Top 10 mezer ve Vaší hře – Nedostatečně měníte směr

Během postupu akce v handě (od pre-flopu až na river) musíte nově získané informace zakomponovat do celku a v případě potřeby musíte adekvátně změnit svůj plán.

V hold’em pokeru se tvrdohlavost nevyplácí. Typickým příkladem je situace, ve které jsou poražena Vaše pocket AA. Jedním ze způsobů, jak určit, zda se jedná o dobrého hold’em hráče, je sledovat, zda je schopen složit AA. Někteří lidé toho nejsou schopní vůbec, někteří možná, ale naopak pokeroví profesionálové tak v případě potřeby učiní naprosto bez váhání.

Pokud na ruku dostanete pocket AA, máte nuts, nicméně je bláznovstvím automaticky předpokládat, že nuts budete mít i na riveru. Některý ze soupeřů může snadno zkompletovat např. dva páry či straight. Pokud soupeři v handě agresivně betují na více streetech, dost možná mají skutečně silnou kombinaci – takovou, na kterou Vaše pocket AA nebudou stačit.

Nemůžete si udělat pevný plán v okamžiku, kdy vidíte své hole cards. V handě musíte neustále získávat nové informace a přizpůsobovat se jim. Více v příkladu níže:

Hraje se NL100 hold’em full ring hra. Sedíte na buttonu s . Hráč na pozici UTG+2 raisuje na 3 BB, MP1 3-betuje na 6 BB a UTG+2 i Vy dorovnáváte. Normálně by u Vás byl nejlepší strategií 4-bet, ale vypadá to, že máte chuť na klam.

Na flop přichází karty . Na boardu jsou draws, ale situace zatím nevypadá nějak extra nebezpečně. UTG+2 checkuje, MP1 betuje 15 BB do 19,5 BB potu, Vy dorovnáváte, UTG+2 check-raisuje all-in na 37,5 BB a MP1 skládá. Co byste měli udělat?

Tohoto soupeře jste během session poměrně důkladně sledovali a došli jste k názoru, že se jedná o dobrého, ale ne příliš agresivního LAG hráče, takže jeho akce naznačuje to, že drží nějakou velkou handu (takovou, která poráží Vaše ). Dorovnání Vás stojí 22,5 BB a pot čítá 87 BB, takže máte skvělé pot odds 3,87:1. Rozhodnutí, zda dorovnat, závisí na velikosti pot odds resp. na tom, zda jsou vzhledem k Vaší šanci na zkompletování výherní handy dostatečně vysoké.

Proti handě , tedy střednímu páru a nut flush draw máte 56,9% pot equity. Proti made handě jako je například set 777 máte jenom 9,2% pot equity. Řekněme, že zde je 20% šance na to, že soupeř má nut flush draw a 80% šance na to, že má set. Vaše průměrná pot equity tedy je 11,9 % (odds jsou 7,4:1).

Pot odds nejsou dostatečně vysoké na to, abyste zaplatili za nepravděpodobnou možnost, že na board přijde třetí eso – obecně se tedy jedná o jednu ze situací, ve kterých jsou pocket AA poraženy setem. Nastal čas na změnu směru a fold. Nicméně i přesto jste byli tvrdohlaví a dorovnali. Výsledek? O několik sekund později jste zjistili, že soupeř držel . Prohráli jste velký pot, jelikož na river nepřišla žádná zázračná karta a hlavně proto, že jste nezměnili směr.

V jiné handě sedíte na UTG, držíte a uděláte standardní raise na 3 BB. Dorovná pouze hráč na pozici UTG+2. Na flop přichází karty . Vy i soupeř checkujete. Na turn přichází , takže máte set. Rozhodujete se pro bet o velikosti potu, načež soupeř raisuje na čtyřnásobek.

Co nám to říká? Že je čas na změnu směru a na fold, protože pravděpodobně čelíte silnější kombinaci. Vaše trojice TTT může být poražena setem KKK nebo straight. Vzhledem k agresi soupeře jsou pravděpodobné obě varianty. Opět se rozhodnete pokračovat ve hře a volíte 3-bet all-in. Soupeř dorovnal. Na river přišla nezajímavá karta a soupeř na showdownu ukázal karty a se straight si odnesl celý velký pot.

Pokud chcete v pokeru vyhrávat, musíte být flexibilní. Jestliže se objeví nějaké nové informace, měli byste jim přizpůsobit svůj plán. 

Top 10 mezer ve Vaší hře – Nevidíte draws Vašich soupeřů

Tato mezera se objevují v situacích, kdy vidíme sílu vlastní handy, ale nevidíme potenciální rizika jako jsou například draw nebo nenápadná straight soupeře. Více v příkladu níže.

Hrajete full ring no-limit $0,25/$0,50 hru, sedíte na pozici UTG+1 a limpujete s handou . Hráči na pozicích MP1 a BB dorovnávají. Na flop přichází handa . Hráč na pozici BB betuje $0,50, Vy dorovnáte a hráč na pozici MP1 složí. Dorovnání je zde mírně pochybným krokem, nicméně pokračujme dál – na turn přichází karta , takže na boardu je kárová flush draw. Hráč na BB betuje $1,50, Vy raisujete na $4,50, hráč na BB 3-betuje na $10 a Vy dorovnáváte.

