Související články:

Sdílejte:

Význam sázek - víte, proč vsázíte?

Mnoho začínajících hráčů pokeru dokáže vést sáhodlouhé debaty o problematice pot odds, strategiích MTT, poker equity a ještě pokročilejších tématech. Jenže jakmile se zeptáte na jednu z nejzákladnějších pokerových otázek, tedy proč vlastně vsází, tak vám nebudou schopni odpovědět. Neuvědomují si totiž, že význam sázek je jedním ze stěžejních pilířů pokeru a že dokud se bude tato trhlina v jejich pokerovém vzdělání objevovat, nikdy nemohou přestoupit na vyšší level a začít hrát dobrý poker. Pokud byste rádi problematice sázení porozuměli, pusťte se nejprve do tohoto článku. Studium pokročilých strategií by mělo následovat až poté.

Pozn.: Tento článek úzce souvisí s článkem „Betování pro začátečníky“.

Základní význam sázek je dvojí. K betování se uchylujeme vždy, když chceme naší handou vydělat peníze, nebo když chceme ukrást pot s podřadnými kartami.

V pokeru tedy sázíme z těchto dvou základních důvodů:

  • Pro hodnotu
  • Abychom bluffovali

Každá zisková sázka bude spadat do jedné z těchto kategorií. Aby pro vás však bylo možné vsázet úspěšně, musíte se naučit identifikovat, do které kategorie vaše nadcházející sázka spadá. Nebojte se, není to vůbec nic těžkého.

Sázení pro hodnotu

Pro hodnotu budeme sázet, pokud věříme, že držíme nejlepší karty a myslíme si, že soupeř náš raise dorovná s kartami horšími. Chceme tedy, abychom byli svým protihráčem dorovnáni.

Je sice pravda, že v praxi nastane mnoho situací, kdy si budeme naprosto jistí, že držíme nejlepší možnou karetní kombinaci, na tom však zase tolik nesejde. Záleží pouze na tom, že ve chvíli kdy vsázíme, máme dobrý důvod domnívat se, že máme nejlepší handu. Zjistit, zdali máme nebo nemáme lepší handu souvisí s mnoha dovednostmi, přicházejícími časem a s praxí.

Klíčovým bodem této myšlenky je, že jsme výděleční vždy, když náš soupeř vkládá do banku peníze s horší handou (s horší equity), než je ta naše. Nezáleží na tom, že soupeř později svou handu vylepší tak, že se stane vítěznou. Důležité je, že soupeřova equity byla horší ve chvíli, kdy jsme vsázeli.

Tak například:

Držíme .

Handa našeho soupeře je .

Na boardu se otočilo .

V této situaci drží náš soupeř handu s mnohem horší equity (přesně 14% oproti našim 86%). Jestliže tedy vsadíme, vsázíme na hodnotu (equity), protože v případě, že nás protihráč s horší handou dorovná, vyděláváme tím peníze.

Asi nikdy nebudeme úplně přesně vědět, že náš protivník drží přesně KQ. Toto je prostě jen příklad toho, proč je sázka na takovém flopu sázkou na hodnotu – máme důvod se domnívat, že držíme nejlepší handu a že naši sázku soupeř s horšími kartami dorovná.

Zde budeme chtít, aby nás náš protivník dorovnal, jelikož tím budeme vydělávat peníze. Pokud by se váš protivník rozhodl v tomto bodě položit, z jeho strany by šlo o dobrou hru a šetření jeho peněz. Naším úkolem je, přijít na to jak z něj peníze vymámit.

Bluffování

Pakliže se rozhodneme pro použití betu k bluffování, věříme, že držíme horší handu, ale myslíme si, že svým vsazením donutíme svého soupeře s lepší handou k položení svých karet. V tomto případě tedy chceme, aby náš soupeř karty položil.

Pokud soupeř skutečně drží lepší handu než my a my se do takové akce pustíme a budeme úspěšní, soupeř v podstatě udělá chybu, z které budeme profitovat.

Používání sázky k bluffování vyžaduje mnohem více zkušeností nežli sázení na hodnotu. Je totiž mnohem těžší mít dobrý důvod domnívat se (úspěšně), že soupeř s lepší handou položí. Nicméně při správném provedení jde o velice ziskovou sázku.

Znovu si uveďme příklad:

Naše handa je

Soupeř drží

Na boardu se otočilo:

Protihráč checkoval na flopu i na turnu. V této situaci jsme si téměř jisti, že držíme horší handu než on, ale díky vyloženému boardu ho můžeme donutit k foldu. Pokud tedy vsadíme, budeme sázku používat k bluffování.

Chceme, aby náš protivník složil lepší kombinaci než my (v tomto případě pár), nechceme tedy v žádném případě, aby naši sázku dorovnal, protože když tak učiní, prohrajeme další peníze.

Tyto dva případy můžeme převést rovnou na poker equity:

Jestliže si myslíme, že máme více jak 50% equity, potom budeme vsázet na hodnotu.

Jestliže si však myslíme, že máme méně jak 50% equity, potom bluffujeme.

Důvod našeho sázení

Hráč by měl vždycky vědět, z jakého důvodu vsází. Než se do této činnosti pustíte, vždy si zodpovězte otázku: „Vsázím pro hodnotu nebo bluffuju?“. Pokud si na tuto otázku nedokážete odpovědět, vsázet byste rozhodně neměli. Slepé a bezdůvodné vsázení je špatný návyk, který znamená ztrátu spousty peněz. Mnoho začátečníků peníze prodělává právě z tohoto důvodu.

Příklad situace, ve které nevíme, proč vsázíme:

Naše handa: 22

Handu našeho soupeře neznáme

Na boardu se otočilo A-4-8-K-4.

