Základní výrazy v pokeru – podrobně!

Nestačí vám poker slovníku a stále jsou vám nejasné základní výrazy v pokeru, jako třeba BUY-IN, ALL IN, CALL, RAISE, CHECK, FOLD, SIDE POT.Přečtěte si tento článek, ve kterém jsou podrobně vysvětlený základní výrazy v pokeru.

Pravidlo BUY-IN

Hráč, který chce začít hru u pokerového stolu, si musí nejdříve vyměnit peníze u dealera za žetony. Stoly mají v hernách stanovenou minimální částku označenou jako BUY-IN, kterou si hráč musí vyměnit za žetony, aby se vůbec mohl zúčastnit hry. Všechny vyměněné žetony potom musejí ležet před hráčem viditelně na stole a hráč by s nimi neměl manipulovat jinde než na stole. Jinými slovy – žetony hráče zůstávají na stole před hráčem až do té doby, dokud neukončí hru (tedy buď je neprohraje, nebo si je nevymění nazpátek za peníze při ukončení hry). Jestliže hráč v průběhu her vyhrává, nemůže si odebírat žetony ze stolu, pokud je ještě ve hře. V případě, že by to udělal, bylo by to proti pravidlům a pokerové etiketě. V Anglii mají pro takové jednání výraz WEEDING a v Americe je označeno výrazem GOING SOUTH. Stejně jako nelze odebírat žetony ze stolu, není možné v průběhu rozehrané hry žetony na stole doplňovat. Dokoupit další žetony si hráč může až po skončení aktuální hry.

V dávných dobách pokerové historie, kdy poker byl velmi drsnou hrou, mohli hráči přijít lehce úplně o všechno, protože neplatilo pravidlo o sázkách na stole. Jestliže jste měli v potu už třeba 2000 dolarů a někdo proti vám vyrukoval například se zvýšením (raise) 10 000 dolarů, museli jste buď položit karty, nebo riskovat živobytí. Dnes už se hraje mezi džentlmeny a hra není tak životně vyhrocená, protože sázky hráče jsou vázány jen k sumě v žetonech, kterou má aktuálně na stole.

Pravidlo ALL IN

Jestliže momentálně prohráváte a na stole vám zbývá již jen pár žetonů, můžete se stále zúčastňovat sázek (tj. být ve hře), protože existuje v pokeru pravidlo ALL IN. V případě, že nebudete mít dostatek žetonů například na dorovnání sázky, vsadíte zkrátka do banku všechny své zbylé žetony (pokud nechcete položit karty) a budete tzv. ALL IN. Hrajete přitom v dalším průběhu hry pouze o bank, do něhož přišly v aktuálním sázecím kole žetony od protihráčů pouze v sázkách, které nepřekračují úroveň vašich sázek (jinými slovy řečeno – nemůžete vyhrát žádné peníze, které by přesahovaly vaše vklady). Následuje vytvoření druhého banku (side potu), o který hrají pouze aktivní hráči, kteří nemají problémy s výší sázek. V případě, že má vítěznou kombinaci hráč hrající ALL IN, může získat pouze bank, do něhož regulérně přispěl svými sázkami. Vzniklý druhý bank potom získá hráč s druhou nejsilnější kombinací.

Ochrana před velkými sázkami se nazývá ALL IN PROTECTION a v podstatě znamená, že v případě, že budete mít před sebou jen 750 korun, můžete od každého protivníka vyhrát maximálně stejnou výši, tj. 750 korun.