Hráč na pozici BB má poměrně agresivní statistiky, nicméně s ním u stolu hrajeme příliš krátce na to, abychom činili nějaké závěry. Obvykle takové jednání není blafem, nicméně vzhledem k faktu, že hráč na BB je poměrně agresivní, je možné, že se jedná o blaf nebo semi-blaf. Nebezpečné karty jsou QQ, 42 nebo 74. Kombinace QQ je vzhledem k hernímu stylu hráče nepravděpodobná. Soupeř je na pozici BB takže může spíše mít handu jako 74 nebo 42.

Na river přichází karta , která není nijak nápomocná (snad kromě handy 87, které by svým příchodem na board zkompletovala straight). Soupeř betuje $12 (což je 53% potu), Vy dorovnáte a soupeř ukazuje , takže má nut straight.

Ano, 74 byla možnost, nicméně jste ji nepovažovali za reálné riziko, jelikož většina hráčů by takovou handu vůbec nehrála (zapomínali jste ale na to, že soupeř seděl na pozici BB). Agresivní herní styl soupeře Vás přiměl k vytvoření závěru, že soupeř nemá straight a že jen blafuje.

Ale pamatujte si, že 3-bet na turnu od solidního hráče obvykle znamená monster handu. V tomto případě jste byli zmateni kombinací , což jsou velice neobvyklé hole cards, které v tomto případě vytvořily nenápadnou straight. Tuto straight jste neviděli. V dalším příkladě si ukážeme skutečnou draw.

Sedíte na cut-offu, držíte , raisujete na $1,50 a jste dorovnáni dvěma hráči (UTG+1 a BB). Na flop přicházejí karty , takže se jedná o velice nekoordinovaný board. Oba soupeři checkují a Vy betujete $2,50 do $4,75 potu. Oba soupeři dorovnají. Na turn přichází , takže nezajímavá karta. Oba hráči checkují, Vy betujete $7,50 do $12,25 potu. Hráč na BB dorovná a hráč na UTG+1 složí. Na river přichází karta a hráč na pozici BB betuje $5,50.

Vzhledem k potu ($27,25) se jedná o malou sázku, jenž je typická pro hráče, který chytil velkou handu a nyní se bojí, že přílišnou agresí by soupeře vyhnal z handy a přišel by tak o zisk. Nicméně nechce ani checkovat, jelikož soupeř by rovněž mohl zvolit pouhý check. Máte dobré pot odds, takže dorovnáte, načež soupeř ukazuje karty . Na riveru zkompletoval straight.

Klíčem bylo to, že jste neviděli, že karta na riveru zkompletovala straight draw (nebo Vás vůbec nenapadlo to, že soupeř může mít straight draw). V opačném případě byste betovali agresivněji, abyste soupeři dali špatné pot odds a donutili ho k tomu, aby své karty složil.

Aby měl soupeř po flopu straight draw, musel Váš pre-flop raise dorovnat buď s QT nebo T8, což je ve většině případů chyba – QT a T8 nejsou handy dostatečně silné na to, abyste s nimi dorovnávali raise. Mějte na paměti, že u skrytých draws nebo nečekaných draws je pravděpodobné to, že soupeř bude držet nečekané karty. Vždy se na hru maximálně soustřeďte a analyzujte jednání svých soupeřů. Jedině tak budete schopni odhalit jejich úmysly a porazit je.

Top 10 mezer ve Vaší hře – Nevidíte klamy Vašich soupeřů

Použití klamu je v pokeru velice důležitým konceptem. Například první úrovní techniky klamu je to, že hráči se snaží své silné kombinace hrát tak, jako kdyby měli kombinace slabé (nijak agresivně nebetují) a své slabé kombinace často hrají tak, jako kdyby měli kombinace silné (betují či raisují). Cíl je jednoduchý – v prvním případě hráči chtějí maximalizovat svůj zisk a v druhém případě chtějí soupeře přinutit k tomu, aby složil.

Každý si je vědom klamu a jeho roli v pokeru, nicméně mohou existovat situace, ve kterých budete hrát stylem „autopilot“ a zapomenete na jakoukoliv možnost klamu. Někdy například hrajeme handu až příliš neškodně – máme výhodu pozice, náš soupeř checkuje, my na každém streetu pouze jemně betujeme a soupeř dorovnává. Naše středně silná handa (např. jeden pár) se nijak nevylepšila, board je nezajímavý a vypadá to, že my i soupeř držíme středně silnou handu, takže o vítězi se rozhodne na riveru. Až na to, že na riveru soupeř jde all-in.

Byli jsme oklamáni, protože jsme věřili tomu, že zbytek handy proběhne nějakým konkrétním způsobem a nakonec se tak nestalo. Akcí soupeře jsme prakticky omráčeni.

Buď mu budeme věřit, složíme a tato chyba nás bude stát hodně žetonů a nebo dorovnáme, abychom zjistili, zda blafuje. Nicméně náš jeden pár není handou, se kterou bychom chtěli riskovat všechny naše žetony.

Příklad klamu v online hold’em pokeru

Dalším příkladem je turnaj, který se nachází na konci early fáze. Sedíte dvě pozice napravo od dealera. Podíváte se na své karty a vidíte . Není to nějaký zázrak, ale rozhodnete se limpnout, jelikož Váš stack se zmenšuje a potřebujete nějakou akci. Všichni až na hráče na blindech složí.

