Základy: Určení soupeřovi handy

Pokračování v 16$ HU SNG. Příklad kde si na základě soupeřově akce určíme handy, které by mohl mít. Soupeř má 1100$, my 1900$.

Handa 9

Efektivní stack: 1100$

Blindy: 15$/30$

Handa: Q♦-10♣

Akce: Soupeř limp z Buttonu, a my check.

Pot: 60$

Rozbor: Toto je hodně pasivní check, je lepší dát raise s takto silnou handou.

Flop: 10♠-8♥-5♥

Akce: My bet 60$, soupeř raise 270$, a co uděláme?

Na flopu jsme měli zranitelný top pár, takže value bet, který zároveň slouží pro ochranu, byl na místě.

Otázka: Když dal soupeř raise, je naše handa stále dobrá?

Odpověď: Pojďme se podívat na handy, které nás porážejí, jestli by je náš soupeř mohl mít.

K-10 – Méně pravděpodobné. Dvě desítky jsou už ve hře, a s touto handou by spíše dal raise preflop, obzvláště pokud ji bude mít suited.

A-10 – Pravděpodobně by dal raise preflop.

Over pár – Pravděpodobně by dal raise preflop.

10-10 – Nepravděpodobné. Musel by mít konkrétní handu 10♥-10♦, s kterou by dal před flopem raise.

8-8, 5-5 – Je to možné, ale těchto hand je jenom 6, také by je mohl raisovat preflop, osmičky určitě.

10-5, 10-8 – Ikdyž těchto kombinací také není mnoho, tak díky jeho hře jsou zatím nejvíce pravděpodobné.

8-x, 5-x, 10-2 až 10-J – Díky soupeřově akci, a zbývajícím kartám v balíčku, jsou to nejpravděpodobnější kombinace, 10-x je pak méně pravděpodobné, protože dvě desítky už v balíčku nejsou.

Při určovaní soupeřové handy je nutné vždy vycházet z jeho akce. Mohl by zde mít hodně kombinací, ale díky limpu preflop můžeme některé kombinace vyloučit. Dalším faktorem je počet určitých karet, které už nejsou v balíčku. Příkladem toho je handa 10-10, která je nejméně pravděpodobná, protože už jsou v balíčku jen dvě desítky.

V této handě je tedy nejvíce pravděpodobné, že má handy typu 10-9 až 10-6, 10-4 až 10-2, nebo některé draw. Kdyby měl například nějakou silnější osmičku, tak by nedal tak velký raise. V tuto chvíli je tedy nejlepší dát all-in, je málo pravděpodobné, že bychom stály proti setu, o trochu více je pravděpodobné, že stojíme proti dvěma párům, ale zbylou pravděpodobnější většinu hand teď porážíme. Navíc, když dáme all-in, tak se vyhneme další hře mimo pozici, a donutíme soupeře položit nebo si zaplatit za draw.

Výsledek: Dali jsme all-in, a soupeř dorovnal s 10♥-4♣. Board nás nepodrazil, a vyhráli jsme pot, i celou hru.

Základy: Value bet po loose preflop raisu

Pokračování v 16$ HU SNG. Uplynulo opět pár hand, a my máme 1400$ a soupeř 1600$.

Handa 7

Efektivní stack: 1400$

Blindy: 15$/30$

Handa: 9♠-6♣

Akce: My raise 90$ z Buttonu, a soupeř call.

Pot: 180$

Flop: Q♦-6♥-3♣

Akce: Soupeř check, my bet 120$, a soupeř call.

Pot: 420$

Střední pár je dost silný na bet. Soupeř náš bet může vidět jako klasický c-bet blaf, takže nás mohl dorovnat i s K-high či A-high, nebo také může mít straight draw. Hrajeme zde tedy na naši šestku, a musíme si ji betem bránit.

Turn: 8♣

Akce: Oba check.

Soupeř nás na flopu dorovnal, a na turnu padla vyšší karta, než je naše trefená 6. Turn nám dal navíc další 4 outs do gutshotu, takže jich teď máme 9 (zbylé devítky a šestky). Vzali jsme si tedy rádi kartu zdarma.

River: 10♦

Akce: Oba jsme dali opět check. Soupeř ukázal 7♦-6♦, a díky kickeru jsme vyhráli pot.

River nikomu nepomohl, a my jsme se dostali výhodně do showdownu, kde naše handa má pořád equity. Nebylo nutné dávat po soupeřově checku bet, protože by nás dorovnal jen se silnějšími handami, a se slabšími by dal fold. Ikdyž zrovna jeho trefená šestka zde může být výjimka, protože malý bet by s ní mohl dorovnat.