Předpokládejme, že hráč A otevře sázkové kolo sázkou 20 dolarů. Hráč B, který je nyní na řadě, hodlá dorovnat, ale má před sebou na stole pouze 5 dolarů. Vsadí tedy těchto pět dolarů do banku a deklaruje tuto sázku jako ALL IN. Další hráč C na řadě má v žetonech 20 dolarů na dorovnání, a proto sázku hráče A dorovná. Aktuální sázkové kolo končí a dealer přesune do centrálního banku (nyní označeného jako main pot – hlavní bank) 5 dolarů od každého z hráčů A, B a C (tj. dohromady 15 dolarů). Zbylých 2×15 dolarů ze sázek hráčů A a C přesune dealer do vedlejšího banku (side pot), o který mohou hrát pouze hráči, kteří do něj přispěli svými sázkami. Jestliže by nyní následovala další sázková kola, všechny sázky by putovaly do tohoto vedlejšího banku. ALL IN hráč B bude pak se zavřenými kartami pasivně čekat (bez účasti na hře) až do fáze odkrytí karet (showdown). Při zjišťování vyhrávající kombinace odkryjí nejdříve karty hráči A a C, aby se zjistilo, kdo z nich vyhraje vedlejší bank (side pot), nezávisle na kartách all in hráče B. Poté odkryje své karty hráč Bav případě, že ty převýší svou hodnotou karty ostatních hráčů, vyhraje hlavní (main) bank. V opačném případě hráč B prohrává svou sázku ALL IN, a tedy i své peníze v hlavním banku.

V souvislosti se sázkou ALL IN není bez zajímavosti podotknout, že tato sázka poskytuje hráči určitou strategickou výhodu, protože nemůže být blufován (neriskuje další peníze). Navíc hráči pokračující v sázení mohou vyřadit ze hry i potenciálního oponenta hráče, který šel all in, aniž by tento nějak riskoval. Na druhé straně má hráč se sázkou all in nevýhodu, že nemůže vyhrát peníze, které jdou přes jeho sázku. Koneckonců – cílem v pokeru není vyhrávat kombinace, ale žetony, tj. peníze. Někdy může být pro hráče jdoucího all in frustrující skutečnost, že na svoji dobrou kombinaci vyhraje málo peněz.

Uvedu příklad:
může se třeba stát, že bude někdo hrát ve hře, ve které jeho dva soupeři budou mít v žetonech na stole třeba 500 dolarů. Ten někdo bude mít před sebou již jen například 20 dolarů, ale dostane do karet například fleš. Oba soupeři vsadí do banku po 300 dolarech a ten někdo je bude chtít dorovnat. Vsadí tedy své zbylé žetony v hodnotě 20 dolarů all in, a bude mít tedy právo v případě své lepší kombinace vyhrát od každého ze soupeřů pouze dvacet dolarů.

Hra potom může skončit tak, že dotyčný hráč se svou dobrou kombinací fleš vyhraje nakonec jen 40 dolarů, zatímco jeden protivník vyhraje s ubohým jedním párem dvojek z vedlejšího banku 480 dolarů.

K situaci, kdy jde někdo all in, se váže ještě jedno speciální pravidlo v případě, kdy all in sázka je zvýšením předchozího vkladu, a jedná se tedy o raise. V pot limitních a limitních hrách se užívá pravidla zvaného FULL BET RULE, které říká, že jestliže částka all in raise nedosahuje výše předchozího raise, nejedná se v podstatě o klasické zvýšení (raise), a tedy tato sázka all in neotvírá prostor pro další sázecí akce.

Uvedu příklad:
řekněme, že hráč A otevírá sázení sázkou (bet) 20 dolarů. Hráč B další v pořadí má před sebou žetony pouze v hodnotě 25 dolarů, které vsadí jako all in – v tomto případě se tedy jedná o jakési pseudo navýšení (pseudo raise), protože k opravdovému raise mu chybí 15 dolarů. Jestliže nyní třetí hráč v pořadí C dorovná (call) předchozího all in hráče 25 dolary, potom první hráč A (chce-li zůstat ve hře) jen dorovná sázku all in hráče B požadovanými 5 dolary – tento hráč A již nemá možnost navýšit sázku (reraise) hráče B, který šel all in. All in sázka hráče B není totiž považována za opravdové navýšení (raise) – je s ní z hlediska pravidel nakládáno jako se speciálním dorovnáním, které neopravňuje prvního hráče k tomu, aby na ni reagoval dalším zvýšením (reraise). Hráč A tedy v tomto případě svým pětidolarovým dorovnáním pouze uzavřel sázecí kolo.

Podívejme se ale ještě na závěr na situaci, kdy zbývá ve hře pouze jeden hráč, který není all in, ale jeho protihráči již všichni all in jsou. V tom případě již nemůže dojít k žádnému sázení, a jestliže se toto přihodí například v turnaji, všichni hráči otevírají podle pravidel své karty, i když třeba není ještě procedura hry u konce.