Na flop přichází karty a všichni checkují. Na turn přijde , takže máte nuts straight. Hráči na blindech checkují, Vy sázíte 2/3 potu a hráč na pozici SB dorovná. Na river přichází karta a hráč na pozici SB okamžitě checkuje.

Jak v tomto okamžiku postupovat? Na river přišla karta kompletující flush, takže již nemáte nuts. Klíčovou informací je zde to, že soupeř checkoval opravdu nadsvětelnou rychlostí. Nicméně tento fakt ignorujete a betujete 180 žetonů. Odpovědí soupeře je okamžitý min-check-raise. Dorovnáte a následně jen bezmocně sledujete soupeře, který ukazuje karty . Soupeř vyhrává pot, jelikož má flush.

Jednalo se o perfektní příklad této mezery. Musíte ve hře dávat pozor a všímat si podezřelého jednání soupeřů (např. okamžitého checku). Jedině tak si včas uvědomíte to, že se Vás soupeř snaží oklamat a připravit o peníze.

Pokud se nechcete nechat oklamat, měli byste dodržovat tato pravidla:

  1. Nikdy svého soupeře nepodceňujte.
  2. Vždy buďte ostražití.
  3. Dejte si pozor na handy, které se na pohled odehrávají předvídatelně.
  4. Mějte se na pozoru před soupeři, kteří rádi ukolébávají své oběti.
  5. Věnujte nějaký čas studiu pokerových signálů.

Hodně štěstí u stolu! A pamatujte si – poker není piknik!

Top 10 mezer ve Vaší hře – Nevěříte

V pokeru (a nejen v něm) to vypadá tak, že někteří lidé jsou schopni věřit v nemožné, ale nejsou schopni věřit v něco nepravděpodobného.

Když Váš soupeř udělá silný bet na strašidelném boardu, znamená to, že navenek reprezentuje silnou handu. Věříte mu a nebo blafuje? Existuje souhrnný název pro hráče, kteří se vždy snaží soupeře přistihnout při blafu – říká se jim šerifové.

Jelikož v každé pokerové hře hrajete s kartami z balíčku o 52 kartách, žádná událost není až tak moc nepravděpodobná. Pokud například stojíte na riveru proti hráči, který má pouze jeden out, potřebuje 1 kartu z celkových 44, které jsou ještě v balíčku. To znamená, že má 2,3% šanci na to, že svou vytouženou kartou chytne. Pokud jste all-in už po flopu, karta mu může přijít na turn i na river, takže jeho šance na výhru handy je 4,6%.

Vypadá to tedy tak, že pokud na flopu jdete all-in a dorovná pouze jediný soupeř, který má pouze jeden out, vyhraje nad Vámi průměrně jednou za každých 20ti hand. Tento scénář je tedy nepravděpodobný, ale není nemožný! Pokud tento scénář nastane, nezbývá Vám, než si přiznat, že tato možnost zde byla po celou dobu.

Mějte na vědomí, že jsou i scénáře, které jsou ještě méně pravděpodobné než zmíněný scénář s hráčem s pouze jedním outem. Tyto scénáře jsou opravdu nepravděpodobné – jedná se o tzv. runner-runner outy. Řekněme například, že držíte , soupeř drží a na flopu jsou karty . Máte tedy nejvyšší quads.

Nicméně máte jistotu výhry? Ne, jelikož soupeř může zkompletovat runner-runner royal flush. Šance na to, že další dvě karty na boardu budou a Js, je pouze 0,1%. Pokud by se to stalo, jednalo by se o skutečně tvrdý bad beat, jelikož tato situace nastane pouze jednou z 1000. Tento příklad je nejvzácnějším bad beatem, který Vás může zasáhnout.

Tato mezera se často vyskytne tehdy, když je Vaše silná kombinace poražena soupeřem, který drží ještě silnější kombinaci. V takovém momentě je pro Vás těžké uvěřit, že odměnou za Vaši trpělivost byla monster handa, která ale byla poražena ještě větší monster handou.

Odpovědí je to, že se musíte naučit skládat velké handy, nicméně tato vlastnost si již vyžaduje slušnou úroveň Vašich pokerových dovedností. Pro tuto vlastnost je známý například Phil Hellmuth. Nicméně tomu se občas stane také to, že složí nejlepší kombinaci.

Poker není sci-fi. Velice často hráči skutečně mají kombinaci, kterou reprezentují. Pokud se naučíte skládat i silné kombinace, stanete se lepším hráčem!

Top 10 mezer ve Vaší hře – Nedostatečný value betting na riveru

Mezera 6 se vztahuje k našemu strachu z raisování se silnou kombinací. Řekněme  například, že hrajete NL50 hold’em cash game, držíte a jste na pozici UTG+1. Uděláte standardní pre-flop raise na 3 BB, přičemž dorovnají hráči na pozicích MP2 a UTG. Na flop přicházejí karty , hráč na UTG checkuje, Vy betujete 5 BB do potu o velikosti 10,5 BB, hráč na pozici MP2 skládá a hráč na pozici UTG dorovnává.

