Související články:

Sdílejte:

Texas Hold´em poker - škola

Existuje mnoho různých forem pokeru (Seven Card Stud, Omaha, Five Card Draw, Texas Hold´em a další). Celosvětově nejpopulárnější formou pokeru je Texas Hold´em. Hraje se v televizních show a sérii World Series of Poker (WSOP). V tomto článku se tedy, stejně jako ve většině dalších, budeme věnovat právě této formě.

Mnozí říkají, že zabere chvilku se Hold´em poker naučit, ale celý život trvá, než jej plně ovládnete. Poker je jako cibule – sloupnete jednu vrstvu a pod ní je další.

Jak hrát Texas Hold´em

Nyní si představíme základy hry Texas Hold´em pokeru. U pokerového stolu je většinou 9-10 hráčů. Podívejte se na obrázek 1, který zobrazuje typické uspořádání u stolu před rozdáním karet.

Jak můžete vidět, na obrázku je 10 hráčů se stejným množstvím peněz (chipů). Částky jsou pouze orientační – online lze hrát i s velmi nízkými sázkami ($ 0.01 / $ 0.02). V našem případě budeme používat sázky o velikosti $1 a $2.

Dealer

Na pokerovém stolu je kruhový disk (placka), který na sobě má „Dealer“ nebo jenom „D“ – tento disk je velice důležitou částí hry, jelikož určuje, kdo je v daném herním kole dealerem. Dealerem se postupně stává každý hráč (i když fyzicky žádné karty nerozdává). Karty rozdává zaměstnanec kasina (online software), který se neúčastní hry. Po každém kole se dealer mění po směru hodinových ručiček.  Na obrázku je disk u hráče 1, další kolo tedy bude u hráče 2, poté u hráče 3 a tak dále.

Pozice dealera je nejvýhodnější pozicí u stolu. Hráč, který je v daném kole dealerem totiž jedná jako poslední – viděl tak rozhodnutí svých soupeřů. Výjimku tvoří první kolo sázek, ve kterém jako poslední jednají hráče na malém a velkém blindu. Více za chvíli, nyní si řekneme, co jsou blindy.

Blindy

Před rozdáním karet musí dva hráči nalevo od dealera položit sázky naslepo – tzv. blindy. Tyto sázky jsou povinné a zajišťují, že v každé handě (kole hry) bude dostatek akce, resp. bude o co bojovat. Nalevo od dealera je small blind (SB) – ten musí do potu vložit $1 a nalevo od SB je big blind (BB), který musí do potu vložit $2. Podle blindů jsou odvozeny jednotlivé stoly. Pokud si přisednete ke stolu ($ 0.01 / $ 0.02), pak je small blind 0,01 a velký 0,02. Obecně platí, že small blind je polovina big blindu. Sázky musí tito hráči položit ještě předtím, než vidí své karty, proto se jim říká blindy.

Rozdání karet

Poté, co byl určen dealer a byly položeny SB s BB, dostane každý hráč dvě karty (otočené lícem dolů). Těmto kartám se říká „hole cards“ – tedy karty, které máme na ruce. Nejlepší dvojicí karet, které můžete dostat, jsou dvě esa. O startovních kombinacích se ale budeme bavit až v modulu 2. Nyní se podíváme na to, jak funguje betování (sázení) v jednotlivých kolech, počínaje prvním sázkovým kolem.


Pre-Flop fáze

Po položení povinný sázek a rozdání karet začíná akce (sázení). První kolo sázek se nazývá Pre-Flop kolo sázek. Jako první jedná hráč, který je nalevo od hráče na BB (na obrázku 1 se jedná o hráče 4). Tento hráč má tři možnosti : může dorovnat (call) big blind ($2), může zvýšit (raise – vsadit alespoň $4 a více) nebo karty položit. Pokud hráč karty složí (fold, muck), pak je lícem dolu posune směrem k rozdávajícímu. Tento postup se po směru hodinových ručiček opakuje až do momentu, kdy měli všichni hráči u stolu možnost, rozhodnout se pro call / raise / fold.

Celý proces sázení u pokeru může být pro začátečníky trochu matoucí, nyní tedy přesně vysvětlíme, jak vše funguje. Na obrázku 1 můžete vidět, že hráči 2 a 3 odevzdali small a big blind. Pokud všichni hráči nalevo od hráče 3 sázky dorovnají (vloží taktéž $2 do potu), pak je na řadě small blind, který zatím do potu vložil jen $1. Ten má rovněž na výběr mezi dorovnáním, zvýšením, či položením karet. Jako poslední se v tomto kole dostane k akci hráč na big blindu. Pokud si přeje, může ještě navýšit. Pokud nechce provádět žádnou akci, udělá „check“. Tím se dostáváme na flop, který Vám vysvětlíme již za okamžik.

Co když se hráč rozhodne navýšit (raise)? Předpokládejme, že hráči 3, 4 a 5 již do potu vložili požadovaných $2 a hráč číslo 6 se rozhodne navýšit na $4 – všichni hráči nalevo od něj nyní musí buď dorovnat, nebo znovu navýšit (re-raise), popřípadě položit (fold). Small blind již do potu vložil $1 a tak musí dorovnat už pouze $3. Obrázek číslo 2 ukazuje, co se může stát.