Dorovnání sázky (CALL)

Dorovnání sázky CALL je výraz pro situaci, kdy hráč na řadě dorovná sázku (bet) předchozího hráče a vsadí do banku obnos, který je stejné hodnoty jako sázka (bet) předchozího hráče. Pokud chce hráč na řadě mít zachovánu šanci na získání banku (potu), musí samozřejmě v aktuálním sázkovém kole dorovnat sázku i hráče, který nesedí hned bezprostředně po jeho pravici, ale vsadil před ním.

Jestliže hráč dorovnává (call) zvýšení (raise) předtím, než investoval nějaké žetony do banku, nazývá se toto dorovnání COLD CALLING. Například jestliže hráč A vsadí (bet) 50 dolarů, hráč B zvýší (raise) na 100 dolarů a hráč C dorovná (call) sázkou 100 dolarů, nazývá se toto dorovnání jako cold calling (player C calls two bets cold).

Při živé hře v solidní herně je třeba si dávat pozor na přesnou proklamaci toho, co chceme z hlediska sázek dělat, pokud jsme tedy na řadě. Výraz CALL je možné použít pouze pro „čisté“ dorovnání a neměl by se spojovat s jiným prohlášením. Věta „I call and raise $ 100″ (dorovnávám a zvyšuji) by mohla být považována za tzv. STRINGRAISE, což je výraz pro nedovolený způsob zvýšení sázky – podobně se používá obecnějšího termínu STRING BET, což je výraz pro nedovolenou sázku položenou postupně.

Zvýšení sázky (RAISE)

Raise znamená zvýšit sázku (bet) o hodnotu, která je povolena. Tím, že zvýšíme sázku například hráče, který hraje před námi, nutíme následující hráče minimálně k vyrovnání (call) nové (naší) sázky.

Pokud by některý z následujících hráčů ještě naši sázku zvýšil, jednalo by se o tzv. RERAISE (opětné zvýšení). Pokud tedy v sázkovém kole někdo podruhé zvýší (raise), jedná se o RERAISE (v této úvaze není započítána první sázka – opening the pot).

S výjimkou tzv. live blindu (live blind je výraz pro právo hráče s velkým blindem zvýšit sázku) nemůže hráč, který je opět na řadě, svůj vlastní vklad (bet) zvýšit (raise), pokud předtím nebyl navýšen (raise) jiným hráčem. Navýšení (raise) musí být vždy alespoň tak vysoké, jako je sázka (bet), která je navyšována (raise). Totéž platí pro opětné zvýšení (reraise), které musí být minimálně tak velké jako zvýšení (raise). Toto je univerzální pravidlo, které platí zcela samozřejmě nejen v amerických hernách. Jestliže tedy například jeden hráč vsadí 5 dolarů, následující hráč musí zvýšit (pokud má tento záměr) minimálně o 5 dolarů – tedy nemůže zvýšit třeba jen o 4 dolary. Základní účel tohoto pravidla je ten, aby hráči nezdržovali hru a neotravovali ostatní hráče minimálními zvýšeními větších sázek.

Toto pravidlo pochopitelně není aplikováno na sázky all in.

V mnoha hernách, které nabízejí hry s danými limity, existují omezení, která se váží k počtu možných navýšení (raise). Často bývá u limitních her stanoven maximální počet možných zvýšení (raise) na tři nebo čtyři. Například, jestliže je možné v jednom sázkovém kole zvýšit (raise) sázku pouze třikrát (toto pravidlo je označeno jako three raise rule), může vypadat situace při sázení třeba takto:

Hráč A otevře sázky vkladem (bet) 5 dolarů a následující hráč B navýší (raise) jeho sázku tím, že celkem vsadí 10 dolarů. Hráč C vsadí celkem 15 dolarů (tj. navýší předchozí sázku pěti dolary) a hráč D vsadí celkem 20 dolarů, protože opět navýší (raise) předchozí sázku pěti dolary. Protože všichni tři hráči B, C a D provedli navýšení (raise), je kvóta maximálních možných tří navýšení vyčerpána a nikdo další již v tomto kole nemůže navýšit (raise) sázku. Poslední dovolené zvýšení v průběhu jednoho kola sázek se nazývá CAP. V uvedeném případě je tedy možné říci, že sázení bylo dovršeno zvýšeními -pro tento případ existuje v pokeru věta the betting is capped. V této souvislosti je důležité poznamenat, že u pot limitních her a her bez limitu (no limit) omezení počtu zvýšení (raise) neexistují.

