Související články:

Sdílejte:

headsUp

Pokračování v 16$ HU SNG. Uplynulo několik hand, kde jsme vyhráli pár menších potů a srovnali stack na počáteční výši. Blindy vzrostli na 15$/30$.

Handa 5

Efektivní stack: 1500$
Blindy: 15$/30$

Handa: A♠-10♥

Akce: My raise 90$ z Buttonu, a soupeř call.

Pot: 180$

Flop: K♦-J♣-3♠

Akce: Soupeř check, my bet 100$, a soupeř call.

Pot: 380$

Dali jsme c-bet, a soupeř by tady jen těžko dorovnal, kdyby neměl Kinga nebo Jacka. C-bet zde je vždy dobrým tahem, protože naše A-high bude často lepší handou než má soupeř, a také máme gutshot, který nám přidává na síle.

Turn: 7♥

Akce: Soupeř bet 40$, a my call.

Pot: 460$

Soupeř nás na flopu dorovnal, takže teď bychom měli dohrát check/fold. Nicméně jeho min bet 40$ může znamenat cokoliv, a pot odds 10:1 jsou téměř dobré pro náš gutshot.

River: 3♥

Akce: Soupeř bet 40$, a my call. Soupeř ukázal Q♦-3♥.

Soupeř nyní value betoval do potu 460$ jenom 40$. Mohl si myslet, že máme třeba Jacka, nebo se pokusíme o raise, ale i tak je jeho value bet opravdu malý. V každém případě my jsme dorovnali, protože pot odds 12:1 stačí na to, abychom zde byli profitabilní, když dorovnáme tak málo do velkého potu s A-high. Stačí nám vyhrát jednou ze třinácti případů.

Handa 6

Toto je následující handa, kde jsme dostali preflop Qeeny na BB.

Efektivní stack: 1230$

Blindy: 15$/30$

Handa: Q♠-Q♥

Akce: Soupeř raise 90$ z Buttonu, a my reraise 380$. Soupeř fold.

Rozbor: Nedali jsme zde raise jen pro value, ale také protože se Qeeny mohou hrát špatně po flopu. Soupeř může dávat preflop raise s Kingem nebo s Esem, a pokud padnou na flop, tak by nás mohl se slabší preflop handou porazit. Ikdyby tyto handy neměl, ale padly by na flop, tak se nám mimo pozici bude hrát špatně.

Pokud by dal all-in, tak dorovnáme, protože většinou bude mít slabší handu. Reraise je také výhodný pro další vývoj naší hry, protože soupeř může více omezit svoje preflop raisy.