Handa se tedy dále bude hrát heads-up (Vy proti soupeři na UTG). Soupeř zatím svou hrou projevuje jen slabost – limpnul, před flopem dorovnal Váš raise, po flopu checkoval a následně dorovnal Váš bet. Board pro Vás není nijak nebezpečný. Pokud by soupeř měl vyšší pár než QQ, v drtivé většině případů by před flopem raisoval. Na boardu je flush draw a pokud soupeř nedrží 3 nebo TT, měli byste být popředu. Na turn přichází , takže nijak významná karta (krom toho, že se vytvořila další flush draw). UTG checkuje, Vy betujete 12 BB do potu o velikosti 20,5 BB a soupeř opět dorovnává.

Na river přichází karta , takže opět nevýznamná karta, UTG checkuje a Vy….. taky checkujete. Právě jste tedy propásli svou příležitost k value bettingu na riveru. Soupeř ukazuje karty , takže po Vašem betu by vzhledem ke své povaze calling station takřka jistě dorovnal.

Value betting je jednáním, skrze které ze své handy získáváte více peněz (je-li Vaše handa nejsilnější). Pokud value betting vynecháte, necháte soupeřům žetony, které by jinak přešly do Vašeho vlastnictví. Poker není žádný piknik v parku – pokaždé, když uděláte nějakou chybu, zároveň uděláte díru do svého bankrollu. Ano, vyhráli jste handu, takže si můžete tvrdit, že jste vydělali peníze, nicméně ve skutečnosti jste peníze ztratili, jelikož jste mohli vydělat víc.

Hlavními důvody, proč začátečníci a středně pokročilí hráči nejsou schopní řádného value bettingu, jsou ty, že si buď nejsou jistí tím, že mají nejlepší kombinaci a nebo se bojí velkého raise ze strany soupeře.

Je třeba si uvědomit, že prakticky nikdy nebudete vědět, zda skutečně máte nejlepší handu (kromě situací, kdy máte nuts). Pokud budete poker poctivě studovat a budete získávat zkušenosti, postupně zjistíte, že jste získali poměrně přesný odhad na to, jaké karty soupeř může držet. Chcete-li dojít k co nejpřesnějšímu závěru, musíte získat co nejvíce informací. Toho docílíte tím, že budete znát co největší množství pokerových konceptů a budete na hru maximálně soustředění.

Ve výše uvedeném případě soupeř ukázal slabost ve čtyřech ze čtyř případů. Board nebyl nijak draw heavy a neobjevila se na něm žádná strašidelná karta. Soupeř se sice mohl snažit o to, Vás nachytat na check-raise, nicméně pravděpodobnost byla malá. Možná máte strach kvůli vzpomínek na situace, kdy jste se na riveru rozhodli pro value bet a odpovědí soupeře byl all-in. Byl to blaf nebo ne? Pokud jste v takových situacích párkrát dorovnali, pak víte, že jste často handu prohráli a občas odhalili soupeřův blaf.

Důležité je si uvědomit, že lidé prožívají negativní zážitky mnohem silněji než zážitky pozitivní (a také si negativní zážitky lépe pamatují). Takže si určitě pamatujete na mnoho případů, kdy soupeř po Vašem value betu raisoval, ale nepamatujete si případy, kdy jste díky value bettingu vyhráli hodně žetonů navíc.

Nesmíte na každém rohu vidět Monstra. Takový přístup bude degradovat Vaši hru a tedy i Vaše výsledky. Value betting je skvělým způsobem, jak zvednout své zisky – nepromarněte své příležitosti!

Top 10 mezer ve Vaší hře – Jste příliš zvědaví na karty soupeřů

Tato mezera představuje naši přirozenou zvědavost a pochybovačnost. Jedná se o menší mezeru, jelikož jejím vlivem nepřijdete o tolik žetonů, nicméně znáte to – nemusí téct – stačí, když kape. Více v příkladu níže:

Hrajete NL50 hold’em cash game, držíte , raisujete z pozice MP2 na 3 BB a hráč na pozici big blindu dorovná. Neexistuje pro Vás lepší situace – máte výhodu pozice a držíte nuts. Na flop přichází , což je pro Vás výborné. Pokud soupeř nemá dvojku nebo pocket pár JJ, jste stále popředu. Soupeř bez rozmyšlení checkuje (čímž potvrzuje svou slabost), Vy betujete $2,50 do $3,25 potu a soupeř dorovnává.

Ještě musíme poznamenat, že soupeř je loose passive fishka. Na turn přichází karta , která by neměla vylepšit ničí handu. Soupeř checkuje a Vy betujete $4,50 do potu o velikosti $8,25 a soupeř dorovnává. Na river přichází karta , takže opět nijak důležitá karta. Soupeř znovu checkuje a Vy betujete $7,50 do potu o velikosti $17,50.

Zajímavou změnou je to, že soupeř začne přemýšlet a použije celý svůj časový limit (30 sekund). V okamžiku, kdy mu zbývá už jen poslední sekunda, dorovná a následně ukáže . Za zmínku také stojí to, že soupeř dorovnal 15 BB, aby bojoval o pot o velikosti 49,5 BB, takže měl slušné pot odds 3,3:1.

Nejedná se tedy o situaci, ve které by měl soupeř vždy své karty skládat – záleží na dynamice stolu a na herním stylu jeho soupeře (tedy Vás, kteří jste v tomto případě byli tight-aggressive hráčem). Většinou skládání či pokračování ve hře našeho hráče s záleží na tom, jak pravděpodobná je možnost, že jen blafujete.

