Související články:

Sdílejte:

Základy 6max cash game (podle Ryana Fee) – 1. díl

Obávaný online profesionální hráč Ryan Fee přináší seriál, který vás provede problematikou 6max cash game a to od úplných začátků až po pokročilou hru. Jednotlivé kapitoly jsou nadepsány tak, abyste v článcích mohli listovat a rychle se tak dostali k části, která vás obzvláště zajímá.

  1. díl (výběr stolů, preflop hra z UTG, MP a CO)
  2. díl (preflop hra z buttonu, blindů a squeezing)
  3. díl (donk betting a c-beting)
  4. díl (floating)

Check-raising

  • Máte důvod věřit, že oponent je špatný a vždy je ochoten zaplatit hodně peněz s top párem nebo overpárem.
  • Stojíte proti dobrému hráčovi, který má důvod domnívat se, že váš check/raise je bluff. (Například, pokud jste mu už pár takovýchto c/r bluffů ukázali a víte, že si jich všímá)

V obou popsaných situacích potřebujete mít s hráčem nějakou historii, nebo na něj mít dobrý read, takže předpokládejme, že jsem aspoň nejasně seznámení s tím, jak hraje a jaké má stats. Pamatujte ale, že spíše chcete předejít check/raisování se silnými handami a to jednoduše proto, že dostáváte vaší c/r range mezi bluff nebo monster, takže bude velice obtížné v takové situaci dostat zaplaceno. Protože pravděpodobně bude check/callovat handy jako AT nebo 88 na boardu T-5-3r (opět podle historie hráče. Někdy můžete check/raisnout top pair pro value), chceme jednoduše check/callnout celou naší range (samozřejmě ne bluffy, check/raise s něčím jako je QJs je zde pravděpodobně dobrý nápad, protože máme backdoor straight draw, backdoor flush draw a dvě overkarty).

Jděte po svých soupeřích bez historie. Bude pro ně těžké callnout váš check/raise s většinou jejich cbetting range. V horším případě, pokud callnout s monster, můžete později využít váš bluff k získání value při check/raisování např. setu. Pozorný soupeř si toho všimne a později bude ochotnější callnout váš c/r, kdy vy máte monster handu (viz. druhá podmínka check/raisu na boardu T-5-3r).

Nyní řekněme, že máme nebo na boardu T-5-3r (s jednou spadeu). Proti nám hraje stejný soupeř, jako v předešlém případě. Toto je přesně dobrá situace na check/raise, protože máme backdoor flush draws a gutshot (se 7-6) a také proto, že oponent bude mít těžké rozhodování, jestli se svou handou pokračovat. Mějte na paměti, že tyto c/r bluffy byste měli praktikovat spíše u hráčů, kteří hodně cbetují a jejich range je tak širší. Pokud soupeř položí, udělejte to příště znovu. Jdete po něm, dokud neobjeví to, že bluffujete.

Další příklad. Callnete preflop raise a jeden call s A-5s. Flop přijde 7-3-2r, vy checknete, hráč, který navýšil před flopem cbetne a dostane call i od hráče před vámi. Tohle je další dobrá situace na check/raise. Máte backdoor flushdraw, gutshot a overkartu. Vaše handa nyní vypadá velmi silně, protože jste check/raisli do dvou hráčů na úplně bezvýznamném boardu. Risk v této situaci je, že hráč, který callnul původního raisera může mít set. Je to však nepravděpodobné. Pokud dostanete 3bet, složte karty. Určitě nechcete ztrácet peníze callování vašeho c/r s A high a gutshotem.

Podívejme se na velikosti sázek. V prvním případě předpokládejme, že oponent cbetuje 6 BB do 8 BB potu. Měli byste teda c/r kolem 18 BB. V druhém případě, kdy soupeř cbetuje 8 BB do 10BB potu a někdo callne, váš c/r by se měl pohybovat okolo 30 BB.

Nyní si představme, že flopneme silnou handu na draw boardu. Řekněme, že máme 8-7 nebo 5-5 na 9-6-5dd. V této situaci, chceme hrát naše karty rychle a check/raisovat (jak jsme si zmínili dříve, velké handy na „suchých“ boardech by měly býti hrány pomalu). K c/r nás většinou popostrčí i sám soupeř, který na takovýchto boardech je více nakloněn k cbetování, protože chce svůj pár nebo draw hrát rychle, aby maximalizoval fold equity a jelikož nemá žádnou, jsme o krok dál a chceme dostat do potu peníze hned.

Na těchto boardech můžete občas c/r s draw. Mějte však na paměti, že vše záleží na tom, proti komu hrajete. Směřujte tady se svojí c/r range raději k hotovým handám. Například velké draw, jako 98dd na 762dd boardu, byste měli check/raisnout. Zatímco T9dd na 742dd byste měli spíše check/callnout.