Související články:

Sdílejte:

Základní výrazy v pokeru - podrobně!

Nestačí vám poker slovníku a stále jsou vám nejasné základní výrazy v pokeru, jako třeba BUY-IN, ALL IN, CALL, RAISE, CHECK, FOLD, SIDE POT.Přečtěte si tento článek, ve kterém jsou podrobně vysvětlený základní výrazy v pokeru.

Pravidlo BUY-IN

Hráč, který chce začít hru u pokerového stolu, si musí nejdříve vyměnit peníze u dealera za žetony. Stoly mají v hernách stanovenou minimální částku označenou jako BUY-IN, kterou si hráč musí vyměnit za žetony, aby se vůbec mohl zúčastnit hry. Všechny vyměněné žetony potom musejí ležet před hráčem viditelně na stole a hráč by s nimi neměl manipulovat jinde než na stole. Jinými slovy – žetony hráče zůstávají na stole před hráčem až do té doby, dokud neukončí hru (tedy buď je neprohraje, nebo si je nevymění nazpátek za peníze při ukončení hry). Jestliže hráč v průběhu her vyhrává, nemůže si odebírat žetony ze stolu, pokud je ještě ve hře. V případě, že by to udělal, bylo by to proti pravidlům a pokerové etiketě. V Anglii mají pro takové jednání výraz WEEDING a v Americe je označeno výrazem GOING SOUTH. Stejně jako nelze odebírat žetony ze stolu, není možné v průběhu rozehrané hry žetony na stole doplňovat. Dokoupit další žetony si hráč může až po skončení aktuální hry.

V dávných dobách pokerové historie, kdy poker byl velmi drsnou hrou, mohli hráči přijít lehce úplně o všechno, protože neplatilo pravidlo o sázkách na stole. Jestliže jste měli v potu už třeba 2000 dolarů a někdo proti vám vyrukoval například se zvýšením (raise) 10 000 dolarů, museli jste buď položit karty, nebo riskovat živobytí. Dnes už se hraje mezi džentlmeny a hra není tak životně vyhrocená, protože sázky hráče jsou vázány jen k sumě v žetonech, kterou má aktuálně na stole.

Pravidlo ALL IN

Jestliže momentálně prohráváte a na stole vám zbývá již jen pár žetonů, můžete se stále zúčastňovat sázek (tj. být ve hře), protože existuje v pokeru pravidlo ALL IN. V případě, že nebudete mít dostatek žetonů například na dorovnání sázky, vsadíte zkrátka do banku všechny své zbylé žetony (pokud nechcete položit karty) a budete tzv. ALL IN. Hrajete přitom v dalším průběhu hry pouze o bank, do něhož přišly v aktuálním sázecím kole žetony od protihráčů pouze v sázkách, které nepřekračují úroveň vašich sázek (jinými slovy řečeno – nemůžete vyhrát žádné peníze, které by přesahovaly vaše vklady). Následuje vytvoření druhého banku (side potu), o který hrají pouze aktivní hráči, kteří nemají problémy s výší sázek. V případě, že má vítěznou kombinaci hráč hrající ALL IN, může získat pouze bank, do něhož regulérně přispěl svými sázkami. Vzniklý druhý bank potom získá hráč s druhou nejsilnější kombinací.

Ochrana před velkými sázkami se nazývá ALL IN PROTECTION a v podstatě znamená, že v případě, že budete mít před sebou jen 750 korun, můžete od každého protivníka vyhrát maximálně stejnou výši, tj. 750 korun.

Předpokládejme, že hráč A otevře sázkové kolo sázkou 20 dolarů. Hráč B, který je nyní na řadě, hodlá dorovnat, ale má před sebou na stole pouze 5 dolarů. Vsadí tedy těchto pět dolarů do banku a deklaruje tuto sázku jako ALL IN. Další hráč C na řadě má v žetonech 20 dolarů na dorovnání, a proto sázku hráče A dorovná. Aktuální sázkové kolo končí a dealer přesune do centrálního banku (nyní označeného jako main pot – hlavní bank) 5 dolarů od každého z hráčů A, B a C (tj. dohromady 15 dolarů). Zbylých 2×15 dolarů ze sázek hráčů A a C přesune dealer do vedlejšího banku (side pot), o který mohou hrát pouze hráči, kteří do něj přispěli svými sázkami. Jestliže by nyní následovala další sázková kola, všechny sázky by putovaly do tohoto vedlejšího banku. ALL IN hráč B bude pak se zavřenými kartami pasivně čekat (bez účasti na hře) až do fáze odkrytí karet (showdown). Při zjišťování vyhrávající kombinace odkryjí nejdříve karty hráči A a C, aby se zjistilo, kdo z nich vyhraje vedlejší bank (side pot), nezávisle na kartách all in hráče B. Poté odkryje své karty hráč Bav případě, že ty převýší svou hodnotou karty ostatních hráčů, vyhraje hlavní (main) bank. V opačném případě hráč B prohrává svou sázku ALL IN, a tedy i své peníze v hlavním banku.