Handa 8

Uplynula opět pár hand, a já mám 1390$ a soupeř 1610$.

Efektivní stack: 1390$

Blindy: 15$/30$

Handa: A♥-J♣

Akce: Soupeř limp z Buttonu, a my agresivní raise 150$ mimo pozici. Soupeř fold.

Máme silnou handou, a ikdyž raise mohl být i menší řekněme 4xBB, tak je dobré někdy více zatlačit na soupeřovi limpy.

Základy: Call s A-high

Pokračování v 16$ HU SNG. Uplynulo několik hand, kde jsme vyhráli pár menších potů a srovnali stack na počáteční výši. Blindy vzrostli na 15$/30$.

Handa 5

Efektivní stack: 1500$
Blindy: 15$/30$

Handa: A♠-10♥

Akce: My raise 90$ z Buttonu, a soupeř call.

Pot: 180$

Flop: K♦-J♣-3♠

Akce: Soupeř check, my bet 100$, a soupeř call.

Pot: 380$

Dali jsme c-bet, a soupeř by tady jen těžko dorovnal, kdyby neměl Kinga nebo Jacka. C-bet zde je vždy dobrým tahem, protože naše A-high bude často lepší handou než má soupeř, a také máme gutshot, který nám přidává na síle.

Turn: 7♥

Akce: Soupeř bet 40$, a my call.

Pot: 460$

Soupeř nás na flopu dorovnal, takže teď bychom měli dohrát check/fold. Nicméně jeho min bet 40$ může znamenat cokoliv, a pot odds 10:1 jsou téměř dobré pro náš gutshot.

River: 3♥

Akce: Soupeř bet 40$, a my call. Soupeř ukázal Q♦-3♥.

Soupeř nyní value betoval do potu 460$ jenom 40$. Mohl si myslet, že máme třeba Jacka, nebo se pokusíme o raise, ale i tak je jeho value bet opravdu malý. V každém případě my jsme dorovnali, protože pot odds 12:1 stačí na to, abychom zde byli profitabilní, když dorovnáme tak málo do velkého potu s A-high. Stačí nám vyhrát jednou ze třinácti případů.

Handa 6

Toto je následující handa, kde jsme dostali preflop Qeeny na BB.

Efektivní stack: 1230$

Blindy: 15$/30$

Handa: Q♠-Q♥

Akce: Soupeř raise 90$ z Buttonu, a my reraise 380$. Soupeř fold.

Rozbor: Nedali jsme zde raise jen pro value, ale také protože se Qeeny mohou hrát špatně po flopu. Soupeř může dávat preflop raise s Kingem nebo s Esem, a pokud padnou na flop, tak by nás mohl se slabší preflop handou porazit. Ikdyby tyto handy neměl, ale padly by na flop, tak se nám mimo pozici bude hrát špatně.

Pokud by dal all-in, tak dorovnáme, protože většinou bude mít slabší handu. Reraise je také výhodný pro další vývoj naší hry, protože soupeř může více omezit svoje preflop raisy.

Základy: Blafování v neraisovaných potech

Pokračování v 16$ HU SNG. Zde je uveden příklad blafování na flopu, když preflop nebyl raise.

Handa 4

Turnaj: 16$ online HU SNG.
Efektivní stack: 1300$
Blindy: 10$/20$

Handa: 7♠-4♣

Akce: Dali jsme limp z Buttonu, a soupeř check.

Pot: 40$

Flop: Q♣-9♦-6♥

Akce: Soupeř check, my bet 25$, a soupeř call.

Pot: 90$

Rozbor: Naše 7-high tu má velice malou showdown equity, ale určitě tu máme fold equity. Víme, že soupeř dokáže zahodit proti malému betu, takže bychom to zde měli určitě zkusit.

Pokud nedá fold, tak pravděpodobně prohrajeme, ale za malý bet to určitě stojí, protože zde většinou stejně pot vyhrajeme.

V našem případě tedy dorovnal, takže už handu dohrajeme check/fold.

Turn: 4♦

Akce: Oba check.

Rozbor: Trefili jsme spodní pár, naše handa teď má showdown equity, ale jenom do té doby, pokud soupeř na riveru nevsadí.

River: A♣

Akce: Oba check, a soupeř překvapivě ukázal A♠-4♥.

Rozbor: Soupeř dal na riveru check, a my jsme neměli žádný důvod na bet. Chtěli jsme se dostat na levný showdown se spodním párem, takže jsme dali check rádi.