Pauzírování (CHECK)

Od druhého sázkového kola může každý hráč pauzírovat, pokud nebyl v tomto kole uskutečněn žádný vklad. Vyjádřením CHECK dává hráč najevo, že chce zůstat ve hře, přičemž si zachovává právo reagovat (dorovnáním nebo zvýšením) ve stejném sázkovém kole na případné následné akce soupeřů, kteří jsou na řadě po něm. K vyjádření záměru pauzírovat se používá gesto poklepání rukou na stůl nebo verbální proklamace CHECK.

Složení karet (FOLD)

Jestliže se hráč nechce zúčastnit hry, vystoupí z ní tím, že odhodí karty na stůl a ohlásí svůj záměr slovem FOLD. Je naprosto nepřijatelné a proti všem pokerovým pravidlům, aby hráč složil své karty mimo pořadí. Hráč má právo reagovat pouze v okamžiku, kdy je na něm řada. Jestliže usoudíte, že vaše karty nemají naději na úspěch, a máte tedy v záměru je složit, stále musíte zachovávat ohled k dalším hráčům, abyste nedali předčasně najevo, že se sázením končíte. Vaše předčasné prozrazení faktu, že složíte hru, může dát zbývajícím hráčům informaci, na niž by neměli mít zatím právo. Vědomí, že držíte slabé karty, může například povzbudit některého z hráčů, aby hrál dál – přitom se může jednat o hráče, který by mohl být jinak oklamán blufem jiného soupeře. Nabízí se uvést v této souvislosti klasický případ, kdy se vám může stát, že vás předčasné odhození karet poškodí. Řekněme, že ve hře jsou včetně vás tři hráči a vy jste vytušili, že jeden ze soupeřů nemá v ruce vůbec nic. Napadne vás, že byste tedy mohli blufem dostat ze hry soupeře, který by přišel na řadu ještě předtím než protihráč, o jehož kartách právě tušíte, že jsou slabé. Protivník, kterého se snažíte vyřadit ze hry blufováním, vás začne pozorně zkoumat a nakonec složí karty – bude se totiž obávat nejenom vaší sázky i když vám nenaletí na bluf a dorovná vás, stále se ještě může obávat faktu, že za ním je na řadě pořád ještě jeden hráč, který ho může zničit. Nu a když se vám takto podán obalamutit soupeře, který je před vámi, náhle ten hráč, o kterém jste usoudili, že má slabé karty, složí předčasně svou hru mimo pořadí, tj. ještě dříve, než vám složí karty ten hráč, na něhož jste ušili zvýšením sázky bluf. Což může být pro vás katastrofa, protože blufovaný soupeř vás místo složení karet dorovná a vy potom můžete ztratit bank (pot), který by byl třeba váš, kdyby soupeř se slabými kartami předčasně nesložil hru.

Vedlejší bank (SIDE POT)

Účelem vytvoření vedlejšího banku (side pot) v pokeru je umožnit zbývajícím hráčům ve hře, kteří mají ještě dostatek žetonů před sebou na stole, aby mohli ještě dále sázet proti sobě.

K vytvoření vedlejšího banku tedy dochází v případě, kdy nemá hráč žetony na potřebnou sázku a jde do hry tzv. all in, přičemž sázení dále pokračuje. Hráč, který šel do hry all in, může potom vyhrát jen takový díl z celkového banku, do jehož výše mohl spoluhrát, resp. sázet. Jednoduše řečeno – v pokeru máte šanci vyhrát jen ten bank, do kterého jste vsadili své peníze. Jestliže se v průběhu hry vytvoří 3 banky, může mít také každý bank různého výherce.

