Související články:

Sdílejte:

Texas Hold´em poker - škola

V této lekci se seznámíte se základem hry – žebříčku všech možných karetních kombinací. Soustřeďte se a zapamatujte si jednotlivé kombinace, jelikož síla Vaší handy je tím nejdůležitějším.

Každá karetní kombinace se skládá z pěti karet. Uvedeme-li si jako příklad Texas Hold´em, pak ze svých dvou karet v ruce a pěti karet na stole vyberete 5 karet, které společně tvoří nejsilnější kombinaci. Čím výše na žebříčku daná kombinace je, tím máte menší percentuální šanci na její zkompletování. Kombinace se řadí od nejsilnější po nejslabší – dva páry vždy porazí jeden pár a flush vždy porazí straight. V případě, že dva hráči mají stejně silnou kombinaci, na scénu přichází sekundární způsoby určení vítěze. Tyto způsoby si v článku rovněž vysvětlíme. Níže se nachází žebříček jednotlivých pokerových kombinací (od nejsilnější po nejslabší).

1) Royal Flush

Nejsilnější kombinace, kterou lze v této hře sestavit. Skládá se z pěti karet stejné barvy v sekvenci od 10ky až po eso. Na obrázku vidíte royal flush sestavenou z křížových karet, nicméně všechny barvy jsou si rovny. Pokud drží royal flush dva nebo více hráčů (vysoce nepravděpodobné), pak se mezi ně pot rozdělí.

2) Straight Flush

Pět karet stejné barvy v řadě. Na obrázku vidíte Ten high straight flush (nejvyšší karta kombinace je T). Pokud drží dva hráči straight flush, pak vyhrává hráč s vyšší flush – na obrázku vidíte straight flush 6-T, kterou poráží například straight flush 8-Q. Nejsilnější straight flush může být 9-K, za přítomnosti esa se už jedná o royal flush.

3) Four of a Kind (Poker)

Tato kombinace obsahuje čtyři karty stejné hodnoty. Náš obrázek ukazuje případ, kdy máme čtyři dvojky a jacka (všechny kombinace musí obsahovat pět karet!). Pokud drží dva hráči tuto kombinaci, vyhrává ten se čtveřicí vyšší hodnoty (devítky porážejí osmičky apod.) Pokud drží dva hráči čtveřici o stejné hodnotě (karty jsou na boardu), pak rozhoduje pátá karta – tzv. kicker. Handu na obrázku by porážely např. čtyři dvojky s esem jako kickerem.

4) Full House

Tato kombinace obsahuje tři karty stejné hodnoty a pár. V našem případě vidíme na obrázku tři osmičky a pár králů. Sílu kombinace určuje trojice. Handu v našem příkladu by porážel například full house složený z tří jacků a dvou sedmiček. Pokud je trojice u dvou a více hráčů stejné hodnoty, pak rozhoduje síla páru. Kombinaci na obrázku by tedy porazily například tři osmičky s párem es.

5) Flush

Pět karet stejné barvy v jakémkoli pořadí. Náš příklad ukazuje Ace high flush – nejvyšší kartou flushe je eso. Pokud drží dva a více hráčů flush, pak o vítězi rozhoduje právě nejvyšší karta flushe. Pokud je nejvyšší karta u obou hráčů stejná, o vítězi pak rozhoduje síla druhé, třetí, čtvrté a páté karty kombinace.

6) Straight

Tato kombinace obsahuje pět karet různých barev v řadě. Náš příklad ukazuje King high straight – nejvyšší kartou kombinace je král. Kombinace na obrázku by porazila například straight 8-Q, ale prohrála by proti straight 10-A. Také byste měli vědět, že eso se dá použít jako karta nízké hodnoty pro straight, která se skládá z A, 2, 3, 4, 5. Tato straight by prohrála proti straight složené z 2, 3, 4, 5, 6.

7) Three of a Kind (set, trojice)

Tato kombinace se skládá ze tří karet stejné hodnoty a dvou dalších, nijak nespojených karet. Náš příklad ukazuji trojici čtyřek s Q a J jako kickery. Tuto kombinaci by například porazila trojice pětek, šestek apod. Pokud drží více hráčů trojici stejné hodnoty, pak se vítěz rozhoduje dle síly nejsilnější nespojené karty, potažmo druhé nejsilnější. Takže trojice čtyřek s esem a osmičkou porazí naši kombinaci na obrázku.

8) Two pairs (dva páry)

Dvě dvojice karet stejné hodnoty s pátou kartou (kicker). Drží-li dva páry více hráčů, pak vítězí nejvyšší pár.

Pokud je nejvyšší pár u obou hráčů stejný, pak vítězí hráč, který má silnější druhý pár. V případě shody obou párů rozhoduje pátá karta – kicker (v našem příkladě je to eso). Kombinaci na obrázku by tak například porazila kombinace K-K-6-6-4.

9) One pair (jeden pár)

Tato kombinace se skládá z jednoho páru a tří dalších, nijak nespojených karet. Má-li více hráčů pár, o vítězi rozhoduje síla páru. Drží-li oba hráči stejně silný pár, o vítězi rozhoduje nejsilnější karta ze zbylých tří. Kombinaci na obrázku tak porazí například kombinace A-A-Q-5-4.

10) High card (vysoká karta)

Pokud se Vám nepodařilo složit žádnou z předešlých devíti kombinací, pak máte jen vysokou kartu. V našem případě máte eso high kombinaci – nejvyšší kartou je eso. Pokud nemá žádný z hráčů alespoň jeden pár, pak o vítězi rozhoduje právě hodnota nejvyšší karty. V případě, že by oba hráči měli jako nejvyšší kartu eso, rozhoduje (popořadě) síla druhé, třetí, čtvrté popřípadě páté karty.Kombinaci na obrázku porazí například kombinace A-J-8-6-2.

To je z první lekce vše! Hodnoty jednotlivých karetních kombinací jsou naprostým základem, takže pokud jste si je ještě nezapamatovali, pročtěte si článek znovu! O tom, jak dobrá handa je, rozhodují i další faktory, jako například počet hráčů u stolu. Pravou sílu pokerových kombinací (hand) objevíte až při hře samotné. Ale nyní se ujistěte, že před studiem další lekce jste perfektně zvládli tuto. Pokračujeme článkem „Základní pravidla pokeru“.