Související články:

Sdílejte:

Top 10 mezer ve Vaší hře

Tato mezera se objevují v situacích, kdy vidíme sílu vlastní handy, ale nevidíme potenciální rizika jako jsou například draw nebo nenápadná straight soupeře. Více v příkladu níže.

Hrajete full ring no-limit $0,25/$0,50 hru, sedíte na pozici UTG+1 a limpujete s handou . Hráči na pozicích MP1 a BB dorovnávají. Na flop přichází handa . Hráč na pozici BB betuje $0,50, Vy dorovnáte a hráč na pozici MP1 složí. Dorovnání je zde mírně pochybným krokem, nicméně pokračujme dál – na turn přichází karta , takže na boardu je kárová flush draw. Hráč na BB betuje $1,50, Vy raisujete na $4,50, hráč na BB 3-betuje na $10 a Vy dorovnáváte.

Hráč na pozici BB má poměrně agresivní statistiky, nicméně s ním u stolu hrajeme příliš krátce na to, abychom činili nějaké závěry. Obvykle takové jednání není blafem, nicméně vzhledem k faktu, že hráč na BB je poměrně agresivní, je možné, že se jedná o blaf nebo semi-blaf. Nebezpečné karty jsou QQ, 42 nebo 74. Kombinace QQ je vzhledem k hernímu stylu hráče nepravděpodobná. Soupeř je na pozici BB takže může spíše mít handu jako 74 nebo 42.

Na river přichází karta , která není nijak nápomocná (snad kromě handy 87, které by svým příchodem na board zkompletovala straight). Soupeř betuje $12 (což je 53% potu), Vy dorovnáte a soupeř ukazuje , takže má nut straight.

Ano, 74 byla možnost, nicméně jste ji nepovažovali za reálné riziko, jelikož většina hráčů by takovou handu vůbec nehrála (zapomínali jste ale na to, že soupeř seděl na pozici BB). Agresivní herní styl soupeře Vás přiměl k vytvoření závěru, že soupeř nemá straight a že jen blafuje.

Ale pamatujte si, že 3-bet na turnu od solidního hráče obvykle znamená monster handu. V tomto případě jste byli zmateni kombinací , což jsou velice neobvyklé hole cards, které v tomto případě vytvořily nenápadnou straight. Tuto straight jste neviděli. V dalším příkladě si ukážeme skutečnou draw.

Sedíte na cut-offu, držíte , raisujete na $1,50 a jste dorovnáni dvěma hráči (UTG+1 a BB). Na flop přicházejí karty , takže se jedná o velice nekoordinovaný board. Oba soupeři checkují a Vy betujete $2,50 do $4,75 potu. Oba soupeři dorovnají. Na turn přichází , takže nezajímavá karta. Oba hráči checkují, Vy betujete $7,50 do $12,25 potu. Hráč na BB dorovná a hráč na UTG+1 složí. Na river přichází karta a hráč na pozici BB betuje $5,50.

Vzhledem k potu ($27,25) se jedná o malou sázku, jenž je typická pro hráče, který chytil velkou handu a nyní se bojí, že přílišnou agresí by soupeře vyhnal z handy a přišel by tak o zisk. Nicméně nechce ani checkovat, jelikož soupeř by rovněž mohl zvolit pouhý check. Máte dobré pot odds, takže dorovnáte, načež soupeř ukazuje karty . Na riveru zkompletoval straight.

Klíčem bylo to, že jste neviděli, že karta na riveru zkompletovala straight draw (nebo Vás vůbec nenapadlo to, že soupeř může mít straight draw). V opačném případě byste betovali agresivněji, abyste soupeři dali špatné pot odds a donutili ho k tomu, aby své karty složil.

Aby měl soupeř po flopu straight draw, musel Váš pre-flop raise dorovnat buď s QT nebo T8, což je ve většině případů chyba – QT a T8 nejsou handy dostatečně silné na to, abyste s nimi dorovnávali raise. Mějte na paměti, že u skrytých draws nebo nečekaných draws je pravděpodobné to, že soupeř bude držet nečekané karty. Vždy se na hru maximálně soustřeďte a analyzujte jednání svých soupeřů. Jedině tak budete schopni odhalit jejich úmysly a porazit je.