V souvislosti se sázkou ALL IN není bez zajímavosti podotknout, že tato sázka poskytuje hráči určitou strategickou výhodu, protože nemůže být blufován (neriskuje další peníze). Navíc hráči pokračující v sázení mohou vyřadit ze hry i potenciálního oponenta hráče, který šel all in, aniž by tento nějak riskoval. Na druhé straně má hráč se sázkou all in nevýhodu, že nemůže vyhrát peníze, které jdou přes jeho sázku. Koneckonců – cílem v pokeru není vyhrávat kombinace, ale žetony, tj. peníze. Někdy může být pro hráče jdoucího all in frustrující skutečnost, že na svoji dobrou kombinaci vyhraje málo peněz.

Uvedu příklad:
může se třeba stát, že bude někdo hrát ve hře, ve které jeho dva soupeři budou mít v žetonech na stole třeba 500 dolarů. Ten někdo bude mít před sebou již jen například 20 dolarů, ale dostane do karet například fleš. Oba soupeři vsadí do banku po 300 dolarech a ten někdo je bude chtít dorovnat. Vsadí tedy své zbylé žetony v hodnotě 20 dolarů all in, a bude mít tedy právo v případě své lepší kombinace vyhrát od každého ze soupeřů pouze dvacet dolarů.

Hra potom může skončit tak, že dotyčný hráč se svou dobrou kombinací fleš vyhraje nakonec jen 40 dolarů, zatímco jeden protivník vyhraje s ubohým jedním párem dvojek z vedlejšího banku 480 dolarů.

K situaci, kdy jde někdo all in, se váže ještě jedno speciální pravidlo v případě, kdy all in sázka je zvýšením předchozího vkladu, a jedná se tedy o raise. V pot limitních a limitních hrách se užívá pravidla zvaného FULL BET RULE, které říká, že jestliže částka all in raise nedosahuje výše předchozího raise, nejedná se v podstatě o klasické zvýšení (raise), a tedy tato sázka all in neotvírá prostor pro další sázecí akce.

Uvedu příklad:
řekněme, že hráč A otevírá sázení sázkou (bet) 20 dolarů. Hráč B další v pořadí má před sebou žetony pouze v hodnotě 25 dolarů, které vsadí jako all in – v tomto případě se tedy jedná o jakési pseudo navýšení (pseudo raise), protože k opravdovému raise mu chybí 15 dolarů. Jestliže nyní třetí hráč v pořadí C dorovná (call) předchozího all in hráče 25 dolary, potom první hráč A (chce-li zůstat ve hře) jen dorovná sázku all in hráče B požadovanými 5 dolary – tento hráč A již nemá možnost navýšit sázku (reraise) hráče B, který šel all in. All in sázka hráče B není totiž považována za opravdové navýšení (raise) – je s ní z hlediska pravidel nakládáno jako se speciálním dorovnáním, které neopravňuje prvního hráče k tomu, aby na ni reagoval dalším zvýšením (reraise). Hráč A tedy v tomto případě svým pětidolarovým dorovnáním pouze uzavřel sázecí kolo.

Podívejme se ale ještě na závěr na situaci, kdy zbývá ve hře pouze jeden hráč, který není all in, ale jeho protihráči již všichni all in jsou. V tom případě již nemůže dojít k žádnému sázení, a jestliže se toto přihodí například v turnaji, všichni hráči otevírají podle pravidel své karty, i když třeba není ještě procedura hry u konce.

Dorovnání sázky (CALL)

Dorovnání sázky CALL je výraz pro situaci, kdy hráč na řadě dorovná sázku (bet) předchozího hráče a vsadí do banku obnos, který je stejné hodnoty jako sázka (bet) předchozího hráče. Pokud chce hráč na řadě mít zachovánu šanci na získání banku (potu), musí samozřejmě v aktuálním sázkovém kole dorovnat sázku i hráče, který nesedí hned bezprostředně po jeho pravici, ale vsadil před ním.

Jestliže hráč dorovnává (call) zvýšení (raise) předtím, než investoval nějaké žetony do banku, nazývá se toto dorovnání COLD CALLING. Například jestliže hráč A vsadí (bet) 50 dolarů, hráč B zvýší (raise) na 100 dolarů a hráč C dorovná (call) sázkou 100 dolarů, nazývá se toto dorovnání jako cold calling (player C calls two bets cold).