Oba checkujeme v každém sázkovém kole a na riveru se rozhodneme vsadit. Ale proč? Čeho tím vlastně chceme dosáhnout? Budeme vsázet na hodnotu? Očekáváme, že drží horší handu než my? NE. Budeme bluffovat? Jsme si jistí, že má lepší handu než my? NE. Tak proč tedy vlastně vsázet? Jak můžete vidět, tady prostě neexistuje žádný přesvědčivý důvod, proč bychom vsázet měli. O mnoho lepší bude, když znovu checkneme a nebudeme riskovat, že budeme dovoláni a přijdeme o další peníze.

Sázení pro výhru mrtvých peněz

Problematika základních důvodů vsázení je nám tedy určitě jasná. Přesuňme se proto k třetímu a asi nejobtížněji pochopitelnému důvodu vsázení, kterým je sázení pro výhru mrtvých peněz.

Sázení pro výhru mrtvých peněz není tak jednoznačné, jako v případě bluffování nebo sázení pro hodnotu. Jde o případ, který se nachází někde mezi těmito dvěma základními důvody. Pokud vsázíme pro výhru mrtvých peněz, můžeme mít lepší nebo klidně i horší handu, než náš soupeř. Na tom nám však zase tolik nezáleží, jde o to, že sázíme, abychom vyhráli peníze, které jsou právě v potu. Chceme, aby náš soupeř karty položil.

Tato definice se může zdát jako slepá, svou hodnotu však určitě má. Vsázení pro výhru mrtvých peněz je obvykle lepší hra, nežli checkování, což jsou jediné dvě možnosti, které v pokeru máme.

Při sázení na výhru mrtvých peněz nedosáhneme zrovna moc skvělé expected value, každopádně pořád půjde o plusové hodnoty, což je to nejdůležitější. V naší handě máme nějaké equity, kterého se nechceme vzdát checkováním na flopu.

Příklad:

Nejběžnější příklad sázení pro výhru mrtvých peněz je situace, kdy se na flopu uchýlíte ke continuation bet s handou, kterou jste minuli:

Jako vždy hrajete $1/2 no-limit Texas Hold´em a ze střední pozice raisuejete $8. Všichni pokládají, kromě velkého blindu, který dorovnává. Na flop přijde . Vaše handa je . Protihráč checkuje a nyní je rozhodnutí na vás. Jak v této situaci zahrát nejlépe?

Odpověď zní takto: Flop nás sice minul, ale to nikdo kromě nás neví. Nic nenasvědčuje tomu, že jsme před soupeřem napřed, nebo pozadu a proto jsme při našem rozhodování téměř slepí. Můžeme v sázení pokračovat, nebo checknout a kouknout, co nám přinese turn.

Budeme se snažit naši sázku zařadit do jedné z dřívějších kategorií – tedy mezi sázky pro hodnotu, nebo mezi blufy. Neočekáváme, že náš soupeř položí lepší handu než máme my, takže nebudeme sázet kvůli bluffování. Současně však také neočekáváme, že nás soupeř dorovná s horšími kartami a tudíž nebudeme vsázet ani pro hodnotu. Na druhou stranu, pokud se rozhodneme pro checkování, dáváme šanci spoustě handám typu KQ, KT, QT atd. vidět kartu zdarma a vytvořit nuts. Navíc je zde také příležitost, že soupeř položí karty typu 77, 99 atp. Existuje mnoho argumentů, proč tento flop checkovat, my bychom nicméně měli vsadit, abychom vyhráli mrtvé peníze.

Proč bychom místo checkování měli vsázet?

Pokud vsadíme, dáváme soupeři důvod, proč by měl položit spoustu svých hand. Důvodem, proč bychom v těchto situacích měli vsázet, není úžasně vysoké expected value, ale holý fakt, že vsázení je lepší volba než check behind. Je jasné, že pokud se dočkáme soupeřova callu, náš soupeř dost pravděpodobně drží lepší handu než my, ale pokud checkneme, ztrácíme iniciativu a dáváme našemu soupeři příležitost převzít nad handou kontrolu. A samozřejmě nezapomínejme ani na to, že pokud budeme pouze checkovat, nedáme soupeři možnost položit.

Není to snadné a ani jednoznačné, ale v takovýchto případech je prostě lepší zvolit sázku pro výhru mrtvých peněz.

Když se na sázku mrtvých peněz dočkáme dorovnání

Poslední, co chceme v případě, že sázíme na výhru mrtvých peněz, je dorovnání naší sázky. Jakmile bude naše sázka dorovnána, je velice pravděpodobné, že soupeř drží lepší handu než my. V případě sázky na výhru mrtvých peněz opravdu doufáme, že naše sázka nebude dorovnána. Jinak nás čeká vážně dost nepříjemná situace.

Je pravda, že pokud budeme dorovnáni, není to konec světa, protože je stále ještě šance, že handu vyhrajeme na turnu nebo riveru bluffováním nebo našim dalším vylepšením. Ať tak nebo tak, jestliže budete dorovnáni, nenuťte se do bluffování – i když tuto handu nevyhrajete, z dlouhodobého hlediska je sázka pro výhru mrtvých peněz stejně mírně zisková.

Stručně řečeno – nebluffujte kvůli tomu, že vaše sázka na výhru mrtvých peněz byla dorovnána.

Jak tedy vidíte, o sázce je vždy potřeba přemýšlet – nejde jen o výstřel jen-tak od boku, ale o promyšlený tah, kterým se soupeře snažíte přimět udělat to, co chcete vy. Současně s důvody pro vsázení je dále podstatné vědět, kolik přesně máte v určitých situacích vsadit. O této problematice se dočtete v článku „Správná velikost sázky“.