Jak hrat poker 2

Poté, co hráč 6 zvýšil na $4, se hráč 7 rozhodl složit a handy se již nadále neúčastní. Hráč 8 dorovnal $4. Hráči 9, 10 a 1(small blind) složí. Hráči 2, 3, 4 a 5 dorovnají $4. Po dorovnání velikosti sázky (za předpokladu, že se nevyskytl re-raise) je dané sázkové kolo u konce. V našem případě se tedy na flop podívá 6 hráčů a v potu je $24 (6 x $4). To nás přivádí do dalšího sázkového kola – flopu.


Flop

Po ukončení prvního sázkového kola jsou (lícem nahoru) na stůl položeny tři společné karty. Všichni aktivní hráči je mohou použít k tomu, aby vytvořili co nejsilnější kombinaci. Tyto tři společné karty jsou známé jako „flop“. Obrázek 3 ukazuje příkladový flop (před začátkem druhého sázkového kola).

Poker3

Všechny sázky z předchozího sázkového kola jsou nyní v potu. Po rozdání flop nastává další sázkové kolo. V našem případě jako první jedná hráč 2 (je nalevo od dealera). V tomto ani v dalších kolech již nejsou žádné povinné sázky (blindy). Hráči tak mají na výběr ze dvou možností – check a bet. Check znamená, že hráč nepodniká žádnou akci – ani nesází, ani neskládá. Když hráč checkne, automaticky je na řadě další hráč. Pokud chce hráč checknout, tak buď řekne „check“, nebo poklepe prsty.

Pokud se některý z hráčů rozhodně vsadit (bet), pak již není možnost check k dispozici. Všichni hráči musí buď dorovnat nebo složit – toto zahrnuje i hráče, kteří předtím udělali check. Hráči 2, 3, 4 a 5 udělali check, ale hráč 6 vsadil $4 – hráč 8 dorovnal, hráči 2, 3 a 4 své karty položili a hráč 5 dorovnal. Po dorovnání všech sázek se dostáváme k dalšímu sázkovému kolu. Do tohoto kola, které se nazývá „turn“ se dostali tři hráči.


Turn

Po dokončení sázkového kola na flopu je na board položena čtvrtá společná karta – turn. Do této fáze hry se dostali už pouze tři hráči, jelikož ostatní nebyli ochotni dorovnat pre-flop a flop sázky svých soupeřů.

poker4

Také si všimněte, že pot nyní obsahuje $36 ($24 z prvního sázkového kola a $12 z kola druhého). Po položení čtvrté společné karty začíná další kolo sázek. Jako první je na řadě hráč 5. Může checknout nebo vsadit. Dejme tomu, že všichni hráči checknout – sázkové kolo tak končí a na nás čeká poslední kolo – river.


River

Po dokončení sázkového kola na turnu je na stůl položena pátá společná karta, která se nazývá „river“. Obrázek číslo 5 ukazuje situaci po položení této karty na stůl.

V potu je stále $36, jelikož všichni hráči po turnu zvolili check. Po riveru nastává poslední kolo sázek. Představme si, že hráč 5 vsadí $4 a hráč 6 znovu navýší o $4 (dohromady $8). Na to hráč 8 karty položí a hráč 5 dorovnává. Nastal konec handy a máme dva hráče – ti musí ukázat své kombinace a určit tak, kdo je vítězem. Nastává showdown.


Showdown

Poslední sázkové kolo je u konce. Je čas se podívat, kdo má silnější kombinaci a vyhraje pot. Každý z hráčů nyní vytvoří co nejsilnější kombinaci ze svých dvou hole cards a pěti společných karet na boardu. Hráči nyní ukáží své hole cards. Hráč, který byl dorovnán (hráč 6) musí karty ukázat jako první. Obrázek 6 nám ukazuje příklad showdownu.

Kdo vyhrává? Jak vidíte, tak hráč 5 má straight (10, J, Q, K, A) a hráč 6 má flush ze srdcí (A, 10, 5, 3, 2). Pokud jste si pečlivě prostudovali předchozí lekci, pak víte, že flush vítězí. Hráč 6 tedy vyhrává a získává pot, který činí $52. Následuje nová handa.


Ne vždy dojde handa až do showdownu. Handa může skončit klidně i před flopem. Vždy záleží na tom, zda jsou hráči ochotni dorovnat. Jako příklad jsme museli uvést handu, která došla až do showdownu, abychom Vám mohli vysvětlit všechny fáze. Kdyby ale nějaký hráč učinil sázku, která by nebyla nikým dorovnána, pak by automaticky vyhrál pot a tato hra by skončila. Poker by se zde dal přirovnat k boxu – můžete svého soupeře knokautovat v prvním kole nebo se rozhodne až na body.

Je také nutno poznamenat, že k vytvoření nejsilnější možné kombinace nemusíte použít své hole cards. Pokud nejlepší kombinaci tvoří pět společných karet na stole, pak použijete právě je. Kdyby například byla na stole royal flush, tak se pot dělí mezi všechny aktivní hráče.

Samozřejmě existuje mnoho dalších pravidel a důležitých konceptů, kterým potřebujete porozumět, ale nemůžete se naučit vše najednou. Během našeho kurzu se naučíte vše potřebné. Doufáme, že jste v této lekci načerpali mnoho užitečných informací. Náš kurz pokračuje článkem „Varianty betování a sázkové limity“.