Vedlejší bank bývá vytvořen na konci sázkového kola poté, co každý hráč dostal šanci k vyjádření se ve hře. Situace vyžadující vytvoření vedlejšího banku může vypadat například takto:

Hráč A jde do hry all in s 50 dolary. Hráč B ho dorovná (call) vsazením 50 dolarů. Hráč C dorovná těchto 50 dolarů a zvýší (raise) obnosem 50 dolarů – vsadí tedy celkem 100 dolarů.

Hráč D položí (fold) karty. Následuje hráč B. V případě, že tento hráč pouze dorovná (call) zvýšení (raise) hráče C obnosem 50 dolarů, je vytvořen hlavní bank (main pot) o celkové hodnotě 150 dolarů a zároveň také vedlejší bank (side pot) o celkové hodnotě 100 dolarů.

Hlavní bank může vyhrát každý z hráčů A, B, C, ale vedlejší bank nemůže vyhrát hráč A, který šel do hry all in (nemá v něm peníze, protože je tento bank tvořen pouze 50dolarovým zvýšením hráče C a 50dolarovým dorovnáním hráče B). V případě, že by se hráč B ještě rozhodl opětovně zvýšit (reraise) zvýšení (raise) hráče C, musel by hráč C ještě dorovnat 50 dolary a vedlejší bank by měl potom celkovou hodnotu 200 dolarů (50 dolarů raise hráče C + 50 dolarů call hráče B + 50 dolarů reraise hráče B + 50 dolarů call hráče C). Jestliže by nyní měl na konci hry nejlepší kombinaci hráč A, mohl by vyhrát pouze hlavní bank v hodnotě 150 dolarů. O osudu vedlejšího banku rozhodnou karty hráčů B a C. V případě, že nejlepší pokerovou kombinaci na stole bude mít hráč B nebo hráč C, vyhraje také jeden z těchto hráčů oba banky (vedlejší i hlavní).

Sázka STRADDLE (straddle bet)

Straddle bet je název pro sázku, kterou je před rozdáním karet v pravidlech často dovoleno položit hráči, jenž následuje po hráči s velkou sázkou naslepo (big blind). Straddle sázka je dvojnásobkem velké sázky naslepo. Jedná se tedy o navýšení (raise), které nutí další hráče dorovnat, tj. vlastně položit dvě big blind sázky, pokud chtějí zůstat ve hře. Hráč se sázkou straddle uzavírá před flopem sázky a má právo opětného navýšení (reraise).

Texas Hold´em poker – PODROBNÝ NÁVOD!

Ať už jste začátečník a nebo zkušený pokerový hráč, Texas Hold’em je skutečně napínavý druh této karetní hry, která Vám nedá spát. Tato rychle probíhající hra se 7 kartami je jednoduchá na pochopení a navíc nabízí neobvyklé vzrušení jak začátečníkům, tak i expertům! Texas Hold’em je slavný po celém světě, hraje ho mnoho nejlepších profesionálů a hraje se také na turnajích světové série pokeru (WSOP) v Las Vegas. Tento druh pokeru se rychle stal nejpopulárnější a nejvíce hranou hrou na světě. Každá hra má svůj účel a v Texas Hold’Em musíte vytvořit nejlepší kombinaci 5 karet z karet, které máte k dispozici. Seznamte se s hodnocením pokerových karet. Toto hodnocení se provádí na zakládě 2 „zavřených“ karet (jsou každému hráči rozdány) a 5 společných karet (ty může použít každý hráč).

Rozdávací žeton (Dealer)

Před vybraným hráčem je symbol zvaný Rozdávací tlačítko (Dealer). Toto tlačítko zobrazuje, v jakém pořadí budou karty rozdávány (pohybuje se po směru hodinových ručiček) a rotuje kolem stolu po každé hře o jednoho hráče doleva. Předtím, než jsou rozdány první karty, musí první hráč nalevo od rozdávajícího tlačítka provést ‚malou povinnou sázku‘ (small blind). Další hráč po levé ruce musí provést ‚velkou povinnou sázku‘ (big blind).

Povinné sázky

Hráč, na kterém je řada s ‚malou povinnou sázkou‘, musí vsadit alespoň částku rovnou polovině minimální sázky, např. $0.50 pro hru $1/$2. Hráč, na kterém je řada s ‚velkou povinnou sázkou‘ musí vyrovnat celou minimální sázku, např. $1 v $1 hře. Povinné sázky jsou ukládány do banku tak, aby spustily sázení a poskytly každému hráči počáteční motivaci ke hře. To zároveň znamená, že vítěz každého kola získá alespoň minimální bank!

