1.3.1. Jak hrát Q-Q

Q-Q jsem zařadil do oddělené kategorie, jelikož tato kombinace si zaslouží speciální studii. Pokud jsou mojí startovní kombinací dvě dámy, hraju je velice opatrně. Nikdy bych například nešel po flopu all-in s dvěma dámami, jako například s A-A či K-K. Nesnažím se je tedy hrát z jakékoli pozice příliš silně, dokud se nevyskytne dobrá příležitost. Dobrou příležitostí myslím například situaci, když jsem na poslední pozici (na buttonu), a čtyři protihráči přede mnou dorovnali raise.

V tuto chvíli je můžu odstranit ze hry vsazením all-in. Použiji tedy v tomto případě kombinaci síly mých Q-Q a mé pozice. Pokud stojíte s Q-Q  před flopem proti A-A či K-K, máte přibližně pouze 19% na výhru, a když stojíte proti A-K jste přibližně 57% vítěz. Jestliže jsou hráči ochotni jít před flopem all-in, pravděpodobně mají právě jednu z těchto čtyř karetních kombinací. Takže z toho vyplývá, že jsou vaše peníze ve velkém riziku, pokud někdo dorovná váš all-in před flopem.

Tím nemyslím, že Q-Q nejsou dost silné. Jsou podstatně silnější než průměrné kombinace. Ale z důvodu, který jsem zmínil výše, zřídkakdy s tímto párem dávám re-raise z jakékoli v pozice.  Ale vždy z jakékoli pozice navyšuji blind před flopem, pokud někdo nenavýší přede mnou. A pokud někdo navýší přede mnou a já jsem na střední pozici, tak dorovnám jeho sázku (v tomto případě dorovnávám navýšení před flopem s jakýmkoli párem). Z posledních pozic také pouze dorovnám (kromě výjimky, kterou jsem zmínil výše).

Následně pak na flopu hraji dvě dámy také velice opatrně. Kdykoli je hraji, tak se snažím chytit třetí dámu do setu. Když na flop dojde eso, nebo král, hraji svoje dámy, tak pomalu, jak to jen lze. Když pak kdokoli vsadí, většinou boj o pot vzdávám.

Dokud tedy nepadne na stůl jedna ze dvou možných overcards(A nebo K), hraji dvě dámy stejně jako A-A (K-K) a to po celou fázi hry. S výjimkou pokud je na flopu flush draw, hraji Q-Q jiným stylem než A-A (K-K). V tomto případě nebudu chtít protihráče zastrašit velkou sázkou, protože pokud soupeř flush draw má, může mít také v ruce A či K. Pokud jednu z těchto karet opravdu má, tak to dělá jeho kombinaci prakticky stejně silnou jako je ta moje.

Tyto rozdíly byste měli mít pořád na mysli. Jinak můžete hrát Q-Q ve všech fázích hry téměř stejně, jako kdybyste drželi A-A či K-K. Ve skutečnosti hraji podobně všechny páry, pokud je držím v ruce jako startovní kombina

Článek je volný překlad z knihy SUPER SYSTEM od Doyle Brunson