Pokud hráč betuje tak, jak jste v tomto případě betovali, obvykle nemůže mít horší handu než např. dva páry nebo přinejhorším alespoň top pár. Soupeř nemá dva páry a jeho pár ani není top párem. Finální rozhodnutí mu zabralo poměrně dlouhou dobu, nicméně nakonec jednoduše nemohl složit, jelikož chtěl vědět, jakou handu držíte. Takže dorovnal. Jeho zvědavost a nedostatek disciplíny ho stál peníze.

Zvědavost a pochybovačnost jsou zabudovány v lidské povaze. A to velice silně. V životě to není špatné – bez zvědavosti bychom nebyli tam, kde nyní jako lidstvo jsme, nicméně v pokeru je tato vlastnost negativní.

Tato mezera má velkou spojitost s disciplínou. V situacích, kdy je poměrně jasné, že Vaše handa je poražena nějakou silnější handou, byste neměli zbytečně mrhat žetony na dorovnávání. Vždy samozřejmě platí to, že bychom měli zvážit pozici, svou table image a table image soupeře a další faktory. Nicméně pokud ve skrytu duše víte, že jste spíše jen zvědaví na to, co drží soupeř, měli byste složit. 

Top 10 mezer ve Vaší hře – Chybí Vám disciplína

Důležitost disciplíny v pokeru

Pokud se chcete stát vyhrávajícím hráčem Texas Hold’em pokeru, disciplína by měla být jednou z Vašich hlavních priorit (pokud ne úplně absolutní prioritou).

Důvodem je to, že v pokeru budete čelit mnoha těžkým rozhodnutí a nejlepším rozhodnutím bude často takové rozhodnutí, které byste přirozeně neučinili. Přirozenou tendencí člověka je, například dorovnávat sázky soupeřů a zjistit tak, co se bude dít dál. Nicméně dorovnání je obvykle tou nejhorší možnou akcí, zatímco skládání a raisování je lepším postupem. Jak skládání, tak i raisování si vyžaduje určitou odvahu, zatímco dorovnání je nejjednodušší reakcí.

Odvahu si výše zmiňované akce vyžadují proto, jelikož se mohou nevyplatit. Pokud se jednou stane, že Váš raise bude dorovnán špatným hráčem, který bude mít pořádnou porci štěstí a díky kartě na riveru vyhraje a připraví Vás o velký počet žetonů, můžete mít příště z raisování strach. Podobných situací se dá vymyslet mnoho – například příliš dlouho zůstáváte v handě se špatnými kartami a doufáte v zázrak (který se nestane) nebo třeba začnete chladnokrevně dorovnávat velké sázky soupeře, který už Vás nějakou dobu šikanuje.

Disciplína je v pokeru naprosto zásadní, jelikož na Vás číhají mnohá pokušení. Pokud těmto pokušením podlehnete, odkloníte se od optimální herní strategie. A jestliže se odkloníte od optimální herní strategie, budete vydělávat méně peněz (nebo v horším případě je budete rovnou ztrácet). Významem optimální strategie je to, že v (hodně) dlouhodobém měřítku vydělává peníze.

V případě online pokeru se obecně věří v to, že abyste si vytvořili prvotní odhad své win rate, musíte odehrát alespoň 100 000 hand. Pokud tedy hrajete tak, že během každé session odehrajete několik set hand, výsledky jednotlivých session se s očekávanými výsledky nemusí shodovat, jelikož „testovaný vzorek“ je příliš malý.

Disciplína je nezbytná pro boj s variancí

Variance hraje v pokeru velkou roli, takže i když jste vyhrávajícím hráčem, nemůžete očekávat, že po každé session skončíte v plusu. Disciplína zde hraje důležitou roli proto, že za žádnou cenu nesmíte podlehnout krátkodobým výsledkům – musíte se soustředit na dlouhodobé výsledky, jelikož jedině ty Vám ukáží, jak si ve skutečnosti vedete. Ať už se stane cokoliv, musíte se držet své hry – právě k tomu je potřebná disciplína.

Nedisciplinovaná hra může být následkem frustrace. Mnoho hráčů frustraci podlehne například kvůli toho, že jim nějakou dobu nechodí žádné dobré karty. Vlivem vzniklé frustrace se následně odkloní od své A hry a začnou prohrávat peníze. Disciplína zajistí to, že nebudete hrát karty, které byste za normálních okolností nehráli.

Disciplínu dokáže nabourat také to, když na showdownu zjistíte, že kdybyste se nedrželi své disciplinované hry a nesložili svou kombinaci, Vaše handa by byla výherní. V takovém momentu si musíte uvědomit, že v krátkodobém měřítku je to pravda, nicméně v dlouhodobém měřítku byste peníze ztráceli. A jak už jistě víte, záleží právě na dlouhodobých výsledcích.

Úhlavním nepřítelem disciplíny je Tilt, který se rovněž nachází na seznamu Top 10 mezer ve Vaší hře. Nedostatek disciplíny je méně nápadnou mezerou, což znamená, že může způsobit ještě více škod než samotný tilt. Tilt totiž Vaši hru ovlivňuje maximálně po nějakou krátkou dobu, kdežto nedostatek disciplíny Vaši hru ovlivňuje nonstop.

