vaše soupeře ani nenapadne, že byste mohli mít straight.

Tento typ klamavého budování image prostřednictvím pre-flop raise funguje nejlépe tehdy, jste-li v očích soupeřů tight. Mohou si to myslet třeba proto, že Vám vůbec nechodily karty a tak jste většinu kombinací skládali. Pokud následně raisnete, soupeři k Vám mají větší respekt, než by si Vaše kombinace zasloužila. Větší respekt je způsoben právě tight table image. Představte si, kdyby na flop v předešlé situace přišlo A75! Pokud by jeden z Vašich soupeřů měl eso, nikdy by ho nenapadlo, že nyní máte dva páry.

Pokud nejste donuceni tyto karty ukázat na showdownu, můžete v používání tohoto motivu pokračovat tak dlouho, dokud bude ziskový. Jakmile jste nuceni podobnou kombinaci ukázat na showdownu, ostatní hráči Vás začnou podezřívat a v jejich očích už budete méně tight. Toho můžete následně rovněž využít. Jak jsme již psali v jedné z minulých lekcí – pokud budete dobře přeřazovat rychlosti, soupeři Vás nikdy nebudou schopní přečíst.

Raisování za účelem krádeže blindů

K tomuto scénáři dochází obvykle tehdy, sedíte-li na cut-offu nebo buttonu a všichni soupeři až k Vám složili. Mnoho hráčů navýší s téměř jakoukoli kombinací, jelikož očekávají, že hráči na blindech své karty položí. V dlouhodobém horizontu ale není tato strategie právě ideální, takže je na místě zvýšená opatrnost. Ve hře $10/$20 po raise na 3x BB nabízíte hráči na small blindu odds 9 ku 5 na dorovnání a pokud složí, big blind má odds 2.25 ku 1. Sázíte na to, že ani SB ani BB nemají kombinaci, se kterou by se Vám odvážili postavit. I v tomto případě doporučujeme raisovat na trojnásobek BB + 1 BB za každého limpera. Velikost sázek můžete samozřejmě v případě potřeby měnit.

Předtím, než vsadíte za účelem krádeže blindů, byste si ale měli uvědomit několik věcí. Jednou za čas prostě hráčům na SB nebo BB přijde silná kombinace, se kterou se Vám postaví. Dalším důležitým faktorem je to, jak soutěživí jsou hráči na malém a velkém blindu. Pokud si myslíte, že je dokážete přehrát, pak na nich vyděláte více v případě, že je necháte v potu. Také si musíte uvědomit, že příliš časté stealy Vás učiní čitelnými a nakonec na ně doplatíte.

Raisování jako semi-blaf

Možná si říkáte, že je to praktické to samé, jako kradení blindů, jelikož navyšujete se skromnou handou a doufáte, že vyhrajete pot. Ano, v tomto směru je to stejné. Nicméně semi-blaf raise je re-raisem čitelného, agresivního hráče. Tento raise funguje skvěle na agresivního hráče, který často raisuje a je tedy jasné, že raisuje s marginálními handami. Pokud máte slušnou handu, pak byste měli na raise tohoto hráče odpovědět re-raisem. Pokud jste jej správně přečetli, ve většině případů nastane jedna z následujících možností :

 • Složí – vyhráváte.
 • Na Váš re-raise odpoví all-inem, takže asi náhodou má prémiovou kombinaci. Vy jednoduše utíkáte z potu – nic jste neriskovali, nic jste nezískali.
 • Dorovná Vás – máte kontrolu nad handou a výhodu pozice. Ve většině případů po flopu soupeř checkne a Vy můžete použít continuation bet.

Raise za účelem izolování soupeře

Tento prvek hry je velice častý. Představme si, že sedíte na buttonu s vysokými suited kartami, např . Hráč na střední pozici limpuje a cut-off okamžitě navyšuje na trojnásobek BB. Vaše AK není moc dobrou kombinací v boji proti velkému počtu soupeřů, takže na výběr máte mezi jejich položením nebo raisem. Váš raise by měl činit asi 7-8 násobek BB. Vašim cílem je, dostat se s cut-offem do heads upu, ve kterém by se šance Vaší kombinace na výhru výrazně zvýšily. Hráči na blindech by museli mít opravdu silnou handu, jinak se nebudou účastnit hry, ve které se už před flopem dvakrát navyšovalo. Původní limper nejspíše nemá nic, s čím by byl ochotný pokračovat ve hře, takže rovněž složí.

V pokeru neexistují žádné záruky, nicméně izolace soupeře, když máte výhodu pozice a držíte AK je záruce zatraceně blízko. Ideálním scénářem je, když izolujete slabého soupeře s velkým stackem. V takových hrách můžete dosáhnout největších zisků.

Nezapomeňte se vždy zeptat, proč?

Již jsme říkali, že existuje mnoho důvodů, proč raisovat a betovat před flopem. Nicméně ne vždy se jedná o nejlepší rozhodnutí. Musíte zvážit mnoho faktorů, jako například pozici, znalost tendencí soupeřů, Vaši momentální table image nebo např. velikost stacků. Malé děti se učí tak, že se neustále ptají „proč?“. V pokeru bychom si z nich měli vzít příklad. Vždy byste se měli sami sebe zeptat, PROČ byste v dané situaci měli podniknout konkrétní krok. Nejprve musíte svůj plán vytvořit a poté jej provést.