Zavřené karty

Nyní přichází čas rozdat karty! Na žačátku obdržíte 2 zavřené karty, někdy také zvané „pocket karty“ nebo „hole karty“. Tyto karty jsou rozdávány lícem ke stolu tak, aby jste je mohli vidět pouze Vy.

1. kolo sázení

Jakmile obdrží každý hráč své zavřené karty, může začít první kolo sázek! Toto kolo začíná u prvního hráče nalevo od velké povinné sázky a pohybuje se kolem stolu po směru hodinových ručiček. Každý hráč sází přirozeně podle toho, jak dobré karty si myslí, že má (v porovnání se soupeři). V prvním kole máte na výběr 3 varianty:

  • Složit (Fold)- rozhodnete se, že Vaše karty nejsou tak dobré, aby vyhrály dané kolo.
  • Dorovnat (Call) – dorovnáte velkou povinnou sázku a zůstáváte ve hře.
  • Zvýšit (Raise) – zvednete sázku tak, aby Váš soupeř musel dorovnat anebo složit karty.

Pokud jste vsadili velkou povinnou sázku, můžete „stát“ (check) , tzn. zůstáváte ve hře zadarmo. Pokud ale jiný hráč zvýší, budete muset jeho sázku alespoň dorovnat, pokud budete chtít zůstat ve hře. Vezměte prosím na vědomí, že sázky mohou být zvyšovány pouze třikrát během každého kola sázení. Toto (a další) kolo sázení je určeno nižší úrovní stolních sázek. Např. ve hře $1/$2 jsou včechna zvýšení o $1.

Vykládají se karty!

Je čas na vyložení společných karet a hra začíná být zajímavá! Tři karty jsou rozdány doprostřed stolu lícem nahoru. Jsou to společné karty, což znamená, že každý hráč je může využít na vytvoření nejlepší možné kombinace se svými zavřenými kartami

2. kolo sázení

Nyní přichází řada na další kolo sázek! S 5 odhalenými kartami z celkově 7 možných odhalených karet máte už mnohem lepší představu o tom, jaká asi může být Vaše nejlepší kombinace. V tomto a dalších kolech sázení je prvním hráčem na řadě ten, který je první zleva od rozdávacího tlačítka. Možnosti jsou opět stejné – Dorovnat, Složit nebo Zvýšit sázku. Eventuálně, pokud ještě nikdo nepřihodil k banku, můžete také „stát“. Zůstáváte ve hře zadarmo, ale pokud další hráč přisadí, budete muset jeho sázku minimálně dorovnat abyste zůstali ve hře. Zvyšování sázek je opět určeno podle nižších stolních sázek.

Turn karta

Už jsme si prožili vzrušení při otočení třech karet – takže co dál? Čtvrtá společná karta je rozdána doprostřed stolu opět lícem vzhůru. Této kartě se říká ‚Turn‘ karta a může být opět použita všemi hráči tak, aby vytvořili co nejlepší kombinaci.

3. kolo sázení

Jediný rozdíl mezi tímto kolem a dvěmi předchozími koly je ten, že toto (a další) kola sázení jsou určena vyšší hranicí stolních sázek. Např. ve hře $1/$2 jsou všechna zvyšování o $2 narozdíl od $1 v předchozích dvou kolech.

River karta

Nakonec přichází čas na poslední a nejdůležitější kartu, tzv. River kartu! Je to pátá společná karta, která je také rozdávána lícem vzhůru doprostřed stolu.

Nyní máte 7 karet v následujícím složení:

  • 2 Pocket karty (zavřené)
  • 3 Flop karty (společné)
  • 1 Turn karta (společná)
  • 1 River karta (společná)

Vy teď musíte z těchto 7 karet vybrat nejlepší možnou kombinaci 5 karet.