Stát se disciplinovaným hráčem ale bohužel není jednoduché. Budete muset vyvinout opravdu pořádnou porci úsilí. Všímejte si toho, co děláte, vždy si zdůvodňujte, proč to děláte a snažte se neodklánět od svého plánu. Jedná se o věčný boj, ale kdo kdy řekl, že vyhrávat v pokeru je jednoduché? … Nikdo.

Hodně štěstí!

Top 10 mezer ve Vaší hře – Nezvládáte tilt

Tilt si občas najde každého hráče, nicméně právě to, jak se s tiltem (ne)vyrovnáme, určuje, zda budeme vyhrávajícími či prohrávajícími hráči.

Řekněme, že sedíte u stolu s fishkou, která má plný stack. Čekali jste pořádnou chvíli na dobrou kombinaci, se kterou byste si žetony tohoto slabého hráče vzali a teď Vám na ruku přišly karty . Raisujete 4 BB, soupeř dorovná a na flop přicházejí karty . Cítíte radost a adrenalin, jelikož máte top set. Betujete půlku potu, soupeř raisuje, Vy se rozhodujete pro all-in a soupeř dorovná.

Váš moment slávy dorazil. Na turn přichází karta a na river karta , takže dvě nijak významné karty. Očekáváte tedy, že po showdownu k Vám poputuje velký pot o velikosti cca 200 BB…. ALE ke svému úžasu vidíte, že fishka drží karty .

Doslova se Vám kouří z hlavy

Jak mohl tenhle ***** dorovnat celý svůj stack s takovou podělanou kombinací a jak jste mohli mít takové neštěstí (na výhru handy jste měli 92% šanci), že jste prohráli proti runner-runner straight?

Občas jednoduše dojdete do situace, kdy budete rozhození kvůli toho, že jste ztratili hodně peněz (které chcete co nejrychleji získat zpátky). Zvolíte rebuy a čekáte na vhodnou šanci. Po chvíli Vám přijdou na ruku karty , sedíte na pozici cut-offu, raisujete, všichni složí a hráč na pozici BB re-raisuje.

Co by tahle calling-station mohla mít? Raisujete 4-bet all-in, soupeř okamžitě dorovnává a následně ukazuje pocket . Nestane se žádný zázrak a Vy prohrajete další stack. Už jste opravdu hodně naštvaní… pokud už poker nějakou dobu hrajete, jistě víte, o čem je řeč. A pokud teprve začínáte, smiřte se s tím, že takovým situacím se nelze úplně vyhnout.

Neexistuje způsob, jak se vyhnout bad beatům, ale za každou cenu se musíte vyhnout tiltu!

Ve skutečnosti jsou bad beaty dobrou věcí, protože jejich „výskyt“ znamená hned dvě věci. Za prvé to znamená, že u stolu je nějaká fishka, která je schopná přijmout nerozumnou míru rizika (takže činí –EV kroky). A za druhé – negativní EV znamená, že jste favoritem v dlouhodobém měřítku. Občas vyhrají tito špatní hráči, nicméně v dlouhodobém měřítku budete na takových soupeřích vydělávat. Musíte pochopit, že i když jste v +EV situaci, stále existuje šance na to, že prohrajete.

Dobrou zprávou je také to, že občasná výhra fishkám přinese naději a tím pádem ještě upevní jejich herní zvyky. Tito hráči si budou pamatovat velké poty, které vyhráli a budou stále dokola činit ty samé chyby. V dlouhodobém měřítku tedy budou prohrávat peníze.

Jak se ubránit tiltu

Prvním krokem v boji proti tiltu je, uvědomit si, co tilt vlastně je. S tímto krokem jsme Vám pomohli v tomto článku. Tilt ale nemusí vzniknout pouze kvůli bad beatům. Na vině může být také únava, alkohol, špatné emoční rozpoložení atd.

Abyste se stali úspěšnými hráči, musíte si v daném momentě uvědomit, že se dostáváte do tiltu a buď se přechodu do tohoto stavu ubránit a nebo odejít od stolu. Ideálním řešením je právě odchod od stolu – dejte si pauzu, provětrejte si hlavu a k pokerovému stolu se vraťte až tehdy, když jste si jistí tím, že jste v maximální pohodě. Přesně to dělají pokeroví profesionálové. Efekt tiltu je dočasný, takže tímto způsobem jej necháte „vyprchat“, aniž by Vašemu bankrollu způsobil nějakou škodu.

Pokud z nějakého důvodu nemůžete od stolu odejít, můžete využít techniku prosazovanou pokerovým profesionálem Mikem Carem. Ten říká, že pokud jste v tiltu a nemůžete odejít od stolu, měli byste hrát maximálně tight až do doby, kdy získáte zpět svou duševní rovnováhu.