Při živé hře v solidní herně je třeba si dávat pozor na přesnou proklamaci toho, co chceme z hlediska sázek dělat, pokud jsme tedy na řadě. Výraz CALL je možné použít pouze pro „čisté“ dorovnání a neměl by se spojovat s jiným prohlášením. Věta „I call and raise $ 100″ (dorovnávám a zvyšuji) by mohla být považována za tzv. STRINGRAISE, což je výraz pro nedovolený způsob zvýšení sázky – podobně se používá obecnějšího termínu STRING BET, což je výraz pro nedovolenou sázku položenou postupně.

Zvýšení sázky (RAISE)

Raise znamená zvýšit sázku (bet) o hodnotu, která je povolena. Tím, že zvýšíme sázku například hráče, který hraje před námi, nutíme následující hráče minimálně k vyrovnání (call) nové (naší) sázky.

Pokud by některý z následujících hráčů ještě naši sázku zvýšil, jednalo by se o tzv. RERAISE (opětné zvýšení). Pokud tedy v sázkovém kole někdo podruhé zvýší (raise), jedná se o RERAISE (v této úvaze není započítána první sázka – opening the pot).

S výjimkou tzv. live blindu (live blind je výraz pro právo hráče s velkým blindem zvýšit sázku) nemůže hráč, který je opět na řadě, svůj vlastní vklad (bet) zvýšit (raise), pokud předtím nebyl navýšen (raise) jiným hráčem. Navýšení (raise) musí být vždy alespoň tak vysoké, jako je sázka (bet), která je navyšována (raise). Totéž platí pro opětné zvýšení (reraise), které musí být minimálně tak velké jako zvýšení (raise). Toto je univerzální pravidlo, které platí zcela samozřejmě nejen v amerických hernách. Jestliže tedy například jeden hráč vsadí 5 dolarů, následující hráč musí zvýšit (pokud má tento záměr) minimálně o 5 dolarů – tedy nemůže zvýšit třeba jen o 4 dolary. Základní účel tohoto pravidla je ten, aby hráči nezdržovali hru a neotravovali ostatní hráče minimálními zvýšeními větších sázek.

Toto pravidlo pochopitelně není aplikováno na sázky all in.

V mnoha hernách, které nabízejí hry s danými limity, existují omezení, která se váží k počtu možných navýšení (raise). Často bývá u limitních her stanoven maximální počet možných zvýšení (raise) na tři nebo čtyři. Například, jestliže je možné v jednom sázkovém kole zvýšit (raise) sázku pouze třikrát (toto pravidlo je označeno jako three raise rule), může vypadat situace při sázení třeba takto:

Hráč A otevře sázky vkladem (bet) 5 dolarů a následující hráč B navýší (raise) jeho sázku tím, že celkem vsadí 10 dolarů. Hráč C vsadí celkem 15 dolarů (tj. navýší předchozí sázku pěti dolary) a hráč D vsadí celkem 20 dolarů, protože opět navýší (raise) předchozí sázku pěti dolary. Protože všichni tři hráči B, C a D provedli navýšení (raise), je kvóta maximálních možných tří navýšení vyčerpána a nikdo další již v tomto kole nemůže navýšit (raise) sázku. Poslední dovolené zvýšení v průběhu jednoho kola sázek se nazývá CAP. V uvedeném případě je tedy možné říci, že sázení bylo dovršeno zvýšeními -pro tento případ existuje v pokeru věta the betting is capped. V této souvislosti je důležité poznamenat, že u pot limitních her a her bez limitu (no limit) omezení počtu zvýšení (raise) neexistují.

Pauzírování (CHECK)

Od druhého sázkového kola může každý hráč pauzírovat, pokud nebyl v tomto kole uskutečněn žádný vklad. Vyjádřením CHECK dává hráč najevo, že chce zůstat ve hře, přičemž si zachovává právo reagovat (dorovnáním nebo zvýšením) ve stejném sázkovém kole na případné následné akce soupeřů, kteří jsou na řadě po něm. K vyjádření záměru pauzírovat se používá gesto poklepání rukou na stůl nebo verbální proklamace CHECK.

Složení karet (FOLD)