4. kolo sázení

Toto je Vaše poslední možnost si vsadit. Teď, když vidíte všech 5 společných karet, jste konečně schopni určit, jakou nejlepší možnou kombinaci můžete sestavit. Jak Vaše karty obstojí? Sázení probíhá stejným způsobem jako ve třetím kole. Po skončení 4. kola sázení je také známa konečná hodnota banku.

Vítěz

Vítězem kola se stává hráč s nejlepší kombinací 5 karet a to ho opravňuje k získání banku. Pokud je více vítězů se stejnými kartami, bank je mezi ně rovnoměrně rozdělen.

Poker škola Texas Hold´em poker

Pokerová školaNáš jedinečný online pokerový kurz je ideálním způsobem, jak se naučit hrát poker. Je strukturován jako univerzitní kurz, ale je mnohem zábavnější a bude vyhovovat jak úplným začátečníkům, tak mírně pokročilým. I zkušení hráči si z těchto vysoce kvalitních pokerových lekcí odnesou nové poznatky.

Kurz se dělí na tři hlavní úrovně : Začátečníci, středně pokročilí a vysoce pokročilí. Každá úroveň obsahuje tři moduly, z nichž každý obsahuje pět článků. Dohromady se tedy jedná o celých 45 pokerových lekcí! A co je na naší pokerové škole nejlepší? Je naprosto zdarma!

Poker pravidla – ANIMACE

Omaha poker – PODROBNÝ NÁVOD!

Omaha poker je hra odvozená z Texasu Hold’em. Jediný rozdíl spočívá v tom, že ve hře Omaha jsou každému hráči rozdány čtyři vlastní karty. Výsledná kombinace musí být složena ze dvou vlastních karet a tří karet společných. Kotouč na stole určuje rozdávajícího. Hráč vedle rozdávajícího po směru hodinových ručiček platí „small blind“, obvykle polovinu malé sázky (např. $1 by byl polovinou malé sázky u stolu $2/$4). Následující hráč platí „big blind“, který je ekvivalentem malé sázky (v uvažovaném případě $2). Poté dostane každý hráč rozdány čtyři vlastní karty, které vidí pouze on.

Po dokončení počátečních sázek jsou rozdány tři společné karty, které jsou umístěny obrázkem vzhůru doprostřed hracího stolu (toto kolo se nazývá flop). Pokračuje se dalším kolem sázek a poté je rozdána čtvrtá společná karta (název kola – turn). Znovu se sází a následně je rozdána poslední společná karta (název kola – river). Každý hráč, který stále zůstává ve hře, nyní absolvuje poslední sázkové kolo. Nakonec dochází k porovnání herních kombinací jednotlivých hráčů. Každému se započítává nejvyšší možná kombinace 5 karet, která se musí skládat ze 2 karet vlastních a 3 karet společných.

Strategie pro Omaha poker naleznete zde »

Omaha Hi/Lo – PODROBNÝ NÁVOD!

Tato hra je velmi populární díky tomu, že se hraje velmi často o vysoké banky. Hra se hraje úpně stejně jako Omaha s jedinou výjimkou. Vyhrát bank může vyhrát nejvyšší kombinace karet, ale bank je také nebízen pro nízkou kombinaci karet.To znamená, že budete hrát dvoje karty nejednou v jedné hře. Aby se karty mohly nazývat nízké, nejvyšší karta nemůže mít vyšší hodnotu než 8, a karty vytvořené z nejnižší vysoké karty níže a včetně 8 vyhrají malý bank. Například, kombinace vytvořená z A, 3, 4, 5, 6 porazí kombinaci z A, 2, 4, 5, 7.

Aktuálně rozdávající hráč je vždy označen žetonem. Hráč vedle dealera po směru hodinových ručiček zaplatí small blind, obvykle polovinu small bet (nepř. $1, který by měl být polovinou malé sázky ve hře s vklady $2/$4). Následující hráč ve směru vsází big blind, který je ekvivalentem small bet (v tomto příkladě $2). Každému hráči jsou poté rozdány čtyři hole cards, také někdy označovány jako pocket cards, které jsou viditelné pouze pro adekvátního hráče.