V každém případě musíte znát sami sebe. Vědět, co u Vás nejčastěji způsobuje tilt. A také si musíte v daném momentě uvědomit, že jste v tiltu a něco s tím udělat! Tilt je velice nákladnou mezerou ve Vaší hře. Nedovolte mu, aby Vám bránil v ziskové hře. Více informací naleznete v článku Tilt

Top 10 mezer ve Vaší hře – Málo raisujete

Tato mezera jde ruku v ruce s mezerou číslo jedna, jelikož si rovněž vyžaduje to, abyste překonali své přirozené tendence (zejména tehdy, když s hraním pokeru na internetu teprve začínáte). Na jednu stranu jsou situace, kdy držíte monster handu, výjimečné – obvykle držíte nějakou středně silnou kombinaci nebo draw. Takže začátečníkovi se může raisování zdát riskantní.

Na druhou stranu se ale hráči také bojí toho, že poté, co konečně dostanou dlouho očekávanou monster handu (např. na flopu chytí set), mohou soupeře agresivní hrou vyhnat z handy, takže raději volí slowplay a neraisují.

Není pochyb o tom, že dostatečně raisovat je v pokeru životně důležité. Na toto téma se soustředí například Dan Harrington ve svých knihách Cash Games 1 a 2. V těchto knihách se soustředí na pouze dva herní styly: tight-aggressive a loose-aggressive. Je velice důležité často raisovat resp. být agresivní. Přesně o tom je preferovaný tight-aggressive herní styl. Bez raisování (tedy agrese) máte v Hold’em pokeru malou (či spíše vůbec žádnou) šanci na úspěch.

Podobně jako u skládání, i v případě raisování máte celkem čtyři sázková kola, během kterých můžete raisovat (pre-flop, post-flop, turn a river). Se silnými kombinacemi byste měli raisovat už před flopem. Někteří hráči jsou známí pro to, že i se silnými kombinacemi jen limpují – například takový Johnny Chan proslul právě limpováním s pocket AA v early pozici, nicméně tento krok Vám rozhodně nedoporučujeme.

Handy QQ, KK, AA a AK jsou handami, se kterými byste měli prakticky vždy před flopem raisovat. A to z jakékoliv pozice. V late pozici můžete raisovat se širokou range hand (takřka jakýkoliv pár, jakékoliv suited eso…) Samozřejmě se jedná pouze o příklad – určení range hand je jen na Vás. Informace na toto téma naleznete v článku Startovní kombinace v Texas Hold’em pokeru – díky těmto informacím budete schopni určit, se kterými handami raisovat, se kterými před flopem volit 3-bet atd.

Někdy se noví hráči ptají, „proč je tak důležité raisovat před flopem?“ Pro raisování existuje hned několik důvodů. Pokud držíte handu jako pocket v middle pozici a jednáte jako první, máte jednu z pěti nejlepších možných startovních kombinací (AA, KK, QQ, JJ, AK). Máte bohužel ale pouze 3,1% šanci na to, že takovou startovní kombinaci dostanete. Dobré je vědět také to, že pocket JJ vyhrají proti náhodným kartám v 77,7 % případů.

Pokud jste v middle pozici a jednáte jako první (takže hráči v early pozici složili), čelíte pouze 5-6 soupeřům. S velkou pravděpodobností držíte nejlepší kombinaci (tak či tak má JJ před flopem pozitivní EV). Takže raisujete a tím pádem zvyšujete zisk, kterého průměrně dosáhnete díky pozitivní EV této startovní kombinace.

Mezi další důvody, proč raisovat pre-flop, patří například to, že donutíte soupeře se slabými kombinacemi k tomu, aby složili. Řekněme například, že držíte KK v early pozici. Limpovat v takové situaci je špatné, jelikož tak umožníte například hráčům s handami Ax, aby se podívali na flop, na kterém mají 18,4% šanci na to, že chytí pár es. To rozhodně nechcete.

Raisování post-flop je mnohem komplikovanější než raisování pre-flop, které můžete dělat prakticky automaticky (pokud máte zvládnutou pre-flop strategii). Po flopu můžete raisovat např. s cílem zhoršení odds pro soupeře, o kterých si myslíte, že mají draw. Více informací naleznete v článcích Betování s agresí / Betování pre-flop / Betování na flopu  / Betování na turnu a riveru

Betováním a raisováním můžete vytěžit více value ze své silné handy. Můžete vystrašit a vytlačit z handy hráče se slabými kartami, kteří by ale mohli mít štěstí a díky riveru Vás porazit. A také můžete raisovat s ničím – tedy blafovat. Musíte si pamatovat to, že bez agrese nemůžete dosáhnout dlouhodobého zisku. 

Top 10 mezer ve Vaší hře – Málo skládáte

Jedná se o mezeru resp. chybu, které se dopouští naprostá většina začátečníků (a bohužel také poměrně velké množství zkušených hráčů). Pokud hrajete poker, jistě chcete vyhrávat peníze, ale chcete se také bavit. Právě proto se mnoho hráčů snaží za každou cenu zúčastnit akce u stolu. Je nudné skládat své karty a sledovat, jak ostatní hráči u stolu hrají zajímavé handy.

Právě to je kámen úrazu – neskládáme dostatečně často, protože se chceme účastnit hry a hrát pro zábavu. Problém je v tom, že abychom dosáhli zisku, musíme před flopem většinu startovních kombinací skládat… a po flopu opět musíme složit velké procento hand. V opačném případě budeme hrát se slabými kombinacemi a tím pádem budeme ztrácet peníze.

