Související články:

Sdílejte:

Taktika klamu

Příklady v tomto článku nejsou ultimátními radami, jak byste se měli v daných situacích vždy zachovat. Demonstrování jednotlivých situací, slouží především k tomu, abyste si udělali obrázek, jakým způsobem je nutné přemýšlet během hry.

1. Blindy 15$-30$. Vy držíte A♥-5♥ a jste na pozici před Cut-offem. Jeden hráč z počáteční a jeden hráč ze střední pozice call. Vy a SB také call. Pět hráčů na flopu K♥-8♣-4♥. Hráč ze střední pozice vsadí. Pot je 240$. Co uděláte?

Odpověď: Call. Pot je malý a proto je lepší pouze dorovnat, než sázkou odstranit zbývající protihráče.

2. Blindy 20$-40$. Vy držíte A♦-K♦ na Buttonu. Hráč z počáteční pozice dá raise, soupeř ze střední pozice call, a vy re-raise. SB a oba dva další hráči vás dorovnají. Čtyři hráči na flopu J♠-7♦-4♦. SB vsadí a hráč na střední pozici dá raise. Pot je 640$. Co uděláte?

Odpověď: Re-raise. Toto je vůči blindům velmi velký pot a vy máte velice silnou draw. Pokud je tedy takto velký pot, tak je zde lepší vsadit, odstranit zbývající oponenty a zvýšit tak svoji šanci na úspěch proti jednomu soupeři.

3. Blindy 1$-2$. Vy držíte 10♥-8♠ na Buttonu. Jeden hráč z počáteční a jeden hráč ze střední pozice call. Vy se rozhodnete také pro call s touto slabou kombinací a SB call. Pěti hráči na flopu J♦-9♦-4♥. Hráči před vámi check. Pot je 10$. Co uděláte?

Odpověď: Vsadíte. Toto je celkem pro vás slušný flop. Jsou zde samozřejmě pochyby, jestli je správné pokračovat proti 4 soupeřům. Nicméně pokud zde vsadíte, mohl by vám tento projev síly zařídit kartu zdarma na turnu, pokud vám postupka nedošla.

4. Blindy 20$-40$. Vy držíte K♦-10♦ na Buttonu. Jeden hráč z počáteční pozice call a vy raise. SB a BB call. Čtyři hráči na flopu A♦-9♦-2♥. Hráči před vámi check a vy vsadíte. SB raise a ostatní hráči fold. Pot je 440$. Co uděláte?

Odpověď: Re-raise. Navyšovali jste před flopem, takže tímto re-raisem budete representovat trefené eso s dobrým kickerem, což by vám mohlo umožnit v dalším kole kartu zdarma.

5. Blindy 0.5$-1$.Jste na BB s 7♠-5♠ a budete ve hře zdarma s dalšími pěti hráči, co pouze dorovnají BB. Šest hráčů na flopu 7♥-7♦-5♦. SB check. Pot je 6$. Co uděláte?

Odpověď: Check. Pokud v takovéto situaci jste ve hře s tolika soupeři, je zcela nesmyslné sázet a riskovat tak odstranění soupeřů touto sázkou či následným re-raisem od jednoho z protihráčů. Někteří z vašich oponentů můžou mít flush či straight draw. Proto byste rozhodně měli nechat hru na nich a počkat si až něco trefí.

6. Blindy 5$-10$. Vy z první pozice call s 4♣-4♦. Cut off a SB call. BB raise a všichni ostatní call.  Čtyři hráči na flopu K♠-7♣-4♥. BB vsadil. Pot je 90$. Co uděláte?

Odpověď: Raise. V potu je celkem velká částka. A proto byste se zde měli raději zbavit soupeřů a odstranit je tak od jejich možných draw.

7. Blindy 20$-40$. Vy raise ze střední pozice s A♣-A♦ a oba dva hráči na blindech call. Flopu je A♠-K♥-6♠. SB a BB check. Pot je 240$. Co uděláte?

