Související články:

Sdílejte:

Předtím, než začne cokoliv proudit, musí existovat rozdíl. Mezi různými nadmořskými výškami proudí voda. Mezi různými tlaky proudí vzduch. A mezi pokerovými hráči proudí peníze.

Ve světě reciprocity nezáleží více na tom, co uděláte Vy nebo co udělají soupeři. Záleží na obojím. Reciprocita (neboli vzájemnost) je jakákoli odlišnost mezi Vámi a soupeři. Platí tedy, že když v dané situaci uděláte stejné rozhodnutí jako soupeři, peníze neproudí. Pokud ale učiníte rozhodnutí odlišné, reciprocita se stává aktivní a peníze proudí.

Reciproční zlato můžete těžit kdekoli v pokerovém vesmíru.

V této čtyřdílné sérii důkladně prozkoumám vztahy reciprocity s informacemi, pozicí, bankrollem, končením, tiltem a betováním.

Teoretické peníze se neutrácejí, ale slouží jako inspirace. Pamatuji si na situaci, kdy jsem poprvé slyšel o konceptu „expected value“. Naučil jsem se, že každá sázka má dva výsledky – jedním je očekávaný výsledek, který je založený na analýze a tím druhým je skutečný výsledek, který je založen na událostech.

Okamžitě jsem se stal posedlým teoretickými penězi. Vše, co jsem chtěl vědět, bylo moje skóre. A tím myslím, že jsem jej chtěl vědět teď – uprostřed handy i po ní. Ale neměl jsem ani ponětí o tom, jak určit skutečnou expected value streetu, natož celé handy.

Aniž bych si to uvědomil, vypůjčil jsem si znalost z mého předešlého života turnajového hráče bridge. V této hře byl můj výsledek zcela závislý na skóre ostatních. A já přišel s nápadem, jak analyzovat pokerové handy tak, aby byla uspokojena má potřeba.

Jakmile handa skončí, v mysli si vyměním místa se soupeřem.

Dám mu své hole cards a svou pozici a naopak. Následně udělám reciproční analýzu. Představím si, kam se handa mohla ubírat v tomto převráceném scénáři. Poté vytvořím imaginární výsledek, porovnám ho s tím skutečným a zjistím, kdo opravdu vyhrál handu – teoreticky.

Občas jsem nebyl schopný dojít k úplně přesnému závěru, ale někdy naopak ano – zejména tehdy, když handa neobsahovala moc proměnných a hrál jsem proti soupeřům, které jsem znal.

Řekněme například, že jsem jednoho dne dostal pocket KK a Joe dostal pocket AA. Hráli jsme a Joe mě obral o $100. Hned po handě bych se uchýlil k mé metodě analýzy – imaginárně bych tedy držel AA a Joe by držel KK, přehrál bych si v hlavě jednotlivé streety a po vyhodnocení všech proměnných bych dostal nějaké výsledné číslo.

Řekněme, že jsem analýzou zjistil, že kdybych držel pocket AA, vyhrál bych $80 (rovnice by nějak tak vyšla). V realitě ale Joe vyhrál $100. Takže moje finální skóre pro tuto handu je -$20.

Ještě chvíli zůstaňme u tohoto typu myšlení a podívejme se na startovní kombinace v hold´em pokeru. Všichni víme, že v realitě je nejméně ziskovou kombinací 72, zatímco tou nejvíce ziskovou kombinací jsou pocket AA. Recipročně je nejméně ziskovou kombinací rovněž 72, ale není to proto, že by 72 byla nejhorší kombinací. 72 je v recipročním světě nejméně ziskovou kombinací proto, že ji všichni hrají (skládají) prakticky stejně.

Takže která kombinace je potom tou nejziskovější? Jsou to pocket AA? Ne. Aby měla kombinace vysoký reciproční potenciál, musí být hraná mnoha různými způsoby. Bude-se tedy jednat o kombinaci, která se bude nacházet někde uprostřed mezi handami, které se jen zřídka skládají a handami, které se jen zřídka hrají. Kombinace se bude měnit také podle preferencí jednotlivých hráčů, takže jakákoli odpověď, se kterou přijdeme, bude stejně jen odhad. Ale co – jdu první.

Handa v hold´em pokeru, se kterou jsem za roky mého hraní dosáhl asi největšího recipročního zisku je QT. Myslím, že jsem tuto handu oproti soupeřům hrál nejvíc rozdílně.

Zatím jsem odpovídal na otázku „Co je reciprocita?“. V dalších částech tohoto čtyřdílného seriálu budu zodpovídat otázky „Jak ji najdeme a jak z ní získáme zisk?“. Odpověď na tuto otázku získáme analýzou reciprocity a její spojitosti s pozicí, informacemi, betováním, končením, bankrollem a tiltem. Vezměte si sebou krumpáč – budeme těžit zlato!