Rozhodně nehrajte poker pod vlivem alkoholu nebo když jste unavení, naštvaní atd. Vlivem těchto faktorů byste častěji dorovnávali, jelikož Váš mozek není v optimální pohodě a nevydrží tak trpělivě čekat na dobré karty (bereme-li v potaz, že někdy Vám dobré karty nemusí přijít pořádně dlouho).

Je obecně známo, že optimální množství hand, které byste před flopem v hold’em pokeru neměli skládat je 15% u full-ring hry a 22% u 6-max hry. Pokud tedy budete hrát full-ringu hru a budete dodržovat optimální strategii, na flop se podíváte jen jednou ze 6-7 hand. Zbytek startovních kombinací budete nekompromisně zahazovat. Tento postup si vyžaduje slušnou porci disciplíny, která je zásadním stavebním kamenem úspěchu v pokeru (a nejen v něm).

Máte celkem čtyři šance na fold. Před flopem, po flopu, na turnu a na riveru. Tato mezera se vztahuje jak na pre-flop, tak i na post-flop jednání.

Za prvé je velice důležité, abyste se naučili skládat většinu hand již před flopem. Ušetříte tím hodně peněz (zejména tehdy, pokud s hraním hold’em pokeru na internetu teprve začínáte). Dobrá zpráva je, že je to velice jednoduché – musíte si jen nastudovat sílu jednotlivých kombinací a to, kdy jaké kombinaci hrát a kdy je naopak složit. Více informací na toto téma naleznete v našich článcích Tabulka startovních kombinací / Startovní kombinace v Texas Hold’em pokeru / Pozice a startovní kombinace v pokeru

Ze začátku byste se rozhodně měli držet doporučovaných postupů. Postupem času se z Vás stanou lepší hráči a budete moci svou hru obměňovat a rozšířit svou range startovních hand.

Poker je statistickou hrou a je naprosto zásadní pochopit, že určitá rozhodnutí jsou dlouhodobě ztrátová (to znamená, že pokud je budete opakovat znovu a znovu, pak budete znovu a znovu ztrácet peníze). Pokud budete systematicky hrát např. kombinaci , pak budete dlouhodobě ztrácet peníze, jelikož tato startovní kombinace má negativní EV. Pokud budete systematicky hrát , budete naopak peníze dlouhodobě získávat, jelikož pocket AA mají pozitivní EV.

Tato mezera se vztahuje také na post-flop hru. Po flopu jsou na boardu již 3 karty z celkových pěti, takže už musíte mít slušnou představu o tom, jakou máte šanci na to, že handu vyhrajete. Pokud jsou Vaše šance malé, jednoduše složte. Nemůžete doufat v zázrak. Ano, jednou za čas se zázrak stane, nicméně v dlouhodobém měřítku budete peníze ztrácet, nikoliv získávat.

Rozdílem je u post-flop hry to, že budete muset vyvinout více úsilí – už nestačí jen postupovat podle tabulek startovních kombinací. Po flopu musíte zhodnotit kvalitu své kombinace, šanci na její vylepšení, to, jaké handy mohou mít Vaše soupeři, kolik by Vás stálo dorovnání atd.

Tato mezera může být v ziskovosti Vaší hry opravdu zásadní. Extra pozor byste si měli dávat tehdy, když musíte dorovnat velký bet nebo overbet. A pokud máte draw, vždy si musíte pečlivě vypočítat, zda máte správné odds na dorovnání. Rozhodování, kdy složit a kdy pokračovat ve hře, je těžké, nicméně mějte na paměti, že byste neměli riskovat hru slabých kombinací – v dlouhodobém měřítku tak ztrácíte peníze.

Top 10 mezer ve Vaší hře – úvod

V tomto 10ti dílném seriálu Vám představíme Top 10 mezer ve Vaší hře. Pokud se Vám podaří se s těmito mezerami vypořádat, budete dovednějšími pokerovými hráči a tím pádem budete vyhrávat více peněz a hru si celkově více užívat.

Níže naleznete seznam zmiňovaných deseti mezer. Každou z nich Vám následně představíme v samostatném článku. Tento seriál pomůže všem začátečníkům a středně pokročilým hráčům, kteří hrají na micro a low stakes. Nezapomínejte ale na to, že pokerový hráč se musí vzdělávat neustále.

V tabulce níže naleznete kromě názvů jednotlivých mezer také hodnoty „Frekvence“ a „Cena“ – frekvence ukazuje to, jak často se dané chyby dopouštíte a cena ukazuje to, kolik Vás průměrně tato chyba stojí. U těchto dvou hodnot platí, že 0 = vyskytuje se/stojí nejméně a 10 = vyskytuje se/stojí nejvíce.

Poznámka redakce: jednotlivé články budou postupně zveřejňovány (od 15.5. do 7.6.).

Mezera #

Článek

Frekvence

Cena

1

Málo skládáte

9/10

7/10

2

Málo raisujete

5/10

5/10

3

Nezvládáte tilt

2/10

8/10

4

Chybí Vám disciplína

6/10

7/10

5

Jste příliš zvědaví na karty soupeřů

2/10

4/10

6

Nedostatečný value betting na riveru

3/10

4/10

7

Nevěříte

1/10

2/10

8

Nevidíte klamy Vašich soupeřů

3/10

2/10

9

Nevidíte draws Vašich soupeřů

1/10

2/10

10

Nedostatečně měníte směr

2/10

2/10