Související články:

Sdílejte:

Top 10 mezer ve Vaší hře

Důležitost disciplíny v pokeru

Pokud se chcete stát vyhrávajícím hráčem Texas Hold’em pokeru, disciplína by měla být jednou z Vašich hlavních priorit (pokud ne úplně absolutní prioritou).

Důvodem je to, že v pokeru budete čelit mnoha těžkým rozhodnutí a nejlepším rozhodnutím bude často takové rozhodnutí, které byste přirozeně neučinili. Přirozenou tendencí člověka je, například dorovnávat sázky soupeřů a zjistit tak, co se bude dít dál. Nicméně dorovnání je obvykle tou nejhorší možnou akcí, zatímco skládání a raisování je lepším postupem. Jak skládání, tak i raisování si vyžaduje určitou odvahu, zatímco dorovnání je nejjednodušší reakcí.

Odvahu si výše zmiňované akce vyžadují proto, jelikož se mohou nevyplatit. Pokud se jednou stane, že Váš raise bude dorovnán špatným hráčem, který bude mít pořádnou porci štěstí a díky kartě na riveru vyhraje a připraví Vás o velký počet žetonů, můžete mít příště z raisování strach. Podobných situací se dá vymyslet mnoho – například příliš dlouho zůstáváte v handě se špatnými kartami a doufáte v zázrak (který se nestane) nebo třeba začnete chladnokrevně dorovnávat velké sázky soupeře, který už Vás nějakou dobu šikanuje.

Disciplína je v pokeru naprosto zásadní, jelikož na Vás číhají mnohá pokušení. Pokud těmto pokušením podlehnete, odkloníte se od optimální herní strategie. A jestliže se odkloníte od optimální herní strategie, budete vydělávat méně peněz (nebo v horším případě je budete rovnou ztrácet). Významem optimální strategie je to, že v (hodně) dlouhodobém měřítku vydělává peníze.

V případě online pokeru se obecně věří v to, že abyste si vytvořili prvotní odhad své win rate, musíte odehrát alespoň 100 000 hand. Pokud tedy hrajete tak, že během každé session odehrajete několik set hand, výsledky jednotlivých session se s očekávanými výsledky nemusí shodovat, jelikož „testovaný vzorek“ je příliš malý.

Disciplína je nezbytná pro boj s variancí

Variance hraje v pokeru velkou roli, takže i když jste vyhrávajícím hráčem, nemůžete očekávat, že po každé session skončíte v plusu. Disciplína zde hraje důležitou roli proto, že za žádnou cenu nesmíte podlehnout krátkodobým výsledkům – musíte se soustředit na dlouhodobé výsledky, jelikož jedině ty Vám ukáží, jak si ve skutečnosti vedete. Ať už se stane cokoliv, musíte se držet své hry – právě k tomu je potřebná disciplína.

Nedisciplinovaná hra může být následkem frustrace. Mnoho hráčů frustraci podlehne například kvůli toho, že jim nějakou dobu nechodí žádné dobré karty. Vlivem vzniklé frustrace se následně odkloní od své A hry a začnou prohrávat peníze. Disciplína zajistí to, že nebudete hrát karty, které byste za normálních okolností nehráli.

Disciplínu dokáže nabourat také to, když na showdownu zjistíte, že kdybyste se nedrželi své disciplinované hry a nesložili svou kombinaci, Vaše handa by byla výherní. V takovém momentu si musíte uvědomit, že v krátkodobém měřítku je to pravda, nicméně v dlouhodobém měřítku byste peníze ztráceli. A jak už jistě víte, záleží právě na dlouhodobých výsledcích.

Úhlavním nepřítelem disciplíny je Tilt, který se rovněž nachází na seznamu Top 10 mezer ve Vaší hře. Nedostatek disciplíny je méně nápadnou mezerou, což znamená, že může způsobit ještě více škod než samotný tilt. Tilt totiž Vaši hru ovlivňuje maximálně po nějakou krátkou dobu, kdežto nedostatek disciplíny Vaši hru ovlivňuje nonstop.

Stát se disciplinovaným hráčem ale bohužel není jednoduché. Budete muset vyvinout opravdu pořádnou porci úsilí. Všímejte si toho, co děláte, vždy si zdůvodňujte, proč to děláte a snažte se neodklánět od svého plánu. Jedná se o věčný boj, ale kdo kdy řekl, že vyhrávat v pokeru je jednoduché? … Nikdo.

Hodně štěstí!