Ale náš soupeř udělal na riveru chybu, měl dát menší value bet, a pokusit se vyhrát více chipů. Check bych v jeho situaci dal pouze, pokud bych hrál proti agresivnímu hráči, který rád betuje scare karty. V tom případě by ho pak čekal check-raise. Ale v této situaci byl pot tak malý, že se nevyplatí vůbec blafovat, takže ho měl zkusit menším betem navýšit.

Základy: Výpočet pot odds a outs

Následující handa v HU SNG. Zde je uveden příklad, jak se rozhodnout, když budete vystaveni all-inu se straight draw.

Handa 2

Turnaj: 16$ online HU SNG.

Efektivní stack: 1480$

Blindy: 10$/20$

Handa: A♣-8♦

Akce: Soupeř dal raise 60$ z Buttonu, a my call.

Pot: 120$

Střední eso je pro HU dostatečně silné, a mohli jsme dát i reraise. Když trefíme eso, tak budeme top pár betovat, pokud ne, tak se budeme snažit udržovat malý pot, a zkusit to na A-high.

Flop: 9♣-7♦-6♣

Akce: My check. Soupeř bet 60$, a my reraise 200$. Soupeř reraise all-in, a my musíme dát fold.

S flopem jsme se dobře spojili, máme OESD s 8 outs, dále 3 možné outs na top pár, a dejme si ještě 1,5 outs na backdoor nut flush draw. Trochu to zprůměrujeme a dáme si celkem10 outs, protože náš top pár zde na výhru nemusí stačit.

Naše handa je dostatečně silná na to, aby se hrála agresivně, a jediná otázka pak je, jestli dát první bet, nebo si počkat na check-raise. S draw je vždy lepší dát check raise, než když máte třeba trefený pár, s kterým je naopak lepší dát bet. Důvod je takový, že u draw může dát soupeř také check, a vy dostanete kartu zadarmo, kdežto u hotové handy musíte dát bet pro value, a také jako ochranu.

Takže v tomto příkladě jsme dali check, a doufáme v kartu zadarmo. Když soupeř dá bet, tak pošleme check-raise. Ale když by dal soupeř 3-bet all-in, čímž reprezentuje monster handu, tak musíme dát fold.

V potu je 1740$, je to součet jeho stacku 1480$ plus pot 260$. Nás bude stát dorovnání 1280$. Pot odds jsou tedy 1,4:1. Proti trefení některé z našich 10 outs do riveru jsou šance 1,6:1. Takže dáme fold.

Handa 3

Toto je handa, která se odehrála o několik hand později.

Blindy: 10$/20$

Handa: Q♣-8♥

Akce: My raise 40$, soupeř fold.

Položil proti málemu preflop raisu, což je dobré vědět. Někteří hráči na menších limitech nedokážou proti menšímu raisu dát fold ani s 3-2o.

Základy: Hra se slabým obrázkem v pozici

Mnoho hand v těchto článcích bude z HU turnajů se stejným formátem. Startovní stacky budou 1500$, a levely budou následující

Level I: 10$/20$
Level II: 15$/30$
Level III: 25$/50$
Level IV: 50$/100$
Level V: 75$/150$
Level VI: 100$/200$

Handa 1

Turnaj: 16$ online HU SNG.
Efektivní stack: 1500$
Blindy: 10$/20$
Handa: Q♠-4♦

Akce: Dali jsme limp z Buttonu, a soupeř dal check.

Slabé obrázky jsou dost silné na to, abyste je nezahazovali, je ale vždy lepší s nimi hrát o menší pot, kterého se proti velké agresi lehce vzdáte. Proti hodně tight soupeřům s nimi dávám i raise. Samozřejmě, že tu hrozí, že prohrajete na kickera, proto je důležitá hrát o menší poty.

Flop: J♥-10♥-4♠

Akce: Soupeř check, my bet 30$

Naše strategie v limpovaných potech v pozici, by měla být taková, že dáváme standardní value bety s jakýmkoliv párem. Pokud nic netrefíme, tak je možné dát také check, to záleží na frekvenci našeho c-betu. V tomto případě jsme ale trefili spodní pár, takže bet je OK. Náš soupeř si pak bude muset zaplatit za své případné draw nebo high card. Pokud dorovná, tak se bude pravděpodobně snažit dohrát co nejlevněji, což je náš cíl, když dá raise, tak je lepší dát fold.¨

Další článek bude pokračování v daném HU.