Související články:

Sdílejte:

Podle tohoto vzoru žádosti, která se zasílá na ministerstvo, si vytvořte svou žádost, je to opravdu prosté!

Ministerstvo vnitra České republiky
Úsek sdružování
JUDr. Ivana Breburdová
náměstí Hrdinů 3
140 21, Praha 4
Věc: Návrh na registraci občanského sdružení
Název sdružení:
Sídlo sdružení:
POKER ALL o.s.
Strojírenská 6, 592 41  Hodonín
Nacionále a podpisy členů přípravného výboru:
Dušan Dušan
nar. 15.11.1980 v Městě,
bytem: Vrchlického, Hodonín, 444 44Pavel Pavel
nar. 10.5.1979 v Městě,
bytem: Brněnská, Hodonín, 444 44Jitka Jitka
nar. 10.10.1979 v Místě,
bytem: Ulice, xxx, 272 01
………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………

Zmocněncem pro jednání byl určen:
Pavel Pavel nar. 10.5.1979
bytem: Adresa, Město
tel.: +420 123 456 789
e-mail: někdo@nekde.cz

Hodoníně, dne 01.07.2008