Odpověď: Vsadíte. Pot je zde středně velký. A měli byste chtít, aby zde vaši protihráči za své flush draw nebo gut-shoty zaplatili. Někdy je těžké vytěžit z této kombinace více peněz hraním slowplay, protože vaši soupeři začnou být podezřívavý, pokud dáte check na flopu a následně to na turnu osolíte. Proto je zde lepší hned vsadit a raději vyhrát celkem slušný pot hned. Hlavně také proto, že jim karta zdarma může dopomoci k silnější kombinaci, než budete vaše, a určitě všichni znáte, jak špatně se pokládají dvě esa na ruce;)

8. Blindy 15$-30$. Vy držíte 3♣-3♦ na BB. Hráč ze střední pozice s malým stackem call a SB také call. Tři hráči na flopu K♠-3♥-2♦. SB check. Pot je 90$. Co uděláte?

Odpověď: Check. Pot je zde malý a není se zde čeho bát. Sázka by zde jistě odstranila hráče ze střední pozice, pokud by nic netrefil. Takže zde je slowplay správnou volbou.

9. Blindy 20$-40$. Vy držíte 2♣-2♥ na SB. Hráč ze střední pozice call, a hned další hráč ze střední pozice za ním raise. Vy call a BB fold. Tři hráči na flopu K♣-K♦-2♦. Vy a hráč po vás check a preflop agresor bet. Pot je 320$. Co uděláte?

Odpověď: Raise. Pokud byste dali pouze call, tak váš soupeř by pravděpodobně složil své karty na turnu, pokud by nedržel K. Navýšení od vás zde totiž může vypadat, jakože se snažíte hrát slowplay set tří králů, a pokud byste měli dostatek štěstí a váš protihráč by toho krále opravdu držel, tak se dá předpokládat, že výše vámi vyhraného potu bude maximálně možná.

10. Blindy 15$-30$. Vy raise ze střední pozice s  Q♥-Q♦. Dobrý hráč ze střední pozice re-raise a SB a vy call. Tři hráči na flopu Q♣-7♥-7♠. SB check. Pot je 400$. Co uděláte?

Odpověď: Bet. Jelikož jste začali raisovat a následný re-raise dorovnali, tak byste se měli dále chovat agresivně. Pokud by jeden z vašich soupeřů držel A-A nebo K-K, tak byste se dostali k velmi pěkné akci. Kdybyste dali pouze check, tak by soupeři mohli být více podezřívavý a nemuseli by hrát, tak agresivně jako proti vaší sázce.

11. Blindy 15$-30$. Vy raise jako první z Cut offu s K♥-K♦ a oba protihráči na blindech call. Tři hráči na flopu 10♦-3♥-3♣. Vy bet, SB fold a BB check-raise. Vy re-raise a BB call. Turn je A♥ a BB check. Pot je 360$. Co uděláte?

Odpověď: Check. Pokud váš protihráč trefil pouze desítku. S dobrým kickerem, tak mu tím dáte možnost pokusit se o blaf nebo špatné dorovnání s horší kombinací. A na druhou stranu pokud má silnější kombinaci typu A-10, tak se tak vyhnete možnému check-raisu.

12. Blindy 15$-30$. Vy call z první pozice s K♣-Q♦. Hráč na střední pozici a Button call. SB fold. Čtyři hráči na flopu Q♥-6♦-4♦. BB bet, vy raise, Button call a BB fold. turn je 5♥. Vy vsadíte a button call. River je A♥. Pot je 410$. Co uděláte?

Odpověď: Check. Jediné kombinace, které byste mohli porazit a zároveň by je váš soupeř mohl mít, jsou Q-J nebo Q-T. ikdyž dobrý hráč by tyto karty složil hned na flopu. Takže velice pravděpodobná kombinace, kterou by vás soupeř mohl držet je flush draw, a proto je zde bet špatnou variantou, protože váš soupeř by ho se zpackanou flushdraw nedorovnal. Check zde tedy dává možnost soupeři pokusit se o blaf.