Jakmile jsou dokončeny sázky po rozdání karet, jsou rozdány tři community cards, které jsou položeny doprostřed stolu lícem vzhůru a viditelné pro všechny hráče (toto je nazýváno flop). Nastává čas pro další kolo sázek a pak je rozdána čtvrtá karta (nazývaná turn). Opět, po dokončení kola sázek, je rozdána poslední karta (nazývaná river). Každý hráč, který je stále ve hře, se nyní zúčastní posledního sázkového kola, kde je nejlepší kombinace karet vzniklá ze dvou pocket cards a tří community cards pro obě z alternativ – vysokou i nízkou.

7 card stud – PODROBNÝ NÁVOD!

 Tuto hru může hrát nejvýše 8 hráčů (plus virtuální dealer). Nejvýznamnější rozdíl mezi tímto a ostatními druhy pokeru je to, že v 7 Card Stud nejsou žádné “community” (společné) karty. Každý hráč má své vlastní karty a ve hrách fixed limit jsou dvě sázkové omezení.

První dvě karty (hole cards) jsou rozdány lícem dolů a ostatní hráči je nemohou vidět. Další karty se nazývají Streets (3., 4., 5. a 6. Street) a jsou rozdávány viditelně. Poslední karta, river, je opět neviditelná.

Na začátkukola musí každý hráč vsadit ante. Ante je část limitu nízké sázky a funguje stejně jako blinds ve hře Hold’em.

Jakmile je rozdána 3. street, hráč s nejnižšími viditelnými kartami začíná sázet. Jestliže mají dva hráči karty stejné hodnoty, pořadí je určeno podle barvy. Pořadí barev je, sestupně: píky, srdce, káry a kříže.

Začínající hráč může buď provést kompletní sázku nebo vložit bring-in. Ten je menší než celá sázka a stejně jako blinds v jiných variantách, hráč musí pouze dodat rozdíl jestliže je sázka kompletní a pokud se rozhodne dorovnat. Ostatní hráči mohou dorovnat, zkompletovat sázku nebo navýšit.

Jakmile byly sázky provedeny, je rozdána 4. street. Tentokrát začíná sázet hráč s nejvyšší kartou nebo kombinací a není žádný bring-in. V tomto stadiu může kterýkoli hráč vsadit vysoký limit, který bude aplikován do všech následujících sázek.

Stejný cyklus se opakuje při 5. a 6. street, a při river, kromě toho, že je nyní aplikován vysoký limit ať již byl nebo nebyl vsazen při 4. street. Po vsazení sázek v riveru, nejvyšší kombinace pěti karet je zformována z karet každého hráče. Nejvyšší kombinace vítězí.

5 card stud – PODROBNÝ NÁVOD!

Toto je originální forma stud pokeru a je doposud hrána mnoha hráči navzdory tomu, že v současnosti je více populární sedmikaretní stud. jasný rozdíle je v tom, že každý hráč obdrží (jak jste se domnívali) 5 karet.

Aby se začalo kolo, každý hráč platí vklad – ante, což je část malé sázky (sázky mohou být například $10/$20, a ante může být $1). Následně je všem hráčům rozdána karta tváří dolu a jedna lícem vzhůru. Hráč s nejnižší viditelnou kartou začíná sázky provedením vstupní sázky (bring-in bet). Tato sázka je polovinou malé sázky (v našem případě $5). Jestliže mají dva hráči stejnou hodnotu nejnižší karty, pořadí bude určeno podle barvy od křížů jako nejnižší, přes káry, srdce a píky jako nejvyšší. Sázky poktračují a hráči mohou vsadit až do výše malé sázky ($10 v našem případě).

V druhém kole je hráčům rozdána další viditelná karta. Hráč s nejvyšší kombinací z viditelných karet začíná sázet, v případě shody je to hráč nejblíže po levici rozdávajícího. Sázky jsou obvykle ve výši malé sázky ($10), ale mohou být i vysoká sázka ($20), pokud má jeden nebo více hráčů pár z viditelných karet.

Třetí kolo je obdoba druhého, kromě toho, že všechny sázky musí být ve výši vysoké sázky ($20).

Ve čtvrtém a posledním kole je hráčům rozdána viditelně karta a s jednou kartou neviditelně a čtyřmi viditelnými začíná závěrečné kolo sázek. Vítězem bude hráč s nejvyšší kombinací všech pěti karet.