Jestliže se hráč nechce zúčastnit hry, vystoupí z ní tím, že odhodí karty na stůl a ohlásí svůj záměr slovem FOLD. Je naprosto nepřijatelné a proti všem pokerovým pravidlům, aby hráč složil své karty mimo pořadí. Hráč má právo reagovat pouze v okamžiku, kdy je na něm řada. Jestliže usoudíte, že vaše karty nemají naději na úspěch, a máte tedy v záměru je složit, stále musíte zachovávat ohled k dalším hráčům, abyste nedali předčasně najevo, že se sázením končíte. Vaše předčasné prozrazení faktu, že složíte hru, může dát zbývajícím hráčům informaci, na niž by neměli mít zatím právo. Vědomí, že držíte slabé karty, může například povzbudit některého z hráčů, aby hrál dál – přitom se může jednat o hráče, který by mohl být jinak oklamán blufem jiného soupeře. Nabízí se uvést v této souvislosti klasický případ, kdy se vám může stát, že vás předčasné odhození karet poškodí. Řekněme, že ve hře jsou včetně vás tři hráči a vy jste vytušili, že jeden ze soupeřů nemá v ruce vůbec nic. Napadne vás, že byste tedy mohli blufem dostat ze hry soupeře, který by přišel na řadu ještě předtím než protihráč, o jehož kartách právě tušíte, že jsou slabé. Protivník, kterého se snažíte vyřadit ze hry blufováním, vás začne pozorně zkoumat a nakonec složí karty – bude se totiž obávat nejenom vaší sázky i když vám nenaletí na bluf a dorovná vás, stále se ještě může obávat faktu, že za ním je na řadě pořád ještě jeden hráč, který ho může zničit. Nu a když se vám takto podán obalamutit soupeře, který je před vámi, náhle ten hráč, o kterém jste usoudili, že má slabé karty, složí předčasně svou hru mimo pořadí, tj. ještě dříve, než vám složí karty ten hráč, na něhož jste ušili zvýšením sázky bluf. Což může být pro vás katastrofa, protože blufovaný soupeř vás místo složení karet dorovná a vy potom můžete ztratit bank (pot), který by byl třeba váš, kdyby soupeř se slabými kartami předčasně nesložil hru.

Vedlejší bank (SIDE POT)

Účelem vytvoření vedlejšího banku (side pot) v pokeru je umožnit zbývajícím hráčům ve hře, kteří mají ještě dostatek žetonů před sebou na stole, aby mohli ještě dále sázet proti sobě.

K vytvoření vedlejšího banku tedy dochází v případě, kdy nemá hráč žetony na potřebnou sázku a jde do hry tzv. all in, přičemž sázení dále pokračuje. Hráč, který šel do hry all in, může potom vyhrát jen takový díl z celkového banku, do jehož výše mohl spoluhrát, resp. sázet. Jednoduše řečeno – v pokeru máte šanci vyhrát jen ten bank, do kterého jste vsadili své peníze. Jestliže se v průběhu hry vytvoří 3 banky, může mít také každý bank různého výherce.

Vedlejší bank bývá vytvořen na konci sázkového kola poté, co každý hráč dostal šanci k vyjádření se ve hře. Situace vyžadující vytvoření vedlejšího banku může vypadat například takto:

Hráč A jde do hry all in s 50 dolary. Hráč B ho dorovná (call) vsazením 50 dolarů. Hráč C dorovná těchto 50 dolarů a zvýší (raise) obnosem 50 dolarů – vsadí tedy celkem 100 dolarů.

Hráč D položí (fold) karty. Následuje hráč B. V případě, že tento hráč pouze dorovná (call) zvýšení (raise) hráče C obnosem 50 dolarů, je vytvořen hlavní bank (main pot) o celkové hodnotě 150 dolarů a zároveň také vedlejší bank (side pot) o celkové hodnotě 100 dolarů.

Hlavní bank může vyhrát každý z hráčů A, B, C, ale vedlejší bank nemůže vyhrát hráč A, který šel do hry all in (nemá v něm peníze, protože je tento bank tvořen pouze 50dolarovým zvýšením hráče C a 50dolarovým dorovnáním hráče B). V případě, že by se hráč B ještě rozhodl opětovně zvýšit (reraise) zvýšení (raise) hráče C, musel by hráč C ještě dorovnat 50 dolary a vedlejší bank by měl potom celkovou hodnotu 200 dolarů (50 dolarů raise hráče C + 50 dolarů call hráče B + 50 dolarů reraise hráče B + 50 dolarů call hráče C). Jestliže by nyní měl na konci hry nejlepší kombinaci hráč A, mohl by vyhrát pouze hlavní bank v hodnotě 150 dolarů. O osudu vedlejšího banku rozhodnou karty hráčů B a C. V případě, že nejlepší pokerovou kombinaci na stole bude mít hráč B nebo hráč C, vyhraje také jeden z těchto hráčů oba banky (vedlejší i hlavní).

Sázka STRADDLE (straddle bet)

Straddle bet je název pro sázku, kterou je před rozdáním karet v pravidlech často dovoleno položit hráči, jenž následuje po hráči s velkou sázkou naslepo (big blind). Straddle sázka je dvojnásobkem velké sázky naslepo. Jedná se tedy o navýšení (raise), které nutí další hráče dorovnat, tj. vlastně položit dvě big blind sázky, pokud chtějí zůstat ve hře. Hráč se sázkou straddle uzavírá před flopem sázky a má právo opětného navýšení (reraise).